Ομάδα Κρούσης κατά αντιανταγωνιστικών πρακτικών λόγω Covid-19

H Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) στην παρούσα συγκυρία που η χώρα δοκιμάζεται από την πανδημία του κορωνοϊού (Covid-19) παρακολουθεί τις εξελίξεις προκειμένου να επέμβει ως αρμόδια για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των διατάξεων του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) περί «Προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού», με γνώμονα τη διαφύλαξη της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς, της προστασίας των συμφερόντων του καταναλωτή και την οικονομική ανάπτυξη.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος και η γενική αβεβαιότητα που επικρατεί δεν πρέπει να οδηγήσουν σε αποκλίνουσες ή/και παραβατικές συμπεριφορές όπως υπερβολικές ανατιμήσεις ή παράνομες συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων εις βάρος των καταναλωτών και του δημοσίου συμφέροντος. 

Συνάμα, η ΕΑ αντιλαμβάνεται ότι οι επιχειρήσεις καλούνται να προσαρμόσουν τη λειτουργία και την οργάνωσή τους προκειμένου να ανταποκριθούν στη ριζική μεταβολή των συνθηκών προσφοράς και ζήτησης, με σκοπό την οικονομική επιβίωσή τους κατά το επόμενο κρίσιμο χρονικό διάστημα που όλοι ελπίζουμε να είναι σύντομο. 

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΑ με απόφαση του Προέδρου της 20ης Μαρτίου 2020, προχώρησε στη δημιουργία μιας ομάδας κρούσης κατά αντιανταγωνιστικών πρακτικών λόγω της πανδημίας του ιού Covid-19, η οποία αναλαμβάνει:

 • Τη σύνταξη οδηγιών για επιχειρήσεις και πολίτες σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού υπό τη μορφή δελτίων τύπων και ερωταπαντήσεων.
 • Τη δημιουργία ενός κόμβου συγκέντρωσης των ερωτημάτων των επιχειρήσεων σχετικά με πρωτοβουλίες που προτίθενται να λάβουν και τη συμβατότητα αυτών με το δίκαιο ανταγωνισμού.
 • Τη συγκέντρωση στοιχείων για επιχειρήσεις που ενδέχεται να προβαίνουν σε αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές.
 • Την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τις έρευνες της ΕΑ σε επιχειρηματικούς κλάδους ποτών και τροφίμων, προϊόντων καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής, φαρμακευτικών προϊόντων και άλλου υγειονομικού υλικού.
 • Την έρευνα για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάληψη απαραίτητων ενεργειών, όπως προτάσεις για συστάσεις, επιβολή μέτρων συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα για την παύση της παράβασης ή/και πρόταση για τη διαπίστωση παράβασης και την επιβολή προστίμου. 
 • Τη σύνταξη γνώμης για θέματα της αρμοδιότητας της ΕΑ ειδικά αναφορικά με επείγουσες νομοθετικές πρωτοβουλίες στην παρούσα συγκυρία προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των αγορών, λαμβάνοντας υπόψη και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος γενικότερα.
 • Τη συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές. 
 • Την ανάρτηση των δράσεων των άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.
 • Την ενημέρωση του κοινού για διαδικαστικά θέματα. 

Μια πιο λεπτομερή επισκόπηση των στόχων της συγκεκριμένης ομάδας κρούσης θα βρείτε εδώ.

 

COVID-19 και Ανταγωνισμός

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση

 • 11 Σεπτεμβρίου 2020 - Η ΕΑ ανακοίνωσε τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγε σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας (COVID – 19) στις αγορές α) αναγκαίου υγειονομικού υλικού, β) κάθε ενδεδειγμένου μέσου ατομικής ή συλλογικής προστασίας από τη διάδοση του κορωνοϊού και γ) ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού για θεραπεία και νοσηλεία κρουσμάτων κορωνοϊού. Διαπιστώθηκε ότι για τις περισσότερες από τις ερευνώμενες κατηγορίες προϊόντων η διάμεση τιμή αυξήθηκε. Για τον προσδιορισμό των ακραίων τιμών η ανάλυση βασίστηκε σε δύο μοντέλα – αρχικά χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο δύο μεταβλητών και στη συνέχεια ένα πολυμεταβλητό μοντέλο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.
 • 17 Ιουλίου 2020 - Προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμφωνίες και αποφάσεις γεωργών, ενώσεων γεωργών, αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών κ.α. στον αμπελοοινικό τομέα με σκοπό την σταθεροποίηση του τομέα διάρκειας έως 6 μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμφωνίες και αποφάσεις δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.
 • 11 Ιουλίου 2020 - Η ΕΑ διεξάγει έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας (COVID – 19) στις αγορές γάλακτος και σιτηρών και αλεύρων, προκειμένου να εξετάσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στις τιμές καταναλωτή. Από την προκαταρκτική ανάλυση των στοιχείων δεν παρατηρείται σημαντική αύξηση των διάμεσων τιμών λευκού γάλακτος και αλεύρων-σιμιγδαλίου στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ κατά την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας (Ιαν-Μαϊ 2020) στη χώρα μας. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.
 • 26 Ιουνίου 2020 - Η ΕΑ ανακοίνωσε τα ενδιάμεσα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγε σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας (COVID – 19) στην αγορά υγειονομικού υλικού. Διαπιστώθηκε κατακόρυφη άνοδος σε όλη την αλυσίδα διανομής στη διάμεση τιμή πώλησης στις χειρουργικές μάσκες μίας χρήσης από τον Φεβρουάριο του 2020 και έπειτα. Μικρή ήταν η άνοδος της διάμεσης τιμής σε αντισηπτικά gel και γάντια, ενώ οριακή πτώση της τιμής παρατηρήθηκε στα αντισηπτικά μαντηλάκια. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.
 • 22 Μαΐου 2020 - Προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συμφωνίες και αποφάσεις παραγωγών, συνεταιρισμών, ομάδων συνεταιρισμών κ.α. στους τομείς της πατάτας προς τυποποίηση,  των ζωντανών φυτών και ανθέων και του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων με σκοπό την σταθεροποίηση των εν λόγω αγορών για μέγιστη διάρκεια 6 μηνών, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμφωνίες και αποφάσεις δεν υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. δείτε εδώ "Εκτελεστικοί Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής".
 • 15 Μαΐου 2020 - Η ΕΑ εξέδωσε δελτίο τύπου για τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει σε σχέση με την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού (Covid-19), τόσο για την εφαρμογή των κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας, όσο και για την ενημέρωση επιχειρήσεων και κοινού. Η ΕΑ ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να απευθυνθούν σε αυτήν για τυχόν αμφιβολίες και ερωτήσεις σχετικά με πρωτοβουλίες που θέλουν να αναλάβουν σε διάφορους κλάδους της οικονομίας, στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ "Πρωτοβουλίες της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε σχέση με την υγειονομική κρίση του κορωνοϊού (Covid-19)".
 • 22 Απριλίου 2020 - Η ΕΑ διενήργησε επιτόπιους αιφνιδιαστικούς ελέγχους στον κλάδο των τροφίμων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ Αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στον κλάδο τροφίμων.
 • 15 Απριλίου 2020 - Η ΕΑ διενήργησε επιτόπιους αιφνιδιαστικούς ελέγχους για την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού σε συμπράξεις μεταξύ πραγματικών ή δυνητικών ανταγωνιστών ή αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ Επιτόπιοι Έλεγχοι.
 • 15 Απριλίου 2020 - Η ΕΑ έλαβε μέτρα με σχετικές ενέργειες για την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού σε ειδικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ Ενέργειες της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού σε ειδικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
 • 27 Μαρτίου 2020 - Η ΕΑ, έθεσε σε λειτουργία την ειδική ιστοσελίδα της Ομάδας Κρούσης Covid-19_Competition για την ενημέρωση επιχειρήσεων και πολιτών σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού, υπό την μορφή δελτίων τύπων, ερωταπαντήσεων, πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τις έρευνες της ΕΑ κ.α. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ Σύσταση Ομάδας Κρούσης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση πιθανών  στρεβλώσεων  στον ανταγωνισμό λόγω της πανδημίας Covid -19.
 • 23 Μαρτίου 2020 - Η ΕΑ, σε συνέχεια του διαγγέλματος του κ. Πρωθυπουργού της 22ας Μαρτίου 2020 που αφορά στον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών, προχώρησε στην αναπροσαρμογή της λειτουργίας της, συμπεριλαμβάνοντας την τροποποίηση της επικοινωνίας της με το κοινό και την εξ αποστάσεως εργασία των υπαλλήλων της. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ Τηλεργασία και αναπροσαρμογή των ωρών λειτουργίας για το κοινό.
 • 20 Μαρτίου 2020 - Ξεκίνησε η έρευνα της ΕΑ στην Αγορά Υγειονομικού Υλικού με αποστολή 3.859 ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εν λόγω αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ Έρευνα Αγοράς Υγειονομικού Υλικού.
 • 16 Μαρτίου 2020 - Η ΕΑ εξέδωσε ανακοίνωση για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε κάθετες συμφωνίες επισημαίνοντας ότι δεν θα λάβει δράση εναντίον πρακτικών επιβολής μέγιστων τιμών μεταπώλησης των προϊόντων ή συνιστώμενων τιμών σε συμβάσεις προμήθειας και συμφωνίες διανομής, εάν εκπληρώνονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η Επιτροπή, όμως, θα συνεχίσει να εξετάζει, κάθετους περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας, όπως ο καθορισμός της τιμής μεταπώλησης ή ελάχιστης τιμής μεταπώλησης , επιβάλλοντας τις κατά τη νομοθεσία προβλεπόμενες κυρώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ Εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού σε συμβάσεις προμήθειας και συμφωνίες διανομής (κάθετες συμφωνίες).
 • 13 Μαρτίου 2020 - Η ΕΑ προχώρησε σε αναπροσαρμογή της λειτουργίας της επιδοκιμάζοντας την εξ αποστάσεως εργασία από τους υπαλλήλους της και τροποποιώντας τις ώρες λειτουργίας για το κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ Αναπροσαρμογή ωρών λειτουργίας για το κοινό.
 • 7 Μαρτίου 2020 - Η ΕΑ ανακοίνωσε ότι, υπό τις παρούσες ειδικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, θα εξετάζει κατά άμεση προτεραιότητα περιπτώσεις ενδεχόμενης επιδίωξης αύξησης ή διατήρησης των κερδών των επιχειρήσεων ή μετακύλισης οικονομικών βαρών στον καταναλωτή μέσα από παράνομες συμπράξεις και μονομερείς καταχρηστικές πρακτικές από εταιρίες με δεσπόζουσα θέση στην αγορά. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ Εφαρμογή των κανόνων του ανταγωνισμού σε ειδικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.
Επιστροφή στο menu

 

 

Δράσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Μέτρα έρευνας

Η ΕΑ, βάσει πολυάριθμων παραπόνων καταναλωτών και δημοσιευμάτων για ανατιμήσεις και ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό, απέστειλε χιλιάδες ερωτηματολόγια σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία προϊόντων υγειονομικού υλικού προκειμένου να ερευνηθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκκίνησης αυτεπάγγελτης έρευνας και η επιβολή μέτρων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ το σχετικό δελτίο τύπου.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας και οι σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου περιλαμβάνονται στο παρακάτω βίντεο:

 

 

Επιστροφή στο menu

 

 

 

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποτελεί το θεματοφύλακα του ανταγωνισμού στην Ελλάδα και με γνώμονα τη διαφύλαξη της υγιούς ανταγωνιστικής δομής της αγοράς, της προστασίας των συμφερόντων του καταναλωτή και της οικονομικής ανάπτυξης, εφαρμόζει και επιβάλλει το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού και σε αυτές τις έκτακτες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες.
Η ύπαρξη αποτελεσματικού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων αποτελεί βασικό στοιχείο της ελεύθερης οικονομίας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ακόμη και σε ειδικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, όπως η παρούσα συγκυρία λόγω της ύπαρξης κρουσμάτων του ιού COVID-19 (γνωστός και ως «κορωνοϊός»). Στόχος αποτελεί βραχυπρόθεσμα η ομαλή τροφοδότηση της αγοράς χωρίς παράνομες αντιανταγωνιστικές πρακτικές καθώς και η διευκόλυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.
Η προηγούμενη εμπειρία από άλλες έκτακτες συνθήκες δείχνει ότι τα μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση αποτελεσματικού ανταγωνισμού αποτελούν τη σωστή απάντηση στην οικονομική κρίση. Ενέργειες που περιορίζουν τον ανταγωνισμό τείνουν να επιμηκύνουν και να εμβαθύνουν τις οικονομικές κρίσεις και συνεπώς εμποδίζουν την οικονομική ανάκαμψη.
Σε περίπτωση που λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών δημιουργηθούν δομικά προβλήματα στις αγορές μεσοπρόθεσμα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δύναται να παρέμβει και με κανονιστικά μέτρα συμπεριφοράς ή διαρθρωτικού χαρακτήρα.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού διατηρεί τις ίδιες αρμοδιότητες και ιδίως:
 • την έρευνα αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας για τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων είτε οριζόντιων και καθέτων αντιανταγωνιστικών συμπράξεων επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων είτε κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης
 • τη λήψη αυτεπαγγέλτως ασφαλιστικών μέτρων
 • τη διατύπωση αυτεπαγγέλτως γνώμης για θέματα της αρμοδιότητάς της
 • τη διενέργεια ερευνών σε συγκεκριμένο κλάδο της οικονομίας ή σε συγκεκριμένους τύπους συμφωνιών, όταν η διαμόρφωση των τιμών ή άλλες περιστάσεις δημιουργούν υπόνοιες για πιθανή στρέβλωση του ανταγωνισμού
 • τη συνεργασία με άλλες Δημόσιες Αρχές
Οι επιχειρήσεις και σε αυτές τις κοινωνικές και οικονομικές συγκυρίες οφείλουν να χαράσσουν αυτόνομη εμπορική πολιτική με μέσα που δεν στρεβλώνουν και δεν νοθεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό και ανεξάρτητα η μία προς την άλλη. H Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν θα ανεχτεί επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται την υγειονομική κρίση ως «κάλυψη» για συμπαιγνίες μεταξύ ανταγωνιστών να αυξήσουν τις τιμές ή να περιορίσουν την παραγωγή.
Απαγορεύονται παράνομες συμπράξεις μεταξύ ανταγωνιστών (οριζόντιες συμπράξεις) με σκοπό:
 • τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων συναλλαγής,
 • τον περιορισμό ή τον έλεγχο της παραγωγής και της διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών,
 • την κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού,
 • την εξάρτηση της σύναψης συμβάσεων από την αποδοχή, εκ μέρους των συναλλασσόμενων, πρόσθετων παροχών.
Κάθετες συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων δραστηριοποιούμενων σε διάφορα επίπεδα της αλυσίδας παραγωγής ή διανομής και οι οποίες αφορούν τον καθορισμό της τιμής μεταπώλησης ή ελάχιστης τιμής μεταπώλησης απαγορεύονται. Αντίθετα επιτρέπεται η επιβολή μέγιστων τιμών μεταπώλησης ή συνιστώμενων τιμών μεταπώλησης.
Ο καθορισμός μέγιστων ή ενδεικτικών τιμών λιανικής από χονδρέμπορο σε λιανέμπορο επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται ο καθορισμός συγκεκριμένης τιμής λιανικής ούτε και η επιβολή ελάχιστης τιμής λιανικής.
Ο καθορισμός μέγιστων ή ενδεικτικών τιμών μεταπώλησης/χονδρικής από παραγωγό σε χονδρέμπορο επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται ο καθορισμός συγκεκριμένης τιμής μεταπώλησης ούτε και η επιβολή ελάχιστης τιμής μεταπώλησης.

 

Παραδείγματα:
 • Ο παραγωγός προϊόντων προσωπικής υγιεινής μπορεί να ορίζει τις ανώτατες τιμές μεταπώλησης των προϊόντων του από τους αγοραστές / πελάτες του χονδρεμπόρους και λιανεμπόρους.
 • Σε ένα δίκτυο διανομής τροφίμων, ο παραγωγός μπορεί να θέσει συνιστώμενες τιμές μεταπώλησης των προϊόντων αυτών.
Σε περίπτωση εισαγωγής νέου προϊόντος, ακόμα και η επιβολή τιμής μεταπώλησης μπορεί να είναι δικαιολογημένη για σύντομες σε χρονική διάρκεια περιόδους (π.χ. προωθητικές ενέργειες / καμπάνιες 2 έως 6 εβδομάδων).
Μία κύρια διαδικτυακή πλατφόρμα (internet platform/ marketplace) μπορεί να θέσει ανώτατο όριο τιμής στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτής.
Συμφωνίες συνεργασίας επιχειρήσεων, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη προμήθεια και η δίκαιη κατανομή των προϊόντων που βρίσκονται σε ανεπάρκεια, σε όλους τους καταναλωτές στην ελληνική επικράτεια, δεν αναμένεται να οδηγήσουν σε περιορισμό του ανταγωνισμού. Ακόμα και αν κριθεί ότι περιορίζουν προσωρινά τον ανταγωνισμό, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότητα της απρόσκοπτης και δίκαιης διανομής, καθώς και τον προσωρινό χαρακτήρα τους και κατά πόσο είναι αναλογικά και απολύτως απαραίτητες προς την επίτευξη των ως άνω σκοπών.
Συμφωνίες, αποφάσεις και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων είναι σύμφωνες με το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
α) συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου,
β) εξασφαλίζουν συγχρόνως στους καταναλωτές εύλογο τμήμα από το όφελος που προκύπτει,
γ) δεν επιβάλλουν στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις περιορισμούς μη απαραίτητους για την επίτευξη των στόχων αυτών και
δ) δεν παρέχουν τη δυνατότητα κατάργησης του ανταγωνισμού ή κατάργησης αυτού σε σημαντικό τμήμα της σχετικής αγοράς.
Τέτοιες συμφωνίες μπορεί να αφορούν την ανταλλαγή πληροφοριών ή να είναι συμφωνίες για έρευνα και ανάπτυξη, συμφωνίες παραγωγής, προμήθειας, εμπορίας και διανομής και τυποποίησης.

 

Σε περίπτωση που θέλετε να προβείτε στη σύναψη κάποιας από τις ως άνω συμφωνίες (ανταλλαγής πληροφοριών, παραγωγής, προμήθειας, εμπορίας και διανομής κλπ) με υφιστάμενους ή πιθανούς ανταγωνιστές σας παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία μας.
Η ανταλλαγή στρατηγικής φύσεως πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών μπορεί να έχει αποτελέσματα που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, διότι μειώνει την ανεξαρτησία λήψης αποφάσεων των μερών και κατ’ επέκταση τα κίνητρά τους να ανταγωνισθούν. Ως πλέον στρατηγικές πληροφορίες θεωρούνται οι τιμές (π.χ. πραγματικές τιμές, εκπτώσεις, αυξήσεις, μειώσεις) και οι ποσότητες και ακολουθούν οι πληροφορίες για το κόστος και τη ζήτηση. Άλλες στρατηγικές πληροφορίες είναι οι πωλήσεις, η παραγωγική δυναμικότητα, σχέδια εμπορίας, κίνδυνοι, επενδύσεις, τεχνολογίες, προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης και τα αποτελέσματά τους. Η στρατηγική χρησιμότητα των πληροφοριών εξαρτάται από τον βαθμό συγκεντρωτικότητάς τους, την παλαιότητά τους, καθώς και το πλαίσιο της αγοράς και την συχνότητα της ανταλλαγής. Όσο πιο παλιά είναι τα στοιχεία και όσο πιο συγκεντρωτικά, δηλαδή όταν οι ανταγωνιστές δεν έχουν πρόσβαση σε εξατομικευμένες πληροφορίες για τιμές και ποσότητες των ανταγωνιστών τους, τόσο λιγότερο αναμένεται να επηρεάσουν την ανταγωνιστική δομή της αγοράς.
Επιτρέπεται όταν η ανταλλαγή πληροφοριών αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση της αποδοτικότητας και πληρούνται οι υπό ερώτηση 12 προϋποθέσεις. Οι πληροφορίες σχετικά με τα έξοδα των ανταγωνιστών μπορούν να επιτρέψουν στις εταιρείες να γίνουν πιο αποδοτικές, εάν συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με τις βέλτιστες πρακτικές στον κλάδο. Επιπλέον, σε ορισμένες περιστάσεις η ανταλλαγή πληροφοριών (π.χ. πληροφορίες για τη ζήτηση) μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να κατανείμουν την παραγωγή σε αγορές υψηλής ζήτησης. Μερικές μορφές ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να επιτρέπουν σημαντική εξοικονόμηση κόστους εάν, για παράδειγμα, μειώνουν περιττά αποθέματα ή επιτρέπουν ταχύτερη παράδοση φθαρτών προϊόντων σε περιοχές με υψηλή ζήτηση και τη μείωσή τους σε περιοχές με χαμηλή ζήτηση.

 

Παράδειγμα
Πηγή: Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας

Δεδομένα: Υπάρχουν πέντε παραγωγοί φρέσκου εμφιαλωμένου χυμού καρότου στη σχετική αγορά. Η ζήτηση για το προϊόν αυτό είναι πολύ ασταθής και διαφέρει από τόπο σε τόπο και χρονικές περιόδους. Ο χυμός πρέπει να πωληθεί και να καταναλωθεί εντός μίας ημέρας από την ημερομηνία παραγωγής του. Οι παραγωγοί συμφωνούν να συστήσουν μια ανεξάρτητη εταιρεία έρευνας αγοράς, η οποία θα συλλέγει πληροφορίες σε καθημερινή βάση σχετικά με τους απούλητους χυμούς σε κάθε σημείο παραγωγής, τις οποίες θα δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της την επόμενη εβδομάδα υπό μορφή συγκεντρωτικών στοιχείων ανά σημείο πώλησης. Τα δημοσιευμένα στατιστικά στοιχεία επιτρέπουν στους παραγωγούς και στους λιανοπωλητές να προβλέψουν τη ζήτηση και να τοποθετήσουν καλύτερα το προϊόν τους στην αγορά. Πριν από την καθιέρωση της ανταλλαγής, οι λιανοπωλητές ανέφεραν απώλειες μεγάλων ποσοτήτων χυμού και, ως εκ τούτου, μείωσαν την ποσότητα του χυμού που αγόραζαν από τους παραγωγούς, δηλαδή η αγορά δεν λειτουργούσε αποτελεσματικά. Κατά συνέπεια, σε ορισμένες περιόδους και περιοχές, υπήρχαν συχνά περιπτώσεις κατά τις οποίες η ζήτηση δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί. Το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, το οποίο επιτρέπει την καλύτερη πρόβλεψη του πλεονάσματος ή της έλλειψης προσφοράς, μείωσε σημαντικά τις περιπτώσεις ανικανοποίητης ζήτησης από τους καταναλωτές και αύξησε την ποσότητα που πωλήθηκε στην αγορά.

Ανάλυση: Παρόλο που η αγορά είναι αρκετά συγκεντρωμένη και τα δεδομένα που ανταλλάσσονται είναι πρόσφατα και στρατηγικά, δεν είναι πιθανό αυτή η ανταλλαγή να διευκολύνει ένα συμπαιγνιακό αποτέλεσμα, επειδή τέτοιο συμπαιγνιακό αποτέλεσμα δεν αναμένεται να εμφανιστεί σε μια ασταθή αγορά. Ακόμη και αν η ανταλλαγή προκαλέσει ορισμένους κινδύνους εμφάνισης αποτελεσμάτων που περιορίζουν τον ανταγωνισμό, είναι πιθανό η βελτίωση της αποτελεσματικότητας που απορρέει από την αύξηση της προσφοράς σε τόπους με υψηλή ζήτηση και τη μείωση της προσφοράς σε τόπους με χαμηλή ζήτηση να αντισταθμίσει τα πιθανά περιοριστικά αποτελέσματα. Οι πληροφορίες ανταλλάσσονται με δημόσιο τρόπο και ως συγκεντρωτικά στοιχεία, γεγονός που συνεπάγεται λιγότερους αντιανταγωνιστικούς κινδύνους από ό,τι εάν οι πληροφορίες δεν ήταν δημόσιες και ήταν εξατομικευμένες. Επομένως η ανταλλαγή πληροφοριών δεν υπερβαίνει ότι είναι αναγκαίο για να διορθωθεί η ανεπάρκεια της αγοράς. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών να πληροί τα κριτήρια του άρθρου 101 παράγραφος 3.
Η δημόσια ανταλλαγή επίκαιρων δεδομένων μπορεί να ωφελήσει τους καταναλωτές βοηθώντας τους να αποφασίσουν τις αγορές τους και μειώνοντας τα έξοδα αναζήτησης συγκριτικών πληροφοριών. Ομοίως, η δημόσια ανταλλαγή πληροφοριών για τρέχουσες τιμές εισροών μπορεί να μειώσει το κόστος αναζήτησης των εταιρειών, πράγμα το οποίο κατά κανόνα ωφελεί τους καταναλωτές λόγω της μείωσης των τελικών τιμών των προϊόντων.
Οι συμφωνίες Ε&Α έχουν ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού, εάν δεν αφορούν πραγματικά από κοινού Ε&Α, αλλά χρησιμοποιούνται για να συγκαλύψουν μια σύμπραξη, δηλαδή πρακτικές που απαγορεύονται υπό άλλες συνθήκες, όπως καθορισμό των τιμών, περιορισμό της παραγωγής ή/και της ποικιλίας των προϊόντων, κατανομή της αγοράς ή ακόμα και περιορισμό της ποιότητας και του εύρους της Ε&Α. Ωστόσο, τα αποτελέσματα όσον αφορά στις τιμές, την παραγωγή, την ποιότητα των προϊόντων, την ποικιλία των προϊόντων ή την καινοτομία στις υφιστάμενες αγορές είναι πιθανά μόνον εάν τα μέρη διαθέτουν από κοινού ισχυρή θέση, εάν είναι δυσχερής η είσοδος στις αγορές αυτές και εάν οι άλλες δραστηριότητες καινοτομίας είναι ελάχιστες. Γενικά, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ συμφωνιών που αφορούν αποκλειστικά Ε&Α και συμφωνιών που προβλέπουν ευρύτερη συνεργασία που εκτείνεται σε διάφορα στάδια της εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων (χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης, παραγωγή, εμπορία). Οι συμφωνίες που αφορούν αποκλειστικά Ε&Α σπανίως έχουν αποτελέσματα που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Εάν η συνεργασία Ε&Α περιλαμβάνει από κοινού εκμετάλλευση μόνο μέσω χορήγησης αδειών εκμετάλλευσης, τα περιοριστικά αποτελέσματα, όπως ο αποκλεισμός της αγοράς, δεν είναι πιθανά. Εάν, ωστόσο, η συνεργασία περιλαμβάνει την από κοινού παραγωγή ή/και εμπορία προϊόντων ή τεχνολογιών στις οποίες έχουν επέλθει ελαφρές βελτιώσεις, πρέπει να εξετασθούν με μεγαλύτερη προσοχή τα αποτελέσματα της συμφωνίας στον ανταγωνισμό.
Οι συμφωνίες εμπορίας αφορούν στη συνεργασία μεταξύ ανταγωνιστών για την πώληση, τη διανομή ή την προώθηση των υποκατάστατων προϊόντων τους. Αυτός ο τύπος συμφωνιών μπορεί να καλύπτει ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα τομέων, ανάλογα με τις πτυχές της εμπορίας που αφορά η συνεργασία. Στο ένα άκρο του φάσματος, συναντούμε τις κοινές πωλήσεις που συνεπάγονται τον από κοινού καθορισμό όλων των εμπορικών πτυχών που συνδέονται με την πώληση του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένης της τιμής. Στο άλλο άκρο του φάσματος, συναντούμε συμφωνίες πιο περιορισμένης κλίμακας που αφορούν μια συγκεκριμένη πτυχή της εμπορίας, όπως τη διανομή, την εξυπηρέτηση μετά την πώληση ή τη διαφήμιση.
Τέτοιες συμφωνίες που περιορίζουν τον ανταγωνισμό στις αγορές προμήθειας ή στις παρεπόμενες αγορές πώλησης και οδηγούν σε αύξηση των τιμών, μείωση της παραγωγής, της ποιότητας ή της ποικιλίας του προϊόντος, ή της καινοτομίας, κατανομή της αγοράς ή αντιανταγωνιστικό αποκλεισμό άλλων δυνητικών αγοραστών, απαγορεύονται. Ωστόσο, δεν έχουν όλες οι αμοιβαίες συμφωνίες διανομής ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Το κρίσιμο ζήτημα για την αξιολόγηση μιας συμφωνίας του τύπου αυτού είναι κατά πόσον η εν λόγω η συμφωνία είναι αντικειμενικά αναγκαία προκειμένου έκαστο μέρος να μπορέσει να εισέλθει στην αγορά άλλων μερών. Εάν πράγματι είναι αναγκαία, τότε η συμφωνία δεν δημιουργεί προβλήματα ανταγωνισμού οριζόντιου χαρακτήρα.
Οι συμφωνίες εμπορίας μπορούν να συνεπάγονται σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας εξαρτάται από τη φύση της δραστηριότητας και τα μέρη της συνεργασίας. Η από κοινού διανομή μπορεί να επιφέρει σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας, χάρη σε οικονομίες κλίμακας ή φάσματος, ιδίως για τους μικρούς παραγωγούς. Ωστόσο, εάν η από κοινού εμπορία δεν αποτελεί τίποτε άλλο παρά μια αντιπροσωπεία με αντικείμενο τις πωλήσεις, χωρίς να περιλαμβάνει την πραγματοποίηση έστω κάποιων επενδύσεων, είναι πιθανό να συγκαλύπτει μια σύμπραξη και ως εκ τούτου θα πρέπει να διερευνηθεί.
Κοινή διαδικτυακή πλατφόρμα
Παράδειγμα
Πηγή: Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας

