Επιτροπή Ανταγωνισμού

any_module
twitter_feed
any_module
 
Loading…

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Η σύνθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Οι άνθρωποί μας

Ο κατάλογος του ανθρώπινου δυναμικού της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ενημερωτικό Δελτίο

Διαβάστε το νέο μας Ενημερωτικό Δελτίο και εγγραφείτε στην λίστα συνδρομητών

Έκθεση Πεπραγμένων 2018

Η έκθεση των πεπραγμένων του 2018 της Επτροπής Ανταγωνισμού

Δημοσιεύσεις

Εκθέσεις πεπραγμένων, οδηγοί και λοιπές δημοσιεύσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Δελτία Τύπου

Ενημερωθείτε για τα τελευταία Δελτία Τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Πρόγραμμα Συνεδριάσεων

Το πρόγραμμα των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Ανταποδοτικό Τέλος

Οδηγίες πληρωμής Ανταποδοτικού Τέλους ένα τοις χιλίοις υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισμού
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
 

Τελευταία ενημέρωση

10-02-2020

Δελτίο Τύπου - Έγκριση γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου

Θέμα: Έγκριση της γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί των εταιριών Alpha Δορυφορική Τηλεόραση ΑΕ, Alpha Ραδιοφωνική ΑΕ και Alpha Ραδιοφωνική Κρόνος ΑΕ, από την εταιρεία με...

03-02-2020

Απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της VENILIA INVESTMENTS S.A.R.L. επί της D MARINAS HELLAS Α.Ε

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (άρθρο 6 παρ. 6 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει)

Επόμενες Συνεδριάσεις

26 Φεβ

Συζήτηση επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 2538/02.05.2017 καταγγελίας του Α.Κ. κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε.

2 Απρ

Συζήτηση επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 8266/23.10.2013  καταγγελίας της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Β. ΖΗΣΙΜΑΤΟΥ – Θ. ΜΑΡΙΝΗΣ Ο.Ε.» κατά δεκατριών (13) εταιρειών με τις επωνυμίες: 1) «ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟ­ΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», 2) «ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑ­­ΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», 3) «Σ. ΛΕΒΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 4) «Σ. Δ. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 5) «ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ», 6) «ΚΑΠΝΟΠΟΛΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 7) «ΚΑΠΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΠΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩ­ΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», 8) «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΠΝΟΒΪΟΜΗ­ΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», 9) «Μ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝ­ΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ», 10) «ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΗΓΑ ΓΕΩΡΓ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 11) «ΑΦΕΣ ΠΑΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», 12) «ΗΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘ. ΘΕΟΦ. ΣΑΜΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.Ε.» και 13) «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», με αίτημα λήψης ασφαλιστικών μέτρων, για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 περί «Προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6 Απρ

Συζήτηση επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 1508/14.02.2013 καταγγελίας της Κωνσταντίας Κεφαλά ως νομίμου εκπροσώπου της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΕΦΑΛΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά (α) του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καρδίτσας (ΦΣΚ), για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, ή/και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ και (β) του Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Ν. Καρδίτσας Π.Ε. (ΣΥΦΑΚ), για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ως άνω νόμου ή/και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ, στην αγορά φαρμάκων και λοιπών φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων.

Οι υπηρεσίες μας

Έντυπα γνωστοποιήσεων συγκεντρώσεων και καταγγελιών

Γρήγορη πρόσβαση στα έντυπα γνωστοποιήσεων συγκεντρώσεων και καταγγελιών για παραβάσεις του νόμου περί ανταγωνισμού.

Γνωστοποιήσεις Συγκεντρώσεων
Γνωστοποιήσεις Συγκεντρώσεων

Έντυπα γνωστοποιήσεων συγκεντρώσεων

Καταγγελίες
Καταγγελίες

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενθαρρύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να απευθύνονται σε αυτήν και να την ενημερώνουν σχετικά με τις εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων ανταγωνισμού

Ανάληψη Δεσμεύσεων
Ανάληψη Δεσμεύσεων

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία αποδοχής δεσμεύσεων εκ μέρους των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για την παύση πιθανολογούμενων παραβάσεων

Πρόγραμμα Επιείκειας
Πρόγραμμα Επιείκειας

Το πρόγραμμα επιεικής μεταχείρισης επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων

 

Η αποστολή μας

Λειτουργούμε ως Ανεξάρτητη Αρχή με Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια

Έχουμε ως στόχο την διατήρηση ή αποκατάσταση της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς, την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή και την οικονομική ανάπτυξη.

 
 
 

Οι άνθρωποί μας

Με υψηλό φρόνημα και επιστημονική κατάρτιση

Το στελεχιακό μας δυναμικό συνίσταται από οικονομολόγους, νομικούς και πληροφορικούς με άριστη επιστημονική κατάρτιση.

 

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.