ΘΕΜΑ: Το σύστημα ανώνυμης παροχής πληροφοριών δημοσίου συμφέροντος για θέματα ανταγωνισμού της Ε.Α.
ΘΕΜΑ: Έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Άρθρου 1Α Ν.3959/2011
ΘΕΜΑ: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά ζύθου και αλκοολούχων ποτών
ΘΕΜΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ
Θέμα: Πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
ΘΕΜΑ: Έγκριση της γνωστοποίησης που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρίες «AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SAMELET MOTORS LTD» επί της εταιρίας «FCA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ».
ΘΕΜΑ: Έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά στην μεταβολή στον έλεγχο επί της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε., από τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. στον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΝΕΔΗΚ Α.Ε. υπό όρους και…
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση της Τελικής Έκθεσης της κλαδικής έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες (Fintech)
Θέμα: Aπόδοση μερίσματος στον κρατικό προϋπολογισμό για τα οικονομικά έτη 2020, 2021 και 2022.
Θέμα: Διεθνές διαδικτυακό σεµινάριο: «Το άρθρο 102 ΣΛΕΕ και τα εθνικά ισοδύναμα: σε αναζήτηση μιας θεωρίας;»
Θέμα: Έγκριση της γνωστοποίησης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» του συνόλου των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Θέμα: Επιτόπιος έλεγχος της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά παιδικών παιγνιδιών, εξαιρουμένων εκείνων που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων
Θέμα: Έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας «ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».
Θέμα: Διεθνές διαδικτυακό σεμινάριο: «Επεκτείνοντας τα όρια του δικαίου ανταγωνισμού - Το άρθρο 1Α του ελληνικού δικαίου ανταγωνισμού και άλλα παραδείγματα»
Θέμα: Ψηφιοποίηση του Αρχείου Επιτροπής Ανταγωνισμού
Θέμα: Εκκίνηση διαδικασίας του αρ.11 του Ν. 3959/2011 - Κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο των πετρελαιοειδών
Θέμα: Έγκριση της γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, από την εταιρεία με την επωνυμία «Διαμαντής Μασούτης ΑΕ-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» σχετικά με την απόκτηση από μέρους της του αποκλειστικού ελέγχου επί καταστημάτων λιανικής…
Θέμα: Επανεκλογή του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Ιωάννη Λιανού στο Διοικητικό Συμβούλιο (Bureau) της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Competition Committee) του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη (Ο.Ο.Σ.Α.) για το έτος 2023
Θέμα: Έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «MOTOR OIL RENEWABLE ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», 100% θυγατρική εταιρεία της «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.», επί της δραστηριότητας των…
Θέμα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜBΟΥΛΩΝ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑΔΙΟ Α' ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Θέμα: Λήψη απόφασης επί κανονιστικής παρέμβασης στην αγορά διανομής έντυπου Τύπου σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3959/2011
Θέμα: Απόφαση υπ’ αριθ. 762/2021 της ΕΑ περί επιβολής προστίμου ύψους 10.342.773 ευρώ στην εταιρία COCA-COLA 3Ε ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COCA-COLA 3Ε για παράβαση των άρθρων 2 του ν. 3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ, κατόπιν αυτεπάγγελτης έρευνας και…
Θέμα: Επιβολή προστίμων ύψους €453.573 κατόπιν απόφασης επί της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών (ΔΔΔ) σχετικά με την αυτεπάγγελτη έρευνα της ΕΑ στον κλάδο εισαγωγής/κατασκευής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας σχολικών τσαντών, σχολικών τσαντών φαγητού και κασετινών και τσαντών μέσης, στο πλαίσιο κάθετων…

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.