Δεδομένα: Αριθμός μικρών εξειδικευμένων καταστημάτων σε μια ολόκληρη χώρα συμμετέχει σε ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα για την προώθηση, πώληση και παράδοση καλαθιών δώρου με φρούτα. Υπάρχουν ορισμένες ανταγωνιστικές διαδικτυακές πλατφόρμες. Μέσω μηνιαίας συνδρομής, μοιράζονται το κόστος λειτουργίας της πλατφόρμας και επενδύουν από κοινού στην προώθηση του εμπορικού σήματος. Μέσω της ιστοσελίδας, στην οποία προσφέρονται αρκετοί διαφορετικοί τύποι καλαθιών δώρου, οι πελάτες παραγγέλλουν (και πληρώνουν) τον τύπο του καλαθιού δώρου που θέλουν να παραδοθεί. Στη συνέχεια, η παραγγελία ανατίθεται στο εξειδικευμένο κατάστημα που βρίσκεται πιο κοντά στη διεύθυνση παράδοσης. Το κατάστημα αναλαμβάνει μεμονωμένα το κόστος σύνθεσης του καλαθιού δώρου και της παράδοσής του στον πελάτη. Καρπούται το 90% της τελικής τιμής, η οποία ορίζεται από τη διαδικτυακή πλατφόρμα και εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε όλα τα συμμετέχοντα εξειδικευμένα καταστήματα, ενώ το υπόλοιπο 10% διατίθεται για την κοινή προώθηση και τα έξοδα λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας. Εκτός από την πληρωμή της μηνιαίας συνδρομής, δεν υπάρχουν περαιτέρω περιορισμοί για τα εξειδικευμένα καταστήματα που θέλουν να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια. Επιπλέον, τα εξειδικευμένα καταστήματα τα οποία διαθέτουν τον δικό τους εταιρικό δικτυακό τόπο μπορούν επίσης να πωλήσουν (και σε ορισμένες περιπτώσεις πωλούν) καλάθια δώρου με φρούτα στο Διαδίκτυο με τη δική τους επωνυμία και, έτσι, μπορούν ακόμη να ανταγωνίζονται μεταξύ τους εκτός του πλαισίου της συνεργασίας. Οι πελάτες που αγοράζουν από τη διαδικτυακή πλατφόρμα έχουν λάβει βεβαίωση για αυθημερόν παράδοση καλαθιών δώρου με φρούτα και μπορούν επίσης να επιλέγουν την ώρα παράδοσης που τους εξυπηρετεί.

Ανάλυση: Παρότι η συμφωνία έχει περιορισμένο χαρακτήρα, δεδομένου ότι αφορά μόνον την από κοινού πώληση ενός συγκεκριμένου τύπου προϊόντος μέσω ενός συγκεκριμένου διαύλου εμπορικής προώθησης (της διαδικτυακής πλατφόρμας) και δεδομένου ότι περιλαμβάνει καθορισμό των τιμών, είναι πιθανό να έχει ως αντικείμενο τον περιορισμό του ανταγωνισμού κατά την έννοια του άρθρου 101 παράγραφος 1. Επομένως, η συμφωνία πρέπει να αξιολογηθεί βάσει του άρθρου 101 παράγραφος 3. Η συμφωνία οδηγεί σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας, όπως μεγαλύτερη επιλογή και παροχή υπηρεσίας υψηλότερης ποιότητας και μείωση του κόστους αναζήτησης, που ωφελεί τους πελάτες και μπορεί να αντισταθμίσει τα αποτελέσματα που περιορίζουν τον ανταγωνισμό και απορρέουν από τη συμφωνία. Δεδομένου ότι τα εξειδικευμένα καταστήματα που συμμετέχουν στη συνεργασία είναι ακόμη σε θέση να λειτουργούν μεμονωμένα και να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, τόσο μέσω των καταστημάτων τους όσο και στο Διαδίκτυο, ο περιορισμός του καθορισμού των τιμών μπορεί να θεωρηθεί αναγκαίος για την προώθηση του προϊόντος (καθώς όταν αγοράζουν μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν από πού αγοράζουν το καλάθι δώρου και δεν θέλουν να ασχολούνται με πληθώρα διαφορετικών τιμών) και για την επακόλουθη βελτίωση της αποτελεσματικότητας. Ελλείψει άλλων περιορισμών, η συμφωνία πληροί τα κριτήρια του άρθρου 101 παράγραφος 3. Επιπλέον, καθώς υπάρχουν άλλες ανταγωνιζόμενες διαδικτυακές πλατφόρμες και τα μέρη εξακολουθούν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, μέσω των καταστημάτων τους ή το διαδίκτυο, ο ανταγωνισμός δεν θα εξαλειφθεί.
Το δίκαιο του ανταγωνισμού επικεντρώνεται μεν στην προστασία της ευημερίας των καταναλωτών αλλά τα θέματα ανταγωνισμού σε σχέση με την απασχόληση και την ευημερία των εργαζομένων είναι επίσης σημαντικά για τις Αρχές Ανταγωνισμού παγκοσμίως τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») όσο και  σε άλλες χώρες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιαπωνία κλπ

Οι οριζόντιες συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών επιτρέπονται όταν υπάρχουν οικονομικά οφέλη  και έχουν ευνοϊκά για τον ανταγωνισμό αποτελέσματα [Βλ. σχετικά Ανακοίνωση της Επιτροπής 2011/C 11/01— Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας.  Βλ. και  Κατευθυντήριες γραμμές για τους κάθετους περιορισμούς (2010/C 130/01)]. Δεν θεωρούνται ως αντι-ανταγωνιστικές όλες οι κοινές πρακτικές διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (HR) με τους ανταγωνιστές. Μπορεί να υπάρχει κάποιο περιθώριο σε συγκεκριμένες περιστάσεις για να συμφωνήσει μία επιχείρηση με έναν ανταγωνιστή π.χ. για μη προσέλκυση εργαζομένων του ανταγωνιστή, όταν μια τέτοια συμφωνία χαρακτηρίζεται ως δευτερεύων περιορισμός στο πλαίσιο μιας συγκέντρωσης, όπου π.χ. η νέα οντότητα δεσμεύεται να μην προσελκύσει υπαλλήλους του πωλητή. Τέτοιες συμφωνίες που αποκαλούνται και ως «απαγόρευση λαθροθηρίας εργαζομένων» (non poaching agreements), δηλαδή οριζόντιες συμφωνίες μεταξύ ανεξάρτητων εταιρειών να μην ζητούν / προσλαμβάνουν η μια τους υπαλλήλους της άλλης, μπορεί επιπλέον να δικαιολογούνται, όταν αποτελούν δευτερεύοντες περιορισμούς σε οριζόντιες συμφωνίες έρευνας και ανάπτυξης (R&D).

Σε άλλες όμως περιπτώσεις ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού. 

Στην Ολλανδία το Δικαστήριο (ECLI:NL:GHSHE:2010:BM3366) έκρινε ότι συμφωνία μεταξύ δεκαπέντε νοσοκομείων που περιείχε δέσμευση να μην προσελκύουν το ένα τους αναισθησιολόγους του άλλου για 12 μήνες παραβίασε τον ολλανδικό νόμο περί ανταγωνισμού, καθώς είχε ως αντικείμενο, αλλά και ως αποτέλεσμα, τον περιορισμό του ανταγωνισμού.

Η Αρχή Ανταγωνισμού της Ισπανίας το 2010 (Υπόθεση VS / 0120/08 – TRANSITARIOS), έκρινε αντι-ανταγωνιστική τη συμπεριφορά οκτώ επιχειρήσεων οδικών μεταφορών βάσει του εθνικού δικαίου και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, καθώς συντόνιζαν τις στρατηγικές τους πρόσληψης εργαζομένων και τα εμπλεκόμενα μέρη δεν μπορούσαν να προσλάβουν υπαλλήλους που εργάζονταν για έναν ανταγωνιστή, χωρίς προηγούμενη έγκριση αυτού.

Το 2015, η Κροατική Αρχή Ανταγωνισμού κίνησε διαδικασία εναντίον μιας εταιρείας πληροφορικής, για φερόμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, καθώς συνήψε συμφωνίες «μη-λαθροθηρίας εργαζομένων» με εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που ήταν πελάτες της. 

Επιπλέον, το 2016 οι ιταλικές και βρετανικές Αρχές Ανταγωνισμού έκριναν ως αντι-ανταγωνιστικές, πρακτικές επιχειρήσεων για συμφωνίες καθορισμού μισθών.

Στην Αμερική το 2010 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας (Adobe Systems Inc., Apple Inc., Google Inc., Intel Corp., Intuit Inc. και Pixar) συνήψαν συμφωνίες για να αποτρέψουν την αμοιβαία πρόσληψη εξειδικευμένων υπαλλήλων τους, παραβιάζοντας την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία (case High-Tech Employee Antitrust Litigation) [Βλ. Press release “Justice Department Requires Six High Tech Companies to Stop Entering into Anticompetitive Employee Solicitation Agreements”, 24.9.2010]. Επίσης, στην υπόθεση του eBay/ Intuit το 2012, συνήφθη συμφωνία, η οποία εμπόδισε κάθε εταιρεία να προσλάβει υπαλλήλους από την άλλη, πρακτική η οποία κρίθηκε ως αντι-ανταγωνιστική. Τέλος, το 2018, διερευνήθηκαν δύο από τους μεγαλύτερους προμηθευτές σιδηροδρομικού εξοπλισμού στον κόσμο, η Knorr-Bremse AG και η Westinghouse Air Brake Technologies Corporation και η συμφωνία τους να μην «ζητούν, να προσλαμβάνουν, να προσλαμβάνουν χωρίς προηγούμενη έγκριση ή να ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τους υπαλλήλους». Το 2018, στις ΗΠΑ διερευνήθηκαν επίσης ρήτρες απαγόρευσης λαθροθηρίας εργαζομένων σε συμβάσεις μεταξύ εταιρειών ταχυφαγείων και των δικαιοδόχων τους.

Σε μια πραγματικά ανταγωνιστική αγορά εργασίας, οι εταιρείες πρέπει να καθορίζουν αυτόνομα τους μισθούς και τους όρους απασχόλησης του προσωπικού τους. Ο καθορισμός των μισθών μεταξύ ανταγωνιστών θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να κριθεί ως αντι-ανταγωνιστικός, όπως ο καθορισμός των τιμών στο δίκαιο του ανταγωνισμού. Επομένως, οι συμφωνίες καθορισμού μισθών ή άλλου τύπου αποζημιώσεων (wage fixing agreements) ενδέχεται να παραβιάζουν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. 

H ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών σχετικά με το προσωπικό μπορεί επίσης να εγείρει προβλήματα ανταγωνισμού. Ωστόσο, μια ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να είναι νόμιμη εάν ένα ουδέτερο τρίτο μέρος διαχειρίζεται την ανταλλαγή και οι πληροφορίες είναι σχετικά παλιές καθώς και συγκεντρωτικές. Επίσης, η ανταλλαγή πληροφοριών κατά τη διάρκεια due diligence πριν από μια συγκέντρωση μπορεί να είναι νόμιμη, εφόσον λαμβάνονται οι κατάλληλες προφυλάξεις.

Για παράδειγμα, το 2017, η Γαλλική Αρχή Ανταγωνισμού (βλ. σχετικό δελτίο τύπου) επέβαλε πρόστιμο σε τρεις κορυφαίους κατασκευαστές επενδύσεων δαπέδων από PVC και λινέλαιο σχετικά με συμφωνίες μη προσέλκυσης εργαζομένων, στο πλαίσιο των οποίων αντάλλαξαν εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούσαν τους μισθούς και τα bonus του προσωπικού τους.

Οι ρήτρες μη ανταγωνισμού επιτρέπονται εάν σχετίζονται άμεσα και είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση μιας συγκέντρωσης [βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τους περιορισμούς που συνδέονται άμεσα και είναι αναγκαίοι για τις συγκεντρώσεις, (2001/C 188/03),  ΕΕ  C 188 της 04/07/2001 σ. 0005 – 0011, παρ. 20 και 41]Οι ρήτρες μη προσέλκυσης που προβλέπονται σε συγκεντρώσεις κρίνονται ως δευτερεύοντες περιορισμοί  (δηλαδή περιορισμοί που σχετίζονται άμεσα και θεωρούνται απαραίτητοι για την ορθή λειτουργία των στόχων που προβλέπονται από τη συμφωνία) και επιτρέπονται κατά περίπτωση.
Οι ρήτρες μη ανταγωνισμού ιδιαίτερα σε χαμηλόμισθους εργαζόμενους δεν θα πρέπει να είναι υπέρμετρα δεσμευτικές σε διάρκεια, όρους και τόπο, ιδιαίτερα σε έκτακτες συνθήκες.
Υπό προϋποθέσεις τέτοιου είδους συνεργασίες επιτρέπονται, εφόσον οι συμμετέχοντες στη συνεργασία μπορούν να περιορίσουν την αποκάλυψη πληροφοριών τόσο μέσω του είδους του προσωπικού που θα εισφέρουν  π.χ.  μόνο προσωπικό που δεν ασχολείται με δραστηριότητες πωλήσεων ή μάρκετινγκ και ως εκ τούτου δεν έχει πρόσβαση σε επιχειρηματικά απόρρητα ή προσωπικό που δεν έχει πρόσβαση σε τεχνογνωσία που θα μπορούσε να αναστείλει την καινοτομία, όσο και με τη δημιουργία «σινικών τειχών» (chinese walls) που θα αποτρέπουν τη διαρροή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ εταιρειών. Δεν επιτρέπεται, είτε άμεσα (οριζοντίως), είτε έμμεσα, μέσω του προσωπικού, στελεχών ή τρίτων προσώπων, η ανταλλαγή μεταξύ των εταιρειών εμπορικά ευαίσθητων / εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως  στρατηγικής φύσεως πληροφορίες ιδίως πληροφορίες που αφορούν τιμές (π.χ. πραγματικές τιμές, εκπτώσεις, αυξήσεις, μειώσεις ή επιστροφές), καταλόγους πελατών, κόστος παραγωγής, ποσότητες, κύκλο εργασιών, πωλήσεις, δυναμικότητα, ιδιότητες των προϊόντων, σχέδια εμπορίας, κινδύνους, επενδύσεις, τεχνολογίες, προγράμματα Ε&Α και τα αποτελέσματά τους. Γενικά δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή εξατομικευμένων και πρόσφατων δεδομένων (έναντι συγκεντρωτικών και ιστορικών δεδομένων), ούτε και η ανταλλαγή μη δημόσιων πληροφοριών, ενώ για την εκτίμηση της στρατηγικής χρησιμότητας των πληροφοριών πρέπει να συνεκτιμάται και το ποσοστό κάλυψης της αγοράς καθώς και η συχνότητα ανταλλαγής πληροφοριών. [Βλ. ιδίως παρ. 86-94 της Ανακοίνωσης της Επιτροπής 2011/C 11/01— Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του άρθρου 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας].. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αποφευχθεί υπάλληλοι/στελέχοι που γνωρίζουν ιδίως εμπορικές στρατηγικές και τιμολογιακή πολιτική να δουλεύουν σε ανταγωνιστικές (έστω και δυνητικά) επιχειρήσεις.

Υπό προϋποθέσεις (βλ. π.χ. την παραπάνω ερώτηση),  τέτοιου είδους συνεργασίες επιτρέπονται, εφόσον δεν περιορίζουν τον ανταγωνισμό με βάση το άρθρο 1 του Ν. 3959/2011 ή/και  101 ΣΛΕΕ ή/και εμπίπτουν στο πλαίσιο του άρθρου 1 παρ. 3 Ν. 3959/2011 ή/και 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ. Συγκεκριμένα:  

Η αξιολόγηση με βάση το άρθρο 1 του Ν. 3959/2011 ή/και  101 ΣΛΕΕ γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο, αξιολογείται, βάσει του άρθρου 1/101 παρ. 1, κατά πόσον μια συμφωνία μεταξύ επιχειρήσεων έχει αντι-ανταγωνιστικό αντικείμενο ή πραγματικά ή δυνητικά  αποτελέσματα περιορισμού του ανταγωνισμού. Τέτοιου είδους συμφωνίες (μεταξύ άλλων οριζόντιες και κάθετες συμφωνίες υπεργολαβίας) μπορεί να οδηγήσουν σε άμεσο περιορισμό του ανταγωνισμού μεταξύ των μερών, μέσω του συντονισμού της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς των μερών, εφόσον τα μέρη έχουν ισχύ στην αγορά και τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης αγοράς ευνοούν τον συντονισμό τους ή/και εφόσον η συμφωνία προϋποθέτει ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών που ενδέχεται να οδηγήσει σε συμπαιγνιακό αποτέλεσμα. 

Κατά το δεύτερο στάδιο, βάσει του άρθρου 1 παρ. 3/101 παρ. 3 που εφαρμόζεται μόνον εφόσον διαπιστώνεται ότι μια συμφωνία περιορίζει τον ανταγωνισμό κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 1/101 παρ. 1, εξετάζεται εάν από τη συμφωνία προκύπτουν ευνοϊκά για τον ανταγωνισμό αποτελέσματα και κατά πόσον αυτά υπερτερούν έναντι των περιοριστικών του ανταγωνισμού αποτελεσμάτων. Αυτή η στάθμιση ζημιών και ωφελειών διεξάγεται αποκλειστικά υπό τις τέσσερις αθροιστικές προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 1 παρ. 3/101 παρ. 3 του νόμου για την χορήγηση εξαίρεσης μιας συμφωνίας  από το άρθρο 1 παρ. 1/101 παρ. 1.

Πρώτον, οι εν λόγω συμφωνίες θα πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγής ή της διανομής των προϊόντων ή στην προώθηση της τεχνικής ή οικονομικής προόδου. Συμφωνίες υπεργολαβίας ανθρώπινου δυναμικού, όταν η φύση της δραστηριότητας το επιτρέπει, μπορεί να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων υπό τη μορφή εξοικονόμησης κόστους ή βελτίωσης της τεχνογνωσίας μιας επιχείρησης. Δεύτερη προϋπόθεση είναι τα οφέλη που επιτυγχάνονται μέσω αναγκαίων περιορισμών να μετακυλίονται, τουλάχιστον ως ένα βαθμό στους καταναλωτές υπό τη μορφή π.χ. μείωσης των τιμών ή βελτίωσης της ποιότητας ή της ποικιλίας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή, και ως τρίτη προϋπόθεση, θα πρέπει οι προβλεπόμενοι από τη συμφωνία περιορισμοί να μην υπερβαίνουν τους αναγκαίους για την επίτευξη της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας περιορισμούς. Τέλος, δεν θα πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα στα μέρη της συμφωνίας να καταργήσουν τον ανταγωνισμό επί σημαντικού τμήματος των σχετικών αγορών, όπως μέσω της συγκάλυψης αντι-ανταγωνιστικής ανταλλαγής πληροφοριών ή κατανομής των πελατών με τη μορφή συμφωνιών υπεργολαβίας ανθρώπινου δυναμικού. 

Λόγω του δυνητικά μεγάλου αριθμού μορφών και συνδυασμών συνεργασίας και των συνθηκών της αγοράς, λόγω της πανδημίας, στην οποία εφαρμόζονται, είναι δύσκολο να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις για κάθε ειδική περίπτωση, μέσω των Ερωτήσεων και Απαντήσεων. Κάθε περίπτωση αξιολογείται συγκεκριμένα (ad hoc) βάσει των πραγματικών περιστατικών και των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της αγοράς.
Σε περιόδους εξαιρετικών συνθηκών που επηρεάζουν συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, είναι πιθανή η θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων, όπου η ίδια η νομοθεσία επιτρέπει σε προμηθευτές βασικών τροφίμων, καθαρισμού και φαρμακευτικών προϊόντων, να συντονίζουν και να σταθεροποιούν τα επίπεδα των αποθεμάτων τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ζητήματα διαταραχής της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Μια τέτοια συντονισμένη συμπεριφορά, η οποία ενδέχεται καταρχήν να εγείρει ανησυχίες ως προς το αντίκτυπό της στις συνθήκες ανταγωνισμού, θα μπορούσε θεωρητικά να απαλλαγεί εφόσον πληροί τις σωρευτικές προϋποθέσεις του αρ. 1 παρ. 3 του ν. 3959/2011 και 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ ή, εάν επιβάλλεται μέσω νομοθετικής ρύθμισης να εξαιρεθεί βάσει του δόγματος του κρατικού καταναγκασμού (state compulsion doctrine). Στην πρώτη περίπτωση μια τέτοια συμπεριφορά θα πρέπει να ερμηνεύεται αυστηρά, ενώ στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να επιβάλλεται μέσω κρατικής ρύθμισης χωρίς καμία ελευθερία των συμμετεχουσών επιχειρήσεων.
Για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2012, για να αντιμετωπιστεί η κρίση στην αγορά βενζίνης και οι ελλείψεις καυσίμων, η κυβέρνηση εξέδωσε διάταγμα που επέτρεπε τις επικοινωνίες μεταξύ εταιρειών καυσίμων για τη διάθεση προμηθειών.
Οι επιχειρήσεις πρέπει πάντα να έχουν υπόψη τους ότι η συνεργασία με ανταγωνιστική επιχείρηση που επιβάλλεται από νομοθετική ρύθμιση – και όχι μια μη δεσμευτική κανονιστική ρύθμιση από επαγγελματικό φορέα ή ένωση - μπορεί να μην επισείει κυρώσεις για παράβαση των κανόνων ανταγωνισμού, αλλά θα πρέπει να περιορίζεται στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την επίτευξη των στόχων της κυβερνητικής πολιτικής και της δημόσιας υγείας.

Οι αξιώσεις διατήρησης αποτελεσματικού ανταγωνισμού μπορούν να συμβιβαστούν με τη διαφύλαξη διαφορετικής φύσεως σκοπών και να κριθούν θεμιτοί ορισμένοι περιορισμοί στον ανταγωνισμό, εφόσον είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των σκοπών αυτών και δεν οδηγούν στην κατάργηση του ανταγωνισμού σ' ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς. Σε ορισμένες περιπτώσεις στόχοι δημοσίου συμφέροντος έχουν υπερισχύσει της διαπίστωσης περιορισμού του ανταγωνισμού στο πλαίσιο του αρ. 101 παρ.1, όταν οι περιορισμοί του ανταγωνισμού είναι αναγκαίοι για την οργάνωση και τη λειτουργία μιας δραστηριότητας. Στη συνέχεια επιβάλλεται να εξετασθεί αν τα εντεύθεν περιοριστικά του ανταγωνισμού αποτελέσματα είναι συνυφασμένα με την επιδίωξη των εν λόγω στόχων και είναι ανάλογα προς τους στόχους αυτούς (βλ. αποφάσεις ΔΕΕ στις υποθέσεις Wouters και Meca Μedina).

H χορήγηση απαλλαγής υπάρχει, εάν υπάρχουν εξαιρετικοί και επιτακτικοί λόγοι δημόσιας πολιτικής, με ελάχιστα παραδείγματα στην ΕΕ τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στον τομέα της δημόσιας υγείας η απόφαση της Ε.Ε στην υπόθεση IV/34.776 — Pasteur Mérieux— Merck, όπου οι διατάξεις της Συνθήκης κρίθηκαν ανεφάρμοστες στη  σειρά συμφωνιών με τις οποίες η εταιρεία PasteurMerieux Serums και η εταιρεία Merck & Co. Inc. προβλέπουν την ανάθεση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα των εμβολίων για τον άνθρωπο, των ανοσοσφαιρινών, των διαγνωστικών μέσων in vivo και των ορών, σε μια από κοινού ελεγχόμενη επιχείρηση, την Pasteur Merieux MSD SNC.

Η Ε.Α. μπορεί μόνο να παρέχει άτυπη καθοδήγηση στις επιχειρήσεις για τη συμβατότητα τέτοιων πρωτοβουλιών συνεργασίας με την νομοθεσία προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, αλλά δεν δύναται να εκδώσει απόφαση απαλλαγής από την εφαρμογή των κανόνων προστασίας ανταγωνισμού. Οι επιχειρήσεις είναι εν γένει σε θέση να αξιολογούν τη νομιμότητα των ενεργειών τους κατά τρόπο που να τους επιτρέπει να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με την υιοθέτηση μιας συμφωνίας ή μιας πρακτικής, καθώς και με τη μορφή που αυτή πρέπει να έχει.

