Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2008

Απόφαση 426/2008

Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας της εταιρείας με την επωνυμία «I.T.S.A. Travel Samos Μιχαλάκη –Σαρλάς ΟΕ» κατά των εταιρειών με την επωνυμία «ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΠΛΟΕΣ ΝΕ», «ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕ» και «ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΝΕ» για παράβαση των άρθρων 1, 2, 2α και 3 του ν.…
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

Απόφαση 425/2008

Λήψη απόφασης επί της από 10.11.2008 (αριθ. ημ. πρωτ. 7884) προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» του 31,3147% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τραπεζικής εταιρείας με…
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Απόφαση 424/2008

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς […] μετοχών της εταιρείας «ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΠΕΤΑ Α.Ε.» από τις «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» και «ΤΙΤΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.».
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

Απόφαση 423/2008

Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας του σωματείου με την επωνυμία «Ενωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας» κατά των επιχειρήσεων εκκενώσεως βόθρων «Κων/νου Ι. Γεωργαλή-Ιωάννας Κουτσιαρή», «Κων/νου Ι. Γεωργαλή», «Ιωάννας Αριστ. Κουτσιαρή», «Σωτηρίου Κωνσταντίνου Παταβάλη» και «Δημητρίου Κωνσταντίνου Παταβάλη» για παράβαση του άρθρου 2 του ν.…
Τρίτη, 02 Δεκεμβρίου 2008

Απόφαση 422/2008

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσηςσύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77 και 3§7(α) του Ν.3592/2007 της απόκτησης από τηνεταιρία «RTL GROUP CENTRAL & EASTERN EUROPE GmbH» αποκλειστικού ελέγχου επίτης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «WAKEROCK LIMITED»
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

Απόφαση 421/2008

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 4280/17.7.2006 «Συμπληρωματικής εισήγησης σχετικά με τον αυτεπάγγελτο έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε συνδυασμό και με μεταγενέστερο αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων του ν. 703/77, όπως ισχύει από τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών».
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

Απόφαση 420/2008

Λήψη απόφασης επί της αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης κατ’ άρθρο 4ε παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για την απόκτηση του 31,3147% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

Απόφαση 419/2008

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης […]% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΜΑΤΩΝ ΕΛΣΑ», από την εταιρεία «VOGEL & NOOT HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT».
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

Απόφαση 418/2008

Λήψη απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του ν.703/77, όπως ισχύει, επί των μέτρων και προτάσεων στον κλάδο της αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, με σκοπό να αξιολογήσει σε συνέχεια των μέτρων και προτάσεων που εισηγήθηκε με την…
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

Απόφαση 417/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρία με την επωνυμία «EFG Eurolife Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με…
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Απόφαση 416/2008

Λήψη απόφασης επί της αίτησης για έκδοση αρνητικής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 703/77 σχετικά με σύμβαση Δικαιόχρησης μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ» (εφεξής Ο.Τ.Ε.) και της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία […].
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008

Απόφαση 415/2008

Λήψη απόφασης επί της από 15.7.2008 και συμπληρωματικά της από 14.8.2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77 και το 3§7(α) του ν. 3592/2007, της απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και το…
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2008

Απόφαση 413/2008

Λήψη απόφασης επί της με αριθμ. πρωτ. 4344/19.07.2005 καταγγελίας του κ. Aθανασίου Πιτσιόρλα δικηγόρου, διορισμένου στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, κατά του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκιδικής για πιθανή παράβαση των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 81 παρ.…
Πέμπτη, 02 Οκτωβρίου 2008

Απόφαση 412/2008

Λήψη απόφασης επί της από 12.08.2008 (αριθ. ημ. πρωτ. 5365) προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης ελέγχου με εξαγορά του συνόλου των μετοχών των επιχειρήσεων (α) «MEDICOM SYSTEMS ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (β)…
Πέμπτη, 04 Σεπτεμβρίου 2008

Απόφαση 411/2008

Λήψη απόφασης επί της από 10-7-2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς από την εταιρία «ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ποσοστού 33% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ…
Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2008

Απόφαση 410/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν.703/1977, όπως ισχύει, της συμφωνίας των εταιριών «Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.» και της «SOUTH EASTERN EUROPE FUND L.P.» για την απόκτηση από την […] που ελέγχεται από την «SOUTH EASTERN EUROPE FUND L.P.»…
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

Απόφαση 409/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης της συγκέντρωσης από τις εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Με δ.τ FORTHNET A.E) και τη «MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.», σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν.703/1977, όπως ισχύει.
Τρίτη, 29 Ιουλίου 2008

Απόφαση 408/2008

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 4680/8.8.2007 Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που αφορά την «Αυτεπάγγελτη Έρευνα για τα Διατραπεζικά Συστήματα DIASDEBIT, DIASATM και DIASTRANSFER».
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 2008

Απόφαση 407/2008

Λήψη απόφασης επί της μη γνωστοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4α του ν.703/77, όπως ισχύει της συγκέντρωσης των εταιρειών «Εκδόσεις Λυμπέρη Α.Ε» και «Τεχνικές Εκδόσεις Α.Ε».
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2008

Απόφαση 406/2008

Λήψη απόφασης επί της από 23.4.2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, κατ’ άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης από την εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ αποκλειστικού (100%) ελέγχου επί της εταιρείας ERGOTRAK Α.Ε..
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

Απόφαση 405/2008

Λήψη απόφασης επί της από 28.3.2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του Ν. 703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 100% της εταιρείας «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (STAR CHANNEL)» από την εταιρεία «STAR ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (STAR INVESTMENTS Α.Ε.)».
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

Απόφαση 404/2008

Λήψη απόφασης επί της από 13.5.2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης κοινού ελέγχου επί της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΕΣΤΛΑΪΝ CARDS ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Ε.» από τις εταιρείες «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.»…
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2008

Απόφαση 403/2008

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της συγχώνευσης των εταιρειών «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΙ ΥΙΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» και «ΣΙΓΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» με απορρόφηση της δεύτερης από την…
Σελίδα 1 από 3

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.