Καταγγελίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ KAT’ ΑΡΘΡΟ 36 ΤΟΥ Ν. 3959/2011 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

  1. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής και «Ε.Α.») επιθυμεί να ενθαρρύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις να απευθύνονται σε αυτήν και να την ενημερώνουν σχετικά με τις εικαζόμενες παραβιάσεις των κανόνων ανταγωνισμού.
  2. Σκοπός της παρούσας Ανακοίνωσης είναι να καθορίσει τον τύπο και τον τρόπο υποβολής και καταχώρισης καταγγελιών του άρθρου 36 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, για παράβαση των άρθρων 1 ή 2 του ν. 3959/2011 ή/και 101 ή 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «ΣΛΕΕ»), με αποτέλεσμα οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να αποφασίζουν εάν θα απευθυνθούν στην Ε.Α. με την υποβολή καταγγελίας, ή εάν απλώς θα καταθέσουν στην Ε.Α. στοιχεία και πληροφορίες για την αγορά ή, τέλος, εάν θα προσφύγουν στα αρμόδια δικαστήρια.
  3. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν στοιχεία περί εικαζόμενων παραβάσεων στην Ε.Α, είτε με τη μορφή παροχής πληροφοριών σχετικά με την αγορά, είτε με τη μορφή καταγγελίας. Στην περίπτωση παροχής πληροφοριών σχετικά με την αγορά δεν απαιτείται ορισμένος τύπος, καθώς αυτές μπορούν να αποτελέσουν απλώς το έναυσμα για αυτεπάγγελτη έρευνα από την Ε.Α. Στην περίπτωση της υποβολής καταγγελίας πρέπει να πληρούται ορισμένος τύπος και τρόπος υποβολής.
  4. Η παρούσα Ανακοίνωση επεξηγεί τη διαδικασία υποβολής καταγγελίας για παραβάσεις των άρθρων 1 ή 2 του ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 ΣΛΕΕ ή 102 ΣΛΕΕ, με βάση το έντυπο καταγγελίας της Ε.Α. (βλ. συνημμένα το σχετικό έντυπο, βάσει της απόφασης Ε.Α. 785/2022).
  5. Η υποβολή καταγγελίας με τον τύπο και τρόπο που καθορίζει η παρούσα Ανακοίνωση εξασφαλίζει μια σειρά δικονομικών δικαιωμάτων για τον καταγγέλλοντα, ο οποίος κλητεύεται ενώπιον της Ε.Α. και συμμετέχει ως διάδικος στη συζήτηση επί της καταγγελίας του.

Στα συνημμένα τα έντυπα των καταγγελιών

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!