Θέμα: Απόφαση επιβολής προστίμων συνολικού ύψους € 4.360.818,28 επί της αυτεπάγγελτης έρευνας και σχετικής καταγγελίας σε αγορές παροχής υπηρεσιών ρυμούλκησης για πιθανή παράβαση των άρθρων 1 του ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως ισχύει, και 101 της Συνθήκης…
Θέμα: Πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Θέμα: Επίσημη έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας Sandbox για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τη Δευτέρα 3/10/2022
Θέμα: Απόφαση 746/2021 επί του ελέγχου της συμμόρφωσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ» με τον όρο II.3 του διατακτικού της υπ’ αριθ. 687/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.…
Θέμα: Λήψη απόφασης επί αιτήματος της εταιρείας «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», για απαλλαγή από τη δέσμευση εκποίησης του καταστήματός της, στην περιοχή «Ανεμόμυλοι» της Χώρας της Άνδρου, που ανέλαβε με την υπ’ αριθ. 713/2020 Απόφαση της Επιτροπής…
Θέμα : Δεύτερη Παράταση προθεσμίας της δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης έως τις 30.09.2022 επί των δεύτερων απόψεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού-κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο των κατασκευών (άρθρο 11 του Ν 3959/2011) και συμμετοχή στην δημόσια διαβούλευση.
Θέμα: Επίσκεψη εργασίας από κλιμάκιο της Επιτροπής για την Προστασία του Ανταγωνισμού της Βόρειας Μακεδονίας στην έδρα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Αθήνα
Θέμα: Απόφαση επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά κατασκευής μαρμάρινων μνημείων εντός του Α’ και Β’ Κοιμητηρίου Μυτιλήνης προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011, περί «Προστασίας του Ελεύθερου Ανταγωνισμού», όπως…
Θέμα: Απόφαση επί της καταγγελίας της εταιρείας «ΑΓΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ» σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 708/2020 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Θέμα: Κατά προτεραιότητα εξέταση υπόθεσης και ανάθεσή της σε αρμόδιο Εισηγητή – διαγωνισμός για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
Θέμα: Παράταση προθεσμίας της δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης έως τις 23.09.2022 επί των δεύτερων απόψεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού-κανονιστική παρέμβαση στον κλάδο των κατασκευών (άρθρο 11 του Ν 3959/2011) και συμμετοχή στην δημόσια διαβούλευση.
Θέμα: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και εμπορία λευκών συσκευών 
Θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΣ
Θέμα: Απόφαση της ΕΑ περί επιβολής προστίμων συνολικού ύψους €1.167.381,61 σε 9 εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο συστημάτων και ειδών ψύξης και θέρμανσης, για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/ και 101 ΣΛΕΕ
Θέμα: Κανονιστική παρέμβαση της ΕΑ στον κλάδο των κατασκευών – δεύτερες Απόψεις της ΕΑ – εκκίνηση δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης
Θέμα: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕNΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Θέμα: Επίσκεψη του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κ. Α. Τσίπρα και συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ε.Α. κ. Ι. Λιανό, μέλη της Ολομέλειας και προσωπικό της Ε.Α.
Θέμα: Έγκριση της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου από την Blantyre Capital Limited επί της εταιρείας «ΗΜΙΘΕΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν) κατά την έννοια του άρθρου 5 παρ.…
Θέμα: Απόφαση της ΕΑ περί επιβολής προστίμων 658.328,18 ευρώ σε έξι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο εμπορίας-διανομής ρολογιών χειρός για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 ή/ και 101 ΣΛΕΕ
Θέμα: Έγκριση της συγχώνευσης των αλληλασφαλιστικών φορέων ναυτασφάλισης με τις επωνυμίες «The Standard Club Ltd», «The North of England Protecting and Indemnity Association Limited» και «The North of England Mutual Insurance Association (Bermuda) Limited κατά την έννοια του άρθρου 5…
Θέμα: Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή και εμπορία συσκευών άντλησης και αποθήκευσης μητρικού γάλακτος
Θέμα: Απόφαση 793/2022 της ΕΑ επί της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών (ΔΔΔ) στην αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στην πορθμειακή σύνδεση Ηγουμενίτσα -Λευκίμμη σύμφωνα με το άρθρο 29Α του Ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθμ 704/2020 Απόφαση της Ολομέλειας της…
Θέμα: Απόφαση της Ολομέλειας της ΕΑ επί της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών (ΔΔΔ) σχετικά με την αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στις αγορές εισαγωγής, χονδρικής και λιανικής εμπορίας μηχανοκίνητων εργαλείων χειρός καθώς και εργαλείων κήπου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν…

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2022 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.