Για την εξαιρετική δυνατότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να εκδίδει επιστολές καθοδήγησης μπορείτε να ανατρέξετε στην Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ανεπίσημη καθοδήγηση ως προς καινοφανή ζητήματα που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των άρθρων 81 και 82 της Συνθήκης ΕΚ σε μεμονωμένες περιπτώσεις (επιστολές καθοδήγησης) (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 101 της 27/04/2004 σ. 0078 – 0080­).
Μονομερείς πρακτικές εκμετάλλευσης του καταναλωτικού κοινού, ιδίως μέσω της υπερτιμολόγησης προϊόντων (π.χ. μάσκες, γάντια υγειονομικής χρήσης) ή υπηρεσιών (ιατρικά διαγνωστικά τεστ) από εταιρίες με δεσπόζουσα θέση στην αγορά απαγορεύονται όταν ισχύουν αθροιστικά δύο προϋποθέσεις: α) η τιμή του προϊόντος είναι υπερβολικά υψηλή σε σχέση με το πραγματικό κόστος της επιχείρησης και β) σε περίπτωση που αυτό ισχύει, η τιμή είναι είτε άδικη καθαυτή (unfair in itself) ή άδικη σε σύγκριση με την τιμή ανταγωνιστικών προϊόντων.
Επίσης απαγορεύονται, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μονομερείς καταχρηστικές πρακτικές από δεσπόζουσες επιχειρήσεις και οι οποίες αποκλείουν τους άλλους ανταγωνιστές σε μία αγορά, όπως η εφαρμογή στο εμπόριο άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές ή η αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, αγοράς ή άλλης συναλλαγής, κατά τρόπο που δυσχεραίνει τη λειτουργία του ανταγωνισμού.
Οι ίδιες απαγορεύσεις για αντιανταγωνιστικές πρακτικές καθορισμού τιμών, κατανομής αγορών ή και πελατών ή επιβολής υψηλών τιμών από δεσπόζουσα επιχείρηση ισχύουν και για τα ηλεκτρονικά καταστήματα και τις on line εμπορικές πλατφόρμες (marketplaces). Αντίθετα, μια κύρια διαδικτυακή πλατφόρμα (internet platform/ marketplace) μπορεί να θέσει ανώτατο όριο τιμής στα προϊόντα που διατίθενται μέσω αυτής.
Είναι συμβατά με τους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού τυχόν νομοθετικά μέτρα παρέμβασης με τη μορφή επιβολής ανώτατης τιμής πώλησης καταναλωτικών προϊόντων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν πρακτικές υψηλής τιμολόγησης σε προϊόντα στα οποία παρουσιάζονται ελλείψεις σε περίοδο κρίσης;

 

Οι μηχανισμοί καθορισμού τιμών αποτελούν μία από τις περιοριστικές μορφές παρέμβασης στην αγορά, επιφέρουν δε ακραία αποτελέσματα που παρεκκλίνουν από τον σκοπό διασφάλισης ελεύθερου ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς και ενέχουν κινδύνους (βλ. Απάντηση 21). Ωστόσο, ενόψει κοινωνικών ανησυχιών οι οποίες, κατά τις περιστάσεις, δύνανται να υπερισχύσουν του σκοπού διασφάλισης ανταγωνισμού στην αγορά, η ρύθμιση των τιμών δεν είναι ασυμβίβαστη, εκ προοιμίου, με τους στόχους του Ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού.
Η παρέμβαση του κράτους στις τιμές πώλησης των καταναλωτικών προϊόντων μέσω του καθορισμού ανώτατης τιμής πώλησης αυτών έχει, σύμφωνα με την οικονομική θεωρία, ως στόχο την προστασία του καταναλωτή. Ενόψει του σκοπού αυτού, η τιμή αυτή παρέμβασης καθορίζεται σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο που διαμορφώνεται στην ελεύθερη οικονομία. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και περιπτώσεις διαχείρισης κρίσεων, όπου δηλ. είναι αντικειμενικά ανέφικτο να λειτουργήσει ο υγιής ανταγωνισμός, συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος και όταν κανένα άλλο λιγότερο περιοριστικό μέτρο στον ανταγωνισμό δεν μπορεί να αποφέρει αποτελέσματα. Θα πρέπει επίσης να σχεδιάζεται με ιδιαίτερη προσοχή.
Η επιβολή ανώτατης τιμής σε ένα προϊόν από το κράτος ενδέχεται να έχει τις ακόλουθες αρνητικές επιδράσεις (ορισμένες βραχυπρόθεσμα, άλλες μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα):
 • Ελλείψεις στην αγορά: Στο βαθμό που υπάρχει για το συγκεκριμένο προϊόν παραγωγή στο εξωτερικό ή αποφάσεις παραγωγής ή διανομής, η οποία επηρεάζεται από τιμές σε άλλες χώρες, αν ο καθορισμός μιας χαμηλής τιμής στη χώρα εκτρέψει προϊόν στο εξωτερικό, όπου το κέρδος μπορεί να είναι υψηλότερο, μπορεί να δημιουργηθούν ελλείψεις ποσοτήτων στην εσωτερική αγορά.
 • Μακροχρόνια μείωση της προσφοράς από τις επιχειρήσεις.
 • Μη αποτελεσματική κατανομή πόρων στην οικονομία.
 • Κίνδυνος ενίσχυσης κάποιων ισχυρών παικτών εις βάρος κάποιων μικρότερων κυρίως ελληνικών επιχειρήσεων.
 • Εμφάνιση του φαινομένου umbrella pricing:. Στην περίπτωση αυτή οι μέγιστες τιμές λειτουργούν ως εστιακό σημείο για τους μεταπωλητές (umbrella pricing) και ενδεχομένως να εφαρμόζονται από τους περισσότερους ή και από όλους τους μεταπωλητές ως καθορισμένες τιμές. Συνεπώς, οι τιμές πώλησης όλων των ομοειδών προϊόντων θα τείνουν στην ως άνω καθορισμένη ανώτατη τιμή, ακόμη και για ομοειδή αγαθά η τιμή των οποίων πριν την επιβολή της μέγιστης τιμής κυμαινόταν σε χαμηλότερα επίπεδα.
 • Εμφάνιση φαινομένων «γκρίζας» ή «μαύρης» αγοράς: Το γεγονός ότι κάποιοι καταναλωτές λόγω της έλλειψης των αγαθών δεν ικανοποιούν τις ανάγκες τους, παρότι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερη από την τιμή παρέμβασης τιμή, είναι πιθανό να οδηγήσει σε φαινόμενα «γκρίζας» ή «μαύρης» αγοράς, όπου τα προϊόντα πωλούνται σε τιμή αρκετά υψηλότερη από εκείνη της τιμής παρέμβασης.
 • Παρεμπόδιση τυχόν δομικών και διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά που έχουν ήδη δρομολογηθεί από την κυβέρνηση.
Υπό ποιες προϋποθέσεις τυχόν απόφαση για λήψη (οποιουδήποτε) μέτρου κρατικής παρέμβασης στις τιμές πώλησης προϊόντων δύναται να δημιουργήσει τη μικρότερη δυνατή βλάβη στη διάρθρωση της αγοράς;
Τυχόν απόφαση θα πρέπει: 1) να έχει μικρή διάρκεια, 2) οι παρεμβάσεις να επανεξετάζονται περιοδικώς, 2) να οριοθετείται σαφώς η δυνατότητα της Διοίκησης για επιβολή ανώτατων τιμών σε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες, υπό την έννοια ότι μια τέτοια παρέμβαση επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, και, τέλος, 3) να διασφαλίζεται ότι οι ρυθμιζόμενες οντότητες διατηρούν κίνητρα για να λειτουργούν αποτελεσματικά, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα κέρδη δεν είναι υπερβολικά και ότι οι οντότητες παραμένουν βιώσιμες.
Ως εναλλακτικά μέτρα με σκοπό την προστασία του καταναλωτικού κοινού από υπερτιμολογήσεις, τα οποία συνιστούν τη μικρότερη δυνατή παρέμβαση στην αγορά είναι τα ακόλουθα:
 • Καθορισμός ποσοστού κέρδους ή εκφρασμένου σε απόλυτες μονάδες κέρδους επί συγκεκριμένων πωλουμένων ειδών ή παρεχόμενων υπηρεσιών σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής σε επίπεδα προ της συγκεκριμένης υγειονομικής κρίσης.
 • Περιορισμός στην ποσότητα αγοράς ανά άτομο ανά συναλλαγή.
 • Δυνατότητα το κράτος να αγοράσει τα εν λόγω προϊόντα και να τα διαθέσει απευθείας στους πολίτες ως μέτρο κοινωνικής πολιτικής.
 • Δυνατότητα το κράτος να παράξει τα εν λόγω προϊόντα και να τα διαθέσει στους καταναλωτές ως μέσο ενίσχυσης του ανταγωνισμού στην αγορά.
 • Η δημοσιοποίηση κατά τακτά χρονικά διαστήματα ενός «δελτίου ακρίβειας ή υπερβολικής τιμολόγησης», στο οποίο θα δημοσιοποιούνται ορισμένες περιπτώσεις προϊόντων ή και επιχειρήσεων που τιμολογούν σε υπερβολικά υψηλό επίπεδο, με βάση αντικειμενικά συγκριτικά στοιχεία (naming and shaming).
 • Γενικά παροχή οικονομικών κινήτρων παρά νομοθετική ρύθμιση για την αντιμετώπιση εξωτερικών παραγόντων (επιχορηγήσεις, απαλλαγή από φόρους κλπ).
Ορισμένα από αυτά τα μέτρα δύνανται να είναι πιο αποτελεσματικά από άλλα, ανάλογα με την περίσταση και τα δεδομένα της συγκεκριμένης αγοράς.
Η Κυβέρνηση, εξέδωσε πρόσφατα την με αριθ. 68/2020 ΠΝΠ σύμφωνα με την οποία, για όσο διάστημα ελλοχεύει ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19) απαγορεύεται η συνομολόγηση ή η λήψη περιουσιακών ωφελημάτων που αφορούν στην πώληση οποιουδήποτε αγαθού ή υπηρεσίας που είναι απαραίτητο για την υγεία, τη διατροφή, τη μετακίνηση και την ασφάλεια του καταναλωτή, ιδίως δε φαρμακευτικών προϊόντων, μέσων ατομικής προστασίας και προσωπικής υγιεινής, όπως χειρουργικών μασκών, αντισηπτικών υγρών και άλλων υλικών απολύμανσης. Προϋπόθεση της απαγόρευσης αυτής είναι τα ωφελήματα αυτά να υπερβαίνουν την αξία της παροχής, τόσο ώστε το μικτό περιθώριο κέρδους να είναι μεγαλύτερο από αυτό της προ της 1ης Φεβρουαρίου 2020, για τα ως άνω προϊόντα και υπηρεσίες (αρθρ. 21, ΠΝΠ 68/20.3.2020).
Αρμόδια αρχή, για τη λήψη καταγγελιών και τη διαπίστωση της ως άνω παράβασης είναι η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr/)
Σύμφωνα με την προσφάτως εκδοθείσα ΠΝΠ με αριθ. 68/2020 (αρθρ.17) και για όσο διάστημα ελλοχεύει ο κίνδυνος εξάπλωσης του κορωνοϊού (COVID-19), θεσπίστηκε περιορισμός από το κράτος στη διάθεση προϊόντων απολύμανσης, αιθυλικής αλκοόλης και αντισηπτικών και η διάθεσή τους γίνεται πλέον αποκλειστικά σε μεμονωμένες συσκευασίες.
Για τα λοιπά προϊόντα, εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο νόμος για την Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού (με την επιφύλαξη της παρ. 3 του άρθρ.1 του ν. 3959/2011), σύμφωνα με τον οποίο απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων και όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες συνίστανται στον περιορισμό ή στον έλεγχο της παραγωγής ή της διάθεσης προϊόντων και έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού στην Ελληνική Επικράτεια.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ως αρμόδια αρχή για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω, θα δράσει άμεσα σε περιπτώσεις περιορισμού στην παραγωγή ή διάθεση προϊόντων με αφορμή την εξάπλωση του COVID-19, εφόσον οι περιορισμοί αυτοί δε βασίζονται σε αντικειμενικούς λόγους και αντίκεινται στους κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού.
Εξαιτίας της τρέχουσας πανδημίας COVID-19 και των εκτεταμένων περιορισμών στις μετακινήσεις προσώπων που έχουν επιβληθεί στα κράτη μέλη, ο τομέας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων αντιμετωπίζει οικονομικές διαταραχές οι οποίες προκαλούν οικονομικές δυσχέρειες και προβλήματα ταμειακών ροών για τους παραγωγούς. Εξαιτίας της ως άνω ανισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης συνεπεία της πανδημίας COVID-19, οι τιμές χονδρικής του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων έχουν υποστεί σημαντικές μειώσεις, ιδίως από τις αρχές Μαρτίου 2020 και μετά.
Προκειμένου να ισορροπήσει ο τομέας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, είναι σκόπιμο να επιτραπεί σε παραγωγούς, σε αγροτικούς συνεταιρισμούς παραγωγών, σε ενώσεις των εν λόγω αγροτικών συνεταιρισμών, σε αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, σε ενώσεις αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών, και σε αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις να συνάπτουν συμφωνίες και να λαμβάνουν αποφάσεις. Οι εν λόγω συμφωνίες και αποφάσεις μπορούν να αποτυπώνουν τη συλλογική προσπάθεια των φορέων εκμετάλλευσης να προγραμματίζουν την ποσότητα του νωπού γάλακτος που πρόκειται να παραχθεί σύμφωνα με τα μεταβαλλόμενα πρότυπα ζήτησης.
Τέτοιες συμφωνίες ή αποφάσεις περί προγραμματισμού της παραγωγής θα πρέπει να επιτραπούν προσωρινά για περίοδο έξι μηνών, η οποία συμπίπτει με την άνοιξη και το καλοκαίρι, εποχές με την υψηλότερη παραγωγή στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, κατά τις οποίες, ως εκ τούτου, αναμένεται ότι οι εν λόγω συμφωνίες και αποφάσεις θα έχουν τον σημαντικότερο αντίκτυπο. Ως ημερομηνία έναρξης της εξάμηνης περιόδου έχει οριστεί η 1η Απριλίου 2020.
Για το σκοπό αυτό προβλέπεται ότι θα πρέπει να παρέχονται από τους ενδιαφερόμενους, στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των αρχών ανταγωνισμού του εν λόγω κράτους, πληροφορίες τόσο σχετικά με τις συμφωνίες που συνάπτονται και τις αποφάσεις που λαμβάνονται όσο και σχετικά α) με τον εκτιμώμενο όγκο παραγωγής και β) την εκτιμώμενη χρονική περίοδο που καλύπτεται από τις συμφωνίες ή τις αποφάσεις αυτές.
Η έγκριση χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμφωνίες και αποφάσεις δεν παρεμποδίζουν τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και αποσκοπούν αποκλειστικά στη σταθεροποίηση του τομέα. Αντιθέτως, η ως άνω κατ’ εξαίρεση έγκριση δεν καταλαμβάνει συμφωνίες και αποφάσεις που άμεσα ή έμμεσα οδηγούν σε κατανομή των αγορών, σε διακρίσεις λόγω ιθαγένειας ή σε καθορισμό τιμών. Για τις συμφωνίες και τις αποφάσεις που δεν πληρούν ή πάψουν στο μέλλον να πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές, εφαρμόζεται το άρθρο 101 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 1 παράγραφος 1 του Ν. 3959/2011.

 

Επιστροφή στο menu

 

 

Διαδικαστικά θέματα

Η ΕΑ με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και των συναλλασσόμενων με αυτή πολιτών αλλά και την παράλληλη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Υπηρεσίας και τη διασφάλιση των δημόσιων σκοπών που αυτή επιτελεί και υπηρετεί, με απόφασή της η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, ορίζει, για την περίοδο από την Τρίτη, 24/03/2020 έως και την Πέμπτη, 30/04/2020 τα εξής:

Τα γραφεία της ΕΑ θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού θα εργάζεται εξ αποστάσεως.

Η κατάθεση εγγράφων με φυσική παρουσία ή με ταχυδρομείο δεν θα είναι πλέον εφικτή. Οι συναλλασσόμενοι με την ΕΑ, για υποθέσεις τους, καλούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για κατάθεση εγγράφων στην ΕΑ,

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για κατάθεση γνωστοποιήσεων συγκεντρώσεων, 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για κατάθεση καταγγελιών,

ή μέσω της φόρμας του website της Επιτροπής Ανταγωνισμού για κατάθεση γενικών ερωτημάτων ή αιτημάτων πληροφόρησης.

Η επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση μπορεί να πραγματοποιείται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον κατάλογο του προσωπικού της ΕΑ, είτε μέσω των συγκεκριμένων παρακάτω τηλεφώνων:
 • Πρωτόκολλο: 210 – 8809139 ή 210-8809331
 • Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης: 210 – 8809209
 • Α΄Δ/νση Οικονομικής Τεκμηρίωσης: 210 – 8809236
 • Β΄Δ/νση Οικονομικής Τεκμηρίωσης: 210 – 8809217
 • Δ/νση Νομικής Τεκμηρίωσης: 210 – 8809248
 • Επιτροπή
 • Γραφείο Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών: 210 – 8809202
 • Γραμματεία ΕΑ: 210 – 8809215 ή 210-8809212 (για θέματα οργάνωσης ακροαματικών διαδικασιών και θεμάτων της Ολομέλειας της Επιτροπής)
Η Ολομέλεια της ΕΑ θα διεξάγει τις προγραμματισμένες συνεδριάσεις και διασκέψεις μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης κατόπιν πιστοποίησης των χρηστών.
Οι εκ του νόμου δεσμευτικές προθεσμίες εξακολουθούν να ισχύουν στις εργασίες της ΕΑ και η ίδια θα εξακολουθήσει να επιτελεί το έργο της, να εξετάζει τις υποθέσεις της (συμπεριλαμβανομένων και των συγκεντρώσεων) και να λαμβάνει αποφάσεις – μέσω και της άμεσης προσαρμογής του προσωπικού της σε εξ αποστάσεως εργασία. Ταυτόχρονα, θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τα χρονοδιαγράμματα, παρέχοντας, όπου επιτρέπεται, παράταση προθεσμιών. Κάθε τροποποίηση θα κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη και θα αναρτάται δημόσια στην ιστοσελίδα της ΕΑ.

Η ΕΑ θα επανέλθει με νεότερες σχετικές ανακοινώσεις εφόσον οι περιστάσεις το επιβάλλουν.

Επιστροφή στο menu

 

 

Ενέργειες άλλων Αρχών Ανταγωνισμού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι εθνικές αρχές ανταγωνισμού έχουν ανταποκριθεί με δράσεις και ανακοινώσεις για τις πιθανές επιπτώσεις της επιδημικής έξαρσης του COVID-19 στις συνθήκες ανταγωνισμού.

Ευρωπαϊκή Ένωση

- Δράσεις

 • Το Ευρωπαικό Δίκτυο Ανταγωνισμού με ανακοίνωσή του στις 23.3.2020 εξέδωσε κοινή δήλωση για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της κρίσης λόγω του ιού COVID-19. Διαβάστε την ανακοίνωση
 • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει ειδικό ιστότοπο για την ενημέρωση των επιχειρήσεων και των πολιτών (διαβάστε σχετικά) και έχει προχωρήσει στη δημιουργία ειδικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) στο οποίο μπορεί κανείς να απευθύνεται για την αναζήτηση άτυπης καθοδήγησης σχετικά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.

  Στο από 8.4.2020 Δελτίο Τύπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη δημοσίευση Προσωρινής Ανακοίνωσης-Πλαισίου (Temporary Framework Communication) για την παροχή αντιμονοπωλιακής καθοδήγησης σε εταιρίες που συνεργάζονται για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων που σχετίζονται με την τρέχουσα επιδημία του κορωνοϊού.
  Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εξέδωσε, επίσης, μια «διοικητική επιστολή για θέση της υπόθεσης στο αρχείο» («ComfortLetter») σχετικά με ένα ειδικό σχέδιο συνεργασίας με στόχο την αποφυγή καταστάσεων έλλειψης κρίσιμων νοσοκομειακών φαρμάκων.
  Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, MargretheVestager, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού δήλωσε: «Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει επαρκής προσφορά των κρίσιμων νοσοκομειακών φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενών με κορωνοϊό. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος ελλείψεων βασικών και λιγοστών προϊόντων και υπηρεσιών λόγω της άνευ προηγουμένου αύξησης της ζήτησης λόγω της πανδημίας, χρειαζόμαστε τις επιχειρήσεις να συνεργαστούν και να το πράξουν σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού. Έτσι, για να διασφαλίσουμε την προσφορά, θα παράσχουμε επειγόντως στις επιχειρήσεις επαρκή καθοδήγηση και σχετική έγκριση για να διευκολύνουμε τις πρωτοβουλίες συνεργασίας που ενισχύουν την παραγωγή προϊόντων με μεγάλη ζήτηση. Το προσωρινό πλαίσιο που εγκρίθηκε σήμερα εξηγεί πότε και πώς οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν καθοδήγηση ή γραπτή έγκριση ότι δεν δημιουργείται πρόβλημα σύμφωνα με τους κανόνες ανταγωνισμού μας.»
  Στις 8.4.2020, η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδη, ανακοίνωσε την υιοθέτηση Κατευθυντηρίων Γραμμών για τη βελτιστοποίηση της προσφοράς και της διαθεσιμότητας φαρμάκων κατά τη διάρκεια της επιδημίας του κορωνοϊού. Διαβάστε περισσότερα

  Η Προσωρινή Ανακοίνωση - Πλαίσιο (Temporary Framework Communication)
  Η επιδημία του κορωνοϊού προκάλεσε σοβαρούς κλυδωνισμούς στην προσφορά αγαθών/υπηρεσιών λόγω της διατάραξης της αλυσίδας εφοδιασμού και της αύξησης της ζήτησης που προκλήθηκε κυρίως από την απότομη αύξηση της ζήτησης για ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες, ιδίως στον τομέα της υγείας.
  Οι περιστάσεις αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε ελλείψεις σε κρίσιμα ιατρικά αγαθά, οι οποίες μπορεί να επιδεινωθούν καθώς εξελίσσεται η πανδημία. Αυτό αφορά, ειδικότερα, τα φάρμακα και τον ιατρικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ασθενών με κορωνοϊό. Οι έκτακτες ανάγκες στον τομέα της προμήθειας που προκύπτουν από την επιδημία του κορωνοϊού μπορούν να προκύψουν και για άλλα βασικά αγαθά και υπηρεσίες εκτός του τομέα της υγείας.
  Η έγκαιρη αντιμετώπιση αυτών των εξαιρετικών κλυδωνισμών και η αποφυγή ελλείψεων ενδέχεται να απαιτήσουν τον ταχύ συντονισμό των επιχειρήσεων προκειμένου να ξεπεραστούν, ή τουλάχιστον να μετριαστούν, οι επιπτώσεις της κρίσης προς όφελος των πολιτών. Αυτό με τη σειρά του θα απαιτούσε είτε την αλλαγή είτε την αύξηση της κλιμάκωσης της παραγωγής με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Για παράδειγμα, οι εταιρίες ενδέχεται να χρειαστεί να συντονίσουν τη διαχείριση των αποθεμάτων παραγωγής και τη δυνητική διανομή, έτσι ώστε να μην επικεντρώνονται όλες οι επιχειρήσεις σε ένα ή μερικά φάρμακα, ενώ άλλα παραμένουν σε υποπαραγωγή. Ο συντονισμός αυτός -υπό κανονικές συνθήκες- θα ήταν αντίθετος προς τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες. Αλλά στο πλαίσιο μιας πανδημίας, όπως η επιδημία του κορωνοϊού, ένας τέτοιος συντονισμός μπορεί, με τις κατάλληλες διασφαλίσεις, να αποφέρει σημαντικά οφέλη στους πολίτες.
  Το προσωρινό πλαίσιο αποσκοπεί στην παροχή αντιμονοπωλιακής καθοδήγησης σε εταιρίες που επιθυμούν να συνεργαστούν προσωρινά και να συντονίσουν τις δραστηριότητές τους, προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγή με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο και να βελτιστοποιηθεί η προσφορά, ιδίως, επειγόντως αναγκαίων νοσοκομειακών φαρμάκων.
  Ειδικότερα, η προσωρινή ανακοίνωση-πλαίσιο εξηγεί τα κύρια κριτήρια που θα ακολουθήσει η Επιτροπή κατά την αξιολόγηση αυτών των πιθανών σχεδίων συνεργασίας.
  Οι εταιρίες είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση της νομιμότητας των συμφωνιών και των πρακτικών τους. Ωστόσο, έχοντας επίγνωση της εξαιρετικής κατάστασης, η Επιτροπή συνεργάζεται με εταιρίες και εμπορικές ενώσεις για να τις βοηθήσει στην αξιολόγηση της νομιμότητας των σχεδίων συνεργασίας τους και στη θέσπιση επαρκών εγγυήσεων έναντι των μακροπρόθεσμων αντι-ανταγωνιστικών αποτελεσμάτων.
  Στις περισσότερες περιπτώσεις, η προφορική καθοδήγηση που έδωσε η Επιτροπή στις εταιρίες τις τελευταίες εβδομάδες είναι επαρκής. Ωστόσο, η Επιτροπή είναι επίσης έτοιμη να παράσχει κατ' εξαίρεση στις εταιρίες γραπτή έγκριση («ComfortLetter») σχετικά με συγκεκριμένα σχέδια συνεργασίας που πρέπει να εφαρμοστούν ταχέως προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά η επιδημία του κορωνοϊού, ιδίως όταν εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το κατά πόσον οι πρωτοβουλίες αυτές είναι συμβατές με το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ.

  Για το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης δείτε εδώ. 

  Διοικητικό Έγγραφο Θέσης της Υπόθεσης στο Αρχείο («ComfortLetter»)
  Η Επιτροπή χρησιμοποίησε, επίσης, στις 8.4.2020 -για πρώτη φορά μετά από 2 δεκαετίες- τη διαδικασία που περιγράφεται στην πιο πάνω Ανακοίνωση και εξέδωσε σχετική έγκριση για θέση της υπόθεσης στο αρχείο («Comfort Letter») προς την εταιρία με την επωνυμία «Φάρμακα για την Ευρώπη» (“Medicines for Europe”), πρώην «Ευρωπαϊκή Ένωση Γενόσημων Φαρμάκων» (EGA). Η διοικητική επιστολή εξετάζει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των φαρμακευτικών παραγωγών – τόσο των μελών όσο και των μη μελών της Ένωσης – το οποίο στοχεύει στον κίνδυνο έλλειψης κρίσιμων νοσοκομειακών φαρμάκων για τη θεραπεία ασθενών με κορωνοϊό. Οι φαρμακευτικές εταιρίες γενόσημων φαρμάκων παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των κρίσιμων νοσοκομειακών φαρμάκων που χρειάζονται πλέον επειγόντως σε μεγάλες ποσότητες για την αποφυγή ελλείψεων.
  Υπό τις παρούσες συνθήκες, αυτή η προσωρινή συνεργασία φαίνεται πράγματι δικαιολογημένη βάσει της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της ΕΕ, λαμβανομένου υπόψη του στόχου της και των διασφαλίσεων που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την αποφυγή αντι-ανταγωνιστικών ανησυχιών και εφόσον παραμένει εντός του πεδίου εφαρμογής που κοινοποιείται στην Επιτροπή.
  Ταυτόχρονα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι, υπό αυτές τις εξαιρετικές περιστάσεις, είναι πιο σημαντικό από ποτέ οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές να τυγχάνουν προστασίας βάσει του δικαίου του ανταγωνισμού. Ως εκ τούτου, θα συνεχίσει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και ενεργά τις σχετικές εξελίξεις της αγοράς για τον εντοπισμό επιχειρήσεων, οι οποίες επωφελούνται από την τρέχουσα κατάσταση για να παραβιάσουν την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία της ΕΕ, είτε συνάπτοντας αντι-ανταγωνιστικές συμφωνίες είτε κάνοντας κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους.


  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στις 4.5.2020 την πιο πρόσφατη δέσμη έκτακτων μέτρων για την περαιτέρω στήριξη των τομέων της γεωργίας και των τροφίμων που πλήττονται περισσότερο από την κρίση του κορωνοϊού. Τα έκτακτα αυτά μέτρα που ανακοινώθηκαν στις 22.4.2020 περιλαμβάνουν ενίσχυση της ιδιωτικής αποθεματοποίησης για τους τομείς των γαλακτοκομικών προϊόντων και του κρέατος, προσωρινή έγκριση μέτρων παρέμβασης στην αγορά για την αυτο-οργάνωση των φορέων εκμετάλλευσης σε τομείς που έχουν δεχτεί σοβαρό πλήγμα, και ευελιξία όσον αφορά προγράμματα στήριξης της αγοράς. Πέραν αυτών των μέτρων παρέμβασης στην αγορά, η Επιτροπή πρότεινε να επιτραπεί στα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν κονδύλια για την αγροτική ανάπτυξη, προκειμένου να αποζημιωθούν οι γεωργοί και οι μικρές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις, με ποσά έως 5.000 και 50.000 ευρώ, αντιστοίχως.
  Μεταξύ των ανακοινωθέντων μέτρων περιλαμβάνεται και η προσωρινή παρέκκλιση από τους κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ: Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 222 του Κανονισμού για την κοινή οργάνωση των αγορών (ΕΚ 1308/2013), η ΕΕ μπορεί να εκδίδει εκτελεστικές πράξεις, ούτως ώστε το άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ να μην εφαρμόζεται σε συμφωνίες και αποφάσεις των αναγνωρισμένων οργανώσεων και ενώσεων παραγωγών, σε περιόδους σοβαρών ανισορροπιών στις αγορές και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμφωνίες και αποφάσεις δεν υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και αποσκοπούν αποκλειστικά στη σταθεροποίηση του οικείου τομέα.
  Η ΕΕ εξέδωσε τους υπ’ αριθ. 2020/593, 2020/594 και 2020/599 Εκτελεστικούς Κανονισμούς, σύμφωνα με τους οποίους είναι σκόπιμο να επιτραπεί σε παραγωγούς, ενώσεις παραγωγών, ενώσεις των εν λόγω ενώσεων, αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις αναγνωρισμένων οργανώσεων παραγωγών και αναγνωρισμένες διεπαγγελματικές οργανώσεις να συνάπτουν συμφωνίες και να λαμβάνουν αποφάσεις κατά παρέκκλιση των κανόνων του ανταγωνισμού που προβλέπονται στο άρθρο 101 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ στους τομείς του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, των ζωντανών φυτών και ανθέων και της πατάτας προς μεταποίηση, για μέγιστη διάρκεια 6 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με τους ως άνω εκτελεστικούς Κανονισμούς, θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένης της αρχής ανταγωνισμού του εν λόγω κράτους τις σχετικές πληροφορίες.

