Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Θέμα: Επιλεγείς προκήρυξης πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου προϊσταμένου του Τμήματος Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου, Εισηγητών και Ολομέλειας της Δ/νσης Συντονισμού και Γραμματείας Προέδρου, Αντιπροέδρου Εισηγητών και Ολομέλειας.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Θέμα: Επιλεγείς προκήρυξης πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου προϊσταμένου του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Επικοινωνίας. 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Θέμα: Επιλεγείσα προκήρυξης πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου προϊσταμένου του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, της Γενικής Δ/νσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Θέμα: Επιλεγείς προκήρυξης πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου προϊσταμένου του Β΄ Τμήματος Οικονομικής Ανάλυσης και Ανάλυσης Επιπτώσεων στις Αγορές, της Διεύθυνσης Προϊόντων και Υπηρεσιών Υγείας και λοιπών Υπηρεσιών, της Γενικής Δ/νσης…
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Θέμα: ΕΠΙΛΕΓΕΙΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Θέμα: ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική άσκηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού
Θέμα: ΕΠΙΛΕΓΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σελίδα 1 από 5

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20