Πέμπτη, 21 Δεκεμβρίου 2006

Απόφαση 324/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που πραγματοποιείται με την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρίας Αθωνική Τεχνική Α.Ε. από την εταιρία Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. και τους λοιπούς…
Πέμπτη, 14 Δεκεμβρίου 2006

Απόφαση 323/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που πραγματοποιείται με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας ΙΝΤΕΡΚΕΜ -ΕΛΛΑΣ Χημική - Οικοδομική - Ναυτιλιακών Ειδών Εταιρία από την εταιρία…
Δευτέρα, 04 Δεκεμβρίου 2006

Απόφαση 322/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΑΧΑ S.A. και ALPHA Ασφαλιστική Α.Ε..
Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006

Απόφαση 321/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 703/77, όπως ισχύει, σύστασης της κοινής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» και με διακριτικό τίτλο «ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.» από τις εταιρίες «ΑΛΦΑ…
Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2006

Απόφαση 320/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που πραγματοποιείται από την ΛΑΪΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ, μέσω προαιρετικής δημόσιας πρότασης αγοράς μετοχών: α) της MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ…
Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2006

Απόφαση 319/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης περιουσιακών στοιχείων της TEXACO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ από την ΜΕΛΚΟ ΟΙΛ Α.Ε.
Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2006

Απόφαση 318/2006

Ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών στο πλαίσιο των συνεκδικαζόμενων υποθέσεων που αφορούσε η απόφαση Ε.Α. 229/ΙΙΙ/2003, κατόπιν διασκέψεως και έπειτα από μελέτη των σχετικών φακέλων και σε συνέχεια της από 31.5.2005 Απόφασης του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) επί της με αριθμ.C-53/03 υπόθεσης…
Παρασκευή, 28 Ιουλίου 2006

Απόφαση 317/2006

Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας των εταιρειών «ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΝΕ.», «ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Ν.Ε.» και «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΝΕ», κατά της εταιρείας «ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ Α.Ε.ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».
Τρίτη, 25 Ιουλίου 2006

Απόφαση 316/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, σύστασης της κοινής επιχείρησης MAXUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε. από τις εταιρίες MINDSHARE – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και THE MEDIA EDGE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ…
Τρίτη, 11 Ιουλίου 2006

Απόφαση 315/2006

Λήψη απόφασης επί της με αρ.πρωτ. 6069/6-12-2005 Συμπληρωματικής εισήγησης σύμφωνα με την 288/IV/2005 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ως προς το θέμα των συνιστώμενων ή επιβαλλόμενων τιμών ανταλλακτικών και επισκευών (service) από τις εταιρείες ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π & Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ…
Δευτέρα, 10 Ιουλίου 2006

Απόφαση 314/2006

Προληπτικός έλεγχος της από 17.4.2006 γνωστοποιηθείσας, κατά το άρθρο 4β ν.703/77, ως ισχύει, συγχώνευσης των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. και “CHIPITA INTERNATIONAL S.A.” ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ
Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2006

Απόφαση 313/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 & 4ε παρ. 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράςτου 33,29% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας με τηνεπωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ…
Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2006

Απόφαση 312/2006

Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 1015/20.2.2002 Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που αφορά αυτεπάγγελτη έρευνα στην Ένωση Κονσερβοποιών Μεταποιητικών Αγροτικών Προϊόντων Ελλάδος για τη διερεύνηση της τήρησης των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, καθώς και του…
Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2006

Απόφαση 311/2006

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας ΧΡΟΦΙΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ από την εταιρεία ΣΟΣΙΕΤΕ ΖΕΝΕΡΑΛ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ…
Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2006

Απόφαση 310/2006

Λήψη απόφασης επί της από 4.4.2006 προηγούμενης γνωστοποίησης, κατά το άρθρο 4β Ν.703/77, ως ισχύει, της απόκτησης από τη ΔΕΛΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε και τη θυγατρική της, ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, του βιομηχανικού κλάδου παραγωγής και του σήματος του γάλακτος «ΒΛΑΧΑΣ», του…
Τρίτη, 13 Ιουνίου 2006

Απόφαση 309/2006

Λήψη απόφασης επί των παρακάτω υποθέσεων: 1) Η με αρ. πρωτ. 5161/5.10.2005 εισήγηση που αφορούσε έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για τη διαπίστωση τυχόν καθυστέρησης συμμόρφωσης της εταιρίας COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ Α.Ε. προς την με αριθ. 207/ΙΙΙ/2002 Απόφαση…
Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2006

Απόφαση 308/2006

Λήψη απόφασης επί της από 17-5-2006 (αριθμ. ημ. πρωτ. 2809/18.5.2006) προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77, όπως ισχύει, της αλλαγής του ελέγχου από κοινό σε αποκλειστικό επί της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. από την εταιρεία…
Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2006

Απόφαση 307/2006

Καθορισμός της κατά πενταμελή τμήματα λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 11 του ν. 703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2006

Απόφαση 306/2006

Καθορισμός του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά εξαγορά αλλοδαπής επιχείρησης χωρίς δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και η ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού με αυτή θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν. 703/1977, όπως ισχύει.
Τετάρτη, 07 Ιουνίου 2006

Απόφαση 305/2006

Η λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του ειδικότερου περιεχομένου της δημοσίευσης των συγκεντρώσεων που υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο και η ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού με αυτή θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 6 εδαφ. β΄ του ν. 703/1977,…
Παρασκευή, 12 Μαϊος 2006

Απόφαση 303/2006

Ο καθορισμός του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων και η ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού με αυτή θέματος, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4β του ν. 703/1977, όπως ισχύει.
Παρασκευή, 12 Μαϊος 2006

Απόφαση 302/2006

Ο καθορισμός του ειδικότερου περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων και η ρύθμιση κάθε άλλου σχετικού με αυτή θέματος, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4α του ν. 703/1977, όπως ισχύει.
Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2006

Απόφαση 301/2006

Λήψη απόφασης επί της από 7.02.2006 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων «MARFIN FINANCIAL GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ –ΥΓΕΙΑ Α.Ε.».
Σελίδα 1 από 2

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20