Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 476/2010

Λήψη απόφασης επί της υπόθεσης που αναφέρεται στην από 19.2.2008 γνωστοποίηση κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών «ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ELEPHANT ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και…
Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 477/2010

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά τοάρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει της εξαγοράς του 95,765% του μετοχικού κεφαλαίου τηςεταιρίας «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΥΔΡΟΒΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΕ» με δ.τ. «ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕ» από την εταιρία «ΙΧΘΥΟΓΕΝΕΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ.…
Παρασκευή, 12 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 475/2010

Λήψη απόφασης επί της παράλειψης γνωστοποίησηςσυγκέντρωσης μεταξύ των «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΚΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Τρίτη, 09 Φεβρουαρίου 2010

Απόφαση 474/2010

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 4β του Ν.703/77 και 3§7(α) του Ν.3592/2007, της απόκτησης κοινού ελέγχου επί της εταιρίας «ALPHA ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τις εταιρίες «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «SIXOMEN LIMITED».
Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Απόφαση 473Β/2010

Θέμα : Καθορισμός του τύπου και τρόπου υποβολής και καταχώρησης των κατ’ άρθρο 24 καταγγελιών που υποβάλλονται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Απόφαση 473/2010

Λήψη απόφασης επί της από  από 24.12.2009 (αριθμ. πρωτ. 9210/24.12.09) αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης, κατά τοάρθρο 4ε παρ.3 ν.703/77, όπως ισχύει, της «ALFA WOOD ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ» για την απόκτηση ελέγχου της «ΣΕΛΜΑΝ ΕΛΛΗΝΟΕΛΒΕΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ…
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Απόφαση 470/2009

Θέμα : Καθορισμός, σύμφωνα με το εδ. α΄ του άρθρου 22 του ν. 703/77, όπως ισχύει,του τύπου, του τρόπου υποβολής και καταχώρησης των κατ’ άρθρο 21 γνωστοποιήσεων.
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Απόφαση 469/2009

Θέμα : Καθορισμός του περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και ρύθμιση σχετικών με αυτή θεμάτων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4α  του ν. 703/77, όπως ισχύει και του άρθρου 3 του ν. 3592/2007.
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Απόφαση 468/2009

Θέμα : Καθορισμός του περιεχομένου της γνωστοποίησης συγκέντρωσης επιχειρήσεωνκαι ρύθμιση σχετικών με αυτή θεμάτων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4α του ν.703/77, όπως ισχύει.
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Απόφαση 467/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,σύμφωνα με το άρθρο 4β ν.703/77 ως ισχύει, της εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της εταιρίας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΟΡΥΦΗ Α.Ε. από την εταιρία ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε, η οποία λόγω μη απαρτίας την προηγουμένη 11/11/2009 είχε αναβληθεί…
Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2009

Απόφαση 466/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιρειών ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ και OSTREA OIL AE..
Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Απόφαση 465/2009

Λήψη απόφασης επί της από 10.7.2009 (αριθμ. ημ. πρωτ. 5578) προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιριών Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε (ΕΛ.ΠΕ) και BP Hellas A.E (BP).
Πέμπτη, 08 Οκτωβρίου 2009

Απόφαση 464/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης,σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 ν. 703/77, της έμμεσης απόκτησης ελέγχου από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (στο εξής «MIG») της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡΛΟΤΖΙΚ…
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Απόφαση 463/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης ,σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77 όπως ισχύει, της απόκτησης από τον Δημήτριο Κοντομηνά μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου τωνεταιρειών: α) «VILLAGE ROADSHOW ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ…
Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Απόφαση 462/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, της απόκτησης από την εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με…
Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009

Απόφαση 461B/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77 και το άρθρο 3 § 7(α) του Ν.3592/2007, που αφορά την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε» επί της εταιρίας «MC ΕΛΛΑΣ…
Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2009

Απόφαση 461/2009

Λήψη απόφασης για τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 427/V/2009 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού καθ΄ο μέρος αφορά την μη γνωστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4-4στ του ν. 703/1977, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των εταιρειών «Sea Star Capital Plc» και «Ανώνυμη Ναυτιλιακή…
Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2009

Απόφαση 460/2009

Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας (με ημ. αριθ.πρωτ. 6756/26.10.05) της Πρωτοβάθμιας Επαγγελματικής Οργάνωσης με τηνεπωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΦΑΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΦΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» κατά των εταιρειών α) «AUDATEX ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», β) «Η ΕΘΝΙΚΗ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (αναφερόμενη εντόςτης καταγγελίας…
Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2009

Απόφαση 459/2009

Καταγγελία (με αρ. πρωτ. 4339/1.7.2008) της εταιρείας «Γ. ΔΡΙΤΣΑΣ και ΣΙΑ Ε.E.Β.Ε.» κατά της εταιρείας με την επωνυμία «NESTLE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.»
Πέμπτη, 30 Ιουλίου 2009

Απόφαση 458/2009

Λήψη απόφασης επί της από 13.7.2007 (ημ. αριθ. πρωτ. 4209) γνωστοποίησης σύμβασης μακροχρόνιας διασφάλισης ισχύος μεταξύ της «ΔΕΗ Α.Ε» και της«ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση αρνητικήςπιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 703/77, όπως ισχύει…
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Απόφαση 457/2009

Λήψη απόφασης επί της από 30.7.2007 (ημ. αριθ. πρωτ. 4509) γνωστοποίησης της σύμβασης αποκλειστικής προμήθειας λιγνίτη της εταιρίας «ΔΕΗ Α.Ε»από την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε» για την παραγωγή ηλεκτρικήςενέργειας και υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση αρνητικής πιστοποίησης σύμφωνα με τοάρθρο…
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Απόφαση 456/2009

Λήψη απόφασης επί του Αυτεπάγγελτου ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) κατόπιν αιτήματος του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών (ΚΕ.Π.ΚΑ.) για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 703/77, όπως ισχύει, αναφορικά με τη λειτουργία των χώρων στάθμευσης του αεροδρομίου Μακεδονία.
Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2009

Απόφαση 455/2009

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας κατόπιν της με αριθμ. 342/V/2007 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σχετικά με συμβάσεις αποκλειστικών διανομών που έχουν συνάψει οι εταιρείες «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ και ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ με εκδοτικές επιχειρήσεις.

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.