Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019

Απόφαση 690/2019

Αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά το άρθρο 25 παράγραφος 5 ν. 3959/2011 κατά της εταιρίας ΕΛΜΙΝ ΒΩΞΙΤΕΣ Α.Ε, που δραστηριοποιείται στην αγορά παραγωγής και εμπορίας βωξίτη, σε συνέχεια και του αιτήματος λήψης ασφαλιστικών μέτρων υπ’ αριθμ. πρωτ. 7829/20.12.2018 καθώς και…
Τετάρτη, 03 Απριλίου 2019

Απόφαση 682/2019

Θέμα της συνεδρίασης:Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 6892/20.11.2018 προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, για την απόκτηση του 97,8723% των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ» από τηνανώνυμη…
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

Απόφαση 681/2019

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της εταιρίας με την επωνυμία «RAVAGO CHEMICALS S.A.» σχετικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΡ.…
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019

Απόφαση 679/2019

Απόφαση απόκτησης κοινού ελέγχου από τις εταιρίες ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ, ALPHA MEDIAGROUP LIMITED και τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ.
Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019

Απόφαση 677/2019

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «AIG ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ…
Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση 674/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.6958/22.11.2018 εισήγησης επί των προτάσεων, κατ’ άρθρο 25α του ν. 3959/2011,διευθέτησης των πέντε (5) εταιριών με τις επωνυμίες α) «ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ», β)«ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ»,…
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Απόφαση 675/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της Αυτεπάγγελτης έρευνας της ΓενικήςΘέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της Αυτεπάγγελτης έρευνας της ΓενικήςΔιεύθυνσης Ανταγωνισμού για διαπίστωση τυχόν παράβασης των άρθρων 1 του Ν. 3959/2011(πρώην άρθρου 1 του Ν. 703/1977), ως ισχύει, και…
Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Απόφαση 673/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 5833/05.10.2018Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 5833/05.10.2018προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011,όπως ισχύει, της εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» (και…
Τρίτη, 23 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση 670/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5638/27.09.2018Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5638/27.09.2018Εισήγησης Διευθέτησης, σύμφωνα με το άρθρο 25α του Ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ. 628/2016απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, επί της…
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση 669/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5654/28.9.2018 Εισήγησης Διευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ.628/2016 απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της Αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά διανομής τύπου,…
Δευτέρα, 08 Οκτωβρίου 2018

Απόφαση 668/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5507/19.9.2018Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 5507/19.9.2018Εισήγησης Διευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ. 628/2016απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της…
Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφαση 667/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωναΛήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωναμε το άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, της συγκέντρωσης για την απόκτηση τουαποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε» από την…
Τετάρτη, 05 Σεπτεμβρίου 2018

Απόφαση 666/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με ταΛήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με ταάρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από τηνεταιρία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ…
Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2018

Απόφαση 665/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησηςΛήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησηςσυγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, για την απόκτηση αποκλειστικούελέγχου επί της εταιρίας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» απότην εταιρία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ –…
Τετάρτη, 25 Ιουλίου 2018

Απόφαση 664/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθ. πρωτ. 120/16.2.2018 αιτήματος τηςΛήψη απόφασης επί του υπ’ αριθ. πρωτ. 120/16.2.2018 αιτήματος τηςεταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ» για τροποποίηση των δεσμεύσεων υπό τις οποίες εγκρίθηκε, με την υπ’ αριθ.637/2017 Απόφαση της…
Δευτέρα, 23 Ιουλίου 2018

Απόφαση 663/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής ΔιεύθυνσηςΛήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής ΔιεύθυνσηςΑνταγωνισμού για την εξέταση τυχόν παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν. 703/1977 (πλέονάρθρων 1 και 2 ν. 3959/2011), καθώς και…
Παρασκευή, 06 Ιουλίου 2018

Απόφαση 661/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωναΛήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωναμε τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση ποσοστού 70% τουμετοχικού κεφαλαίου επί της εταιρίας «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕ» από την εταιρία…
Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018

Απόφαση 660/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης,Λήψη απόφασης επί προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης,κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της εταιρίας με την επωνυμία «UNIPAKΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», σχετικά με την απόκτησηαποκλειστικού ελέγχου…
Τρίτη, 24 Απριλίου 2018

Απόφαση 657/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΓενικήςΛήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΓενικήςΔιεύθυνσης Ανταγωνισμού για την εξέταση τυχόν παραβάσεων των άρθρων 1 και 2 του ν.703/1977-3959/2011, καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για…
Πέμπτη, 19 Απριλίου 2018

Απόφαση 656/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσηςΛήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσηςσύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του N. 3959/2011 που αφορά την απόκτησηαποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία «Cyta Ελλάς ΤηλεπικοινωνιακήΑ.Ε.» από την εταιρία με την…
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Απόφαση 655/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί: α) της αυτεπάγγελτης έρευνας για τηΛήψη απόφασης επί: α) της αυτεπάγγελτης έρευνας για τηδιερεύνηση τυχόν υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση συγκέντρωσηςκαι της υποχρέωσης μη πραγματοποίησης συγκέντρωσης του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3959/2011 της…
Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Απόφαση 654/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, της συγκέντρωσης για την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας «ΙΑΣΩ GENERAL-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία «HELLENIC HEALTHCARE S.A.R.L.»
Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Απόφαση 652/2017

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 6 του Ν. 3959/2011 και 3 του Ν. 3592/2007, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία…
Σελίδα 1 από 8

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2019 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.