Κλαδική έρευνα στα βασικά καταναλωτικά είδη

Κλαδική έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών και ιδίως ειδών διατροφής, καθώς και ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής – Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης

05.03.2021 - Η Τελική Έκθεση της Επιτροπής Ανταγωνισμού στα βασικά καταναλωτικά είδη (supermarkets)

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, με στόχο την ενδελεχή ανάλυση και διερεύνηση των συνθηκών ανταγωνισμού που επικρατούν σε κρίσιμους τομείς της εθνικής οικονομίας, διενήργησε κλαδική έρευνα και στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών και ιδίως ειδών διατροφής, καθώς και ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής

Η κλαδική έρευνα επικεντρώθηκε σε δείγμα έντεκα (11) κατηγοριών προϊόντων, και συγκεκριμένα: (1) αλλαντικά, (2) αναψυκτικά – έτοιμο τσάι – ενεργειακά ποτά – σόδες, (3) απορρυπαντικά ρούχων σε σκόνη, (4) γιαούρτι και επιδόρπια γιαουρτιού, (5) δημητριακά για πρωινό, (6) ζυμαρικά, (7) καφές, (8) όσπρια, (9) τυρί φέτα, (10) χαρτί υγείας και (11) ψωμί συσκευασμένο για τοστ και  έχει ως σκοπό τη σκιαγράφηση της λειτουργίας αγορών/κλάδων βασικών καταναλωτικών προϊόντων καθημερινής χρήσης που πωλούνται μέσω των σούπερ-μάρκετ. 

Ειδικότερα, εξετάστηκαν:

 • η διάρθρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας των σούπερ μάρκετ για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων και το ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, 
 • οι ενδεχόμενες αλλαγές που θα επιφέρει η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των νεών τεχνολογιών,
 • συγκεκριμένες πρακτικές εκπτώσεων, 
 • η διαχείριση προϊόντων κατά κατηγορία (category management),
 • ζητήματα σχετικά με τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας,
 • οι αγοραστικές συμμαχίες για συγκεκριμένα βασικά καταναλωτικά προϊόντα και ιδίως είδη διατροφής,
 • καθώς και η διαπραγματευτική δύναμη (προμηθευτών και σούπερ μάρκετ).

Τον Σεπτέμβριο του 2019 που προτεραιοποιήθηκε η παρούσα κλαδική μελέτη, τα νεώτερα στοιχεία που διέθετε η Ε.Α. ήταν αυτά που είχαν συλλεχθεί με ερωτηματολόγια κατά το 2015. Δεδομένης της απόφασης της Ε.Α. να επικαιροποιεί την κλαδική μελέτη κάθε δύο χρόνια και προκειμένου να μην καθυστερήσει η πρώτη αυτή δημοσίευσή της το 2020, επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα στοιχεία (έως το 2015) και να συμπληρωθούν αφενός μεν με στοιχεία που διαθέτει η Ε.Α. από την εφαρμογή του Ν. 3959/2011 αφετέρου δε με νέα παροχή στοιχείων στο τέλος του 2019 και αρχές 2020, για επικαιροποίηση κάποιων στοιχειών, στις αγορές αυτές, θεωρώντας ότι κάποιες ενδείξεις του 2015 θα μπορούσαν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες και να αποτελέσουν σημείο εκκίνησης για μελλοντική επικαιροποίηση.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω επικαιροποίησης της εν λόγω κλαδικής έρευνας, κηρύσσουμε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, προσκαλώντας κάθε ενδιαφερόμενο μέρος να εκθέσει τα σχόλια και τις θέσεις του αναφορικά με τις συνθήκες του ανταγωνισμού στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών και ιδίως ειδών διατροφής, καθώς και ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής (κλάδος ειδών σούπερ μάρκετ). 

Επίσης, καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο όπως εκθέσει σχόλια, θέσεις και παρατηρήσεις επί των εντοπιζόμενων προβλημάτων και των προτεινόμενων λύσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν μέρος στη δημόσια διαβούλευση διά ζώσης, συμμετέχοντας στη σχετική ημερίδα-τηλεδιάσκεψη που θα διοργανώσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός του μηνός Μαΐου 2020, ή/και υποβάλλοντας τις απόψεις τους εγγράφως, με τη μορφή υπομνήματος. 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.), ολοκλήρωσε την Ενδιάμεση Έκθεση της Κλαδικής Έρευνας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 13.04.2020. Μπορείτε να βρείτε την Περίληψη της Ενδιάμεσης Έκθεσης εδώ.    