 • ΑΥΣΤΡΙΑ - Η Αρχή Ανταγωνισμού της Αυστρίας στις 23.3.2020 ανακοίνωσε στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού την προσωρινή απαραίτητη συνεργασία για να αποφευχθεί η έλλειψη προϊόντων έως 13.4.2020 και επίσης την προτεραιοποίηση καταγγελιών που αφορούν σε υγειονομικό υλικό (μάσκες, απολυμαντικά υγρά κλπ). Επίσης, ενημέρωσε ότι είναι διαθέσιμη για συμβουλές στις επιχειρήσεις σχετικά με θέματα ανταγωνισμού. Διαβάστε περισσότερα.. Στις 26.3.2020 ενέκρινε την προσωρινή τροποποίηση των δεσμεύσεων σε συγκέντρωση στην αγορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης έως τις 30 Απριλίου 2020 λόγω του κορωνοϊού (COVID-19) ή μέχρι την άρση των περιοριστικών μέτρων. Η προσωρινή αυτή τροποποίηση αφορά στις περιπτώσεις που πρέπει να διασφαλιστεί η λειτουργία της αίθουσας σύνταξης και θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικά. Διαβάστε περισσότερα
  Στις 22.5.2020 η Αυστριακή Αρχή εξέδωσε έγγραφο εργασίας με τίτλο «Παρακολούθηση πλατφορμών ψηφιακής επικοινωνίας και φύλακες ανοικτής πρόσβασης στο Διαδίκτυο» σχετικά με την ψηφιοποίηση της αγοράς λόγω και της υγειονομικής κρίσης του Covid 19, σημειώνοντας ότι η πανδημία αύξησε ραγδαία την ταχύτητα της ψηφιοποίησης, κάτι που δημιουργεί νέες προκλήσεις με τις μηχανές αναζήτησης στο Διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα, τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπου οι κυρίαρχες εταιρείες ενεργούν ως «πύλες» σε αυτές τις αγορές. Διαβάστε περισσότερα
 • ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - Στις 31.3.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Βουλγαρίας στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού ανακοίνωσε διευκρινίσεις και οδηγίες προς τις επιχειρήσεις για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού στην πανδημική κρίση,όπως την προσωρινή συνεργασία για την αποφυγή έλλειψης προϊόντων και τη διαθεσιμότητα για συμβουλές στις επιχειρήσεις σχετικά με θέματα ανταγωνισμού. Διαβάστε περισσότερα.
  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Βουλγαρίας στις 15.4.2020 ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί την λιανική αγορά καυσίμων. Διαβάστε περισσότερα. Ακολούθως στις 22.4.2020 η Επιτροπή Ανταγωνισμού της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι κίνησε διαδικασία για τη διερεύνηση πιθανών παραβιάσεων του εθνικού δικαίου του ανταγωνισμού και των αρ. 101/102 ΣΛΕΕ σχετικά με τον καθορισμό των τιμών των καυσίμων σε ολόκληρη την αλυσίδα: παραγωγή/εισαγωγή - αποθήκευση - χονδρική - λιανική, τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετο επίπεδο. Ο λόγος για την κίνηση της διαδικασίας ήταν η διαφορά μεταξύ της σημαντικής μείωσης της παγκόσμιας τιμής του αργού πετρελαίου τον Μάρτιο (κατά 47,4% σύμφωνα με την Τελωνειακή Υπηρεσία), η οποία σχετίζεται με την εξάπλωση του COVID-19, χωρίς την αντίστοιχη μείωση των τιμών λιανικής στα καύσιμα κίνησης στη χώρα (κατά περίπου 11%) για την ίδια περίοδο. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΓΑΛΛΙΑ - Στο από 21.4.2020 δελτίο τύπου η Γαλλική Αρχή Ανταγωνισμού ενημέρωσε το κοινό για τη δημιουργία ειδικού ιστοτόπου για την ανάρτηση όλων των πληροφοριών και των μέτρων που σχετίζονται με την προσαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων και των διαδικασιών στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης λόγω του Covid-19. Δείτε περισσότερα
  Περαιτέρω, στο από 22.4.2020 δελτίο τύπου η Αρχή παρέχει διευκρινίσεις για το πλαίσιο βάσει του οποίου ένας επαγγελματικός σύλλογος, εν προκειμένω η ένωση επιχειρήσεων οπτικών (Rassemblement des Opticiens de France –εφεξής ROF-), μπορεί να παρέχει συμβουλές σχετικά με το ενοίκιο των επαγγελματικών μισθώσεων των μελών του/επιχειρήσεων οπτικών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, για το διάστημα που οι ως άνω επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την κρίση της Γαλλικής Αρχής Ανταγωνισμού, η παροχή συμβουλών στα μέλη της, στο πλαίσιο της επιδημίας COVID-19, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων που λαμβάνονται από τις δημόσιες αρχές ή την ερμηνεία των υφιστάμενων συμβάσεων, εντάσσεται, εκ πρώτης όψεως, στο πλαίσιο της αποστολής της ROF να παρέχει πληροφορίες και συμβουλές και να υπερασπίζεται τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της. Η Αρχή επισημαίνει ότι η ROF ανέφερε ότι προσφέρει μόνο γενικές συστάσεις και νομικά και πραγματικά επιχειρήματα προς υποστήριξη των αιτημάτων των μελών της. Η ROF διευκρίνισε, επίσης, ότι δεν θα καθορίσει τη συμπεριφορά που πρέπει να υιοθετήσουν τα μέλη της. Τέλος, η δράση της αποσκοπεί στην πρόληψη του κινδύνου δημιουργίας «προβληματικών επιχειρήσεων» λόγω του παρατεταμένου κλεισίματος διαφόρων σημείων πώλησης και σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπει αξιόλογο συντονισμό των δαπανών των ενδιαφερομένων. Υπό το πρίσμα αυτών των λεπτομερειών, η προβλεπόμενη πρωτοβουλία, όπως περιγράφηκε στην Γαλλική Αρχή Ανταγωνισμού δεν είναι τέτοια ώστε να θεωρηθεί αντι-ανταγωνιστική παρέμβαση στην αγορά. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ - Γερμανική Αρχή Ανταγωνισμού στο από 31.3.2020 Δελτίο Τύπου ενημερώνει για τη δημιουργία ιστοσελίδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού αναφορικά με τους κανόνες ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορωνοϊού, διευκρινίζοντας ότι η ίδια υποστηρίζει την ως άνω πρωτοβουλία και είναι διαθέσιμη ως υπεύθυνη επικοινωνίας να παράσχει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις στις εταιρίες για θέματα που αφορούν την εφαρμογή του νόμου κατά των περιορισμών του ανταγωνισμού (GWB). Διαβάστε περισσότερα. 
  Η Αρχή αναφερόμενη στην από 9.4.2020 Δήλωση της Διευθύνουσας Επιτροπής του Διεθνούς Δικτύου Ανταγωνισμού (ICN Steering Group) παραθέτει την ακόλουθη δήλωση του Προέδρου της Αρχής, Andreas Mundt, ο οποίος διατηρεί τη θέση του Προέδρου της Διευθύνουσας Επιτροπής του ICN από τον Σεπτέμβριο του 2013. Σύμφωνα με τη δήλωση αυτή «Η κρίση απαιτεί και προσοχή και σύνεση από τις αντιμονοπωλιακές αρχές. Οι παγκόσμιες ανταλλαγές είναι απαραίτητες για τις σωστές απαντήσεις σε αυτήν την παγκόσμια πρόκληση.
  Με τη δήλωση του αυτή, το ICN παρέχει στα μέλη του καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο επίδειξης επαρκούς ευελιξίας με διαφανή τρόπο, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο για ταχεία οικονομική ανάκαμψη». Διαβάστε περισσότερα.
  Η Γερμανική Αρχή Ανταγωνισμού στο από 28.05.2020 δελτίο τύπου ανακοίνωσε δυο προσθήκες στο νόμο για τον μετριασμό των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στο δίκαιο του ανταγωνισμού και στον τομέα της αυτοδιοίκησης της βιομηχανικής οικονομίας. Οι προσωρινές αλλαγές αφορούν, αφενός, τις νόμιμες προθεσμίες για την εξέταση των συγχωνεύσεων οι οποίες παρατάθηκαν κατά ένα μήνα για συγκεντρώσεις «πρώτης φάσης» και κατά δύο μήνες για «δεύτερης φάσης», και, αφετέρου, την προσωρινή άρση υποχρέωσης καταβολής τόκων επί αντιμονοπωλιακών προστίμων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες συνεπεία της κρίσης COVID-19. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΔΑΝΙΑ - Η Δανική Υπηρεσία Ανταγωνισμού και Καταναλωτών στις 7.5.2020 ανακοίνωσε ότι έχει ετοιμάσει οδηγίες σχετικά με τις εταιρείες που υποβάλλουν κοινές προσφορές (κοινοπραξίες). Οι οδηγίες βρίσκονται σε ανοιχτή διαβούλευση (διαβάστε περισσότερα). Στις 12.5.2020 ο Υπουργός Επιχειρηματικών Υποθέσεων εξέδωσε διορθωτική εντολή που παρατείνει την περίοδο κατά την οποία έχουν διακοπεί οι προθεσμίες για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων έως τις 18.5.2020. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΙΡΛΑΝΔΙΑ - Η Αρχή Ανταγωνισμού της Ιρλανδίας στις 25.3.2020 ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού. Διαβάστε περισσότερα
  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού και Προστασίας των Καταναλωτών (CCPC) στις 20.4.2020 συμβούλευσε τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί σχετικά με τις αγορές προϊόντων προσωπικής προστασίας στο διαδίκτυο, όπως μάσκες προσώπου και απολυμαντικό χεριών. Ένας αυξανόμενος αριθμός διαδικτυακών εμπόρων φαίνεται να ενημερώνει τους καταναλωτές ότι τα προϊόντα ατομικής προστασίας που πωλούν έχουν διατεθεί και σε νοσοκομεία και άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης. Το CCPC ανησυχεί ότι τέτοιοι ισχυρισμοί ενδέχεται να επηρεάσουν τους καταναλωτές όταν σκέφτονται να αγοράσουν τέτοια προϊόντα. Οι ισχυρισμοί σχετικά με ένα προϊόν που χορηγείται σε παρόχους υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης δεν πρέπει να θεωρούνται ως ένδειξη ή απόδειξη καταλληλότητας, και τέτοιοι ισχυρισμοί ενδέχεται να παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο για τους καταναλωτές. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΙΣΠΑΝΙΑ - Η Αρχή Ανταγωνισμού της Ισπανίας με ανακοίνωσή της στις 31.3.2020 ενημέρωσε ότι παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εξέλιξη των επηρεαζόμενων αγορών  και ειδικά των τιμών, είναι διαθέσιμη σε εταιρείες που επιθυμούν να την συμβουλευθούν και τέλος για το σκοπό αυτό συγκεντρώνει τις πληροφορίες, τις καταγγελίες ή τα ερωτήματα που σχετίζονται με την πανδημία σε συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαβάστε περισσότερα.
  Η Αρχή στις 7.4.2020 ανακοίνωσε ότι έλαβε πάνω από 50 καταγγελίες κατά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της ειδικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης για COVID-19. Κατόπιν τούτου, ξεκίνησε έρευνα στους τομείς των οικονομικών υπηρεσιών (π.χ. ασφαλιστικές υπηρεσίες υγείας), στις υπηρεσίες ενταφιασμού και στην παραγωγή υγειονομικού υλικού (αντισηπτικά υγρά) και της πρώτης ύλης αυτών (αιθανόλη). Επίσης ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα συμφωνιών μεταξύ των παικτών της αγοράς για την αντιμετώπιση της κρίσης λόγω  COVID-19 άμεσα απαντήθηκαν και δόθηκαν σχετικές κατευθύνσεις.Διαβάστε περισσότερα.
  Η Κυβέρνηση στις 17.4.2020 ανακοίνωσε έκτακτα επείγοντα ενεργειακά μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του COVID-19. Ενώ η κατάσταση συναγερμού είναι σε ισχύ, η προμήθεια νερού, ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, βιομηχανικών αερίων και υγροποιημένων αερίων πετρελαίου (LPG) που διοχετεύονται σε φυσικά πρόσωπα στη κύρια κατοικία τους, δεν πρόκειται να ανασταλεί λόγω μη πληρωμών. Εκτός από τις ευάλωτες ομάδες καταναλωτών δημιουργείται μια νέα κατηγορία δικαιούχων του ηλεκτρικού κουπονιού: οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι που αναγκάζονται να σταματήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή των οποίων ο κύκλος εργασιών έχει μειωθεί κατά 75% κατά μέσο όρο σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο. Η διάρκεια της παραλαβής του κοινωνικού μπόνους θα είναι 6 μήνες υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες που το δικαιούνται δεν παύσουν πριν. Παράλληλα, προβλέπεται ότι τα φυσικά πρόσωπα και εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αναστείλουν ή να τροποποιήσουν τις συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τους προμηθευτές τους. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα αναβολής πληρωμής λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου ή βουτανίου από ελεύθερους επαγγελματίες και ΜΜΕ. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 24.4.2020 η Ισπανική Αρχή Ανταγωνισμού σε σχέση μετην εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας ανακοίνωσε ότι α) έχουν ληφθεί σχεδόν 300 ερωτήματα και παράπονα, β) οι έρευνες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες τελετών ταφής και την κατασκευή προϊόντων προστασίας της υγείας συνεχίζονται ως αποτέλεσμα των καταγγελιών που ελήφθησανκαι γ) η συμβατότητα με τους κανόνες ανταγωνισμού ορισμένων συμφωνιών συνεργασίας αναλύθηκε για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στον τομέα των ασφαλίσεων, των νοσοκομείων, των τραπεζών και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, σημειώνοντας τα όρια που πρέπει να τηρεί αυτή η συνεργασία. Επίσης ανακοίνωσε ότι έχουν ληφθεί διάφορα ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ οικονομικών φορέων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης που προέρχεται από το COVID-19. Αυτά τα ερωτήματα αφορούν στον ασφαλιστικό τομέα, τον νοσοκομειακό τομέα, τον τραπεζικό τομέα και τον τομέα των προϊόντων υγείας (μάσκες προσώπου, αναπνευστικές συσκευές και υδροαλκοολικές γέλες). Η CNMC, κατά την άσκηση των συμβουλευτικών του καθηκόντων, είναι διαθέσιμο σε όλες τις δημόσιες διοικήσεις. Ταυτόχρονα, διατηρεί συνεχή επικοινωνία με τις αυτόνομες κοινότητες που έχουν μεταβιβάσει αρμοδιότητες σε θέματα ανταγωνισμού. Διαβάστε περισσότερα
  Στις 27.4.2020 η Αρχή ανακοίνωσε μέτρα που ελήφθησαν στον Ταχυδρομικό Τομέα στο πλαίσιο του COVID19. Όλοι οι ταχυδρομικοί φορείς ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του βασιλικού διατάγματος 463/2020 της 14ης Μαρτίου. Αυτό το διάταγμα επιτρέπει τη μεταφορά εμπορευμάτων του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιπλέον, αναστέλλει προσωρινά όλες τις προθεσμίες διαχείρισης έως ότου αποκατασταθεί η κανονική κατάσταση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του (αρχή της συνέχειας στην παροχή της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας) ο εκάστοτε αερομεταφορέας δεν μπορεί να διακόψει / αναστείλει την υπηρεσία, εκτός από περιπτώσεις ανωτέρας βίας, ενώ θα πρέπει προηγουμένως να ενημερωθεί η CNMC, η οποία μπορεί να αρνηθεί την διακοπή / αναστολή. Τα ταχυδρομεία θα λειτουργούν 3 ώρες την ημέρα και περιορίζεται το προσωπικό στο απολύτως απαραίτητο (22% του προσωπικού σύμφωνα με τα δελτία τύπου). Διαβάστε περισσότερα.
 • ΙΤΑΛΙΑ - Στις 27.2.2020 η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού παρεμβαίνει στην αγορά πώλησης υγειονομικού υλικού και μασκών. Διαβάστε περισσότερα. 
  Στις 12.3.2020 η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού ανακοινώνει την έναρξη έρευνας στις πλατφόρμες  Amazon και eBay για παραπλανητικές πρακτικές και υπερβολικές αυξήσεις τιμών στις αγορές πώλησης υγειονομικού υλικού και μασκών. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 8.4.2020 η Αρχή ανακοίνωσε ότι προτείνει κατά την τροποποίηση του νομοθετικού διατάγματος “Cura Italia”, να εκτιμηθούν οι διατάξεις του με βάση την αρχή της αναλογικότητας, της αναγκαιότητας  και της προσωρινότητας των μέτρων και ιδίως να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις τους στην  ανταγωνιστική διάρθρωση της οικονομίας στο εγγύς μέλλον, όταν θα είναι απαραίτητο να αποκατασταθεί το έδαφος που χάθηκε το συντομότερο δυνατόν. Υπό αυτό το πρίσμα η Αρχή διατύπωσε τις επιφυλάξεις της σχετικά με ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες, οι οποίες αφορούσαν στην απαγόρευση αλλαγής παρόχου υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, μέτρο το οποίο έκρινε δυσανάλογο ακόμη και σε μια φάση έκτακτης ανάγκης, κατά την οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βρεθεί η πλέον συμφέρουσα εμπορική προσφορά που ταιριάζει καλύτερα στις νέες ανάγκες. Επίσης ανέφερε ότι πρέπει να γίνει μια προσεκτική και αναγκαία στάθμιση μεταξύ των βραχυπρόθεσμων οφελών και του ενδεχόμενου κόστους που μπορεί να προκύψει σε ευρύτερο χρονικό ορίζοντα σχετικά με προτάσεις στον τομέα των υποδομών για την προσφορά υπηρεσιών επικοινωνιών σταθερού δικτύου, προτάσεις για την επέκταση των προσφορών και των παραχωρήσεων, π.χ στον τομέα των δημόσιων οδικών μεταφορών. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 22.4.2020 η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι παρέχει καθοδήγηση και ανεπίσημες πληροφορίες για τη συμβατότητα προσωρινών συμφωνιών επιχειρηματικής συνεργασίας με τους κανόνες του ανταγωνισμού λόγω των έκτακτων συνθηκών, με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων στη διανομή και τη μεταφορά βασικών αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως στον τομέα των φαρμακευτικών και των αγροδιατροφικών προϊόντων.  Διαβάστε περισσότερα.Επίσης, στις 29.4.2020 η Αρχή ανακοίνωσεότι ξεκίνησε έρευνα για την πλατφόρμα www.vova.com, στο πλαίσιο πώλησης προϊόντων για την πρόληψη ή/και τη διάγνωση της μετάδοσης από τον ιό SARS-CoV-2 (Covid-19) τόσο για παραπλανητικές πληροφορίες όσο και για χρέωση υπερβολικών τιμών.  Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 10.4.2020 η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι  ξεκίνησε έρευνα κατά της Tiger Group για αθέμιτες πρακτικές ηλεκτρονικών πωλήσεων και ιδίως έρευνα για παραπλανητική διαφήμιση και πώληση σε υψηλές τιμές για χειρουργικές μάσκες. Διαβάστε περισσότεραΣτις 14.4.2020 η Αρχή ανακοίνωσε ότι κίνησε έρευνα λόγω μη συμμόρφωσης με τα προσωρινά μέτρα που διατάχθηκαν από την Αρχή κατά της εταιρείας Sixthcontinent, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην πώληση καρτών (κάρτες αγορών) που επιτρέπουν στους καταναλωτές να αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται σε μειωμένες τιμές. Η Αρχή ενόψει των έκτακτων συνθηκών, ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να παρακολουθεί την αγορά εστιάζοντας την προσοχή της σε φορείς  που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Διαβάστε περισσότεραΕπίσης, στις 17.4.2020 η Αρχή ανακοίνωσε ότι  ξεκίνησε έρευνα μετά από αναφορές που έλαβε για χρέωση υπερβολικών τιμών από μικροβιολογικά εργαστήρια που διαφημίζουν δοκιμές αντισωμάτων CoVid-19 (διαβάστε περισσότερα).Ακολούθως, στις 21.4.2020 η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού  ζήτησε από τους  διαχειριστές των κύριων μηχανών αναζήτησης και προγραμμάτων περιήγησης [Google, Apple, Italiaonline, Microsoft, Verizon (Yahoo), Mozilla, DuckDuckGo] να αναλάβουν δράση κατά της μη εξουσιοδοτημένης διαδικτυακής πώλησης φαρμάκων για το COVID-19 και να καταργήσουν από τα αποτελέσματα αναζήτησης τις συγκεκριμένες διευθύνσεις URL. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις  7.5.2020 η Ιταλική Αρχή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για αύξηση τιμών χονδρικής και λιανικής σε τρόφιμα, απορρυπαντικά, απολυμαντικά και γάντια. Τα αιτήματα παροχής πληροφοριών αφορούν πάνω από 3800 καταστήματα, ειδικά στην κεντρική και νότια Ιταλία με αποδέκτες σούπερ μάρκετ, ομίλους αγορών  κ.ά. Διαβάστε περισσότερα. Στις 28.5.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Ιταλίας ανακοίνωσε ότι παρενέβη αποστέλλοντας έκθεση στο Κοινοβούλιο και την Κυβέρνηση για την αντίθεση εθνικής διάταξης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία προβλέπει ότι οι τουριστικοί  πράκτορες εκδίδουν μόνον κουπόνια και δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα του καταναλωτή να λάβει επιστροφή χρημάτων για ταξίδια, πτήσεις και ξενοδοχεία που ακυρώθηκαν λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων που σχετίζονται με την κατάσταση έκτακτης ανάγκης Covid-19.  Διαβάστε περισσότερα.
 • ΚΡΟΑΤΙΑ -  Στις 23.3.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Κροατίας ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΚΥΠΡΟΣ - Η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας σε σχετικό δελτίο τύπου της 24.3.2020 δηλώνει τη συμφωνία της με την έκδοση Κοινής Ανακοίνωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού στις 23/03/2020, αναφορικά με την εφαρμογή του Δικαίου του Ανταγωνισμού. Διαβάστε περισσότερα. Επίσης, στο από 15.3.2020 Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, με το οποίο ανακοινώθηκε Πρόγραμμα Στήριξης Δημοσιονομικής Φύσεως για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού, μεταξύ άλλων, προβλέφθηκε η εισαγωγή πλαφόν στις τιμές προϊόντων προσωπικής υγιεινής (μάσκες, αντισηπτικά, αντιβακτηριδιακά υγρά, σαπούνια κτλ) για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας (σημείο 18). Διαβάστε περισσότερα.
 • ΛΕΤΟΝΙΑ - Στις 18.3.2020, το Κέντρο Προστασίας των Δικαιωμάτων του Καταναλωτή και η Αρχή Ανταγωνισμού της Λετονίαςεξέδωσαν δελτίο τύπου καλώντας τις επιχειρήσεις να μην εκμεταλλευτούν την υγειονομική κρίση για την επιβολή υπερβολικών τιμών και τη σύναψη αντι-ανταγωνιστικών συμφωνιών. Διαβάστε περισσότερα..
  Η Αρχή Ανταγωνισμού της Λετονίας στο από 9.4.2020 δελτίο τύπου ενημερώνει τους λιανοπωλητές και τους προμηθευτές σχετικά με την εφαρμογή του νόμου περί απαγόρευσης αθέμιτων πρακτικών λιανικής (NMPAL) κατά τη διάρκεια της κρίσης του COVID-19, αναφορικά με τα ειδικότερα ζητήματα επιστροφής αγαθών και μη παράδοσης εμπορευμάτων. Διαβάστε περισσότερα.
  Η Αρχή Ανταγωνισμού της Λετονίας εξέδωσε στις 06.05.2020 ανακοίνωση με την οποία  υπενθυμίζει ότι η πανδημία COVID-19 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κάλυψη για τις ενώσεις επιχειρήσεων να συμφωνήσουν σε βασικές επιχειρηματικές αρχές κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, εις βάρος των καταναλωτών. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΑναφορικά με την έγκριση νομοσχέδιων που επιτρέπουν στην κυβέρνηση να καθορίσει τις μέγιστες τιμές χονδρικής και λιανικής για βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, η Λιθουανική Αρχή Ανταγωνισμού επεσήμανε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στην Κυβέρνηση της χώρας ότι η ρύθμιση των τιμών θα μπορούσε να επιδεινώσει το πρόβλημα της διαθεσιμότητας αγαθών και να προκαλέσει άλλα προβλήματα και, μακροπρόθεσμα, να βλάψει την οικονομία. Σύμφωνα με σχετική δήλωση του πρόεδρου του Συμβουλίου Ανταγωνισμού στις 25.3.2020, Šarūnas Keserauskas, «Υπονομεύουμε την πολυπλοκότητα της πανδημίας και τις πιθανές αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές από τις δυνητικά αυξανόμενες τιμές των βασικών προϊόντων και τη φιλοδοξία της κυβέρνησης να ελαχιστοποιήσει αυτές τις αρνητικές επιπτώσεις. Ωστόσο, κατά την άποψή μας, η ρύθμιση των τιμών μπορεί να δημιουργήσει ακόμη σοβαρότερα προβλήματα από αυτά που θα επιχειρούσε να αντιμετωπίσει και, μακροπρόθεσμα, να υπονομεύσει τη λειτουργία της οικονομίας στο σύνολό της»Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 10.9.2020 η Λιθουανική Αρχή Ανταγωνισμού, απαντώντας σε σχετικές καταγγελίες εμπόρων αναφορικά με τις επιχειρηματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια της καραντίνας, σημειώνει ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως η πανδημία COVID-19, είναι σημαντικό να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της κρίσης, την οποία οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις ενδέχεται να αισθάνονται πολύ μετά το τέλος της κρίσης. 
  Συγκεκριμένα, η Αρχή έλαβε καταγγελίες και αναφορές σχετικά με τους όρους των συναλλαγών κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Ορισμένοι έμποροι, οι οποίοι περιορίζονται από την καραντίνα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, καταγγέλλουν ότι επί του παρόντος το δικαίωμα εμπορίας μη εδώδιμων αγαθών χορηγείται μόνο σε μεγάλα σούπερ μάρκετ και ότι απαγορεύεται στους μικρούς εμπόρους και τις αγορές να το πράξουν. Κατά την άποψη τους, πρέπει να διασφαλίζονται οι αρχές της δικαιοσύνης και της ίσης μεταχείρισης στο έδαφος της Λιθουανίας στην εμπορική αγορά, επιτρέποντας είτε σε όλους τους οικονομικούς φορείς να εμπορεύονται μη εδώδιμα προϊόντα είτε να απαγορεύουν κάθε συναλλαγή σε αυτά. Διαβάστε περισσότερα.
  Στο από 22.4.2020 Δελτίο Τύπου η Λιθουανική Αρχή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι απέστειλε επιστολές στις επιχειρηματικές ενώσεις της χώρας τονίζοντας ότι κατά τον συντονισμό των πρωτοβουλιών συνεργασίας των ανταγωνιστών, οι ενώσεις αυτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις διατάξεις του Νόμου περί Ανταγωνισμού, ο οποίος θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που μια επιχείρηση επιδιώκει να επωφεληθεί από την τρέχουσα κατάσταση συνέπεια της πανδημίας λόγω του COVID-19. Η Λιθουανική Αρχή Ανταγωνισμού κατανοεί την πρόσφατη αυξανόμενη σημασία των επιχειρηματικών ενώσεων και την αυξημένη ανάγκη των ανταγωνιστών να αντιμετωπίσουν από κοινού διατομεακά ζητήματα που επιδεινώθηκαν από το ξέσπασμα της πανδημίας λόγω του COVID-19. Η Αρχή χαιρέτισε τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα εξυπηρετούν τα συμφέροντα των καταναλωτών, αλλά επαναλαμβάνει ότι δεν θα ανεχθεί τις προσπάθειες να επωφεληθούν από την τρέχουσα κατάσταση και να περιοριστεί ο ανταγωνισμός. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ανταγωνισμού, Šarūnas Keserauskas, δήλωσε ότι, ακόμη και σε δύσκολες περιστάσεις λόγω της επιδημίας του COVID-19, οι ενώσεις και τα μέλη τους δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμόρφωσης με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και δεν δικαιούνται να περιορίσουν τις συμφωνίες ανταγωνισμού που δεν συμβάλλουν στην οικονομική ευημερία των καταναλωτών. Κατά την αξιολόγηση της νομιμότητας των πρωτοβουλιών συνεργασίας των μελών τους, οι ενώσεις πρέπει να λαμβάνουν υπόψη εάν η συμφωνία των ανταγωνιστών είναι αναλογική και αναγκαία για την αντιμετώπιση του πραγματικού προβλήματος των καταναλωτών που προκύπτει από την εμφάνιση του COVID-19, καθώς και εάν η ανταλλαγή πληροφοριών περιορίζεται στις άκρως απαραίτητες για την αντιμετώπιση αυτού του συγκεκριμένου προβλήματος. Μαζί με την επιστολή, η Λιθουανική Αρχή Ανταγωνισμού απέστειλε και ένα ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το “Πώς να μην παραβιάζετε το δίκαιο του ανταγωνισμού" σε διάφορες επιχειρηματικές ενώσεις, ελπίζοντας ότι αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων του Νόμου περί Ανταγωνισμού, και στην αξιολόγηση σχετικά με το ποιες ενέργειες ενέχουν κίνδυνο περιορισμού του ανταγωνισμού, καθώς και των συνεπειών των παραβιάσεων. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 17.4.2020 δημιουργήθηκε, επίσης, ειδικός ιστότοπος με σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το COVID-19. Διαβάστε περισσότερα.
