Επιτροπή Ανταγωνισμού

 

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού

Η Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής Ανταγωνισμού απαρτίζεται από τέσσερις (4) Διευθύνσεις και ένα (1) Τμήμα:

 • Α΄και Β΄ Διευθύνσεις Οικονομικής Τεκμηρίωσης Αρμόδιες για τον έλεγχο επιχειρηματικών πρακτικών και συγκεντρώσεων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3959/2011, των άρθρων 101 και 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. και του σχετικού παραγώγου δικαίου, καθώς και για τον έλεγχο υποθέσεων που παραπέμπονται στην Ε.Α. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο εφαρμογής διατάξεων ενωσιακού δικαίου, κατόπιν καταγγελιών και γνωστοποιήσεων ή αυτεπάγγελτων ελέγχων.
 • Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Διοικητικής - Οικονομικής Υποστήριξης
 • Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού

 

Η Α' Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης αποτελείται από τα Τμήματα:
 • Α΄ Τμήμα Οικονομικής Τεκμηρίωσης, αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους χημικών προϊόντων, προϊόντων ορυχείων και λατομείων, βιομηχανικών (ενδιάμεσων) προϊόντων, κατασκευών και κατασκευαστικών υλικών.
 • Β΄ Τμήμα Οικονομικής Τεκμηρίωσης, αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους υγείας, φαρμακευτικών προϊόντων, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, πληροφορικής, αυτοκινήτων οχημάτων, ένδυσης, υπόδησης και λοιπών καταναλωτικών αγαθών.
 • Γ΄ Τμήμα Οικονομικής Τεκμηρίωσης, αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους τροφίμων και ποτών, γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας.
Η Β΄ Διεύθυνση Οικονομικής Τεκμηρίωσης αποτελείται από τα Τμήματα:
 • Δ΄ Τμήμα Οικονομικής Τεκμηρίωσης, αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους τραπεζών, ασφαλειών και λοιπών χρηματοπιστωτικών οργανισμών, ελεύθερων επαγγελμάτων, τουρισμού, αθλητισμού, πολιτισμού και χώρων μαζικής εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης και λοιπών συναφών υπηρεσιών.
 • Ε΄ Τμήμα Οικονομικής Τεκμηρίωσης, αρμόδιο, κυρίως, για τους επιχειρηματικούς κλάδους ενέργειας, ύδρευσης και αποχέτευσης, μεταφορών, δικαιωμάτων μεταφοράς τεχνολογίας και πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφών δραστηριοτήτων.
 • ΣΤ΄ Τμήμα Οικονομικής Τεκμηρίωσης (Τμήμα Ελέγχου Αγοράς Μέσων Ενημέρωσης), αρμόδιο κυρίως για υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3592/2007, όπως ισχύει, καθώς και για τους επιχειρηματικούς κλάδους των εκδόσεων και της διαφήμισης εν γένει.
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Αρμόδια για τη νομική τεκμηρίωση των υποθέσεων που διερευνώνται από την Ε.Α. και ειδικότερα, για τον έλεγχο επιχειρηματικών πρακτικών και συγκεντρώσεων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3959/2011, των άρθρων 101 και 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. και του σχετικού παραγώγου δικαίου, καθώς και για τον έλεγχο υποθέσεων που παραπέμπονται στην Ε.Α. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο εφαρμογής διατάξεων ενωσιακού δικαίου, κατόπιν καταγγελιών και γνωστοποιήσεων ή αυτεπάγγελτων ελέγχων.

Αποτελείται από τα Τμήματα:

 • Α΄ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης, το οποίο συνεργάζεται, πρωτίστως, με τα Α΄ και Β΄ Τμήματα Οικονομικής Τεκμηρίωσης για τη νομική τεκμηρίωση των υποθέσεων στους επιχειρηματικούς κλάδους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους,
 • Β΄ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης, το οποίο συνεργάζεται, πρωτίστως, με τα Γ΄ και Δ΄ Τμήματα Οικονομικής Τεκμηρίωσης για τη νομική τεκμηρίωση των υποθέσεων στους επιχειρηματικούς κλάδους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.
 • Γ΄ Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης, το οποίο συνεργάζεται, πρωτίστως, με τα Ε΄ και ΣΤ΄ Τμήματα Οικονομικής Τεκμηρίωσης για τη νομική τεκμηρίωση των υποθέσεων στους επιχειρηματικούς κλάδους που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.
Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υποστήριξης

Αρμόδια κυρίως για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη εφαρμογής όλων των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Συγκροτείται από τα Τμήματα:

 • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης,
 • Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,
 • Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης,
 • Τμήμα Πληροφορικής, Τεχνολογικών Εφαρμογών και Τηλεπικοινωνιών,
Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού

Υπάγεται στο Γενικό Διευθυντή και έχει ως αποστολή την ευαισθητοποίηση σε θέματα λειτουργίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και την εν γένει προώθηση πολιτικών ανταγωνισμού

Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!