Σάββατο, 12 Μαϊος 2001

Απόφαση 182/2001

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 6.3.2001 αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ.3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, για την πραγματοποίηση της γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ιδίου νόμου, συγχώνευσης των εταιρειών ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ…
Παρασκευή, 06 Απριλίου 2001

Απόφαση 181/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 3.10.2000 αίτηση της Χρυσούλας Μανταδάκη για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά των εταιρειών α) ΕΝΤΥΠΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Α.Ε. ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΥΠΟΥ, β)ΕΠΙΧ. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ…
Πέμπτη, 08 Μαρτίου 2001

Απόφαση 180/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 7/11/2000 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία συνίσταται στην συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρίας UNIFON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ…
Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2001

Απόφαση 179/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 23.8.2000 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά τη μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Scopelife ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ στην ανώνυμη…
Πέμπτη, 01 Φεβρουαρίου 2001

Απόφαση 178/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 5ης Οκτωβρίου 2000, γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία συνίσταται στην απόκτηση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ΜΑΝΟΣ ΤΡΑΒΕΛ ΣΥΣΤΕΜ Α.Ε.…
Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2001

Απόφαση 177/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 17 Ιουλίου 2000, γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία συνίσταται στην απορρόφηση της εταιρίας ΣΙΤΙΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (CITICOM) από την εταιρεία ΡΑΔΙΟ…
Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2001

Απόφαση 176/2001

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 30.10.2000 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία συνίσταται στην εξαγορά από την ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΤΡΟΦΟ…
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2001

Απόφαση 175/2001

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 2.11.2000 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία θα λάβει χώρα με την, μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, μεταβίβαση ποσοστού 50,66% των κοινών ονομαστικών μετοχών…
Σελίδα 2 από 2

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.