  Σύμφωνα με το από 27.4.2020 δελτίο Τύπου η Αρχή, σε συνέχεια σχετικών πληροφοριών σχετικά με μελλοντικές ειδικές αλλαγές στην τιμολόγηση των οδοντιατρικών υπηρεσιών, επέστησε την προσοχή στο Επιμελητήριο των Οδοντιάτρων και στα μέλη αυτού, έτσι ώστε να αποφευχθεί η ανταλλαγή στρατηγικά ευαίσθητων πληροφοριών μεταξύ ανταγωνιστών ή ο συντονισμός με άλλο τρόπο των τιμών ή των συνιστωσών των υπηρεσιών, καθώς οι πρακτικές αυτές μπορεί να θεωρηθούν ως περιοριστικές συμφωνίες. Το Οδοντιατρικό Επιμελητήριο δήλωσε δημοσίως ότι οι οδοντίατροι μπορούν να χρεώνουν τους πελάτες για την παροχή προστατευτικού εξοπλισμού ορισμένα ποσά που θα προστεθούν στην τελική τιμή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε επιστολή που απέστειλε στο Οδοντιατρικό Επιμελητήριο, η Λιθουανική Αρχή Ανταγωνισμού τόνισε ότι η ανταλλαγή ατομικών δεδομένων μεταξύ ανταγωνιστών σε σχέση με τις μελλοντικές τιμές αγαθών ή υπηρεσιών πρέπει να θεωρηθεί ως περιορισμός του ανταγωνισμού. Η δημοσιοποίηση στρατηγικά ευαίσθητων πληροφοριών τιμολόγησης θα μπορούσε να μειώσει τα κίνητρα των οικονομικών φορέων να ανταγωνίζονται και μπορεί να διευκολύνει τους ανταγωνιστές να συντονίσουν τις ενέργειές τους. Η Αρχή κάλεσε το Επιμελητήριο Οδοντιάτρων και τα μέλη του να αξιολογήσουν τις πρακτικές τους υπό το πρίσμα των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού, να μην ενεργούν κατά παράβαση του νόμου περί ανταγωνισμού και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τις δραστηριότητες που διεξάγονται ανεξάρτητα.
  Το Συμβούλιο Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι θα επικροτήσει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν την ευημερία των καταναλωτών κατά τη διάρκεια της επιδημίας του covid-19, αλλά επαναλαμβάνει ότι δεν θα ανεχθεί πρωτοβουλίες που υπερβαίνουν τα αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου ή με άλλο τρόπο επιδιώκουν την εκμετάλλευση της τρέχουσας κατάστασης και τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Διαβάστε περισσότερα.
  Στο από 28.4.2020 δελτίο τύπου η Λιθουανική Αρχή Ανταγωνισμού αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της καραντίνας, οι μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης (Maxima LT, Palink, Rimi Lietuva, Norfos Retail και Lidl Lietuva) δραστηριοποιούνται από κοινού κατά τη συνεργασία τους με προμηθευτές τροφίμων και ποτών για την προμήθεια προϊόντων σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, γεγονός που κινδυνεύει να οδηγήσει στο να επωφελούνται οι πρώτες λόγω της διαπραγματευτικής τους ισχύος, προκειμένου να εφαρμόσουν αθέμιτες πρακτικές κατά των προμηθευτών. Πρόσφατα, με τη μείωση των προωθητικών ενεργειών και των εκπτώσεων στα εμπορικά δίκτυα, η Λιθουανική Αρχή Ανταγωνισμού διαβλέπει τον κίνδυνο οι μεγάλες εταιρείες λιανικής πώλησης να προβαίνουν σε ενέργειες αντίθετες προς τις δίκαιες εμπορικές πρακτικές κατά των προμηθευτών τροφίμων και ποτών. Διαβάστε περισσότερα.
  Με το από 15.5.2020 Δελτίο Τύπου η Λιθουανική Αρχή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι λόγω της αυξανόμενης δημοτικότητας του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ανάπτυξη του οποίου έχει επίσης αυξηθεί από την επιδημία COVID-19, προχώρησε στην κοινοποίηση διευκρινίσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι διανομείς και οι προμηθευτές που πωλούν αγαθά σε ηλεκτρονικά καταστήματα θα πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους προκειμένου να μην παραβιάζουν τον νόμο περί ανταγωνισμού. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - Η Αρχή Ανταγωνισμού του Λουξεμβούργου στο ίδιο πνεύμα καλεί στις 13.3.2020 τις επιχειρήσεις να φερθούν υπεύθυνα κατά την υγειονομική κρίση ενώ επισημαίνει ότι η ίδια προτίθεται να λάβει όλα τα πρόσφορα μέτρα σε περίπτωση διαπίστωσης αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών. Διαβάστε περισσότερα.. Την 1.4.2020 εξέδωσε ανακοίνωση που αφορά στην καθοδήγηση των επιχειρήσεων, στην οποία αποσαφηνίζονται οι ενέργειές του Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του δικαίου του ανταγωνισμού σε περιόδους κρίσης. Στην ανακοίνωση αυτή καθορίζονται οι προτεραιότητες για τη δράση του Συμβουλίου σε περιόδους κρίσης, διευκρινίζεται πως το Συμβούλιο προτίθεται να ερμηνεύσει τα κριτήρια για την εξαίρεση των αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών καθώς και το βαθμό στο οποίο το Συμβούλιο θα λάβει μέτρα για την πρόληψη της βλάβης των καταναλωτών, η οποία προκύπτει από οποιαδήποτε συμπεριφορά που επιδιώκει την ευκαιριακή εκμετάλλευση της κρίσης. Διαβάστε περισσότερα.
  Σε συνέντευξή του στις 22.4.2020 ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού του Λουξεμβούργου εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά αναφέροντας ότι «Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, θα παρακολουθούμε επίσης τις δομές της αγοράς στους διάφορους οικονομικούς τομείς. Η τρέχουσα κρίση θα δημιουργήσει μεγάλες προκλήσεις για πολλές εταιρείες. Σε περίπτωση που σημαντικός αριθμός εταιρειών δεν επιβιώσουν από την τρέχουσα κρίση, η συνέπεια θα είναι η αυξημένη συγκέντρωση της αγοράς και, συνεπώς, η πιθανή αύξηση του αριθμού των εταιρειών που κατέχουν δεσπόζουσα θέση», τονίζοντας ότι η Επιτροπή θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την ανάπτυξη αυτών των αγορών προκειμένου να αποτρέψει οποιαδήποτε ζημία στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΜΑΛΤΑ - Η Αρχή Ανταγωνισμού της Μάλτας στις 24.3.2020 ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού. Διαβάστε περισσότερα
 • ΝΟΡΒΗΓΙΑ - Σε συνέντευξή του στις 21.04.2020 ο Διευθυντής της Νορβηγικής Επιτροπής Ανταγωνισμού εξέφρασε έντονο προβληματισμό σχετικά με τα επίπεδα συγκέντρωσης στην αγορά που μπορεί να επιφέρει η κρίση μέσω συγχώνευσης στενών ανταγωνιστών, λόγω του ότι κάποιες επιχειρήσεις μπορεί να μην αντέξουν τα οικονομικά αποτελέσματα της κρίσης αυτής και να εξαγοραστούν από τους ανταγωνιστές τους. Σημείωσε επιπλέον ότι ο έλεγχος των συγχωνεύσεων είναι πιο σημαντικός από ποτέ, για να αποτραπούν τέτοιες βραχυπρόθεσμες λύσεις για τις εταιρείες που προκαλούν ωστόσο σημαντική μακροπρόθεσμη ζημία στη νορβηγική οικονομία. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΟΛΛΑΝΔΙΑ - Η Αρχή Ανταγωνισμού της Ολλανδίας ανακοίνωσεστις 18.3.2020 ότι είναι διαθέσιμη να δεχτεί τις ερωτήσεις επιχειρήσεων που θέλουν να συνεργαστούν μεταξύ τους, προκειμένου να αντιμετωπίσουν την κρίση. Διαβάστε περισσότερα..
  Η Ολλανδική αρχή ανταγωνισμού συμφώνησε στις 21.4.2020 οι ασφαλιστές υγείας να συνεργαστούν  για πληρωμές σε παρόχους υπηρεσιών υγείας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, προκειμένου η φροντίδα να παραμένει διαθέσιμη και μετά την κρίση. Διαβάστε περισσότερα.
  Η Αρχή Ανταγωνισμού της Ολλανδίας εξέδωσε στις 26.05.2020 ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία νοσοκομεία, φαρμακεία νοσοκομείων και χονδρέμποροι φαρμάκων μπορούν να συνεργάζονται για να αποφευχθούν ελλείψεις βασικών φαρμάκων. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΟΥΓΓΑΡΙΑ - Στις 13.3.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Ουγγαρίας απηύθυνε οδηγίες προς τους καταναλωτές, διαφημιστές και εκδότες σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Διαβάστε περισσότερα
  Στις 20.4.2020 δημοσιεύθηκε διάταγμα με το οποίο ορισμένες χρηματοδοτικές συναλλαγές οι οποίες υπάγονται στο «COVID-19 capital programme» και οι οποίες είναι απαραίτητες λόγω της πανδημίας κορωνοϊού δε χρειάζεται να γνωστοποιηθούν στην αρχή ανταγωνισμού. Το διάταγμα είναι δημοσιευμένο εδώ
  Στο από 7.5.2020 δελτίο τύπου η Ουγγρική Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει μαζί με άλλες αρχές προστασίας καταναλωτή στη διερεύνηση πρακτικών διαφήμισης προϊόντων σχετιζόμενων με τον COVID-19 σε ιστοσελίδες και διαδικτυακές πλατφόρμες η οποία εκκίνησε από την ΕΕ. Διαβάστε περισσότερα. Στις 25.05.2020, η Αρχή εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι εκατομμύρια παραπλανητικές διαφημίσεις, οι οποίες εσφαλμένα υποστήριζαν ότι τα προϊόντα τους έχουν ιδιότητες που συνδέονται με τον κορωνοϊό αποσύρθηκαν από το διαδίκτυο ως αποτέλεσμα της κοινής δράσης της ΕΕ και των αρχών των Κρατών μελών.  Διαβάστε περισσότερα.
 • ΠΟΛΩΝΙΑ - Στις 20.3.2020 η Πολωνική Αρχή Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι παρακολουθεί τις τιμές προϊόντων διατροφής και υγειονομικού υλικού κυρίως από πλευράς αθέμιτων πρακτικών. Διαβάστε περισσότερα.. Στις 4.3.2020 είχε ανακοινώσει την έναρξη έρευνας για αθέμιτη συμπεριφορά προμηθευτών χονδρικής έναντι νοσοκομείων. Διαβάστε περισσότερα... Στις 1.4.2020 με ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι πρότεινε με νομοθετική παρέμβαση τη μείωση μέγιστης τιμής του τραπεζικού κόστους (εκτός του επιτοκίου) των καταναλωτικών δανείων (maximum value of the non-interest costs) ως μέρος της πολωνικής "ασπίδας κατά της κρίσης". Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 15.4.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Πολωνίας ανακοίνωσε ότι ελέγχει τους κανόνες με τους οποίους οι τράπεζες χορηγούν αναβολή δόσεων δανείου κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Διαβάστε περισσότερα. Επίσης, στις 21.4.2020 η Αρχή ανακοίνωσε ότι έχει κινήσει διαδικασία κατά την οποία θα ελέγξει εάν οι μεγάλοι παραγωγοί τροφίμων και οι αλυσίδες λιανικής χρησιμοποιούν τη διαπραγματευτική τους δύναμη έναντι μικρότερων παραγωγών και επιχειρηματιών. Συγκεκριμένα θα ερευνήσει αν πληρώνουν εγκαίρως τους αγρότες και τους προμηθευτές και εάν οι εμπορικές και τιμολογιακές πολιτικές έχουν αλλάξει κατά τη διάρκεια της επιδημίας εις βάρος των μικρότερων παραγωγών. Η έρευνα της Αρχής θα επικεντρωθεί στους τομείς του  κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων, φρούτων, λαχανικών, δημητριακών και ελαιούχων σπόρων. Διαβάστε περισσότερα. Στις 23.4.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Πολωνίας εξέδωσε ανακοίνωση  σχετικά με τη χορήγηση αναβολής δόσεων δανείου κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Αρχής, είναι παράνομο να συμπεριληφθούν διατάξεις σχετικά με την αναγνώριση χρέους στα παραρτήματα ή τις αιτήσεις αναβολής της αποπληρωμής των δόσεων δανείου. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις  5.5.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Πολωνίας ξεκίνησε έρευνα στις βιομηχανίες κρέατος. Συγκεκριμένα κίνησε διαδικασία εναντίον των εταιρειών Agrifirm και Agri Plus, οι οποίες ενδέχεται να χρησιμοποιούν αθέμιτα το συμβατικό τους πλεονέκτημα έναντι των χοιροτρόφων. Διαβάστε περισσότερα. Επίσης στις 8.5.2020 η Αρχή ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας Szybka Gotówka (Fast Cash), καθώς οι καταναλωτές διαμαρτυρήθηκαν για υπερβολικές τιμές και μετακύλιση δανείων. Η Αρχή παρείχε καθοδήγηση στους καταναλωτές πριν τη λήψη των άμεσων δανείων (instant loans). Διαβάστε περισσότερα. Επιπλέον, στις 22.5.2020 ανακοίνωσε ότι συμμετείχε στο σχέδιο νόμου κατά της κρίσης, στο οποίο έχει προβλεφθεί η ύπαρξη τριμηνιαίων πιστωτικών διακοπών (credit holidays) καθώς και η προστασία πολωνικών εταιρειών από εχθρικές εξαγορές. Οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν της αναστολής αποπληρωμής καταναλωτικών πιστώσεων και υποθηκών στις τράπεζες για τρεις μήνες χωρίς χρέωση. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - Η Αρχή Ανταγωνισμού της Πορτογαλίας ανακοίνωσε στις 16.3.2020 ότι θα προβεί στον έλεγχο τυχόν αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών σε βάρος των πολιτών και της οικονομίας μέσω του καθορισμού τιμών και της κατανομής αγορών από διανομείς και μεταπωλητές. Διαβάστε περισσότερα..  Στις 23.3.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Πορτογαλίας ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 22.4.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Πορτογαλίας  ανακοίνωσε την έκδοση της τελικής της έκθεσης στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η Αρχή δημοσίευσε συστάσεις σχετικά με τις ρήτρες ελάχιστης διάρκειας συμβάσεων και τους όρους που αφορούν την ενίσχυση της ελευθερίας επιλογής για τους καταναλωτές στο πλαίσιο της κοινωνικής απόστασης λόγω της πανδημίας. Η Αρχή σημείωσε ότι οι υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών είναι ζωτικής σημασίας για τους καταναλωτές καθώς αποτελούν προνομιακή ή ακόμα και τη μόνη επιλογή για απομακρυσμένη εργασία, για αγορά αγαθών και υπηρεσιών και για επικοινωνία με φίλους και συγγενείς. Είναι επομένως καίριας σημασίας οι καταναλωτές να μην αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητα εμπόδια στη μετάβαση παρόχων, στην προσαρμογή των καταναλωτικών τους προτύπων στις νέες ανάγκες και στη βελτιστοποίηση των δαπανών. Οι καταναλωτές θα πρέπει πάντοτε να μπορούν να τερματίζουν ένα συμβόλαιο στο διαδίκτυο ή στο τηλέφωνο, τόσο εύκολα όσο μπορούν να εγγραφούν σε νέες υπηρεσίες. Αυτή η δυνατότητα, που προβλέπεται σε μία από τις συστάσεις της Αρχής, είναι ιδιαίτερα σημαντική στο τρέχον πλαίσιο, καθώς οι πολίτες αντιμετωπίζουν μειωμένη σωματική κινητικότητα. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 21.5.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Πορτογαλίας στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19 εξέδωσε οδηγίες που απευθύνονται σε τρεις ενώσεις επιχειρήσεων στο φαρμακευτικό και χρηματοπιστωτικό τομέα επιβεβαιώνοντας την ανάγκη εφαρμογής κανόνων ανταγωνισμού προς όφελος των εταιρειών, των καταναλωτών και της οικονομίας. Διαβάστε περισσότερα. Στις 26.5.2020 η Αρχή επέβαλε ασφαλιστικά μέτρα στο σύλλογο του πορτογαλικού επαγγελματικού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος για άμεση αναστολή της συμφωνίας απαγόρευσης λαθροθηρίας (non poaching agreement). H εν λόγω συμφωνία προέβλεπε να μην προσληφθούν ποδοσφαιριστές άλλων συλλόγων του πρώτου και του δεύτερου πρωταθλήματος, οι οποίοι καταγγέλλουν μονομερώς τη σύμβαση εργασίας τους λόγω της πανδημίας Covid-19.  Διαβάστε περισσότερα.
 • ΡΟΥΜΑΝΙΑ - Στις 26.3.2020, η Ρουμανική Αρχή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε στο πλαίσιο της Κοινής Δήλωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ανταγωνισμού ότι οι επιχειρήσεις μπορούν προσωρινά να συνεργαστούν για να αποφευχθεί η έλλειψη προϊόντων και ότι είναι διαθέσιμη για συμβουλές στις επιχειρήσεις σχετικά με θέματα ανταγωνισμού. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 1.4.2020 η Αρχή ανακοίνωσε  ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την ισορροπία  της αγοράς.  Συγκεκριμένα προέβη σε κατευθυντήριες οδηγίες, στο πλαίσιο της  κοινής πολιτικής που υιοθετήθηκε από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να περιορίσουν τις προσφερόμενες ποσότητες ανά αγοραστή, για λόγους επάρκειας αποθεμάτων και επίσης μπορούν να συντονιστούν για την παράδοση κατ’ οίκον σε ευπαθείς ομάδες για λόγους αποτελεσματικότητας διανομής. Επίσης, ενημέρωσε ότι οι παραγωγοί  μπορούν να ορίσουν μέγιστες τιμές για τα προϊόντα τους, ενώ οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής συναλλαγής μπορούν να παρακολουθούν τις μεταβολές των τιμών των βασικών προϊόντων και  στο πλαίσιο αυτό να υιοθετήσουν  πρακτικές περιορισμού για  την αδικαιολόγητη αύξηση ή να αναστείλουν την πώληση ορισμένων προϊόντων. Ωστόσο, η Αρχή  επεσήμανε ότι η  κατάσταση κρίσης δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για αύξηση τιμών χωρίς αντικειμενική αιτιολόγηση, για την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών (τιμολόγηση, εμπορική πολιτική), για τον αποκλεισμό των ανταγωνιστών από την αγορά ή την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.  Τέλος, σε περίπτωση που οι εταιρείες έχουν αμφιβολίες για τη συμβατότητα των πρωτοβουλιών τους μπορούν να απευθύνονται στην Αρχή. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 13.4.2020 η Ρουμανική Αρχή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι ευθυγραμμίζεται με το προσωρινό νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 8.4.2020  για την παροχή αντιμονοπωλιακής καθοδήγησης σε φαρμακευτικές εταιρείες που συνεργάζονται, το οποίο επιτρέπει συμφωνίες και ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ τους στο πλαίσιο της πανδημίας  COVID 19. Στην τρέχουσα κατάσταση κρίσης που προκαλείται από την πανδημία του κορωνοϊού, οι επιχειρήσεις μπορεί να χρειαστεί να συντονιστούν όσον αφορά την παραγωγή, διαχείριση αποθεμάτων και ενδεχομένως τη διανομή φαρμάκων. Η Αρχή  θα συνεχίσει παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις της αγοράς, κυρίως την κατάχρηση δεσπόζουσας θέση όπως τις καταχρηστικές πρακτικές (υπερβολικές τιμές) ή καρτέλ. Επισημαίνει ότι οι εταιρείες έχουν την ευθύνη να αξιολογήσουν τη νομιμότητα των συμφωνιών που έχουν συνάψει και εάν έχουν αμφιβολίες σχετικά με τη συμβατότητα ορισμένων πρωτοβουλιών, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Αρχή. Διαβάστε περισσότερα. Επίσης στις 16.4.2020 η  Αρχή ανακοίνωσε ότι έθεσε σε εφαρμογή μια ενημερωμένη έκδοση της εφαρμογής Food Price Monitor (www.monitorulpreturile.info), μιας πλατφόρμας για τη σύγκριση των τιμών των τροφίμων που χρεώνουν οι σημαντικότεροι λιανοπωλητές. Το Food Price Monitor εμφανίζει πληροφορίες για περίπου 30.000 προϊόντα σε πάνω από 1.700 καταστήματα που ανήκουν σε Carrefour, Kaufland, Penny, Selgros, Mega Image, Lidl, Cora,Auchan και Profi. Την πλατφόρμα την διαχειρίζεται το Συμβούλιο Ανταγωνισμού, αλλά τα δεδομένα ανεβάζονται στην εφαρμογή καθημερινά, σε εθνικό επίπεδο, από τις συνεργαζόμενες εταιρείες. Η διαδικτυακή πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από κινητό τηλέφωνο, tablet ή υπολογιστή, ενώ σύντομα θα είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 21.5.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Ρουμανίας ανακοίνωσε ότι η συνεργατική οικονομία (όπως Uber ή Airbnb) και η χαλάρωση των συνθηκών πρόσβασης στην αγορά των παραδοσιακών παρόχων υπηρεσιών θα οδηγήσουν σε βελτίωση του ανταγωνισμού. Η Αρχή διατύπωσε συστάσεις σχετικά με τον αντίκτυπο της Συνεργατικής Οικονομίας για το Ανταγωνιστικό Περιβάλλον και την Πολιτική Ανταγωνισμού, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο 2020. Η πανδημία Covid-19 απέδειξε για άλλη μια φορά ότι η ψηφιοποίηση, η αύξηση των πλατφορμών, η τεχνολογική σύγκλιση και η εφαρμογή καινοτομιών είναι οι τρέχουσες τάσεις που αποφέρουν σημαντικά οφέλη για την οικονομία και τους καταναλωτές στο σύνολό τους και, ως αποτέλεσμα, αλλάζουν την παραδοσιακή ρυθμιστική προσέγγιση σε ορισμένους τομείς. Η Αρχή προτείνει πιο ευέλικτες ρυθμίσεις  στην περίπτωση των αγορών που εκτίθενται στην καινοτομία (μεταφορές, τουρισμός, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κ.λπ.), λαμβάνοντας υπόψη τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των καταναλωτών. Ταυτόχρονα, ωστόσο, η Αρχή θεωρεί ότι τα μέτρα αυτά πρέπει να ενισχυθούν με τη χαλάρωση των συνθηκών πρόσβασης στην αγορά των παραδοσιακών παρόχων υπηρεσιών που θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αύξηση του ανταγωνισμού. Διαβάστε περισσότερα. Στις 27.5.2020 η Αρχή ανακοίνωσε ότι η επισκεψιμότητα στην εφαρμογή Food Price Monitor αυξήθηκε κατά 90% κατά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο. Η εφαρμογή αποτέλεσε πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους καταναλωτές καθώς μπόρεσαν να συγκρίνουν τις τιμές των προϊόντων διατροφής που χρειάζονταν και, ταυτόχρονα, προσδιόρισαν το κατάστημα όπου μπορούσαν να τα αγοράσουν, στην καλύτερη τιμή. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΣΟΥΗΔΙΑ - Στις 17.4.2020, η Σουηδική Αρχή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι θέλει να διασφαλίσει ότι ο σχηματισμός τιμών στη Σουηδία λειτουργεί ακόμη και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό με λογικές τιμές για προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης. Ο Martin Mandorff, επικεφαλής της διεύθυνσης αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών, απαντά σε ορισμένες σημαντικές ερωτήσεις. Διαβάστε περισσότερα. Την ίδια ημέρα, η Αρχή ανακοίνωσε ότι έχει αναλάβει να ερευνήσει και να αναλύσει τον ανταγωνισμό στις βιομηχανίες δομικών υλικών που είναι στρατηγικής σημασίας για την κατασκευή κατοικιών, όσον αφορά: συγκέντρωση αγοράς, διαμόρφωση τιμών, κάθετη ολοκλήρωση, διεθνή ολοκλήρωση, δύναμη  αγοραστών και πωλητών και επιλογή δομικών υλικών. Είναι σημαντικό για την κυβέρνηση να κατανοήσει καλύτερα την ανταγωνιστική κατάσταση στη βιομηχανία δομικών υλικών προκειμένου να είναι σε θέση να αναλάβει δράση εάν είναι απαραίτητο. Διαβάστε περισσότερα. Στις 24.4.2020, η Αρχή ανακοίνωσε ότι η δημόσια εγγύηση ύψους έως 137 εκατομμυρίων ευρώ για τον Σκανδιναβικό αερομεταφορέα SAS εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως αντιστάθμιση εν μέρει της ζημιάς που υπέστη λόγω της ακύρωσης ή του επαναπρογραμματισμού πτήσεων λόγω της πανδημίας. Η επιτροπή είχε ήδη εγκρίνει ένα σουηδικό σύστημα εγγυήσεων, ενώ η χώρα αποφάσισε επίσης να προβλέψει αποζημίωση για ζημίες που συνδέονται άμεσα με το ξέσπασμα του κορωνοϊού σε εκείνες τις αεροπορικές εταιρείες που είναι επιλέξιμες για το πρώτο πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν δυσκολίες να λάβουν δάνεια από πιστωτικά ιδρύματα υπό τους καθορισμένους όρους. Διαβάστε περισσότερα
  Στις 5.5.2020 η Αρχή απέρριψε την πρόταση για έναν ειδικό χώρο για εργασίες ηλεκτρικού δικτύου. Η Σουηδική Αρχή Ανταγωνισμού δεν θεωρεί ότι υπήρξαν πραγματικοί λόγοι για την πρόταση δημιουργίας ειδικών κινήτρων για εταιρείες ηλεκτρικού δικτύου για επενδύσεις που αυξάνουν τη χωρητικότητα των δικτύων. Διαβάστε περισσότερα. Στις 6.5.2020 η Σουηδική Αρχή Ανταγωνισμού σχολίασε τις αλλαγές που προτείνονται στον κανονισμό περί δημοσίων προμηθειών. Σημειώνει ότι το προτεινόμενο μνημόνιο σχετικά με τροποποιήσεις του κανονισμού περί δημοσίων συμβάσεων και του κανονισμού για τις δημόσιες μεταφορές είναι συνέπεια των αλλαγών που θα τεθούν σε ισχύ στους νόμους περί δημοσίων συμβάσεων την 1η Ιανουαρίου 2020. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΤΣΕΧΙΑ - H Τσέχικη Αρχή Ανταγωνισμού στις 31.3.2020 εξέδωσε συστάσεις τόσο για τον τρόπο που προτίθεται να χειριστεί τα ζητήματα ουσίας όσο και για τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής κατά τη διάρκεια της κρίσης. Για μια επισκόπηση των συστάσεων και των μέτρων που εκδόθηκαν διαβάστε περισσότερα εδώ. Επιπλέον, ως προς την παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων ανταγωνισμού σε περιόδους κρίσης που προκλήθηκαν από το Covid-19 εξέδωσε το από 27.3.2020 Δελτίο Τύπου, καλώντας τις επιχειρήσεις να μην εκμεταλλευτούν την υγειονομική κρίση για την επιβολή υπερβολικών τιμών και τη σύναψη αντι-ανταγωνιστικών συμφωνιών και επεσήμανε σχετικά ότι τα κρίσιμα αγαθά και υπηρεσίες, όπως τα τρόφιμα, η ενέργεια, τα φάρμακα κ.α. θα αποτελέσουν τους πλέον βασικούς τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η Αρχή κατά τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες. Διαβάστε περισσότερα
  Στο από 9.4.2020 δελτίο Τύπου η Αρχή προέβη σε σχετική ανακοίνωση σχετικά με τη «Δεσμευτική προσέγγιση της Υπηρεσίας Προστασίας του Ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19 στον ανταγωνισμό στην Τσεχική Δημοκρατία». Σύμφωνα με την δήλωση αυτή, η παρούσα δύσκολη κατάσταση λόγω της πανδημίας του COVID-19 μπορεί να απαιτήσει και να δικαιολογήσει ορισμένα είδη συνεργασίας και επαφών μεταξύ ανταγωνιστών, οι οποίες θα μπορούσαν κανονικά να συνεπάγονται εικαζόμενη παραβίαση της απαγόρευσης νόθευσης των συμφωνιών ανταγωνισμού και να θεωρηθούν ότι περιορίζουν τον ανταγωνισμό. 
  Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνει τη διαδικασία επεξεργασίας των αιτήσεων αξιολόγησης της προβλεπόμενης συνεργασίας των ανταγωνιστών ως μερών συμφωνιών κατά την έννοια του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ καθώς και της αντίστοιχης διάταξης του εθνικού δικαίου. Όσον αφορά την εκτίμηση των μονομερών πρακτικών από τους ανταγωνιστές, η Αρχή δεν προτίθεται να αλλάξει την μέχρι σήμερα προσέγγισή της καθ' οιονδήποτε τρόπο, και τονίζει ότι η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης σε σχέση με αγορές που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία του COVID-19, μπορεί να θεωρηθεί ως επιβαρυντική περίσταση κατά την επιβολή κυρώσεων. Ομοίως, στον τομέα των συγκεντρώσεων ανταγωνιστών (συγχωνεύσεων), η Αρχή θεωρεί ότι οι εφαρμοστέοι κανόνες του δικαίου του ανταγωνισμού επιτρέπουν επαρκή ευελιξία τόσο από τα μέρη όσο και από την Υπηρεσία και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχει ανάγκη πρόβλεψης για την προσαρμογή της διαδικασίας της καθ’ οποιονδήποτε τρόπο.
  Συνεργασία μεταξύ ανταγωνιστών στην Τσεχική Δημοκρατία σε περιόδους επίλυσης οικονομικών προβλημάτων που ανακύπτουν σε σχέση με την πανδημία του COVID-19 θα επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις, όταν λ.χ. αφορούν ορισμένη αγορά προϊόντων ή υπηρεσίες, η διάθεση των οποίων πρέπει να εξασφαλισθεί στην παρούσα συγκυρία και η στρέβλωση του ανταγωνισμού είναι η μικρότερη δυνατή προκειμένου να διασφαλισθεί ο υπέρτερος επιδιωκόμενος σκοπός (δημόσια υγεία). Διευκρινίζει, ωστόσο, ότι δεν παρέχει γενική συγκατάθεση για οποιαδήποτε συνεργασία των ανταγωνιστών, ούτε χορηγεί απαλλαγές κατά κατηγορία και ότι, αντιθέτως, η σύναψη συμπράξεων και άλλων αντι-ανταγωνιστικών συμπεριφορών σε οριζόντιο ή κάθετο επίπεδο της αγοράς, εξακολουθούν να απαγορεύονται εάν δεν πληρούνται σωρευτικά οι τέσσερεις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ.
  Η Τσεχική Αρχή Ανταγωνισμού προτρέπει τους ανταγωνιστές να απευθύνονται σε αυτήν για την παροχή άτυπης γνωμοδότησης σχετικά με συμφωνίες συνεργασίας που προτίθενται να υλοποιήσουν. Για να προβεί στην ως άνω εκτίμηση, η Αρχή ζητά από τις εταιρίες να αναφέρουν τα ακόλουθα στοιχεία στις αιτήσεις τους: 1) ποιοι συγκεκριμένοι ανταγωνιστές πρέπει να συμμετέχουν στη συνεργασία, 2) ποιο είναι το περιεχόμενο και ο σκοπός αυτής, 3) ποια είναι τα σχετικά αγαθά και υπηρεσίες, 4) ποιος είναι ο προγραμματισμένος χρόνος και το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής της, 5) ποιες πληροφορίες προτίθενται να κοινοποιήσουν στο πλαίσιο αυτής και 6) μια εκτίμηση, έστω κατά προσέγγιση, του μεριδίου αγοράς τους στις αγορές που επηρεάζονται από τη σχεδιαζόμενη συνεργασία.
  Η Αρχή τονίζει ότι δεν προτίθεται να εξετάσει υποθετικές και γενικές προτάσεις συνεργασίας μεταξύ ανταγωνιστών, ούτε προτάσεις συνεργασίας που αποδεδειγμένα δεν σχετίζονται με την κρίση των σχετικών αγαθών και υπηρεσιών. Διευκρινίζει δε, ότι προτίθεται με τον προαναφερόμενο τρόπο, να διεκπεραιώνει τις αιτήσεις αξιολόγησης της συνεργασίας των ανταγωνιστών για μεταβατική περίοδο έξι μηνών από την έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης, με το σκεπτικό ότι δεν αποκλείει την παράταση ή τη μείωσή του χρονικού αυτού διαστήματος ανάλογα με το πώς θα εξελιχθούν οι τρέχουσες συνθήκες. 
  Διαβάστε περισσότερα.
 • ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ - Η Αρχή Ανταγωνισμού της Φινλανδίας ανακοίνωσε στις 23.3.2020 ότι κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης δεν θα παρέμβει σε περιπτώσεις συνεργασίας επιχειρήσεων που στοχεύουν στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης προμήθειας ή στη δίκαιη διανομή προϊόντων στους καταναλωτές. Διαβάστε περισσότερα

