Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Απόφαση 650/2017

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης κατ’Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης κατ’άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011, που αφορά την απόκτηση κοινού ελέγχου τηςεταιρίας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΜΕΒΓΑΛ - ΑΝΩΝΥΜΟΣΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.»),…
Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Απόφαση 649/2017

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσηςΛήψη απόφασης επί προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσηςεπιχειρήσεων κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, που αφορά τη συγχώνευση μεαπορρόφηση της εταιρίας ΕΛΑΣΤΡΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ από την εταιρία ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ…
Τρίτη, 04 Ιουλίου 2017

Απόφαση 647/2017

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων υποδομής,ιδίως οδοποιίας, εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης οδικών αξόνων, κατασκευής νέων αυτοκινητοδρόμων, συγκοινωνιακών έργων (μετρό / ΟΣΕ…
Πέμπτη, 06 Απριλίου 2017

Απόφαση 646/2017

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΓενικήςΛήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΓενικήςΔιεύθυνσης Ανταγωνισμού στη σχετική αγορά καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότηταςκαι τιμής, σε συνέχεια καταγγελιών της εταιρίας «NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε»για πιθανή παράβαση των διατάξεων των…
Τετάρτη, 05 Απριλίου 2017

Απόφαση 645/2017

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΓενικήςΛήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της ΓενικήςΔιεύθυνσης Ανταγωνισμού στη σχετική αγορά καλλυντικών προϊόντων υψηλήςποιότητας και τιμής, σε συνέχεια καταγγελιών της εταιρίας «NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε» για πιθανή παράβαση των διατάξεων…
Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2017

Απόφαση 644/2017

Θέμα της συνεδρίασης:  Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σχετικά με διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων του Νομού Πέλλας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.703/1977, όπως ίσχυε (ήδη άρθρο 1 του Ν. 3959/2011)…
Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Απόφαση 643/2017

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στονΛήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στονκλάδο των υλικών και σκευασμάτων σχετικών με τις παθήσεις των νεφρών, γιαενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 περί «Προστασίας τουελεύθερου ανταγωνισμού» (ή/και…
Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Απόφαση 642/2017

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 1115/23.2.2017 Εισήγησης Διευθέτησης σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αριθ. 628/2016 απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού…
Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2017

Απόφαση 641/2017

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης: Α) Επί των από 14.01.2016 προτάσεων τηςεταιρίας «ΝΙΚ. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, AΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», μετο διακριτικό τίτλο «ΝΙΚ. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» για ανάληψη δεσμεύσεων, σύμφωνα μετο άρθρο 25 παρ. 6 του…
Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Απόφαση 640/2017

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της επανεξέτασης της υπ’ αριθ. πρωτ.Λήψη απόφασης επί της επανεξέτασης της υπ’ αριθ. πρωτ.6756/26.10.2005 καταγγελίας της Πρωτοβάθμιας Επαγγελματικής Οργάνωσης με τηνεπωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥΧΑΝΙΩΝ» κατά των εταιριών α) «AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», β)…
Παρασκευή, 03 Φεβρουαρίου 2017

Απόφαση 639/2017

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας υπ’ αριθ. πρωτ.Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας υπ’ αριθ. πρωτ.4712/28.5.2012 καταγγελίας των Ι. Μ., Η. Σ., Κ. Μ., Π. Δ., Χ. Λ. (K. L.), Ν. Κ. και Μ. Κ.κατά της εταιρίας Roma Pizza…
Τετάρτη, 01 Φεβρουαρίου 2017

Απόφαση 638/2017

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 2033/18.3.2016 προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει από την εταιρία με την επωνυμία «CHIPITA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής και «CHIPITA» ή «γνωστοποιούσα»),…
Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2017

Απόφαση 637/2017

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, συγκέντρωσης που προκύπτει από την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 1) σε τμήμα του ενεργητικού…
Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Απόφαση 636/2017

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 9089/20.12.2016 Εισήγησης Διευθέτησης του Εισηγητή Νικολάου Ζευγώλη, σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αρ. 628/2016 απόφαση της Ολομέλειας της ΕΑ, κατόπιν των προτάσεων Διευθέτησης της 1.12.2016…
Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016

Απόφαση 635/2016

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής ΔιεύθυνσηςΛήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής ΔιεύθυνσηςΑνταγωνισμού για τον έλεγχο της συμμόρφωσης της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Ανώνυμη Εταιρία με την υπ’ αριθ. 551/VII/2012 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, όπως…
Δευτέρα, 05 Δεκεμβρίου 2016

Απόφαση 634/2016

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της εταιρίας με την επωνυμία «RAVAGO DISTRIBUTION S.A.» σχετικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία…
Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2016

Απόφαση 633/2016

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση ελέγχου από την εταιρία «HOME HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» επί της εταιρίας «ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.»
Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Απόφαση 632/2016

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, της συγκέντρωσης που προκύπτει από την απόκτηση του 70% του μετοχικού κεφαλαίου έκαστης των εταιριών «ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ &…
Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Απόφαση 631/2016

Θέμα της συνεδρίασης: Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασηςΑποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασηςτης ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ’αριθ. 551/2012 απόφαση της Ε.Α, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’αριθ. 589/2014, 596/2014…
Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

Απόφαση 630/2016

Θέμα της συνεδρίασης: «Λήψη απόφασης επί της εξέτασης προδικαστικής παραπομπής δυνάμει της υπ’ αρ. 456/V/2009 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του «αυτεπάγγελτου ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού κατόπιν αιτήματος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) για παράβαση των διατάξεων τουάρθρου 2 του…
Τετάρτη, 07 Σεπτεμβρίου 2016

Απόφαση 629/2016

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησηςΛήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησηςσυγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της εταιρίας μετην επωνυμία «RAVAGO DISTRIBUTION S.A.» σχετικά με την απόκτησηαποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας με…
Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Απόφαση 628/2016

Θέμα της συνεδρίασης: Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για τη διευθέτηση διαφορών σε υποθέσεις οριζοντίων συμπράξεων κατά παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 της ΣΛΕΕ
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016

Απόφαση 627/2016

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρίας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΟΛΠ Α.Ε.» από…

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2019 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.