Πέμπτη, 05 Ιουνίου 2008

Απόφαση 400/2008

ΘΕΜΑ της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΜΠΕΤΟΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ» από την εταιρεία «LAFARGE ΒΕΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».
Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2008

Απόφαση 399/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης σύμπραξης της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ – ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε (ΕΡΤ.Α.Ε)» με την εταιρία με την επωνυμία «UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA)» με αντικείμενο την παραχώρηση…
Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2008

Απόφαση 398/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης κοινού ελέγχου της εταιρείας «KALPINIS SIMOS ROM SRL» από τις εταιρείες «Α. ΚΑΛΠΙΝΗΣ – Ν. ΣΙΜΟΣ ΑΕΒΕ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ…
Τετάρτη, 04 Ιουνίου 2008

Απόφαση 397/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν.703/1977, όπως ισχύει, και 3§7(α) του Ν.3592/2007 για την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρείας ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ από την ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ.
Παρασκευή, 23 Μαϊος 2008

Απόφαση 396/2008

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 374/V/2008 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί καθορισμού της κατά πενταμελή τμήματα λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 11 του ν. 703/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Πέμπτη, 22 Μαϊος 2008

Απόφαση 395/2008

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 1760/16.4.2007 Εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού που αφορά τη “Συνεξέταση των με αριθ. πρωτ. 1481/14.3.06, 4717/26.7.06 και 4718/26.7.06 καταγγελιών των 1) Δ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., 2) ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ, και 3) ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ…
Πέμπτη, 15 Μαϊος 2008

Απόφαση 394/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, , της απόκτησης ελέγχου επί της εταιρείας EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και της θυγατρικής της εταιρείας OLYMPIC CATERING AE από την εταιρεία VIVARTIA A.Β.&Ε.Ε. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ…
Πέμπτη, 08 Μαϊος 2008

Απόφαση 393/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγουμένης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συμφωνίας των εταιρειών «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.» και της « HACHETTE RIZZOLI INTERNATIONAL COMMUNICATIONS B.V» για την…
Τετάρτη, 07 Μαϊος 2008

Απόφαση 392/2008

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της από 26.2.2007 Γνωστοποίησης της εταιρείας «ΡΟΔΟΠΗ» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε. πέντε (5) πανομοιότυπων Ιδιωτικών Συμφωνητικών συνεργασίας που σύνηψε με ισάριθμους Συνεργάτες-Διανομείς της και Αίτηση για χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης κατ’ άρθρο 11…
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2008

Απόφαση 391/2008

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του 97,3% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΙΤΣΙΟΥ ΑΕ- HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» από την εταιρία «ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ ΑΕ».
Παρασκευή, 04 Απριλίου 2008

Απόφαση 390/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης κοινού ελέγχου (50%) της εταιρείας «ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ» από τις εταιρείες «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» και «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ».
Πέμπτη, 03 Απριλίου 2008

Απόφαση 388/2008

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 1247/28.2.2007 Αυτεπάγγελτης Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σχετικά με την μεταβολή ελέγχου της εταιρείας “E.I. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ A.E.” από τις 17/04/2002 έως τις 29/04/2004.
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2008

Απόφαση 387/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων «ISS FACILITY SERVICES A.E.», και «Aspis Security Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε.».
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2008

Απόφαση 386/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, κατ’ άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης από την εταιρεία ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ κλάδων επιχειρηματικής  δραστηριότητας της εταιρίας Γ. ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ A.E.
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2008

Απόφαση 385/2008

Παραπομπή της εταιρείας «VIVARTIA A.Β.Ε.Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» (ως καθολικής διαδόχου της εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.») στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για λήψη απόφασης κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 ν.703/77, ως ισχύει, για παράβαση των άρθρων 1 παρ.1…
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2008

Απόφαση 384/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της σύστασης κοινής επιχείρησης με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Εμπορική και Βιομηχανική Ανώνυμη Εταιρεία» των εταιρειών «RHEINMETALL HELLAS A.E.» και «SPACE HELLAS A.E.».
Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2008

Απόφαση 383/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης της εξαγοράς εξ ημισείας του 100% των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ Α.Ε.» από τις εταιρείες με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» και «ΠΛΑΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ…
Πέμπτη, 06 Μαρτίου 2008

Απόφαση 382/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης κοινού ελέγχου της εταιρείας με την επωνυμία «FR8 Holdings Pte Limited» από τις εταιρείες με την επωνυμία «A/S Dampskibsselskabet TORM» και «FR8 Limited»
Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008

Απόφαση 381/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, κατά το άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου επί των εταιρειών PLUS HELLAS ΕΠΕ & ΣΙΑ ΕΕ και PLUS HELLAS ΕΠΕ από την εταιρεία ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2008

Απόφαση 380/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρεία με την επωνυμία «Commercial Value Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρεία» μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 91,29% του μετοχικού κεφαλαίου της…
Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008

Απόφαση 379/2008

Εκπρόθεσμη γνωστοποίηση συγκέντρωσης , κατ’άρθρο 4α ν.703/77, λόγω απόκτησης από την εταιρεία Legend Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηχογραφημάτων, του 98.6% της Εταιρείας Γενικών Εκδόσεων Α.Ε.
Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008

Απόφαση 378/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρεία ALAPIS ΑΒΕΕ αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας Κ.Π. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.
Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2008

Απόφαση 377/2008

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης σύμβασης Εμπορικής Συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» και «ΕURΟ ΟΙL Α.Ε» με ταυτόχρονο αίτημα για χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ.1 του ν.703/77, όπως ισχύει ή εξαίρεσης…
Σελίδα 2 από 3

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20