Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

Απόφαση 438/2009

Λήψη απόφασης επί της από 9.6.2005 (αριθ. ημ. πρωτ.1942) καταγγελίας α) της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Οπωρολαχανεμπόρων (εντός Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών), β) του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών, γ) του Συνδέσμου Εμπόρων Κεντρικής Λαχαναγοράς Θεσσαλονίκης κατά α) του Σωματείου Φορτοεκφορτωτών και Κομιστών…
Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

Απόφαση 437/2009

Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας του Σ. Σ., ως ιδιοκτήτητης ατομικής επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο «ALTO ΣΑΡΡΗΣ» και της εταιρίας«ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «VERLA A.E» κατάτων εταιρειών: α) «ΦΙΑΤ ΑΟΥΤΟ ΕΛΛΑΣ…
Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2009

Απόφαση 435/2009

Λήψη απόφασης επί της καταγγελία της εταιρείας «ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ KOSMOS - ΜΑΡΙΑ ΦΛΩΡΑ Ε.Π.Ε.» κατά της εταιρείας «ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» και της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Δ/νσης Ανταγωνισμού και στην εταιρεία ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ, για παράβαση…
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Απόφαση 436/2009

Λήψη απόφασης επί της αίτησης της Ένωσης Θυμάτων Καρτέλ και Μονοπωλίων με την επωνυμία «STOPCARTEL» για αυτεπάγγελτη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατ’ άρθρο 9 παρ. 5 του ν. 703/77 κατά 1) της αστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» και…
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Απόφαση 434/2009

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 1463/29.2.2008 εισήγησης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (εφεξής Γ.Δ.Α) της Ε.Α, η οποία αφορά την αυτεπάγγελτη έρευνα της Γ.Δ.Α για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/77, όπως ισχύει, και 81 και 82…
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Απόφαση 433/2009

Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας του κ. Δ. Κ. (XPORT) (αριθμ. ημ. πρωτ. 7183/11.11.05, 7280/15.11.05, 4237/13.07.06) κατά της εταιρίας HELEXPO A.E. σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 1 και 2 του ν. 703/1977, όπως ισχύει.
Πέμπτη, 12 Φεβρουαρίου 2009

Απόφαση 432/2009

Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. 4482/ 27ης Ιουλίου 2007 γνωστοποίησης σύμπραξης της εταιρεία «INFO-QUEST A.E.B.E.» σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 703/77 η οποία συνοδευόταν από αίτηση για την έκδοση αρνητικής πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 11…
Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

Απόφαση 430/2009

Λήψη απόφασης επί της αίτησης για έκδοση αρνητικής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 703/77 σχετικά με σύμβαση εμπορικής αντιπροσώπευσης μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (εφεξής ΟΠΑΠ) και 5.290 πρακτόρων του…
Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

Απόφαση 429/2009

Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας (με ημ. αριθμ. πρωτ.6697/15.11.2007) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ CINE ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.» κατά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ODEON ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ Α.Ε.» σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 2α του ν.…
Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2009

Απόφαση 428/2009

Λήψη απόφασης επί της από 28.5.2004 (αριθ. ημ. πρωτ. 2717) καταγγελίας των εταιριών «ΣΑΡΛΗΣ ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ ΣΕΡΒΙΣΕΣ ΑΕ» και «ΣΑΡΛΗΣ & ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΠΕ» κατά της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» (ΟΛΠ) για παράβαση των άρθρων 1, 2 ν. 703/77 και…
Πέμπτη, 08 Ιανουαρίου 2009

Απόφαση 427/2009

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. οικ. 4818/18.07.2008 «Αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού για μη γνωστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4-4στ του ν. 703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωση των εταιρειών «Sea Star Capital Plc» (εφεξής «Sea…
Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2008

Απόφαση 426/2008

Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας της εταιρείας με την επωνυμία «I.T.S.A. Travel Samos Μιχαλάκη –Σαρλάς ΟΕ» κατά των εταιρειών με την επωνυμία «ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΠΛΟΕΣ ΝΕ», «ΠΛΟΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕ» και «ΣΑΜΙΑΚΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΕΣ ΝΕ» για παράβαση των άρθρων 1, 2, 2α και 3 του ν.…
Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου 2008

Απόφαση 425/2008

Λήψη απόφασης επί της από 10.11.2008 (αριθ. ημ. πρωτ. 7884) προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν.703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» του 31,3147% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της τραπεζικής εταιρείας με…
Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 2008

Απόφαση 424/2008

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίηση κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς […] μετοχών της εταιρείας «ΛΟΥΚΑΣ ΤΣΟΓΚΑΣ ΜΠΕΤΑ Α.Ε.» από τις «ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.» και «ΤΙΤΑΝ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε.».
Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2008

Απόφαση 423/2008

Λήψη απόφασης επί της καταγγελίας του σωματείου με την επωνυμία «Ενωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας» κατά των επιχειρήσεων εκκενώσεως βόθρων «Κων/νου Ι. Γεωργαλή-Ιωάννας Κουτσιαρή», «Κων/νου Ι. Γεωργαλή», «Ιωάννας Αριστ. Κουτσιαρή», «Σωτηρίου Κωνσταντίνου Παταβάλη» και «Δημητρίου Κωνσταντίνου Παταβάλη» για παράβαση του άρθρου 2 του ν.…
Τρίτη, 02 Δεκεμβρίου 2008

Απόφαση 422/2008

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσηςσύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77 και 3§7(α) του Ν.3592/2007 της απόκτησης από τηνεταιρία «RTL GROUP CENTRAL & EASTERN EUROPE GmbH» αποκλειστικού ελέγχου επίτης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «WAKEROCK LIMITED»
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

Απόφαση 421/2008

Λήψη απόφασης επί της με αριθ. πρωτ. 4280/17.7.2006 «Συμπληρωματικής εισήγησης σχετικά με τον αυτεπάγγελτο έλεγχο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σε συνδυασμό και με μεταγενέστερο αίτημα του Υπουργού Ανάπτυξης με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών παραβάσεων του ν. 703/77, όπως ισχύει από τις εταιρίες εμπορίας πετρελαιοειδών».
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

Απόφαση 420/2008

Λήψη απόφασης επί της αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης κατ’ άρθρο 4ε παρ. 3 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για την απόκτηση του 31,3147% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε
Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

Απόφαση 419/2008

Λήψη απόφασης επί της εκπρόθεσμης γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης […]% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΛΕΥΚΟΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΛΒΩΜΑΤΩΝ ΕΛΣΑ», από την εταιρεία «VOGEL & NOOT HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT».
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

Απόφαση 418/2008

Λήψη απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 του ν.703/77, όπως ισχύει, επί των μέτρων και προτάσεων στον κλάδο της αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, με σκοπό να αξιολογήσει σε συνέχεια των μέτρων και προτάσεων που εισηγήθηκε με την…
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008

Απόφαση 417/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρία με την επωνυμία «EFG Eurolife Ανώνυμος Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων» μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας με…
Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου 2008

Απόφαση 416/2008

Λήψη απόφασης επί της αίτησης για έκδοση αρνητικής πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 703/77 σχετικά με σύμβαση Δικαιόχρησης μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ» (εφεξής Ο.Τ.Ε.) και της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία […].
Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2008

Απόφαση 415/2008

Λήψη απόφασης επί της από 15.7.2008 και συμπληρωματικά της από 14.8.2008 προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77 και το 3§7(α) του ν. 3592/2007, της απόκτησης του αποκλειστικού ελέγχου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» και το…

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.