Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008

Απόφαση 415/2008

Λήψη απόφασης επί της από 15.7.2008 και συμπληρωματικά της από 14.8.2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77 και το 3§7(α) του ν. 3592/2007, της απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA» από τον κ. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Απόφαση 415/2008
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 415/2008
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 17η Οκτωβρίου 2008
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και οι επιμέρους αγορές
Αντικείμενο Απόφασης  Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο  Ά. 4β Ν. 703/77 και άρθρο 3§7(α) του ν. 3592/2007
Διατακτικό Απόφασης  Επιτρέπει
Γνωστοποιούσα/-ες  κ. Κ. Δ.
Ελεγχόμενη/-ες  ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ Α.Ε
Περίληψη Απόφασης  

Λήψη απόφασης επί της από 15.7.2008 και συμπλη­ρωματικά της από 14.8.2008 προηγούμενης γνωστο­ποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77 και το 3§7(α) του ν. 3592/2007, της απόκτησης του απο­κλειστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και το διακρι­τικό τίτλο «ALPHA» από τον κ. ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Η εν λόγω γνωστοποίηση αφορά εξαγορά του 47% των μετοχών της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΑΕΟΡΑΣΗ από τον κο Κ. Δ.. Με την ολοκλήρωση των υπό κρίση πρά­ξεων, θα έλεγχει (άμεσα ή έμμεσα) πλήρως (κατά 100%) τον ALPHA. Μεταξύ άλλων ελέγχει  τις εται­ρείες ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ, ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ (ΚΑΝΑΛΙ 9 ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ), ΚΡΟΝΟΣ και Κ.Μ.Π. Εκδοτική (εφημερίδες City Press, Free Sunday και περιοδικό City Auto Moto-CAM). Η εταιρεία ALPHA λειτουργεί τηλεοπτικό σταθμό εθνικής εμβέλειας με το διακριτικό τίτλο «ALPHA». Στα πλαίσια αυτά δραστη­ριοποιείται σήμερα στην ευρύτερη αγορά της τηλεόρα­σης στην Ελλάδα.

Η Επιτροπή επέτρεψε -με την επιφύλαξη της αρμοδιό­τητας του ΕΣΡ όσον αφορά τον έλεγχο των περιορι­σμών στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ- την πραγ­ματοποίηση της εν λόγω συγκέντρωσης με το σκεπτικό ότι δεν υφίσταται ανεπίτρεπτος έλεγχος στις σχετικές αγορές των ανωτέρω μέσων μαζικής ενημέρωσης κατά τις διατάξεις του ν. 3592/2007. Αλλά ούτε και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4δ παρ. 3 του ν. 703/1977, όπως ισχύει, θα μπορούσε η γνωστοποιηθείσα ως άνω συγκέντρωση να προκαλέσει σο­βαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να πε­ριορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό.

Ένδικα Βοηθήματα  Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Δικαστικές Αποφάσεις  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!