Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2001

Απόφαση 205/2001

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 1.10.2001 συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία συνίσταται στην απόκτηση από την εταιρεία MASTERCARD INCORPORATED αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας EUROPAY INTERNATIONAL S.A. και γνωστοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως…
Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2001

Απόφαση 204/2001

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρία ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε..
Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2001

Απόφαση 203/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 13.3.2001 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγχώνευση με απορρόφηση των εταιρειών ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ…
Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2001

Απόφαση 200/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 10.5.2001 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77, της εξαγοράς από την εταιρεία SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED τμήματος του τομέα δρώντων συστατικών για την παραγωγή εντομοκτόνων οικιακής χρήσης των εταιριών AVENTIS ENVIRONMENTAL…
Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2001

Απόφαση 199/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η 3.8.2001 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της συγχώνευσης των εταιρειών ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ και NEXTNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ…
Δευτέρα, 12 Νοεμβρίου 2001

Απόφαση 198/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 9.8.2001 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77 όπως ισχύει, εξαγορά από την αλλοδαπή εταιρία LBO France (Guestion) ή από συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις τμήματος της επιχειρηματικής δραστηριότητας του πολυεθνικού ομίλου Schlumberger,…
Παρασκευή, 09 Νοεμβρίου 2001

Απόφαση 197/2001

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 6.3.2001 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, όπως ισχύει, της συγχώνευσης των εταιρειών ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο (δ.τ.) "AEGEAN AIRLINES" (εφεξής AEGEAN) και ΚΡΟΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ…
Κυριακή, 04 Νοεμβρίου 2001

Απόφαση 201/2001

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 9-7-2001 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης μεταξύ των εταιριών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο “ΠΕΙΡΑΙΩΣ Leasing Α.Ε” και της εταιρείας ΟΤΕ- LEASING A.E,…
Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2001

Απόφαση 196B/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 13.3.2001 αίτηση για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ. 3 του ν.703/77, όπως ισχύει, των εταιρειών ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΓΑΛΗΝΟΣ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΔΙΑΝΟΜΕΣ…
Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2001

Απόφαση 196/2001

Θέμα της Συνεδρίασης, ήταν η από 2.1.2001, 14.5.2001, 27.6.2001 και 8.8.2001 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, ίδρυση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία FBB-ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής FBB ή Νέα Τράπεζα) από τα πιστωτικά ιδρύματα…
Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2001

Απόφαση 194B/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 26/7/2001 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία αφορά συγχώνευση των εταιριών "Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Aνώνυμη Εταιρεία" και "ΤΕΛΕΣΙΣ Τράπεζα Επενδύσεων Ανώνυμη Εταιρεία",…
Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2001

Απόφαση 195/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 5/7/2001 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία αφορά την από κοινού ίδρυση επιχείρησης με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, από…
Παρασκευή, 17 Αυγούστου 2001

Απόφαση 194A/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 8.6.2001 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία αφορά την εξαγορά του συνόλου (100%) των μετοχών της εταιρείας "ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ Ανώνυμος Εταιρεία Τροφίμων…
Παρασκευή, 03 Αυγούστου 2001

Απόφαση 193/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν οι από 14-12-2000 και 18-12-2000 αιτήσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων των 1) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΙΤΩΛΙΑΣ & ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Συν ΠΕ-ΣΥΦΑΙΤ» 2) “ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣυνΠΕ- ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ» 3) «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Συν ΠΕ» 4) «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ…
Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2001

Απόφαση 192/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 17.7.2001 αίτηση για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης, βάσει του άρθρου 4ε παρ.3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ για την ολοκλήρωση της συγκέντρωσής της με την εταιρία GOODY’S…
Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2001

Απόφαση 191/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 7.6.2001 προηγούμενη γνωστοποίηση, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, που αφορά τη μετατροπή του ελέγχου που ασκεί στην εταιρία NALCO/EXXON ENERGY CHEMICALS LP η εταιρία ONDEO NALCO COMPANY από κοινό σε αποκλειστικό.
Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2001

Απόφαση 190/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 5.4.2001 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77 όπως ισχύει, της απόκτησης κοινού ελέγχου επί της εταιρείας ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από τις εταιρείες ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και…
Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2001

Απόφαση 188/2001

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77 όπως ισχύει, που αφορά τη μεταβίβαση του κλάδου εμφιάλωσης, διακίνησης και πώλησης εμφιαλωμένου και χύμα υγραερίου (εκτός υγραερίου αυτοκινήτων) από την εταιρία BP HELLAS…
Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2001

Απόφαση 189/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 7.2.2001 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία αφορά την εξαγορά του συνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της SANTA Ν. ΜΠΑΛΑΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε. από την…
Πέμπτη, 28 Ιουνίου 2001

Απόφαση 187/2001

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η από 2.3.2000 γνωστοποιηθείσα, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, ως συγκέντρωση επιχειρήσεων, συμφωνία ίδρυση κοινής επιχείρησης με την επωνυμία E-VENTURES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ από τις εταιρίες με την επωνυμία: 1)…
Πέμπτη, 21 Ιουνίου 2001

Απόφαση 186/2001

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η από 22/9/2000 προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά τη μεταβίβαση επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου Takeda Chemical Industries Ltd στον όμιλο Basf Aktiengesellschaft.
Παρασκευή, 01 Ιουνίου 2001

Απόφαση 184/2001

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν η από 19.1.2001 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, της σκοπούμενης συγχωνεύσεως μεταξύ των εταιρειών ΔΕΛΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και SINGULAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, η οποία πρόκειται να…
Τετάρτη, 16 Μαϊος 2001

Απόφαση 183/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 27.11.2000 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία αφορά την ίδρυση κοινής επιχείρησης με την επωνυμία «BE-BUSINESS EXCHANGES A.E. ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» από τις…
Σελίδα 1 από 2

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20