Παρακολουθήστε ολόκληρη την τηλεδιαβούλευση της κλαδικής για τα βασικά καταναλωτικά είδη που διοργανώθηκε μέσω livestreaming την Παρασκευή, 3 Ιουλίου του 2020.

 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.) μετά τη δημόσια διαβούλευση και την επικαιροποίηση κάποιων στοιχείων, ολοκλήρωσε την Τελική Έκθεση της Κλαδικής Έρευνας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 05.03.2021. Μπορείτε να βρείτε την πλήρη μη εμπιστευτική έκδοση της Τελικής Έκθεσης εδώ και την Περίληψη της εδώ.

 

Κλαδική Έρευνα στα βασικά καταναλωτικά είδη

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση

Επιστροφή στο menu

 

 

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

- Γενικές Ερωτήσεις: Σκοπιμότητα & Στόχοι της έρευνας

Η δημοσίευση της Ενδιάμεσης Έκθεσης της κλαδικής μελέτης στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών (εν συντομία κλάδος ειδών σούπερ μάρκετ) αποτελεί μία πολύ σημαντική εξέλιξη και σημείο αναφοράς σε μία προσπάθεια χαρτογράφησης της αγοράς, η οποία ξεκίνησε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (εφεξής και «Ε.Α.») το 2011, κατόπιν σχετικών δημοσιευμάτων αναφορικά με τη διακύμανση και διαμόρφωση των τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών σε όλα τα επίπεδα αγοράς.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, βάσει του άρθρου 40 Ν. 3959/2011, το 2012 αποφάσισε την εκκίνηση κλαδικής έρευνας στον κλάδο παραγωγής, διανομής και εμπορίας βασικών καταναλωτικών ειδών και ιδίως ειδών διατροφής (γαλακτοκομικών, βουτύρου, ζυμαρικών, δημητριακών και καφέ), καθώς και των ειδών καθαριότητας και προσωπικής υγιεινής (ειδών προσωπικής και στοματικής υγιεινής, καθαριστικών σπιτιού). Στο πλαίσιο της κλαδικής έρευνας έστειλε σειρά ερωτηματολογίων σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και προμηθευτές.

Εν συνεχεία, τον Σεπτέμβριο του 2019 προτεραιοποιήθηκε η παρούσα κλαδική μελέτη, η οποία στηρίχθηκε στα στοιχεία που διέθετε η Ε.Α, συλλεχθέντα με ερωτηματολόγια προς τους φορείς της αγοράς κατά το 2014 – 2015, και συμπληρωμένα με στοιχεία από πρόσφατες μελέτες καθώς και επιλεκτικά στοιχεία από ερωτηματολόγια αρχές του 2020.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θεωρεί ότι η Ενδιάμεση Έκθεση παρουσιάζει χρήσιμα συμπεράσματα/προβληματισμούς και προτείνει λύσεις, τα οποία αποτελούν αντικείμενο της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης και χρήσιμο σημείο εκκίνησης για την εκπόνηση της τελικής Έκθεσης τους επόμενους 6 μήνες, και ενδεχομένως τη μελλοντική επικαιροποίηση της κλαδικής μελέτης.

Επιπλέον, η δημοσίευση της Ενδιάμεσης Έρευνας προς ενημέρωση και διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς παρίσταται ως πλέον απαραίτητη, σε μία περίοδο που ο κλάδος ειδών σούπερ μάρκετ υφίσταται σημαντικές αλλαγές, οφειλόμενες στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις νέες τεχνολογίες και επιτεινόμενες στο πλαίσιο της παρούσας πανδημίας του COVID-19.

Περισσότερα για τις πρωτοβουλίες της Επιτροπής και εκκίνηση άλλων κλαδικών ερευνών σε μια περίοδο κατά την οποία η πανδημία COVID-19 έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες του Έλληνα καταναλωτή, μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Μετά τη δημοσίευση της Ενδιάμεσης Έκθεσης και μετά την ολοκλήρωση και επεξεργασία των στοιχείων που θα προκύψουν από τη δημόσια διαβούλευση, η Τελική Έκθεση θα δημοσιευτεί το αργότερο σε 4 μήνες.