  Η Αρχή Ανταγωνισμού της Φιλανδίας εξέδωσε στις 23.3.2020 ανακοίνωση με οδηγίες στους καταναλωτές σχετικά με την παροχή υπηρεσιών κατά τη διάρκεια  της πανδημίας και τα δικαιώματα τους για ακύρωση, αναβολή κλπ της σχετικής παροχής υπηρεσίας. Διαβάστε περισσότερα. Ο Διαμεσολαβητής Καταναλωτών (Consumer Ombudsman) εξέδωσε στις 29.05.2020 ανακοίνωση με οδηγίες στις εταιρίες ως προς την ταυτότητα των κανόνων που εφαρμόζονται στα «chat sales», όπως σε όλες τα άλλες περιπτώσεις πώλησης εξ αποστάσεως. Διαβάστε περισσότερα.

- Διαδικαστικά

 • Οι Αρχές Ανταγωνισμού του Βελγίου (διαβάστε σχετικά), της Γαλλίας (διαβάστε σχετικά), της Ιρλανδίας (διαβάστε σχετικά) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (διαβάστε σχετικά) έχουν ζητήσει από τα μέρη που θέλουν να γνωστοποιήσουν συγκεντρώσεις να καθυστερήσουν την υποβολή τους, εφόσον αυτές δεν θεωρούνται επείγουσες.
 • Σχετικά με τις διαδικασίες εξέτασης υποθέσεων σχετικά με αντιανταγωνιστικές πρακτικές, οι Αρχές Ανταγωνισμού της Γαλλίας και της Γερμανίας ανακοίνωσαν ότι αναμένονται καθυστερήσεις στη διεκπεραίωσή τους.
 • Επίσης οι Αρχές Ανταγωνισμού της Αυστρίας, του Βελγίου, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερώνουν τα μέρη ήδη γνωστοποιηθέντων συγκεντρώσεων ότι οι διαδικασίες εξέτασής τους ενδέχεται να καθυστερήσουν δεδομένης της δυσκολίας συγκέντρωσης δεδομένων από τις ανταγωνίστριες και άλλες τρίτες επιχειρήσεις.
 • ΑΥΣΤΡΙΑ - Ειδικά, η Αρχή Ανταγωνισμού της Αυστρίας ανακοίνωσε ότι οι προθεσμίες για όλες τις γνωστοποιήσεις που έχουν υποβληθεί πριν τις 30.4.2020 θα εκκινούν από την 1.5.2020Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 9.4.2020 η Αρχή επικαιροποίησε τις έκτακτες διαδικασίες της έως 13.4.2020 (π.χ. ηλεκτρονική επικοινωνία) και ειδικότερα των διαδικασιών για τη γνωστοποίηση συγκεντρώσεων. Διαβάστε περισσότερα
  Από τις 18.5.2020, το τηλεφωνικό κέντρο της Αυστριακής Αρχής θα επανδρωθεί ξανά κατά τις ώρες γραφείου. Οι συναλλαγές θα πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο ηλεκτρονικά, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με την Αρχή. Αποστολή συνημμένων εγγράφων μπορεί να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ταχυδρομείου. Ειδικές προφυλάξεις υγείας ισχύουν στις εγκαταστάσεις της Αυστριακής Αρχής. Η γνωστοποίηση συγχωνεύσεων μπορεί να γίνει στην Αρχή μέσω ηλεκτρονικού συστήματος κατά τη διάρκεια των ωρών γραφείου. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΓΑΛΛΙΑ - Η Γαλλική Αρχή Ανταγωνισμού με την από 30.3.2020 ανακοίνωσή της διευκρινίζει προς τις επιχειρήσεις πώς θα προσαρμοστούν οι κανόνες σχετικά με τις προθεσμίες και τις διαδικασίες λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας. Διαβάστε σχετικά εδώ καθώς και το σχετικό Δελτίο Τύπου της 27.3.2020 εδώ
  Στο από 11.5.2020 δελτίο τύπου η Γαλλική Αρχή Ανταγωνισμού ανακοινώνει την παύση της δίμηνης αναστολής για υποβολή υπομνημάτων που είχε προβλεφθεί για τις εταιρίες συνεπεία των περιορισμών που είχαν επέλθει λόγω της επιδημίας COVID-19. Καθώς με το υπ΄ αριθ. 2020-423 Διάταγμα της 14ης Απριλίου 2020 αποφασίστηκε η άρση των περιορισμών στις 11 Μαΐου 2020, η Γαλλική Αρχή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε την συνέχιση από τις 12 Μαΐου 2020 των προθεσμιών που είχαν ανασταλεί από τις 17 Μαρτίου 2020. Σημειώνει, τέλος, ότι όταν δικαιολογείται από εξαιρετικές περιστάσεις, το άρθρο L. 463-2 προβλέπει ότι οι εταιρείες μπορούν να ζητούν πρόσθετη περίοδο έως και ενός μηνός για να υποβάλουν τις σχετικές παρατηρήσεις τους. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΓΕΡΜΑΝΙΑ - Η Αρχή Ανταγωνισμού της Γερμανίας (διαβάστε σχετικά) έχει ανακοινώσει ότι η διεξαγωγή ή μη της ακροαματικής διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων (federal public procurement tribunals) θα αποφασίζεται κατά περίπτωση. Επίσης συστήνει στις επιχειρήσεις να εξετάζουν εάν μια υπόθεση είναι τόσο επείγουσα ώστε να πρέπει άμεσα να υποβληθεί ή μπορεί να υποβληθεί αργότερα. 
 • ΔΑΝΙΑ - Η Αρχή Ανταγωνισμού της Δανίας ανακοίνωσε στις 18 Μαρτίου ότι με νομοθετική ρύθμιση αναστέλλονται για 14 ημέρες οι προθεσμίες εξέτασης των γνωστοποιήσεων συγκεντρώσεων. Διαβάστε περισσότερα.. Στις 30.3.2020 εξέδωσε νέα ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία επεκτείνεται η περίοδος της πιο πάνω αναστολής προθεσμιών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με νέα τροποποιητική εγκύκλιο του Υπουργείου Επιχειρηματικών Υποθέσεων η αναστολή των προθεσμιών για εξέταση των γνωστοποιήσεων συγκεντρώσεων παρατείνεται έως τις 13 Απριλίου 2020Διαβάστε περισσότερα.
  Ο Υπουργός Βιομηχανίας στις 15.4.2020 εξέδωσε ανακοίνωση παράτασης των προθεσμιών εξέτασης των γνωστοποιούμενων προς έγκριση συγκεντρώσεων έως τις 10 Μαΐου 2020. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 18.5.2020 ο Υπουργός Επιχειρηματικών Υποθέσεων εξέδωσε διορθωτική εντολή που παρατείνει την περίοδο κατά την οποία έχουν διακοπεί οι προθεσμίες για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων ως τις 8 Ιουνίου 2020. Χωρίς την παράταση του χρόνου, θα υπάρχει κίνδυνος να μην εγκριθεί μια συγχώνευση που θα έπρεπε να είχε εγκριθεί ή να εγκριθεί μια συγχώνευση που θα έπρεπε να είχε απαγορευτεί. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΙΣΠΑΝΙΑ - Η Αρχή Ανταγωνισμού της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι όλες οι προθεσμίες αναστέλλονται μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, ενώ επιχειρήσεις που αποδεικνύουν ότι τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα τίθενται σε σοβαρό κίνδυνο μπορούν να ζητήσουν να εξεταστεί η υπόθεσή τους στους χρόνους που προβλέπονται. Διαβάστε περισσότερα. Στις 2.4.2020 ενημέρωσε ότι δημιούργησε συγκεκριμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ερωτήσεις και καταγγελίες που αφορούν αποκλειστικά τους κανόνες ανταγωνισμού στο πλαίσιο της πανδημίας. Διαβάστε περισσότερα.
  Η Αρχή στις 9.4.2020 ανακοίνωσε ότι έχει εγκρίνει πέντε γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων τον Μάρτιο, παρά την αναστολή των διοικητικών διαδικασιών. Οι τομείς αφορούν το παιχνίδι, το φυσικό αέριο, την υγεία των ζώων και τα χημικά προϊόντα. Όλες εγκρίθηκαν στην πρώτη φάση, μέσω της συνήθους διαδικασίας. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΚΡΟΑΤΙΑΣτις 2.4.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Κροατίας ανακοίνωσε ότι δεν θα δέχεται το κοινό μέχρι 30.4.2020. Η επικοινωνία με την Αρχή θα γίνεται με κανονικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Διαβάστε περισσότερα. 
  Η Κροατική Αρχή ανακοίνωσε ότι από τις 11.5.2020 οι Υπηρεσίες της λειτουργούν κανονικά τις εργάσιμες ώρες. Βλ. σχετικά ανακοίνωση
 • ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣτο από 14.4.2020 δελτίο Τύπου η Λιθουανική Αρχή Ανταγωνισμού ανακοινώνει πιθανές καθυστερήσεις κατά την εξέταση συγκεντρώσεων λόγω δυσκολιών κατά τη συλλογή πληροφορίων από εταιρείες που έχουν αναστείλει τις εργασίες τους λόγω της πανδημίας του COVID 19. Η Αρχή ενημερώνει ότι ενδέχεται να χρειαστεί να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην εκτέλεση των καταστατικών καθηκόντων της, ιδίως κατά την εξέταση των συγκεντρώσεων. Η Λιθουανική Αρχή Ανταγωνισμού ζητά από τις επιχειρήσεις και τους δικηγόρους τους να αξιολογήσουν τις περιστάσεις καθώς, υπό συνθήκες απομόνωσης, καθίσταται δυσκολότερο για το θεσμικό όργανο να συλλέξει από τους συμμετέχοντες στην αγορά τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες τόσο για την αξιολόγηση των καταγγελιών που έχουν υποβληθεί όσο και για την εξέταση των συγκεντρώσεων. Ορισμένες εταιρείες δηλώνουν ότι δεν είναι σε θέση να παράσχουν τις ζητούμενες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες που ανεστάλησαν και, ως εκ τούτου, ζητούν να αναβληθούν οι προθεσμίες για την υποβολή πληροφοριών έως ότου αρθεί η καραντίνα στη χώρα. Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον μια μελλοντική συγκέντρωση θα δημιουργήσει σημαντικούς ανταγωνιστικούς περιορισμούς στην αγορά, η αδυναμία έγκαιρης συλλογής πρόσθετων πληροφοριών μπορεί να περιπλέξει σημαντικά τη διαδικασία συγκέντρωσης. Το Συμβούλιο Ανταγωνισμού είναι έτοιμο να καταβάλει προσπάθειες για να εξετάσει το συντομότερο δυνατόν τις γνωστοποιήσεις συγκεντρώσεων, τις οποίες μια επιχείρηση δεν είναι επί του παρόντος σε θέση να αναβάλει, αλλά η Αρχή ζητεί από τις επιχειρήσεις γνωρίζουν τις δυσκολίες που ενδέχεται να προκύψουν, ιδίως όταν η αξιολόγηση της γνωστοποίησης της συγκέντρωσης θα μπορούσε να απαιτήσει διεξοδική ανάλυση της συγκέντρωσης και πρόσθετη επιβάρυνση από άποψη χρόνου. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΜΑΛΤΑ - Στις 27.3.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Μάλτας ανακοίνωσε την ηλεκτρονική υποβολή συγκεντρώσεωνΔιαβάστε περισσότερα.Στις 1.4.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Μάλτας υπενθύμισε στο κοινό με ανακοίνωσή της ότι είναι διαθέσιμη online, μέσω της ιστοσελίδας της, του τηλεφωνικού κέντρου και μέσω των κοινωνικών δικτύων: Facebook, Twitter και Instagram. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΣΛΟΒΕΝΙΑ - Η Σλοβενική Αρχή Ανταγωνισμού με το από 21.3.2020 Δελτίο Τύπου ζητά από τα μέρη που θέλουν να γνωστοποιήσουν συγκεντρώσεις να αναβάλουν, στο μέτρο του δυνατού, την υποβολή των γνωστοποιήσεων. Διαβάστε περισσότερα
 • ΤΣΕΧΙΑ - H Τσέχικη Αρχή Ανταγωνισμού ανήρτησε το από 26.3..2020 Δελτίο Τύπου για το διαδικαστικό ζήτημα της πρόσβασης στα αρχεία των υποθέσεων κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης λόγω Covid-19. Διαβάστε περισσότερα.

Σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο

- Δράσεις

 • ICNΗ Διευθύνουσα Ομάδα (Steering Group) του Διεθνούς Δικτύου για τον Ανταγωνισμό (International Competition Network, ICN) παρακολουθώντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αρχές ανταγωνισμού παγκοσμίως εξέδωσε την από 9.4.2020 Ανακοίνωση. Σύμφωνα με αυτήν, επιβεβαιώνει τη σημασία των αρχών του ανταγωνισμού και καλεί τις αρχές-μέλη αυτής να παραμείνουν σε επαγρύπνηση κατά των αντι-ανταγωνιστικών συμπεριφορών. Η δήλωση αναγνωρίζει την ικανότητα των δημόσιων αρχών να αξιολογούν στις αποφάσεις τους και να λαμβάνουν υπόψη τις προσπάθειες των εταιρειών να παρέχουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρειάζονται. Η διευθύνουσα ομάδα του ICN ενθαρρύνει τις αρχές να αντιμετωπίσουν με διαφάνεια τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής και τις ενθαρρύνει να προωθήσουν τον ανταγωνισμό ως κατευθυντήρια αρχή για την οικονομική ανάκαμψη. Η διευθύνουσα ομάδα του ICN θα συνεχίσει να συνεργάζεται για να διασφαλίσει ότι οι αρχές συνεργάζονται κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Δείτε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης εδώ.
 • ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - Η Αρχή Ανταγωνισμού της Αυστραλίας έχει ανακοινώσει τη χορήγηση εξαιρέσεων από τη συνήθη εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού για τον τραπεζικό τομέα και τα σούπερ μάρκετ. Λόγω της επιδημικής κρίσης με απόφασή της στις 20.3.2020 παρέχει προσωρινή έγκριση στις τράπεζες να συνεργαστούν για την ανακούφιση μικρών επιχειρήσεων (διαβάστε σχετικά), ενώ με νεότερη ανακοίνωση στις 24.3.2020 επιτρέπει τη συνεργασία των σούπερ μάρκετ για να διασφαλιστεί η προμήθεια βασικών ειδών. Διαβάστε περισσότερα.. Στις 30.3.2020 ανακοίνωσε ότι παρέχει δεύτερη προσωρινή έγκριση στις τράπεζες να συνεργαστούν, υπό προϋποθέσεις, για την ανακούφιση φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Διαβάστε περισσότερα. Επίσης, η αρχή επέτρεψε προσωρινά τη συνεργασία χονδρεμπόρων υγειονομικού υλικού και φαρμάκων με στόχο τη βελτίωση της διανομής των εν λόγω προϊόντων. Διαβάστε περισσότερα. Στις 2.4.2020 ανακοίνωσε ότι επιτρέπει προσωρινά τη συνεργασία ασφαλιστικών εταιριών και ασφαλιστικών πρακτορείων με στόχο την ανακούφιση μικρών επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσηςΔιαβάστε περισσότερα
  Η Αρχή ανακοίνωσε στις 7.4.2020 ότι, προκειμένου να ενισχυθεί το σύστημα υγείας, επιτρέπει τη συνεργασία των ιδιωτικών νοσοκομείων με τα δημόσια νοσοκομεία και τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, καθώς και μεταξύ τους, στη Βικτώρια και στο Κουίνσλαντ. Διαβάστε περισσότεραΣτις 8.4.2020  ανακοίνωσε ότι επιτρέπει προσωρινά α) τη συνεργασία των μελών του Australian Securitisation Forum – ASF (είναι ο φορέας του κλάδου τιτλοποίησης) για να βοηθηθούν οι μικροί δανειστές να διατηρήσουν ρευστότητα και να παρέχουν δάνεια σε μικρές επιχειρήσεις και καταναλωτές (διαβάστε περισσότερακαι β) το συντονισμό των επιχειρήσεων ιδιωτικών ασφαλίσεων υγείας προκειμένου να παρέχουν χρηματοοικονομική βοήθεια στους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων και να διευρύνουν τις καλύψεις τους στη θεραπεία του COVID-19, στην τηλε-υγεία και στην κατ’ οίκον περίθαλψη. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΒΡΑΖΙΛΙΑ - Η Αρχή Ανταγωνισμού της Βραζιλίας εκκίνησε προκαταρκτική έρευνα σε εταιρείες στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας, όπως σε νοσοκομεία, φαρμακευτικές εταιρείες και εταιρείες διανομής νοσοκομειακού υλικού και φαρμάκων, εξετάζοντας σημαντικές αυξήσεις στις τιμές κατά την επιδημική κρίση. Διαβάστε περισσότερα..Στις 30.3.2020 γνωμοδότησε αρνητικά σε διάταξη για το πάγωμα των τιμών των φαρμάκων κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, καθώς, σύμφωνα με την κρίση της, μια τέτοια πράξη ενδεχομένως θα οδηγούσε, βραχυπρόθεσμα, σε συρρίκνωση της παραγωγής και διάθεσής τους και μακροπρόθεσμα σε αυξήσεις των τιμών αυτών. Διαβάστε περισσότερα. Στις 31.3.2020 γνωμοδότησε θετικά σε διάταξη που προτείνει επείγουσες και μεταβατικές αλλαγές στο νομικό καθεστώς που αφορά σχέσεις ιδιωτικού δικαίου και δικαίου του ανταγωνισμού, ως συνέπεια της υγειονομικής κρίσης (ενδεικτικά αναφέρονται οι πωλήσεις κάτω του κόστους). Οι εν λόγω αλλαγές θα ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 16.4.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι εκφράζει την υποστήριξή της στη δήλωση του Διεθνούς Δικτύου Ανταγωνισμού (ICN) σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 12.5.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Βραζιλίας ανακοίνωσε τις ανησυχίες της σχετικά με τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό, λόγω της υιοθέτησης μέτρων καθορισμού μέγιστων τιμών μεταπώλησης αερίου για μαγείρεμα (cooking gas, LPG) κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε ελλείψεις. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - Στις ΗΠΑ το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) και η Ομοσπονδιακή Αρχή Εμπορίου (FTC) εξέδωσαν στις 24.3.2020 κοινή δήλωση με την οποία ανακοινώνουν μια ταχεία διαδικασία επανεξέτασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας για συνεργασίες, ενώ παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με ορισμένους τύπους συνεργασιών που μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ανταπόκριση στην τρέχουσα πανδημία (διαβάστε σχετικά). Στην ανακοίνωση περιγράφονται διάφοροι τύποι συνεργατικών δραστηριοτήτων που θα ήταν συνεπείς με τους αντιμονοπωλιακούς νόμους, όπως η συνεργασία στην έρευνα και ανάπτυξη, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας καθώς και η ανταλλαγή τεχνικών δεδομένων σχετικά με τις τιμές, τους μισθούς, τα αποτελέσματα ή το κόστος μεταξύ των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης. Διαβάστε περισσότερα.
  Προηγουμένως στις 9.3.2020 το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ εξέφρασε την πρόθεσή του να κινήσει διαδικασίες εναντίον παραβατών της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας σε σχέση με την παραγωγή, διανομή και πώληση προϊόντων δημόσιας υγείας. Διαβάστε περισσότερα.. 
  Ομοσπονδιακή Αρχή Εμπορίου (FTC) και η Αρχή Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) απέστειλαν στις 6.3.2020 και 26.3.2020 προειδοποιητικές επιστολές σε επιχειρήσεις πώλησης μη εγκεκριμένων προϊόντων, οι οποίες ενδεχομένως παραβιάζουν ομοσπονδιακό νόμο, ισχυριζόμενες παραπλανητικά ή χωρίς επιστημονική υποστήριξη την δυνατότητα συγκεκριμένων προϊόντων να θεραπεύουν τον κορωνοϊό (COVID-19). Επίσης, στις 27.3.2020 το FTC έστειλε επιστολές σε παρόχους υπηρεσιών τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (Voice over Internet Protocol - VoIP), προειδοποιώντας κατά της βοήθειας και διευκόλυνσης παράνομων κλήσεων τηλεμάρκετινγκ σχετιζόμενων με τον κορωνοϊό (COVID-19). Διαβάστε περισσότερα
  Στις 13.4.2020 το US Department of Justice’s (DoJ) Antitrust Division και το  Federal Trade Commission’s (FTC) Bureau of Competition εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν επιβεβαιώνοντας ότι θα προστατέψουν τον ανταγωνισμό για εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή αντίδρασης στον ιό COVID-19, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού σε όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την πανδημία για να εφαρμόζουν αντί ανταγωνιστικές πρακτικές στις αγορές εργασίας. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ - Η Αρχή Ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου (CMA) ανακοινώνει στις 5.3.2020 ότι παρακολουθεί τις αλλαγές στην πολιτική τιμολόγησης και προμήθειας εν καιρώ επιδημικής κρίσης, υπενθυμίζοντας ότι δεν θα γίνουν ανεκτές υπερτιμολογήσεις ούτε και από μεταπωλητές σε διαδικτυακές πλατφόρμες (online market places), (διαβάστε σχετικά), ενώ στις 19.3.2020 με ανακοίνωσή της χαλαρώνει προσωρινά τους κανόνες ανταγωνισμού στο λιανεμπόριο (σούπερ μάρκετ) ώστε να επιτραπεί στα σούπερ μάρκετ να ανταλλάσσουν στοιχεία για τα αποθέματα και να συνεργάζονται για την ομαλή λειτουργία των καταστημάτων τους. Διαβάστε περισσότερα. Στις 20.3.2020 ανακοινώνει την «ευνοϊκή» από πλευράς κανόνων ανταγωνισμού αντιμετώπιση συνεργασιών μεταξύ προμηθευτών βασικών προϊόντων για την προστασία των καταναλωτών για την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς. Διαβάστε περισσότερα.  Την ίδια ημέρα ανάρτησε στην ιστοσελίδα της ανοιχτή επιστολή συναφούς περιεχομένου προς τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των φαρμακευτικών προϊόντων, των ποτών και των τροφίμων. Διαβάστε περισσότερα.. 
  Στις 25.3.2020 ανακοίνωσε πληροφορίες για το πώς η Αρχή θα προσεγγίσει τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Εξέδωσε έναν Οδηγό για την προτεραιοποίηση των εργασιών της στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19 καθώς και τις απόψεις της Αρχής σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο  θα εφαρμοστούν τα κριτήρια απαλλαγής από την απαγόρευση των συμφωνιών που περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Διαβάστε περισσότερα.
  Η CMA ανακοίνωσε στις 8.4.2020 ότι θα εγκρίνει συγκέντρωση στην αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης εφόσον αντιμετωπισθούν ανησυχίες που διαπίστωσε σε τοπικό επίπεδο, καθώς  η συγκέντρωση θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του ανταγωνισμού στο Bath και το Birmingham. Στο πλαίσιο της αξιολόγησής της, η CMA έλαβε υπόψη τον αντίκτυπο της πανδημίας COVID-19, εξετάζοντας όχι μόνο την τρέχουσα παροχή ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτό είναι πιθανό να επηρεάσει το άνοιγμα νέων ιδιωτικών νοσοκομείων τόσο από τις συγχωνευόμενες εταιρείες όσο και τους ανταγωνιστές τους. Οι εταιρείες έχουν προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 17 Απριλίου 2020 να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανησυχίες. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 22.4.2020 η Αγγλική Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση συγχωνεύσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας Coronavirus (COVID-19) για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με βασικές πτυχές της πρακτικής της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής πληροφοριών, του χρόνου των ερευνών και της διεξαγωγής συναντήσεων και ακροάσεων, καθώς και της προσέγγισής της Επιτροπής σχετικά με τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων αλλά και την ουσιαστική αξιολόγηση. Επίσης, η Επιτροπή εξέδωσε νεότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο είναι πιθανό να αξιολογήσει ισχυρισμούς περί της ύπαρξης «προβληματικής εταιρείας» (failing firm) σε έρευνες για συγχωνεύσεις. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 24.4.2020 εκδόθηκε από την CMA έκθεση η οποία παρουσιάζει μέρος του έργου της Ομάδας Εργασίας που έχει δημιουργήσει η Αρχή για την κρίση. Η έκθεση εστιάζει στα παράπονα που έχει λάβει και στις ενέργειες που έχει αναλάβει έως τώρα. Διαβάστε περισσότερα
  Στις 30.4.2020 η CMA ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εργασίας για τη διερεύνηση αναφορών για επιχειρήσεις που δεν σέβονται τα δικαιώματα ακύρωσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας Coronavirus (Covid-19). Η διερεύνηση αφορά σε καταγγελίες σχετικά με επιχειρήσεις που αρνούνται επιστροφές χρημάτων ή εταιρείες που πιέζουν τους ανθρώπους να δεχτούν κουπόνια για διακοπές, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε μια πιο ακριβή περίοδο. Βάσει των καταγγελιών αυτών η CMA εντόπισε 3 τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: γάμους και ιδιωτικές εκδηλώσεις, διακοπές/διαμονή, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί. Διαβάστε περισσότερα.

