Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 1995

Απόφαση 18/1995

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ των εταιριών ETHYL CORPORATION και της εταιρίας TEXACO INC., η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977 στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 6.10.1995
Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 1995

Απόφαση 17/1995

Έλεγχος της συγκεντρώσεως μεταξύ των εταιριών ΝΙΚΗ Α.Ε. αφ'ενός και της εταιρίας ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε αφ'ετέρου, η οποία γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/1977 στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 29.9.1995
Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 1995

Απόφαση 16/1995

Έλεγχος της συγκεντρώσεως μεταξύ των εταιριών INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION (IBM Co.) αφενός και LOTUS DEVELOPMENT CORPORATION (LOTUS Co.) αφετέρου
Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 1995

Απόφαση 15/1995

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των μεσιτών αστικών ακινήτων κ.κ. Α. Τσάκωνα, Α. Σταύρου, Ν. Πολιουδάκη, Η. Σακέλλη - Σακελλάρη, Β. Λίαρου και Α. Μπασακαροπούλου κατά της εταιρείας Α-Ω ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΗΤΙΚΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 1995

Απόφαση 12/1995

Έλεγχος της συγκεντρώσεως μεταξύτων εταιριών SARA LEE/DE N.V και DOUWE EGBERTS N.V αφ'ενός και της εταιρίας BRAVO AE αφ'ετέρου, η οποία γνωστοποιήθηκε από τις αποκτώσες εταιρίες SARA LEE/DE N.V και  DOUWE EGBERTS N.V και την αποκτώμενη εταιρία BRAVO AE σύμφωνα με το…
Τρίτη, 25 Ιουλίου 1995

Απόφαση 11/1995

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της εταιρείας "ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ Ο.Ε." κατά της εταιρείας "Ι.ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε."

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20