Περισσότερα για το χρονοδιάγραμμα εδώ.

Η παρούσα έρευνα έχει ως σκοπό τη σκιαγράφηση της λειτουργίας αγορών/κλάδων βασικών καταναλωτικών προϊόντων καθημερινής χρήσης που πωλούνται μέσω των σούπερ-μάρκετ. Εστιάζει:

 • στην δομή της αγοράς σε συγκεκριμένα επίπεδα στην αλυσίδα αξίας,
 • στην ανάλυση των επιμέρους επιλεγμένων έντεκα αγορών,
 • στην ανάλυση της διαπραγματευτικής δύναμης των αγοραστών/προμηθευτών με ειδική οικονομική ποσοτική και οικονομετρική ανάλυση, η οποία εξετάζει τόσο την οριζόντια συγκέντρωση της αγοράς και τον οριζόντιο ανταγωνισμό όσο και τον κάθετο ανταγωνισμό μεταξύ εταιριών διαφορετικού οικονομικού σταδίου,
 • στις πρακτικές των εκπτώσεων, 
 • στη διαχείριση προϊόντων κατά κατηγορία (category management),
 • σε ζητήματα από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και 
 • στις αγοραστικές συμμαχίες για συγκεκριμένα βασικά καταναλωτικά προϊόντα και ιδίως είδη διατροφής, κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας (προμηθευτές-σούπερ μάρκετ).

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε συνολικά 11 κατηγορίες προϊόντων: (1) αλλαντικά, (2) αναψυκτικά – έτοιμο τσάι – ενεργειακά ποτά – σόδες, (3) απορρυπαντικά ρούχων σε σκόνη, (4) γιαούρτι και επιδόρπια γιαουρτιού, (5) δημητριακά για πρωινό, (6) ζυμαρικά, (7) καφές, (8) όσπρια, (9) τυρί φέτα, (10) χαρτί υγείας και (11) ψωμί συσκευασμένο για τοστ. 

Επιχειρείται δε να καταγραφούν τυχόν προβλήματα που εντοπίστηκαν στα διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας, αλλά και να προταθούν δράσεις/μέτρα που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά της προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Η παρούσα κλαδική εξετάζει όλη την αλυσίδα για τον εφοδιασμό με τα προϊόντα καθημερινής χρήσης που εμπορεύονται τα σούπερ μάρκετ. Για την αξιολόγηση της συνολικής οικονομικής επίδρασης του κλάδου λιανεμπορίου λαμβάνεται υπόψη η αλυσίδα αξίας και οι διασυνδέσεις του με τους υπόλοιπους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η αλυσίδα αξίας του κλάδου λιανεμπορίου περιλαμβάνει τους κλάδους που τον προμηθεύουν με προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά και τους τομείς που συμμετέχουν στη διανομή των προϊόντων του προς την τελική κατανάλωση.

 

Οι εν λόγω κατηγορίες αποτελούνται ως επί το πλείστον από προϊόντα που χαρακτηρίζονται από σχετική ομοιογένεια, παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως προς τη δομή της αγοράς προμήθειας (πιθανή δεσπόζουσα θέση ή ολιγοπώλιο ή ανταγωνισμός), έχουν σχετικά σημαντικό βαθμό συμμετοχής στο ΔΤΚ και διαφοροποιούνται ως προς τον βαθμό διείσδυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει μία περίληψη σε μορφή πίνακα των ενδεχόμενων προβλημάτων από πλευράς δικαίου του ανταγωνισμού που ανέλυσε η κλαδική μελέτη, όπως επίσης και των μέτρων που προτείνει για την αντιμετώπισή τους, είτε από την πλευρά της ΕΑ είτε με ενδεχόμενη αυτορρύθμιση των παικτών της αγοράς. 

sm pinakas erotisi 5

 

.

