Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2005

Απόφαση 294/2005

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, της συμφωνίας των εταιριών ANTENNA TV Α.Ε. και GRUNER + JAHR AG & CO KG για την απόκτηση από την τελευταία του 50% του μετοχικού κεφαλαίου…
Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2005

Απόφαση 292/2005

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η παραπομπή από την Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν αυτεπάγγελτου ελέγχου, της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας και των Οδοντιατρικών Συλλόγων Αττικής, Πειραιώς, Αχαΐας, Ηρακλείου, Σερρών, Μαγνησίας και Θεσσαλονίκης για την, κατά το άρθρο 9 παρ. 1 ν.703/77, έκδοση απόφασης για…
Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2005

Απόφαση 291/2005

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η με αρ. πρωτ. 5119/19.10.2004 συμπληρωματική εισήγηση της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς την υποχρέωση γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, της εξαγοράς από την εταιρεία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ…
Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2005

Απόφαση 289/2005

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 26.4.2005 (αρ. πρωτ. 2302) αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων του Ιωάννη Σταυρακόπουλου κατά της εταιρείας «ANALYSIS INTELLIGENT SOFTWARE A.E.», σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει.
Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2005

Απόφαση 288/2005

Θέμα της συνεδρίασης ήταν οι παρακάτω υποθέσεις, οι οποίες με απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού συνεκφωνήθηκαν και συνεκδικάστηκαν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας, για οικονομία της συζήτησης :α) Η με αρ. πρωτ. 5129/19.10.2004 εισήγηση της Γραμματείας της Ε.Α. επί της καταγγελίας της εταιρίας ΑΡΗΣ…
Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2005

Απόφαση 287/2005

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 27.4.2005 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς της εταιρείας The Nuance Group Ελλάς Γενική Εμπορική Α.Ε. από την εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.
Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2005

Απόφαση 286/2005

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 42,32% του μετοχικού κεφαλαίου της ‘ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ’ (στο…
Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2005

Απόφαση 285/2005

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 19.10.2004 (αριθ. πρωτ. 5113) γνωστοποίηση σύμβασης προμήθειας μεταξύ της Procter & Gamble International Operations SA και της ROLCO ΒΙΑΝΙΛ Ανώνυμος Εταιρία Βιομηχανικών και Σαπώνων και αίτησης εξαίρεσης σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 703/77,…
Τρίτη, 05 Ιουλίου 2005

Απόφαση 284/2005

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η με αρ. πρωτ. 2102/15.4.2005 συμπληρωματική Εισήγηση, σύμφωνα με την 277/IV/2005 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ως προς το ύψος του προς επιβολή προστίμου προς τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΛΛΑΔΟΣ για παράβαση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν.…
Τρίτη, 05 Ιουλίου 2005

Απόφαση 283/2005

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 18.2.2005 (ημ. αριθ. πρωτ. 831) αίτηση της Β.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ – Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά των εταιριών ΑΦΟΙ Γ. ΠΑΠΑΔΕΛΟΥ Ο.Ε. και ΑΡΓΟΣ Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ, ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, σύμφωνα με το άρθρο…
Τρίτη, 21 Ιουνίου 2005

Απόφαση 282/2005

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 9.2.2005 (ημ. αριθ. πρωτ. 649) αίτηση λήψης ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΤΕ-ΟΔΓΕ» που εδρεύει στην Αλεξανδρούπολη, κατά της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.…
Δευτέρα, 30 Μαϊος 2005

Απόφαση 281/2005

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 4.2.2005 (ημ. αρ. πρωτ. 585) προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του νόμου 703/77, της απόκτησης του ελέγχου της εταιρείας «Seminis incorporated» από την εταιρεία «Monsanto Company».
Παρασκευή, 22 Απριλίου 2005

Απόφαση 280/2005

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 10.8.2004 προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του νόμου 703/1977 της απόκτησης από την εταιρία "ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία" της εταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία»
Παρασκευή, 22 Απριλίου 2005

Απόφαση 279/2005

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 15.10.2004 (ημ. αρ. πρωτ. 5074) προηγούμενη γνωστοποίηση της εταιρείας Procter & Gamble Company, η οποία αφορά την αγορά περιουσιακών στοιχείων από την εταιρεία Carpentras Corporation.
Παρασκευή, 08 Απριλίου 2005

Απόφαση 278/2005

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 9.2.2005 (ημ. αρ. πρωτ. 641) προηγούμενη γνωστοποίηση των εταιρειών, Banco Commercial Portugues S.A., BCP Participacoes FinanceirasSGPS Sociedade Unipessoal Lda, Intercapital Trust Limited και το φυσικό πρόσωπο Δημήτριος Κοντομηνάς, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.…
Παρασκευή, 01 Απριλίου 2005

Απόφαση 277/2005

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η με αρ. πρωτ. 5154/21.10.2004 Εισήγηση της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και Ε.Α.) που αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο επιχειρήσεων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ για πιθανές παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει και του…
Τρίτη, 08 Μαρτίου 2005

Απόφαση 276/2005

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 13.01.2005 (αρ. πρωτ.167) προηγούμενηΘέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 13.01.2005 (αρ. πρωτ.167) προηγούμενηγνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράςτου 53% του μετοχικού κεφαλαίου της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»από…
Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2005

Απόφαση 275/2005

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77, της εξαγοράς της εταιρείας URSUS VODKA HOLDING N.V. από την εταιρεία DIAGEO BRANDS HOLDING B.V.

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20