Επιστολή μη ανάληψης δράσης

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 789/2022 - Επιστολή μη ανάληψης δράσης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, το ότι δεν προκαλείται δαπάνη και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της, ομόφωνα αποφασίζει σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 5 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, για τον καθορισμό των κριτηρίων και προϋποθέσεων υπό τις οποίες εκδίδεται η επιστολή της παρ. 1 του άρθρου 37Α του ν. 3959/2011 και των λοιπών σχετικών θεμάτων εφαρμογής της εν λόγω διάταξης, κατόπιν διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, όπως αυτό αποτυπώνεται στο έντυπο που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση.

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!