Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2007

Απόφαση 373/2007

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 8218/15.12.2006 Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, που αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, και του άρθρου…
Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2007

Απόφαση 372/2007

Προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της από 5.11.07 γνωστοποιηθείσας συγχώνευσης μεταξύ των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» και «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη εταιρεία.
Τετάρτη, 05 Δεκεμβρίου 2007

Απόφαση 371/2007

Προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων «MIG SHIPPING S.A.» και «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»
Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 370/2007

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 1284/01.03.2007 Συμπληρωματικής Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την με αριθ. 315/V/2006 προδικαστική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ως προς το θέμα των συνιστώμενων ή επιβαλλόμενων τιμών ανταλλακτικών και επισκευών (service) από τις εταιρείες «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π…
Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 369/2007

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 8218/15.12.2006 Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, που αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και εμπορία γαλακτοκομικών προϊόντων, για παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, και του άρθρου …
Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 368/2007

Éκδοση απόφασης επί της ανάγκης λήψης ασφαλιστικών μέτρων στο πλαίσιο της υπόθεσης με αριθμ. πρωτ. 1012/26.3.2003 «Καταγγελία της εταιρείας "ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε." κατά της εταιρεíας "ΑΠΟΛΛΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» και αυτεπάγγελτη έρευνα στην εταιρεία «ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP Α.Ε.»…
Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 367/2007

Λήψη απόφασης επί της από 9.6.2005 (αριθ. ημ. πρωτ. 1942) καταγγελίας α) της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Οπωρολαχανεμπόρων (εντός Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών), β) του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, γ) του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης κατά α) του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών και Κομιστών Νωπών Ειδών Κεντρικής…
Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 366/2007

Λήψη απόφασης επί της με αριθμ. πρωτ. 7256/15.11.2006 Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που αφορά τον έλεγχο, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 4β-4στ ν.703/77, της συγχώνευσης με απορρόφηση από την εταιρεία ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. των εταιρειών ΑΛΦΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Τ.Ξ.Ε.Ε., ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΣΚΟΡΔΑΛΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. και…
Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 365/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συμφωνίας των εταιρειών “ ANTENNA T.V A.E.” και της “ GRUNER & JAHRINTERNATIONAL PUBLISHING HOLDING GmbH ” για την πώληση από την τελευταία του…
Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 364/2007

Λήψη απόφασης επί της από 3.12.2004 καταγγελίας της εταιρείας Ι. ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ κατά της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε., για παράβαση των άρθρων 2 ν. 703/77 και 82 της ΣυνθΕΚ.
Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 363/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 100% των εκδοθέντων μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «Metal Management Inc» από την εταιρεία με την επωνυμία «Sims Group…
Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2007

Απόφαση 362/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, της απόκτησης στο πλαίσιο χρηματιστηριακής συναλλαγής από την εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. ποσοστού συμμετοχής 51,84% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ELMEC SPORT ΑΒΕΤΕ.
Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2007

Απόφαση 360/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας «Access Maritime S.A.» αναφορικά με την απόκτηση ποσοστού 22,25% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.».
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007

Απόφαση 359/2007

Kαταγγελία των εταιριών «Παπαδάκη Γεώργιου & ΣΙΑ Ο.Ε.», «Πιστοποιήσεις Ανθρώπινου Δυναμικού», «Σύγχρονες Ευρωπαϊκές Πιστοποιήσεις ΕΠΕ», «Ναουμίδου Ε. και Συνεργάτες Ο.Ε.» (Vellum) και«Αριστοτέλειες Καταρτίσεις Αξιολογήσεις Πιστοποιήσεις Ανώνυμη Εταιρεία» κατά της «ECDL Ελλάς» για πιθανή παράβαση του άρθρου 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει.
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007

Απόφαση 361/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρεία ALAPIS ΑΒΕΕ αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας BIOCHEM DIAGNOSTICS Α.Ε
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2007

Απόφαση 357/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας «MΑRFIN INVESTMENT GROUP A.E.» αναφορικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας «VIVARTIA A.B.E.E».
Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2007

Απόφαση 356/2007

Λήψη απόφασης επί του ελέγχου για τη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της εταιρίας ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε. με την με αριθ. 145/ΙΙ/2000 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατόπιν της με αριθ. ημ. πρωτ. 2362/17.07.2002 αίτησης των Ε. Σπεντζάρη και Φ. Σπεντζάρη.
Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2007

Απόφαση 355/2007

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 1673/21.3.2007 Εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα, κατόπιν της με αριθ. πρωτ. 4384/20.7.2005 επιστολής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας με θέμα παράνομες εκπτώσεις επί των ισχυόντων ναύλων Καβάλας-Πρίνου και Κεραμωτής-Θάσου.
Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2007

Απόφαση 354/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, για την απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΕΤΑΛΠΡΟ Α.Ε.» από τις εταιρείες με τις επωνυμίες «BRITISH STEEL HOLDINGS B.V.» και «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ…
Πέμπτη, 06 Σεπτεμβρίου 2007

Απόφαση 353/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που αφορά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά σε είδος, μέχρι 27.231.376 μετοχών, από τους μετόχους…
Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2007

Απόφαση 351/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 55,696% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρεία με την επωνυμία «J&P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ…
Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2007

Απόφαση 350/2007

Λήψη απόφασης επί της από 11.6.2007 (αριθ. ημ. πρωτ. 187) καταγγελίας των εταιρειών με την επωνυμία «ΒΑΦΕΙΑ ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», «ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Α.Ε», «ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕΒΕ» και «ΑΜΠΑΤΖΗΣ Α.Ε» κατά της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E.», για πιθανή παράβαση των διατάξεων…
Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2007

Απόφαση 349/2007

Λήψη απόφασης επί της από 13.6.2007 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» και «ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ».
Σελίδα 1 από 3

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20