Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πέμπτη, 19 Δεκεμβρίου 2013 03:53

Απόφαση 584/2013

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» σε σχέση με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί του μεταβατικού πιστωτικού…
Δευτέρα, 02 Δεκεμβρίου 2013 13:56

Απόφαση 583/2013

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3959/2011, της απόκτησης ελέγχουσας συμμετοχής της εταιρίας «MOTOR OIL (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» στην εταιρία «CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
Δευτέρα, 18 Νοεμβρίου 2013 14:00

Απόφαση 581/2013

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, για την εξέταση τυχόν παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977-3959/2011 καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,…
Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013 14:02

Απόφαση 580/2013

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθ. πρωτ. 8797/8.12.2009, 8940/14.12.2009, 2617/30.4.2010, 5247/1.9.2010 και 3726/23.04.2012 καταγγελιών των εξής φυσικών και νομικών προσώπων: 1) του Γεωργίου Τζαβέ, Μάριου Τζαβέ, ομόρρυθμων εταίρων της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΕΣ – ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΒΕΣ Ο.Ε.» και της εταιρίας…
Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2013 14:06

Απόφαση 579/2013

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί του Ομίλου της εταιρίας «Skrill Group Limited» από την εταιρία με την επωνυμία «CVC Capital…
Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου 2013 14:09

Απόφαση 578/2013

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» σε σχέση με την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου επί του μεταβατικού πιστωτικού…
Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2013 14:12

Απόφαση 577/2013

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της από 31.05.2013 γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρα 5 - 10 ν. 3959/2011 από τις εταιρίες «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ Α.Ε.» και «ΔΕΗ Α.Ε.» που αφορά στη μεταβολή του κοινού ελέγχου επί της επιχείρησης «Waste Syclo Υπηρεσίες…
Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013 00:00

Απόφαση 576/2013

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σε σχέση με την…
Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013 15:01

Απόφαση 575/2013

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011 από την «LINNAEUS CAPITAL PARTNERS B.V», την «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ» και την «ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ»,…

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2019 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.