  Στις 21.5.2020, η Αρχή Ανταγωνισμού του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσε ανακοίνωση με τα έως τώρα αποτελέσματα της Ομάδας Κρούσης (taskforce) για την πανδημία και σε αυτό το πλαίσιο η Αρχή ζητά από το κοινό πληροφορίες σχετικά με τις επιχειρήσεις που συμπεριφέρονται αθέμιτα, για παράδειγμα σχετικά με ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων ή λιανοπωλητές που χρεώνουν αδικαιολόγητα υψηλές τιμές. Μερικά από τα κυριότερα σημεία αυτής της ενημέρωσης περιλαμβάνουν:

  -    Από τα μέσα Απριλίου 2020, η πλειονότητα (3/4) των καταγγελιών που έλαβε η Αρχή αφορούσαν αθέμιτες πρακτικές σε σχέση με ακυρώσεις και επιστροφές χρημάτων. Θέματα που αφορούν τις διακοπές και τις αεροπορικές εταιρείες αντιπροσωπεύουν σχεδόν 27.000 παράπονα.
  -    Η Αρχή ξεκίνησε ένα πρόγραμμα εργασίας για να διερευνήσει εάν οι εταιρείες παραβιάζουν το νόμο. Αρχικά είχαν προτεραιότητα τρεις τομείς: διαμονή διακοπών, γάμοι και εκδηλώσεις και παιδικοί σταθμοί. Ως αποτέλεσμα της αύξησης του αριθμού των καταγγελιών, οι οργανωμένες διακοπές περιλαμβάνονται πλέον στο πεδίο της έρευνας.
  -    Από τις αρχές Απριλίου, ο αριθμός των καταγγελιών σχετικά με την άνοδο των τιμών έχει μειωθεί, αλλά η πανδημία του κοροναϊού και οι απαραίτητοι περιορισμοί στις επιχειρήσεις και τους ανθρώπους εξακολουθούν να παρουσιάζουν σημαντικούς κινδύνους ότι οι τιμές αυξάνονται πάνω από τα δικαιολογημένα επίπεδα για ορισμένα βασικά προϊόντα.
  -    Η Αρχή έστειλε επιστολή σε 264 εταιρείες, που αντιστοιχούν σε περισσότερες από 3.100 καταγγελίες, σχετικά με την αύξηση των τιμών για τα βασικά προϊόντα.Διαβάστε περισσότερα.
 • ΙΝΔΙΑ - Η Αρχή Ανταγωνισμού της Ινδίας ανακοίνωσε στις 20.4.2020 ότι θα εξετάσει συγκεκριμένες συντονισμένες πρακτικές επιχειρήσεων σε βασικούς κλάδους (υγειονομικό υλικό και βασικά αγαθά και υπηρεσίες) για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που οφείλονται στην υγειονομική κρίση.  Διαβάστε περισσότερα.
  Η Αρχή Ανταγωνισμού της Ινδίας ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει ορισμένες συντονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων, σε βασικές αγορές, που είναι «απαραίτητες και αναλογικές» για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προέρχονται από την πανδημία COVID-19. Ειδικότερα, σε γνωμοδότηση προς τις επιχειρήσεις (19.5.2020), η αρχή ανέφερε ότι ο νόμος περί ανταγωνισμού διασφαλίζει την προστασία των επιχειρήσεων από κυρώσεις για ορισμένες συνεργασίες, εφόσον τέτοιες πρακτικές είχαν ως αποτέλεσμα αυξημένη αποτελεσματικότητα. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΙΣΛΑΝΔΙΑ - Η Αρχή Ανταγωνισμού της Ισλανδίας έχει εκδώσει αποφάσεις για την εξαίρεση από την απαγόρευση συμπράξεων προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος . Οι αποφάσεις της αφορούν σε τομείς ταξιδιωτικών υπηρεσιών και προμήθειας φαρμακευτικών προιόντων (19.3.2020). Διαβάστε περισσότερα.. Στη συνέχεια επέκτεινε τις αποφάσεις για την εξαίρεση από την απαγόρευση συμπράξεων στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της διανομής καυσίμων και των θαλάσσιων μεταφορών. Περαιτέρω δημιούργησε γραμμή επικοινωνίας για καταναλωτές, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς για θέματα υπερτιμολόγησης αναφορικά με προϊόντα απαραίτητα για την υγεία των καταναλωτών. Διαβάστε περισσότερα
  Η Ισλανδική Αρχή Ανταγωνισμού οργανώνει στις 9.6.2020 webinar σχετικά με τον προστατευτισμό και τον έλεγχο συγκεντρώσεων, θέμα επίκαιρο κατά την αξιολόγηση των οικονομικών συνθηκών στην μετά COVID -19 εποχή. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΙΣΡΑΗΛ - Στις 17.3.2020 η Ισραηλινή Αρχή Ανταγωνισμού διευκρίνισε ότι υπό τις τρέχουσες μοναδικές συνθήκες λόγω της κρίσης του COVID-19, οι συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών (όπως οι κοινοπραξίες), που αποσκοπούν στη διασφάλιση της συνέχειας των δραστηριοτήτων τους που επηρεάζονται από την κρίση COVID-19, μπορεί γενικά να επωφεληθούν από την απαλλαγή κατά κατηγορία για κοινοπραξίες (Block Exemption), υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν πλήρως τους όρους της. Η Ισραηλινή Αρχή διευκρίνισε περαιτέρω ότι σε μια τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, υπάρχουν περισσότερες περιπτώσεις που δικαιολογούν τέτοιες συνεργασίες. Επιπλέον, επισημάνθηκε ότι οι συνεργασίες, ακόμη και αν διεξάγονται μεταξύ ανταγωνιστών, οι οποίες είναι απαραίτητες για να επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που οφείλονται στην κρίση COVID-19, δεν θα θεωρούνται ως συνεργασίες που αποσκοπούν στη μείωση ή την αποτροπή του ανταγωνισμού, υπό τον όρο της συμμόρφωσή τους με όλους τους άλλους όρους της απαλλαγής κατά κατηγορία για κοινοπραξίες (διαβάστε περισσότερα). Περαιτέρω, στις 5.4.2020, η Ισραηλινή Αρχή δημοσίευσε δελτίο τύπου στο οποίο τόνισε ότι θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τους τομείς προσωπικής περιποίησης, τροφίμων και  τα φαρμακεία κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, δεδομένης της ευαισθησίας και της σημασίας των βιομηχανιών αυτών για τους καταναλωτές, ενώ στις 26.4.2020 η Ισραηλινή Αρχή εκκίνησε τη διαδικασία διερεύνησης πιθανής παράνομης δράσης εκατοντάδων μεγάλων επιχειρήσεων που συντονίστηκαν μεταξύ τους για να παραμείνουν κλειστές, παρά την έγκριση της κυβέρνησης να ανοίξουν εκ νέου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας εναντίον της κυβέρνησης, καθώς απαιτούν αποζημίωση για τα πρόσφατα κλεισίματα και τους συνεχιζόμενους περιορισμούς που επιβλήθηκαν λόγω της εκδήλωσης του κοροναϊού (διαβάστε περισσότερα).
 • ΚΑΝΑΔΑΣΗ Αρχή Ανταγωνισμού του Καναδά ανακοίνωσε, στις 8.4.2020, ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιπτώσεις της κρίσης, θα επιτρέπει βραχυπρόθεσμες συνεργασίες επιχειρήσεων, οι οποίες δεν πρέπει να παρεκκλίνουν του νομοθετικού πλαισίου, δείχνοντας ωστόσο μηδενική ανοχή στις περιπτώσεις κατάχρησης αυτής της ευελιξίας. Για την παροχή άτυπης καθοδήγησης των επιχειρήσεων που επιθυμούν να προβούν σε τέτοιου είδους συνεργασίες, ο Επίτροπος συμβουλεύεται μια νεοσυσταθείσα ομάδα αξιολόγησης των προτεινόμενων συνεργασιών. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΚΙΝΑ - Έρευνες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. H κρατική υπηρεσία για τη ρύθμιση της αγοράς και τα αντίστοιχα περιφερειακά γραφεία σε όλη τη χώρα διερευνούν διάφορες καταγγελίες που αφορούν τα προϊόντα υγειονομικής περίθαλψης για την πρόληψη και τον έλεγχο της εξάπλωσης του ιού COVID-19. Οι έρευνες στοχεύουν στις τιμές των προμηθειών που συνδέονται με την επιδημία όπως οι μάσκες, τα θερμόμετρα μετώπου, τα απολυμαντικά και σε τρόφιμα όπως τα σιτάρια, τα έλαια, το κρέας, τα αυγά και τα λαχανικά.
  Η Αρχή Εποπτείας της Αγοράς στις 5.4.2020 εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την Υποστήριξη της Πρόληψης και του Ελέγχου Επιδημικών Καταστάσεων και συνέχισης της Παραγωγής σε Αντιμονοπωλιακό περιβάλλον. Τα βασικά σημεία αφορούν: 1. Επιτάχυνση της εξέτασης συγκέντρωσης φορέων που εμπλέκονται σε πρόληψη και έλεγχο επιδημιών, 2. Εξαίρεση από τον νόμο για την προστασία του ανταγωνισμού συμφωνιών φορέων που έχουν στόχο την πρόληψη και τον έλεγχο της επιδημίας, 3. Αυστηρό έλεγχο και τιμωρία μονοπωλιακών πράξεων που παρεμποδίζουν την πρόληψη και τον έλεγχο της επιδημίας και την συνέχιση της παραγωγής, 4. Ενίσχυση των πολιτικών στήριξης του ελεύθερου ανταγωνισμού, 5. Ενίσχυση της αντιμονοπωλιακής συμμόρφωσης των φορέων. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 18.5.2020 θεσπίστηκαν έξι μέτρα για τη ρύθμιση των μονοπωλιακών συμπεριφορών και την πλήρη υποστήριξη της επανέναρξης της παραγωγής. Στις 8 Μαΐου, η αρχή ανταγωνισμού εξέδωσε ανακοίνωση για τη στήριξη της αποκατάστασης της παραγωγής και της ενίσχυσης της αναθεώρησης του θεμιτού ανταγωνισμού. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΚΟΛΟΜΒΙΑ & ΕΚΟΥΑΔΟΡ - Οι αρχές της Κολομβίας και του Εκουαδόρ έχουν αποστείλει στοχευμένες επιστολές σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας υγειονομικού υλικού, προειδοποιώντας κατά συμπεριφορών που βλάπτουν τον ανταγωνισμό και τα δικαιώματα των καταναλωτών. Διαβάστε περισσότερα. 
  Στις 7.4.2020 η Αρχή αποφάσισε να ζητήσει από τους διαχειριστές 3 ψηφιακών πλατφορμών  να αποσύρουν τις καταχωρήσεις προϊόντων που επικαλούνται προστασία κατά του COVID-19.  Διαβάστε περισσότερα.
  Η Αρχή Ανταγωνισμού της Κολομβίας σε συνεργασία με την Στατιστική Υπηρεσία της χώρας (DANE), παρακολουθεί από τις 7.4.2020 τις τιμές σε 26 βασικά προϊόντα  (προϊόντα του καλαθιού του καταναλωτή, φάρμακα και ιατρικές συσκευές) με στόχο να αποφευχθεί η κερδοσκοπία και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ευπαθών νοικοκυριών σε αυτά. Η λίστα των προϊόντων θα αναθεωρείται και θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες.  Διαβάστε περισσότερα.
  Η Αρχή Ανταγωνισμού της Κολομβίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών εξέδωσε ψήφισμα, στις 23.4.2010, με το οποίο καλεί τους ιδιοκτήτες/διαχειριστές καταστημάτων λιανικής να σταματήσουν να εφαρμόζουν πρακτικές που θίγουν τα δικαιώματα των καταναλωτών.  Το εν λόγω ψήφισμα εκδόθηκε σε συνέχεια περισσοτέρων από 1.400 παραπόνων/καταγγελιών που δέχθηκε η Αρχή σχετικά με πιθανές παραβάσεις ή παρατυπίες, όπως αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων, προστατευτικών μασκών, αντισηπτικών, κ.λπ. Διαβάστε περισσότερα.
  Η Αρχή Ανταγωνισμού της Κολομβίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ως εθνική αρχή για την προστασία των καταναλωτών, δεδομένης της αύξησης των χρεώσεων που λαμβάνουν οι χρήστες τηλεφωνικών, διαδικτυακών και συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, ζήτησε, στις 4.5.2020, από όλους τους παρόχους των συγκεκριμένων υπηρεσιών να αναφέρουν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ως προς την αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των πελατών τους στο πλαίσιο της έκτακτης ανάγκης για την υγεία και βάσει των διατάξεων της κανονιστικής επιτροπής επικοινωνιών. Διαβάστε περισσότερα. Επίσης, η Αρχή εξέδωσε, στις 5.5.2020, κοινοποίηση αιτιάσεων εναντίον της επιχείρησης Inmaca Andina για φερόμενο περιορισμό του ανταγωνισμού (αύξηση στις τιμές πώλησης των προϊόντων της χωρίς αντικειμενική αιτιολόγηση) εν μέσω έκτακτης ανάγκης COVID-19. Σύμφωνα με την κοινοποίηση η Inmaca φέρεται να αύξησε τις τιμές του ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων μασκών προσώπου, γυαλιών ασφαλείας και φίλτρων προστασίας) σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς αντικειμενική και λογική αιτιολόγηση. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΜΕΞΙΚΟΣτις 27.3.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού του Μεξικό,  ανακοίνωσε τη θέση της για την εφαρμογή του νόμου περί ανταγωνισμού υπό το πρίσμα της έκτακτης ανάγκης του COVID-19. Η Αρχή ενημέρωσε για τα εξής: 
  • Οι συμφωνίες συνεργασίαςεπιχειρήσεων επιτρέπονται, εφόσον δεν έχουν ως στόχο την εκτόπιση ανταγωνιστών και είναι αναγκαίες, για τη διατήρηση ή την αύξηση της προσφοράς, την ικανοποίηση της ζήτησης, την προστασία της αλυσίδας εφοδιασμού και την αποφυγή της έλλειψης των αγαθών. 
  • Η αύξηση ή ο καθορισμός των τιμών οφείλει να είναι ατομική και ανεξάρτητη απόφαση κάθε επιχείρησης. Οι επαγγελματικές ενώσεις, συνομοσπονδίες ή επιμελητήρια δεν θα πρέπει να προτρέπουν ή να συντονίζουν τέτοιες πρακτικές. 
  • Οι αγορές στις οποίες παρατηρούνται αδιακρίτως αυξήσεις τιμών θα επανεξεταστούν για να αξιολογηθούν και εφόσον προκύψουν στοιχεία για πιθανές συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών θα εκκινήσει σχετική έρευνα.
  • Θα επιταχυνθεί η εξέταση των γνωστοποιηθησών συγκεντρώσεων που απορρέουν από την ανάγκη δημιουργίας συνεργιών και αύξησης της παραγωγικής ικανότητας, για την έγκαιρη και επαρκή ικανοποίηση των αναγκών για καταναλωτικά προϊόντακαι αγαθά σχετικών με την αντιμετώπιση της κρίσης. Διαβάστε περισσότερα
  Στις 30.3.2020 με ανακοίνωσή της προειδοποίησε το Εθνικό Επιμελητήριο Βιομηχανίας Ζάχαρης και Αλκοόλ ότι η αύξηση των τιμών αλκοόλ, των αλκοολούχων προϊόντων και άλλων εισροών για την παραγωγή τους, μπορεί να προκληθεί από συμφωνίες μεταξύ επιχειρήσεων και για αυτό οι  τιμές που καθορίζονται από κάθε παραγωγό πρέπει να προσδιορίζονται αυτόνομα. Στο πλαίσιο αυτό ανέφερε ότι θα ξεκινήσει έρευνα εάν εντοπιστούν ενδείξεις συμφωνιών μεταξύ ανταγωνιστών για τη χειραγώγηση των τιμών. Διαβάστε περισσότερα
  Στις 31.3.2020 η Αρχή με ανακοίνωσή της προειδοποίησε και την Εθνική Ένωση Ακινήτων (National Association of real estatedevelopers) να αποφύγει πιθανές συμφωνίες μεταξύ ανταγωνιστών στην αγορά αυτή.  Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Ένωση έχει προωθήσει μεταξύ των μελών της τη χορήγηση εκπτώσεων στους μισθωτές, οι οποίες θα μπορούσαν να παραβιάσουν τη νομοθεσία, εάν οι εκπτώσεις αυτές  είχαν καθοριστεί μέσω συμφωνίας μεταξύ κατασκευαστών με στόχο ή αποτέλεσμα την καθιέρωση ποσόστωσης ή μέγιστης έκπτωσης που θα χορηγηθεί. Στο πλαίσιο αυτό η Αρχή προέτρεψε την Ένωση να παρακολουθήσει ότι τα μέλη της λαμβάνουν αυστηρά αυτόνομες αποφάσεις και σύμφωνα με τις δικές τους επιχειρηματικές στρατηγικές όταν χορηγούν εκπτώσεις στους μισθωτές τους. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 1.4.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού του Μεξικό ανακοίνωσε διευκρινίσεις σχετικά με τις συμφωνίες συνεργασίας που  οι επιχειρήσεις μπορούν νομίμως να συνάψουν για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους και να ικανοποιήσουν την τρέχουσα ζήτηση, εφόσον αυτές δεν έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, διευκρίνισε ότι συμπεριλαμβάνονται οριζόντιες και κάθετες συμφωνίες, καθώς και ότι μπορεί να συναφθούν από ανταγωνιστικές ή μη ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Επιπλέον ανέφερε αναλυτικά πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναφέρουν στην Αρχή τις συμφωνίες τους και πότε εμπίπτουν στον ορισμό της "συγκέντρωσης" και επομένως υπόκεινται στον έλεγχο των συγκεντρώσεων. Τέλος, προσέθεσε ότι αυτές οι συμφωνίες δεν έχουν εξαιρεθεί, γιατί δεν περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Αυτό που αναγνωρίζει η Αρχή είναι ότι, λόγω της έκτακτης ανάγκης COVID-19, μπορεί να χρειαστεί να γίνουν τέτοιες συμφωνίες προσωρινά και έγκαιρα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η αβεβαιότητα. Η Αρχή προτρέπει να ζητήσουν τη γνώμη της για τις συμφωνίες συνεργασίας. Όσον αφορά αυτά τα αιτήματα, αφού οι αρμόδιες αρχές καθορίσουν την άρση της έκτακτης ανάγκης, οι επιχειρήσεις  πρέπει να γνωστοποιήσουν τη λήξη της συμφωνίας ή, κατά περίπτωση, η  Αρχή θα μπορούσε να διενεργήσει έρευνα για ενδεχόμενη παράνομη συγκέντρωση. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 7.5.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού του Μεξικό ανακοίνωσε ότι υπέβαλε Συστάσεις σχετικά με τη Συμφωνία της διασφάλισης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρισμού λόγω της πανδημίας του COVID-19, στο αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας, στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και στο  Εθνικό Κέντρο Ενεργειακού Ελέγχου (CENACE). H Aρχή θεωρεί ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι ανταγωνιστικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι εξαιρετικά σημαντικές, και ορισμένες από τις διατάξεις της Συμφωνίας ενδέχεται να είναι αντίθετες στον ανταγωνισμό και στην ελεύθερη πρόσβαση στην αγορά. Οι συστάσεις της Αρχής αποσκοπούν στην αποφυγή μόνιμης αύξησης των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας ή αύξησης των επιδοτήσεων από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση σε ένα πλαίσιο δημοσιονομικών περιορισμών,  εις βάρος των καταναλωτών και των εταιριών. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ - Η Αρχή Ανταγωνισμού της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε στις 22.3.2020 ότι δεν σκοπεύει να προβεί σε εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού εναντίον επιχειρήσεων που συνεργάζονται με σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης προμήθειας της χώρας με τα απαραίτητα αγαθά και υπηρεσίες σε αυτή τη δύσκολη εποχή. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 2.4.2020 η Αρχή ανακοίνωσε ότι εξέδωσε οδηγία προς τις επιχειρήσεις (τράπεζες και μη τραπεζικούς δανειοδότες) που χορηγούν καταναλωτικά δάνεια (δεν αφορά επιχειρηματικά δάνεια) σχετικά με τις νέες οικονομικές συνθήκες που θα αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΝΟΡΒΗΓΙΑ - Η Αρχή Ανταγωνισμού της Νορβηγίας απαλλάσσει προσωρινά για διάστημα τριών (3) μηνών τον τομέα μεταφορών από την εφαρμογή της νομοθεσίας ανταγωνισμού (19.3.2020). Διαβάστε περισσότερα.. Στις 30.3.2020 εξέδωσε ανακοίνωση προειδοποιώντας προμηθευτές συγκεκριμένων προϊόντων (π.χ. προστατευτικές μάσκες προσώπου) να μην εκμεταλλευτούν την κατάσταση και προχωρήσουν σε αδικαιολόγητες ή υπερβολικές αυξήσεις τιμών. Διαβάστε περισσότερα
  Στις 6.5.2020 η Νορβηγική Αρχή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι είναι σύμφωνη για την μικρή χρονικά παρέκκλιση (καθυστέρηση) από την εφαρμογή ενός νέου νόμου σχετικά με την αγορά των ταξί και αναφορικά με τη χρήση των ταξίμετρων. Η πρόταση συνεπάγεται τροποποίηση της προηγουμένως συμφωνηθείσας ημερομηνίας για την εφαρμογή των νομοθετικών και κανονιστικών αλλαγών στην αγορά ταξί από την 1η Ιουλίου 2020 έως την 1η Νοεμβρίου 2020 και οι μεταβατικές ρυθμίσεις για τους συγκεκριμένους τύπους αδειών μετατοπίζονται αναλόγως. Η Νορβηγική Αρχή Ανταγωνισμού ανέφερε ότι ως αποτέλεσμα της έκρηξης του covid-19, υπήρξε μείωση της ζήτησης για υπηρεσίες ταξί. Το ξέσπασμα του ιού οδήγησε επίσης στην καθυστέρηση των αρμόδιων αρχών σχετικά με τις απαραίτητες διοικητικές προετοιμασίες για τις νομοθετικές και κανονιστικές αλλαγές. Η πρόταση για την αναβολή των αλλαγών στον κανονισμό για τα ταξί θα συμβάλει στη μείωση των συνεπειών της επιδημίας Covid-19 για την αγορά ταξί διασφαλίζοντας επίσης τη συνέχεια της υπηρεσίας ταξί μακροπρόθεσμα. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ - Η Κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής εξαίρεσε ορισμένες συμφωνίες ή πρακτικές στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης από την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού. Η απαλλαγή καλύπτει συμφωνίες που συνάπτονται σε συντονισμό με το Υπουργείο Υγείας με σκοπό τη διευκόλυνση της ανταπόκρισης στην πανδημία COVID-19. Διαβάστε περισσότερα. Με ανακοίνωση της στις 20.3.2020 δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα προτεραιοποιήσει τις καταγγελίες που αφορούν σε υπερβολική τιμολόγηση προϊόντων τροφίμων και υγειονομικού υλικού. Διαβάστε περισσότερα. Στις 26.3.2020 η Εθνική Επιτροπή Καταναλωτών σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής, ξεκίνησε έρευνα σχετικά με ισχυρισμούς για υπερβολικές αυξήσεις τιμών από 30 λιανοπωλητές στις αγορές των απολυμαντικών χειρός, των μασκών προσώπου, του Dettol και του χαρτιού υγείας. Διαβάστε περισσότερα
  Στις 31.3.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι έλαβε πάνω από 500 καταγγελίες. Περίπου 250 από αυτές δεν ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του ανταγωνισμού, ενώ το υπόλοιπο αφορούσε εμπόρους λιανικής και προμηθευτές για χρέωση υπερβολικών τιμών για προϊόντα που σχετίζονται με προϊόντα πρώτης ανάγκης. Η πλειονότητα των καταγγελιών αφορούσε απολυμαντικά χεριών και μάσκες προσώπου, καθώς και χαρτί υγείας, φάρμακα και άλλα προϊόντα. Επίσης η Αρχή σημείωσε ότι παρακολουθεί και τις αυξανόμενες τιμές των γεωργικών προϊόντων όπως το σιτάρι, λευκό αραβόσιτο, ηλιόσποροι, καρότα, κρεμμύδια και ντομάτες.  Διαβάστε περισσότερα.  Στις 15.4.2020 η Αρχή ανακοίνωσε ότι κινήθηκε γρήγορα εναντίον εταιρειών για υπερβολική αύξηση τιμών λόγω της πανδημίας και συγκεκριμένα παρέπεμψε άμεσα στο αρμόδιο δικαστήριο για υπερβολική τιμολόγηση (προσαύξηση πάνω από 500%) εταιρεία παραγωγής και διανομής μασκών προσώπου. Άλλες υποθέσεις που έχουν ολοκληρωθεί αφορούν σε υπερβολική τιμολόγηση χειρουργικών γαντιών, σημαντική αύξηση από φαρμακείο στις μάσκες προσώπου και απολυμαντικό χεριών (προσαύξηση πάνω από 300%), αύξηση σε κομμάτια κοτόπουλου από χονδρέμπορο (προσαύξηση έως και 50%) και προσαύξηση σε μάσκες προσώπου  από προμηθευτή (πάνω από 665%). Διαβάστε περισσότεραΕπίσης, στις 16.4.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής ενημέρωσε το κοινό ότι κυκλοφορεί ψευδή λίστα τιμών για βασικά καταναλωτικά αγαθά και προϊόντα υγιεινής. Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι δεν έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές ούτε τιμοκατάλογο για κανένα προϊόν, εξετάζει ωστόσο τις υπερβολικές αυξήσεις τιμών σε βασικά είδη. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 23.4.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι παρέπεμψε στο αρμόδιο δικαστήριο για υπερβολική τιμολόγηση εταιρεία διανομής φαρμακευτικών προϊόντων (χειρουργικές μάσκες προσώπου). Διαβάστε περισσότερα. Επίσης, στις 29.4.2020 η Αρχή ανακοίνωσε ότι παρατείνει για τρεις μήνες (τέλη Αυγούστου) λόγω των έκτακτων συνθηκών του Covid-19, τις προθεσμίες για τα προτεινόμενα μέτρα στην κλαδική της έρευνα για το λιανεμπόριο με εξαίρεση αυτή των αποκλειστικών μισθώσεων. Διαβάστε περισσότερα
  Στις 29.4.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε ότι παρέπεμψε στο αρμόδιο δικαστήριο για υπερβολική τιμολόγηση εταιρία διανομής μασκών προσώπου και εξοπλισμού ατομικής προστασίας. Η εταιρία συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο ύψους R5,9 εκατομμυρίων, αφού παραδέχθηκε την αύξηση των μικτών περιθωρίων κέρδους της, να συνεισφέρει επίσης R5 εκατομμύρια στο Ταμείο Αλληλεγγύης του Covid-19 και τέλος δεσμεύτηκε αφενός να μειώσει και αφετέρου να διατηρήσει σε αποδεκτά επίπεδα τα περιθώρια κέρδους της σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Διαβάστε περισσότερα. Επίσης, στις 30.4.2020 η Αρχή ανακοίνωσε τη συμφωνία στην οποία κατέληξε με την εταιρία ΜΤΝ (πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών) για τη μείωση τιμών δεδομένων, σε συνέχεια των συστάσεων της εκπονηθείσας από την Αρχή έρευνας αγοράς υπηρεσιών δεδομένων (DSMI). Διαβάστε περισσότερα. Στις 16.5.2020 η Αρχή ανακοίνωσε ότι παρέπεμψε στο αρμόδιο δικαστήριο για διευθέτηση πληρωμής προστίμου άλλες δύο εταιρίες διανομής και εισαγωγής μασκών προσώπου λόγω υπερβολικής τιμολόγησης κατά την πανδημία. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΡΩΣΙΑ - Η Ρώσικη Αρχή Ανταγωνισμού στις 24.3.2020 εξέδωσε απόφαση με την οποία ανακοίνωσε ότι θα καταβάλλει προσπάθειες να εντοπίσει υπερβολικές ανατιμήσεις σε βασικά τρόφιμα και άλλα προϊόντα, εστιάζοντας στο ψωμί και αρτοποιήματα, δημητριακά, κρέας, βούτυρο και μερικά φρούτα και λαχανικά. Θα συλλέγει καθημερινά τιμές από αλυσίδες λιανικής πώλησης. Διαβάστε περισσότερα

