Επιτροπή Ανταγωνισμού

 

Οργανόγραμμα


Το Οργανόγραμμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η οργανωτική δομή των Υπηρεσιών της Επιτροπής Ανταγωνισμού (Ε.Α.), βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 76/2012 (ΦΕΚ 132Α'/13.6.2012) «Οργανισμός της Επιτροπής Ανταγωνισμού» είναι η κάτωθι:

Οι οργανικές μονάδες της Επιτροπής Ανταγωνισμού διαχωρίζονται στις:

  1. Υπηρεσίες Ανώτατης Διοίκησης και

  2. Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (Γ.Δ.Α.)​

Υπηρεσίες Ανώτατης Διοίκησης

Οι υπηρεσίες Ανώτατης Διοίκησης απαρτίζονται από τα:

Γραμματεία Προέδρου, Αντιπροέδρου και Εισηγητώv

Υπάγεται στον Πρόεδρο της Ε.Α. και είναι αρμόδια κυρίως για:

  1. τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των Εισηγητών, της Ολομέλειας και των Τμημάτων της Ε.Α. καθώς και των επιτροπών και των ομάδων εργασίας που συγκροτούνται από αυτή,
  2. την επικοινωνία της Ε.Α. με τη Βουλή και τις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, και
  3. την υλοποίηση προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων

και.

Γραφείο Νομικής Υποστήριξης

Είναι αυτοτελές, υπάγεται στον Πρόεδρο της Ε.Α. και είναι αρμόδιο για:

  1. τη δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων της Ε.Α.,
  2. την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς την Ε.Α. και τις οργανικές μονάδες αυτής, και
  3. την εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Ε.Α. για την προσφυγή σε υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου (άρ. 20 παρ. 6 ν. 3959/2011) και την εποπτεία των υποθέσεων αυτών.    

 

Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!