Οι προτεινόμενες λύσεις είναι:

α) Υιοθέτηση μη δεσμευτικής νομοθεσίας (soft law) μέσω μίας υβριδικής ρύθμισης περιπτώσεων σημαντικής διαπραγματευτικής ισχύς. Τέτοια μη δεσμευτική νομοθεσία μπορεί να γίνει, για παράδειγμα, μέσω ενός «Κώδικα Δεοντολογίας» ή ενός Οδηγού Καλών Πρακτικών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών ιδίως για τις πρακτικές που προβληματίζουν, τόσο όσον αφορά τους τελικούς καταναλωτές, όσο και τα προηγούμενα στάδια από αυτό των σούπερ μάρκετ, δηλαδή τους προμηθευτές. Τέτοιες «καλές πρακτικές» δύνανται να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά και σύμφωνα με τους κανόνες του δικαίου ανταγωνισμού εξωτερικά κόστη και προβλήματα από την πλευρά της προσφοράς, ιδιαίτερα στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν τώρα στην αγορά.

β) Πιθανές νομοθετικές αλλαγές, π.χ. τροποποίηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙΕΠΠΥ) και,

γ) Πιθανή εισαγωγή νέων θεσμών, όπως ενός Διαμεσολαβητή (Ombudsman) ή Εντολοδόχου, ο οποίος θα διορίζεται από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και ο οποίος θα παρακολουθεί συστηματικά τις αγορές όπου παρατηρείται σημαντική διαπραγματευτική ισχύ προμηθευτών ή αγοραστών, θα αποτελεί κόμβο επικοινωνίας και πληροφόρησης για θέματα που θίγουν τον κλάδο και θα συνεισφέρει εν γένει στο ελεγκτικό έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ειδικά αναφορικά με την πρόταση ορισμού Διαμεσολαβητή ή Εντολοδόχου, στις δύσκολες και έκτακτες συνθήκες, τις οποίες αντιμετωπίζει η χώρα (Covid-19), o Διαμεσολαβητής ή Εντολοδόχος, με τις δυνατότητες συνεχούς επίβλεψης της αγοράς που θα έχει, θα μπορούσε να παρέχει πληροφορίες στην Ε.Α. για την κατάσταση της αγοράς και για τις αντικειμενικές ανάγκες των επιχειρήσεων στις ειδικές αυτές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες, ώστε η Ε.Α. να δώσει κατευθύνσεις για πρακτικές που, παρά την πιθανότητα περιορισμού του ανταγωνισμού, ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την οργάνωση της ασφάλειας προμηθειών και των δικτύων διανομής και γενικότερους λόγους δημοσίου συμφέροντος, συνεπώς επιφέροντας θετικές συνέπειες στην οικονομική αποτελεσματικότητα και την ανθεκτικότητα (resilience) της εφοδιαστικής αλυσίδας που μπορούν πιθανώς να λειτουργήσουν ως αντίβαρο σε πιθανές αντι-ανταγωνιστικές επιπτώσεις.

- Δημόσια Διαβούλευση

Μπορείτε κι εσείς να συνδράμετε στο έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού παρέχοντας σχόλια στην Ενδιάμεση Έκθεση. Σας καλούμε να πάρετε μέρος στη σχετική διαβούλευση τόσο συμμετέχοντας στην ημερίδα-τηλεδιάσκεψη που οργανώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού για τον κλάδο ειδών σούπερ-μάρκετ, όσο και υποβάλλοντας εγγράφως υπομνήματα με τα σχόλια και τις θέσεις σας στο Supermarkets2020@epant.gr.

 • Συμμετοχή στην ημερίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Εντός του Ιουλίου 2020, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα οργανώσει μια τηλε-ημερίδα για τον κλάδο ειδών σουπερμάρκετ, η οποία φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα φόρουμ για να ακουστούν οι θέσεις κάθε ενδιαφερόμενου μέρους.
Λόγω των απρόβλεπτων συνθηκών που έχει διαμορφώσει η πανδημία του κορωναϊού, η σχετική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, με τη μορφή τηλεδιάσκεψης. Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Supermarkets2020@epant.grμέχρι 1 Ιουνίου 2020. Παρακαλείστε όπως αναφέρετε στο μήνυμά σας και την επωνυμία του φορέα ή της επιχείρησης που εκπροσωπείτε. Η τηλεδιάσκεψη θα λάβει χώρα στις 3 Ιουλίου 2020. Ειδική πρόσκληση με λεπτομέρειες για την ακριβή ημερομηνία και ώρα της τηλεδιάσκεψης, καθώς και για τον τρόπο επικοινωνίας, θα σταλεί στους συμμετέχοντες κατόπιν εκδήλωσης σχετικού ενδιαφέροντος.