  Στις 27.3.2020 η Ρώσικη Αρχή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι η  πανδημία ως έκτακτη ανάγκη, θα ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση καταγγελιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και των κρατικών προμηθειών καθώς και ότι  οι προμήθειες που αποσκοπούν στην παρεμπόδιση των συνεπειών της εξάπλωσης του COVID-19 μπορούν να πραγματοποιηθούν από έναν μόνο προμηθευτή. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 27.3.2020 ανακοίνωσε ότι ερεύνησε τη συμπεριφορά των τηλεπικοινωνιακών παρόχων λόγω της αυξημένης ζήτησης των καταναλωτών και ότι δεν παρατηρήθηκε αύξηση τιμών τον Μάρτιο, ενώ διαβεβαίωσε ότι παρακολουθεί το ζήτημα. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 2.4.2020 επικρότησε την πρωτοβουλία αλυσίδας τροφίμων να πουλήσει σημαντικά καταναλωτικά αγαθά χωρίς κέρδος (markup). Νωρίτερα η αλυσίδα είχε ζήτησε από την Αρχή να αξιολογήσει εάν η πρωτοβουλία της συμμορφώνεται με τον αντιμονοπωλιακό νόμο και η Αρχή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν τον παραβιάζει. Διαβάστε περισσότερα
  Στις 8.4.2020 η Αρχή ανακοίνωσε ότι διαψεύδει πληροφορίες για την έγκριση εκ μέρους της αυξήσεως τιμών για ορισμένα αγαθά σε αλυσίδες λιανικής (5-20% για κατηγορίες προϊόντων όπως ο καφές, το τσάι, τα μπαχαρικά, τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα, τα μακαρόνια, τα ψητά και τα ψάρια). Επιπλέον, προειδοποίησε αφενός τον Πρόεδρο της Ένωσης Παραγωγών και Προμηθευτών Τροφίμων ότι αυτές οι δημόσιες δηλώσεις είναι απαράδεκτες  υπενθυμίζοντας ότι, λόγω της πανδημίας COVID-19, η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ενισχύει τις προσπάθειές της για την παρακολούθηση των τιμών για σημαντικά καταναλωτικά προϊόντα και αφετέρου ότι η Αρχή ελέγχει εάν οι παραγωγοί και οι προμηθευτές που ανακοίνωσαν συντονισμένες αυξήσεις τιμών παραβιάζουν τον αντιμονοπωλιακό νόμο. Διαβάστε περισσότερα
  Η Ρώσικη Αρχή Ανταγωνισμού στις 8.4.2020 ανακοίνωσε ότι  θα συμμετέχει στο διαδικτυακό  Διεθνές Νομικό Συνέδριο της Πετρούπολης στις 11.4.2020, όπου θα συζητηθούν οι ιδιαιτερότητες της εφαρμογής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας με συμμετοχή και του Πρόεδρου της Ελληνικής Επιτροπής ΑνταγωνισμούΔιαβάστε περισσότερα.
  Στις 13.4.2020, κατόπιν σχετικών δηλώσεων του Προέδρου της Ρωσικής Ένωσης Αλεύρων περί έλλειψης αλευριού στην αγορά, η Αρχή προειδοποίησε ότι δεν θα δεχθεί τεχνητές ανατιμήσεις και ότι οι εμπορικοί και μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί απαγορεύεται να συντονίζουν την οικονομική δραστηριότητα αναφορικά με τη διαμόρφωση ή τη διατήρηση των τιμών (διαβάστε περισσότερα). Περαιτέρω, στις 14.4.2020 η Ρωσική Αρχή Ανταγωνισμού πρότεινε στις περιφερειακές αρχές να λάβουν υπόψη την τρέχουσα οικονομική κατάσταση κατά τη θέσπιση πρόσθετων περιορισμών στην πώληση αλκοολούχων ποτών με χαμηλή περιεκτικότητα αλκοόλ (μπύρα, ποτά μπύρας, μηλίτης, κλπ.) (διαβάστε περισσότερα). Ανακοίνωσε επίσης ότι η απότομη αύξηση του κόστους των τζίντζερ, των λεμονιών και του σκόρδου προκλήθηκε από τη ζήτηση λόγω ειδήσεων σχετικά με τον κορωνοϊό, καθώς και από το γεγονός ότι η ρωσική αγορά αυτών των προϊόντων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές (διαβάστε περισσότερα) και ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού στις αλυσίδες φαρμακείων Samson Pharmaκαι Doctor Stoletov στη Μόσχα αναφορικά με την πώληση ιατρικών μασκών (διαβάστε περισσότερα). Τέλος, η Ρωσική Αρχή Ανταγωνισμού αναφέρει ότι δεδομένου ότι η πανδημία και οι συνέπειές της αποτελούν πρόσθετο κίνητρο για την ανάπτυξη του εμπορίου στο Διαδίκτυο και την ενίσχυση της ισχύος των ψηφιακών πλατφορμών στην αγορά, η υιοθέτηση της πέμπτης «ψηφιακής» αντιμονοπωλιακής δέσμης τροποποιήσεων του νόμου για την προστασία του ανταγωνισμού καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική (διαβάστε περισσότερα).
  Σε συνέντευξή του στις 17.4.2020 ο Πρόεδρος της Ρωσικής Αρχής Ανταγωνισμού, ανέπτυξε τα μέτρα τα οποία έλαβε η Αρχή για την αντιμετώπιση φαινομένων αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών που προέκυψαν λόγω των συνθηκών της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένων της παρατήρησης των τιμών και των ελλείψεων σε βασικά καταναλωτικά αγαθά και σε αγορές οι οποίες έχουν επηρεαστεί από την πανδημία σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία της Ρωσίας (διαβάστε περισσότερα). Στις 23.4.2020 η Αρχή ανακοίνωσε ότι κατόπιν ερευνών σε συνεργασία με την αρμόδια Εισαγγελική Αρχή διαπιστώθηκε η αδικαιολόγητη αύξηση τιμών για την παροχή υπηρεσιών αποστολής σιτηρών από μία εταιρεία. Στις 24.4.2020 η Αρχή εξέδωσε προειδοποίηση προς τον Γενικό Διευθυντή του Πρακτορείου Πληροφοριών για την Αλιεία για δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την επερχόμενη αύξηση των τιμών των ρωσικών ψαριών και προϊόντων ψαριών ελλείψει αντικειμενικών λόγων (διαβάστε περισσότερα). Στις 24.4.2020 η Αρχή ανακοίνωσε επίσης την αναπροσαρμογή του τέλους επιστροφής εισιτηρίων τρένων σε συμβολικό ποσό (1 ρούβλι), λαμβάνοντας υπόψη την ακύρωση μαζικών εκδηλώσεων για τη θερινή περίοδο και τον απρόβλεπτο χρόνο για την άρση των περιορισμών στην κυκλοφορία των πολιτών (διαβάστε περισσότερα). Στις 24.4.2020 ανακοινώθηκε η πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης της Αρχής με τα μεγαλύτερα εμπορικά δίκτυα της χώρας. Η Αρχή ανέφερε προς τα δίκτυα ότι «Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε όσο το δυνατόν λιγότερες οντότητες στην αλυσίδα προμηθειών, καθώς η τιμή του προϊόντος αυξάνεται σε κάθε στάδιο της προμήθειας, γεγονός που τελικά επηρεάζει σοβαρά το τελικό κόστος», καθώς και ότι «η αύξηση του μεριδίου των άμεσων αγορών αγαθών από τους εισαγωγείς και η μείωση των αγορών από μεσάζοντες θα επιτρέψουν στους λιανοπωλητές να μειώσουν τις τρέχουσες τιμές λιανικής» Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 28.4.2020 η Ρωσική Αρχή ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πανδημίας, η σύναψη πρόσθετων συμφωνιών με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τη μίσθωση για κρατικά ή δημοτικά ακίνητα σχετικά με αναβαλλόμενες πληρωμές ενοικίασης δεν θεωρείται παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Διαβάστε περισσότερα.
  Επίσης στις 28.4.2020 η Αρχή ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει τροποποιήσεις σε ορισμένες πράξεις της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας που ρυθμίζουν τις τιμές των ζωτικών και βασικών φαρμάκων. Οι προτάσεις της Αρχής, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση του σχεδίου διατάγματος της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, αφορούν στη θέσπιση και την εφαρμογή τιμών χονδρικής και λιανικής στις τιμές των φαρμάκων και στοχεύουν στην ανάπτυξη μιας ενιαίας πρακτικής επιβολής του νόμου (διαβάστε περισσότερα).
  Περαιτέρω, στις 30.4.2020 η Αρχή εξέδωσε προειδοποίηση στην παραγωγό εταιρεία του φαρμάκου ALLOKIN-ALPHA να σταματήσει τη διάδοση ψευδών ειδήσεων σχετικά με την αποτελεσματικότητα του φαρμάκου στη θεραπεία του COVID-19 (διαβάστε περισσότερα).
  Επιπλέον, στις 30.4.2020, η Αρχή και ο Σύνδεσμος εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου συζήτησαν την πρόληψη της αύξησης των τιμών από τις πλατφόρμες συναλλαγών και την καταγραφή περιπτώσεων αθέμιτων πρακτικών από ορισμένους συμμετέχοντες στην αγορά (διαβάστε περισσότερα).
  Στις 7.5.2020 η Ρωσική Αρχή ανακοίνωσε ότι κατόπιν και της καθημερινής παρακολούθησης των αγορών τροφίμων έχει παρατηρήσει εποχική αύξηση των τιμών των φρούτων και λαχανικών, συμπεριλαμβανομένων των πατατών, των κρεμμυδιών και των καρότων. Αν και στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η αύξηση των τιμών μπορεί να εξηγηθεί από την αλλαγή της τιμής αγοράς, καθώς κατά την υποδεικνυόμενη περίοδο που τα εισαγόμενα φρούτα και λαχανικά έρχονται στη Ρωσική Ομοσπονδία, η τιμή αυξήθηκε λόγω της συναλλαγματικής ισοτιμίας, εντούτοις ανακοίνωσε επίσης ότι λαμβάνει μέτρα μαζί με τις εισαγγελικές και άλλες αρχές για την τήρηση των κανόνων. Επιπλέον ανέφερε διάφορα άλλα μέτρα όπως:

  - απόφαση του Συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής της Ευρασίας με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2020 για προσωρινή απαγόρευση εξαγωγής ορισμένων τύπων προϊόντων διατροφής από τις χώρες της Οικονομικής Ένωσης της Ευρασίας, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων όπως κρεμμύδια, σκόρδο, σίκαλη, ρύζι, αλεύρι ολικής αλέσεως κλπ.
  - Η Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία υποστήριξε την πρωτοβουλία του X5 Retail Group (αλυσίδες λιανικής Perekrestok, Karusel, Pyaterochka), η οποία σχεδιάζει να πουλήσει κάποια κοινωνικά σημαντικά αγαθά στην τιμή πώλησης προμηθευτή (χωρίς εμπορικό περιθώριο).
  - Στις 28 Απριλίου 2020, προκειμένου να διασφαλιστεί μια σταθερή κατάσταση στη ρωσική αγορά, ο Σύνδεσμος Λιανικών Εταιρειών (AKORT) και η Εθνική Ένωση Παραγωγών Οπωροκηπευτικών υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των προμηθευτών οπωροκηπευτικών και λιανικών εταιρειών. Οι εταιρείες μέλη της ACORT και η Εθνική Ένωση Παραγωγών Οπωροκηπευτικών συμφώνησαν να τηρήσουν τους όρους των υφιστάμενων συμφωνιών, να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουν την απότομη άνοδο των τιμών πώλησης και να αποτρέψουν την έλλειψη φρούτων και λαχανικών. Διαβάστε περισσότερα
  Στις 8.5.2020 η Αρχή ανακοίνωσε ότι, κατόπιν και της σχετικής καθημερινής έρευνας στα προϊόντα που διεξάγεται, η εισαγγελία εξέδωσε προειδοποίηση προς τον Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας VITTA η οποία ασχολείται με το χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών, σχετικά με τις αδικαιολόγητες αυξήσεις στις τιμές ιατρικών μασκών που έφταναν στο 957%. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 14.5.2020 η επικεφαλής του Τμήματος Ελέγχου Αγροτικών Επιχειρήσεων της Ρωσικής Αρχής Ανταγωνισμού Larisa Vovkivskaya, μιλώντας για την επονομαζόμενη περίοδο «μετά τον κορανοϊό», σημείωσε ότι παρόλο που η αγορά θα υποστεί ορισμένες αλλαγές που υπαγορεύονται από την πανδημία, θα επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ παραδοσιακών και διαδικτυακών συναλλαγών, τονίζοντας ότι «Σήμερα, οι διαδικτυακές συναλλαγές παρουσιάζουν εκρηκτική ανάπτυξη. Ανυπομονούμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία με έναν αυξανόμενο αριθμό παικτών, κάτι που θα βοηθήσει στην αποτροπή ορισμένων περιπτώσεων λανθασμένης συμπεριφοράς των πωλητών στην αγορά. Πράγματι, όσο υψηλότερος είναι ο ανταγωνισμός, τόσο λιγότερες ευκαιρίες για κατάχρηση και παιχνίδια εις βάρος των καταναλωτών, δημιουργία βιαστικής ζήτησης, διαμόρφωση διογκωμένων τιμών. Επομένως, είναι σημαντικό να προσελκύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους πωλητές στο ηλεκτρονικό εμπόριο». Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 21.5.2020, το περιφερειακό γραφείο της Ρωσικής Αρχής στο Ροστόφ εκκίνησε διαδικασία εναντίον της Biofarma LLC, της Organika Company LLC και της Social Pharmacy 6 LLC, οι οποίες συνήψαν αντιανταγωνιστική συμφωνία για το απολυμαντικό Chlorhexidine. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 26.5.2020 η Ρωσική ανέθεσε στις Περιφερειακές της Διευθύνσεις σε 56 περιοχές να διενεργήσουν ελέγχους για τη σύμπραξη μεταξύ της Tander JSC (Magnit) και άλλων αλυσίδων λιανικής με αφορμή την έρευνα για την τιμολογιακή πολιτική λιανοπωλητών σε σχέση με σημαντικά κοινωνικά αγαθά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΤΟΥΡΚΙΑ -  Στο από 11.5.2020 δελτίο τύπου η Τουρκική Αρχή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με σχετική απόφαση του Συμβουλίου Ανταγωνισμού που ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 07.05.2020, έχει ξεκινήσει έρευνα σε 29 επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, οι οποίες ενδέχεται να παραβίασαν τον νόμο περί ελεύθερου ανταγωνισμού. Η Αρχή έχει προβεί σε προειδοποιήσεις και ανακοινώσεις σχετικά με τις ανεπάρκειες της αγοράς που παρατηρήθηκαν και τις αυξήσεις των τιμών σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού από την αρχή της επιδημίας του COVID-19. Σύμφωνα με τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός σχεδόν ενός μηνός, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι οι πρακτικές, ιδίως οι ακραίες αυξήσεις των τιμών, από ορισμένες από τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την παραγωγή και το εμπόριο τροφίμων και προϊόντων καθαρισμού/υγιεινή, ενδέχεται να συνιστούν παραβιάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη την πρόθεση του Συμβουλίου Ανταγωνισμού κατά την περίοδο αυτή να λειτουργεί με ταχείς ρυθμούς, θα μπορούσε να συναχθεί ότι το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να ολοκληρώσει την εν λόγω έρευνα ταχύτερα από τις συνήθεις διαδικασίες. Το γεγονός ότι η επιδημία του COVID-19 συνέπεσε με το μήνα του Ραμαζανιού είναι ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι επίσης γνωστό ότι υπάρχει μια εν εξελίξει τομεακή έρευνα από το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Διαβάστε περισσότερα.

- Διαδικαστικά

 • Σε διεθνές επίπεδο, οι Φιλιππίνες, η Ινδία και η Ινδονησία έχουν αναβάλλει κάποιες διαδικασίες σχετικά με την εξέταση γνωστοποιήσεων συγκεντρώσεων, ενώ καθυστερήσεις στις ήδη γνωστοποιηθείσες συγκεντρώσεις ανακοίνωσαν οι Αυστραλία, Μαλαισία, Αργεντινή, Βραζιλία, Καναδάς, Κολομβία, Περού και ΗΠΑ. 
 • Ανακοινώσεις για την καθυστέρηση στη διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών έχουν ανακοινώσει και οι Ινδία, Ινδονησία, Μαλαισία, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Καναδάς, Κολομβία, Μεξικό, Περού και ΗΠΑ.
 • ΒΡΑΖΙΛΙΑΣτις 2.4.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι ενέκρινε ψήφισμα που καθιστά δυνατή τη διεξαγωγή εικονικών συνεδριάσεων της Αρχής σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων καταστάσεων. Το σχέδιο ψηφίσματος είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από την Αρχή. Διαβάστε περισσότερα. Ακολούθως, στις 15.4.2020 η Αρχή ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 22.4.2020 ο Πρόεδρος της Αρχής Ανταγωνισμού της Βραζιλίας με ανακοίνωσή του ενημέρωσε ότι η Αρχή λειτουργεί κανονικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας με την υποστήριξη και της τεχνολογίας (τηλεδιασκέψεις κλπ) και με αίσθημα ευθύνης θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να παρεμβαίνει στην αγορά. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΕΚΟΥΑΔΟΡ - Η Αρχή Ανταγωνισμού του Εκουαδόρ ανακοίνωσε, στις 22.4.2020, ότι αναθεωρεί τον κανονισμό για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων, λόγω της έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία και για να συμβάλει στην οικονομική και παραγωγική επανεργοποίηση της χώρας. Ειδικότερα, η αρχή εξέδωσε δύο ψηφίσματα, σύμφωνα με τα οποία θα εφαρμόσει μια διαδικασία ταχείας εξέτασης των συγκεντρώσεων, με προθεσμία 25 ημερών, για τη βελτιστοποίηση των συγχωνεύσεων με χαμηλότερο κίνδυνο δημιουργίας αντιανταγωνιστικών αποτελεσμάτων στην αγορά. Διαβάστε περισσότερα
 • ΜΕΞΙΚΟΣτις  19.3.2020 και ακολούθως στις 24.3.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού του Μεξικό,  ανακοίνωσε ότι   αποφάσισε να αναστείλει νομικές διαδικασίες από 24.3.2020 έως 17.4.2020, εκτός αυτών της γνωστοποίησης συγκεντρώσεων καθώς και για γνωμοδοτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες υποβολής προσφορών, παραχωρήσεις και άδειες. Στις 31.3.2020 ενημέρωσε για την εξ αποστάσεως εργασία της Αρχής. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 15.4.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού του Μεξικό ανακοίνωσε την αναστολή προθεσμιών για ορισμένες διαδικασίες που έχουν κατατεθεί στην Αρχή από 20 έως 30 Απριλίου. Από το μέτρο αυτό εξαιρούνται οι συγκεντρώσεις, γνωμοδοτήσεις σχετικά με διαγωνισμούς, άδειες κλπ, καθώς και ορισμένα στάδια διαδικασιών που σχετίζονται με μονοπωλιακές πρακτικές και παράνομες συγκεντρώσεις. Επίσης, η Αρχή ενημέρωσε ότι οι  εγκαταστάσεις της θα παραμείνουν ανοιχτές από Δευτέρα έως Παρασκευή σε κανονικές εργάσιμες ώρες. Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 23.4.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού του Μεξικό ανακοίνωσε νέες έκτακτες ρυθμιστικές διατάξεις για την αποστολή γνωστοποιήσεων συγκεντρώσεων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  Διαβάστε περισσότερα.
  Στις 30.4.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού του Μεξικό ανακοίνωσε νέες διοικητικές οργανωτικές ρυθμίσεις. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΝΟΡΒΗΓΙΑ -  Στις 17.4.2020 εκδόθηκε νέος προσωρινός νόμος ο οποίος παρατείνει τις προθεσμίες για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων (διαβάστε περισσότερα). Επίσης, η Νορβηγική Αρχή Ανταγωνισμού έχει δημιουργήσει ένα online περιοδικό στο οποίο δημοσιεύονται μικρά άρθρα και ανεβαίνουν συζητήσεις podcasts για τον ανταγωνισμό. Διαβάστε περισσότερα.
 • ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ - Στις 9.4.2020 η Αρχή Ανταγωνισμού της Νότιας Αφρικής ανακοίνωσε την παράταση των προθεσμιών (έως 30 Ιουνίου) για την υποβολή παρατηρήσεων για την κλαδική έρευνα στις δημόσιες μεταφορές και στις κατευθυντήριες γραμμές για την αγορά αυτοκινήτων.  Διαβάστε περισσότερα.
 • ΡΩΣΙΑΗ Ρώσικη Αρχή Ανταγωνισμού στις 8.4.2020 ανακοίνωσε αλλαγές στην διοικητική λειτουργία της: αναστολή συνεδριάσεων, εφαρμογή εξ αποστάσεως εργασίας και τηλεδιασκέψεων για τις επείγουσες υποθέσεις. Διαβάστε περισσότεραΕπίσης, στις 3.4.2020 ανακοίνωσε την εισαγωγή εξ αποστάσεως διαδικασίας, συγκεκριμένα μέσω τηλεδιάσκεψης για την εξέταση καταγγελιών σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις, τις προμήθειες από τις κρατικές επιχειρήσεις, τις προσφορές, καθώς και σε σχετικές αναφορές. Διαβάστε περισσότερα.
  Η Ρώσικη Αρχή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε ότι ακυρώνει όλες τις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις/ελέγχους για το 2020 και μειώνει τον αριθμό των μη προγραμματισμένων επιθεωρήσεων/ελέγχων, μεταφέροντας επίσης την εξέταση των καταγγελιών σε μεταγενέστερη χρονική περίοδο, εξετάζοντας επίσης και την αναβολή  πληρωμής προστίμων προς διευκόλυνση των επιχειρηματιών (διαβάστε περισσότερα).
Επιστροφή στο menu

Μοιραστείτε το / Share it
 

Επικοινωνία με την Ομάδα Κρούσης

Επικοινωνία με την Ομάδα Κρούσης κατά του Κορωνοϊού - COVID-19 της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Για οποιοδήποτε ερώτημα θέλετε να υποβάλλετε σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες της Ομάδας Κρούσης, παρακαλούμε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο covid19_competition@epant.gr, αναφέροντας το όνομά σας, την ιδιότητά σας και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα 210 8809241, 697 8020662 και 210 8809219 κατά τις ώρες 10:00π.μ. με 12:00 το μεσημέρι.

Για επικοινωνία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνήστε με το Γραφείο Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών στο τηλέφωνο 210 – 8809202

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΑ υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με τα απόρρητα στοιχεία επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία λαμβάνουν με αφορμή την υπηρεσία τους (όπως πωλήσεις, τιμές, προμηθευτές, εμπορικές πολιτικές κλπ.). Αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται και από τον Kανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την Ανακοίνωση της ΕΑ περί απορρήτων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που αποστέλλονται στην ΕΑ θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της ΕΑ. Κάθε φορά που η EΑ συλλέγει και χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα, το κάνει στο πλαίσιο της υλοποίησης της κύριας δημόσιας αποστολής και των σκοπών της, δηλαδή, για να μπορεί να απαντά σε ερωτήματά σας και να επικοινωνεί μαζί σας για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τις δραστηριότητες της EΑ.
Η EΑ δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε συνεργασία με αυτόν, εκτός αν υπάρχει η σαφής συναίνεσή σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 
 
 

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!