Θέμα: Εξέταση Εισήγησης επί της της αυτεπάγγελτης έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 4, σε συνδυασμό με τα άρθρα 6 παρ. 1 και 2, του άρθρου 9 παρ. 1, και του άρθρου 38…
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης κοινού ελέγχου από τις εταιρείες «STRIX ASSET MANAGEMENT LTD» και «FARALLON CAPITAL MANAGEMENT L.L.C.» επί της εταιρείας «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ».
Θέμα: Απόφαση 823/2023 επί της εκπρόθεσμης υποβολής γνωστοποίησης συγκέντρωσης, που επιφέρει μεταβολή στον έλεγχο επί της εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε., από τον αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. σε αποκλειστικό έλεγχο της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Α.Ε..
Θέμα: Έγκριση των γνωστοποιηθεισών συγκεντρώσεων, οι οποίες αφορούν α) στη δημιουργία κοινής επιχείρησης, μέσω της απόκτησης κοινού ελέγχου, από τις εταιρείες με τις επωνυμίες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) στη μεταβολή του ελέγχου…
Θέμα: Σεμινάριο με θέμα "Practical Challenges in the Assessment of Vertical Restraints" στην Αθήνα την 16-17 Μαῒου 2024
Θέμα: Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία «HELLENIC HEALTHCARE HOLDING 3 (CYPRUS) LIMITED» και τον οργανισμό ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Π.Λ. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας» επί (α) της υπό σύσταση εταιρίας με…
Θέμα: Συνάντηση εργασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Καταναλωτή
Θέμα: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο πληροφορικής και τεχνολογίας και συναφών υπηρεσιών
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» επί της εταιρείας «DIXONS SOUTH - EAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ».
Θέμα: Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου από τις εταιρείες «FOODCORP INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» επί της εταιρείας «1904 Α.Ε.» 
Θέμα: Χαρτογράφηση των συνθηκών ανταγωνισμού στο αγελαδινό γιαούρτι χωρίς γεύσεις
Θέμα: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά παροχής υπηρεσιών οργάνωσης εκπαιδευτικών εκδρομών σχολείων
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης κοινού ελέγχου από τις εταιρείες «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «LITTI ENTERPRISES COMPANY LIMITED» και «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» επί της εταιρείας «ATHENS BEACH CLUB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ»
Θέμα: Διενέργεια Κλήρωσης ενώπιον του Διαμεσολαβητή προς ορισμό των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με τις παρ.223 επ. της υπ’ αριθ. 768/2022 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «SwitzGroup Europe Limited» επί της εταιρείας με την επωνυμία «IΩΝΙΚΗ ΣΦΟΛΙΑΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΦΟΛΙΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗΣ ΑΕ».
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία με την επωνυμία «ΠΡΟΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΑ-ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» επί των ανωνύμων εταιριών «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ PHARMA GROUP ΑΧΑΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ …
Θέμα: Χαρτογράφηση των συνθηκών ανταγωνισμού στο φρέσκο αγελαδινό γάλα, βάσει των διατάξεων του Ν. 4886/2022 (άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιθ)
Θέμα: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΡΧΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (AUTORITÀ GARANTE DELLACONCORRENZA E DEL MERCATO)
Θέμα: Χαρτογράφηση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά απορρυπαντικών πλυντηρίου ρούχων, βάσει των διατάξεων του Ν. 4886/2022 (άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιθ)
Θέμα: Επί των συνεκδικαζόμενων υποθέσεων (α) αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής «ΓΔΑ») στην αγορά της παροχής τραπεζικών υπηρεσιών, και ειδικότερα στις επιμέρους αγορές της λιανικής και επιχειρηματικής τραπεζικής, της έκδοσης και αποδοχής καρτών, καθώς και στις αγορές διατραπεζικών…
Θέμα: Έγκριση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. επί της IMERYS ΒΩΞΙΤΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Θέμα: ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΥΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από τον Οργανισμό Εναλλακτικών Επενδύσεων «DIORAMA INVESTMENTS II RAIF, S.C.A.» επί της εταιρείας με την επωνυμία «LEADER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ, ΕΞΑΓΩΓΕΣ».

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20