 • Υποβολή υπομνημάτων

Παράλληλα με τη συμμετοχή σας στην ημερίδα-τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καλείστε να υποβάλετε εγγράφως τα σχόλια και τις θέσεις σας, έως την 1η Ιουνίου 2020. Τα υπομνήματα που θα συγκεντρωθούν θα δημοσιευτούν στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, με αναφορά στην επωνυμία του φορέα ή της επιχείρησης που τα υποβάλλει. Υπομνήματα φυσικών προσώπων που δεν εκπροσωπούν συγκεκριμένο φορέα ή επιχείρηση θα δημοσιεύονται ανώνυμα, εκτός εάν ο συντάκτης ρητά συναινεί στην αναφορά του ονοματεπωνύμου του ή/και των στοιχείων επικοινωνίας του.

Εάν επιθυμείτε το υπόμνημά σας ή μέρος αυτού να αντιμετωπιστεί ως απόρρητο, παρακαλούμε όπως προβείτε σε σχετική δήλωση κατά την υποβολή του.

Η συμμετοχή στη διαβούλευση είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε είναι σε θέση εύλογα να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες και σχόλια για κάποιο ή κάποια από τα ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας κλαδικής έρευνας. Θα εκτιμήσουμε ιδιαίτερα τη συμμετοχή:

 • λιανοπωλητών που δραστηριοποιούνται τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό εμπόριο
 • επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε προηγούμενο στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού (παραγωγοί, εισαγωγείς, χονδρέμποροι)
 • συνδέσμων και σωματείων
 • συμβούλων επιχειρήσεων, δικηγορικών γραφείων και εταιριών, οικονομολόγων
 • εκπροσώπων της πανεπιστημιακής κοινότητας και ερευνητών
 • ενώσεων καταναλωτών ή και μεμονωμένων καταναλωτών

 

Επιστροφή στο menu

 

 

Διαδικαστικά θέματα

Η ΕΑ με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και των συναλλασσόμενων με αυτή πολιτών αλλά και την παράλληλη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Υπηρεσίας και τη διασφάλιση των δημόσιων σκοπών που αυτή επιτελεί και υπηρετεί, με απόφασή της η οποία πρόκειται να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ, ορίζει, για την περίοδο από την Τρίτη, 20/03/2020 έως και την Πέμπτη, 30/04/2020 τα εξής:

Τα γραφεία της ΕΑ θα λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού θα εργάζεται εξ αποστάσεως.

Η κατάθεση εγγράφων με φυσική παρουσία ή με ταχυδρομείο δεν θα είναι πλέον εφικτή. Οι συναλλασσόμενοι με την ΕΑ, για υποθέσεις τους, καλούνται να χρησιμοποιούν αποκλειστικά τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για κατάθεση εγγράφων στην ΕΑ,

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για κατάθεση γνωστοποιήσεων συγκεντρώσεων, 

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. για κατάθεση καταγγελιών,

ή μέσω της φόρμας του website της Επιτροπής Ανταγωνισμού για κατάθεση γενικών ερωτημάτων ή αιτημάτων πληροφόρησης.

Η επικοινωνία με τη Γενική Διεύθυνση μπορεί να πραγματοποιείται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον κατάλογο του προσωπικού της ΕΑ, είτε μέσω των συγκεκριμένων παρακάτω τηλεφώνων:
 • Πρωτόκολλο: 210 – 8809139 ή 210-8809331
 • Δ/νση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης: 210 – 8809209
 • Α΄Δ/νση Οικονομικής Τεκμηρίωσης: 210 – 8809236
 • Β΄Δ/νση Οικονομικής Τεκμηρίωσης: 210 – 8809217
 • Δ/νση Νομικής Τεκμηρίωσης: 210 – 8809248
 • Επιτροπή
 • Γραφείο Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητών: 210 – 8809202
 • Γραμματεία ΕΑ: 210 – 8809215 ή 210-8809212 (για θέματα οργάνωσης ακροαματικών διαδικασιών και θεμάτων της Ολομέλειας της Επιτροπής)
Η Ολομέλεια της ΕΑ θα διεξάγει τις προγραμματισμένες συνεδριάσεις και διασκέψεις μέσω πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης κατόπιν πιστοποίησης των χρηστών.
Οι εκ του νόμου δεσμευτικές προθεσμίες εξακολουθούν να ισχύουν στις εργασίες της ΕΑ και η ίδια θα εξακολουθήσει να επιτελεί το έργο της, να εξετάζει τις υποθέσεις της (συμπεριλαμβανομένων και των συγκεντρώσεων) και να λαμβάνει αποφάσεις – μέσω και της άμεσης προσαρμογής του προσωπικού της σε εξ αποστάσεως εργασίας. Ταυτόχρονα, θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τα χρονοδιαγράμματα, παρέχοντας, όπου επιτρέπεται, παράταση προθεσμιών. Κάθε τροποποίηση θα κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη και θα αναρτάται δημόσια στην ιστοσελίδα της ΕΑ.

Η ΕΑ θα επανέλθει με νεότερες σχετικές ανακοινώσεις εφόσον οι περιστάσεις το επιβάλλουν.

Επιστροφή στο menu

 

 

Το Χρονοδιάγραμμα της Κλαδικής Έρευνας

 • 31.03.2014 - Επίσημη έναρξη της κλαδικής έρευνας στον κλάδο ειδών σούπερ μάρκετ 
 • 30.03.2020 - Ολοκλήρωση Ενδιάμεσης Έκθεσης Κλαδικής Μελέτης
 • 13.04.2020 - Δημοσίευση Ολόκληρου του Κειμένου της Ενδιάμεσης Έκθεσης Κλαδικής Μελέτης. Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης: δημοσίευση πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο μέρος για την υποβολή έγγραφων παρατηρήσεων και σχολίων, καθώς και για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη με στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού
 • 01.06.2020 - Τελευταία ημέρα της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη
 • 01.06.2020 - Τελευταία ημέρα της προθεσμίας για την υποβολή έγγραφων παρατηρήσεων και σχολίων
 • 03.07.2020 - Διενέργεια τηλεδιάσκεψης
 • 05.03.2021 - Δημοσίευση Τελικής Έκθεσης επί της κλαδικής έρευνας
Επιστροφή στο menu

Μοιραστείτε το / Share it
 

Επικοινωνία με την Ερευνητική Ομάδα

Επικοινωνία με την Ερευνητική Ομάδα της Κλαδικής στα βασικά καταναλωτικά είδη

Για οποιοδήποτε ερώτημα θέλετε να υποβάλλετε σχετικά με την κλαδική έρευνα και για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Supermarkets2020@epant.gr.

Υπενθυμίζεται ότι βάσει του άρθρου 41 παρ. 2 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 37 παράγραφος 2 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της ΕΑ υποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με τα απόρρητα στοιχεία επιχειρήσεων, ενώσεων επιχειρήσεων ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία λαμβάνουν με αφορμή την υπηρεσία τους (όπως πωλήσεις, τιμές, προμηθευτές, εμπορικές πολιτικές κλπ.). Αντίστοιχες διατάξεις προβλέπονται και από τον Kανονισμό Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την Ανακοίνωση της ΕΑ περί απορρήτων.

Τα Προσωπικά Δεδομένα που αποστέλλονται στην ΕΑ θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την προώθηση, υποστήριξη και υλοποίηση των αρμοδιοτήτων της ΕΑ. Κάθε φορά που η EΑ συλλέγει και χρησιμοποιεί Προσωπικά Δεδομένα, το κάνει στο πλαίσιο της υλοποίησης της κύριας δημόσιας αποστολής και των σκοπών της, δηλαδή, για να μπορεί να απαντά σε ερωτήματά σας και να επικοινωνεί μαζί σας για οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τις δραστηριότητες της EΑ.
Η EΑ δεν θα κοινοποιήσει σε οποιονδήποτε τρίτο και δεν θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε συνεργασία με αυτόν, εκτός αν υπάρχει η σαφής συναίνεσή σας. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 
 
 

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!