Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2017

Απόφαση 636/2017

Λήψη απόφασης επί της με αρ. πρωτ. 9089/20.12.2016 Εισήγησης Διευθέτησης του Εισηγητή Νικολάου Ζευγώλη, σύμφωνα με το άρθρο 25α του ν. 3959/2011 και την υπ’ αρ. 628/2016 απόφαση της Ολομέλειας της ΕΑ, κατόπιν των προτάσεων Διευθέτησης της 1.12.2016 οκτώ (8) εταιριών με τις επωνυμίες α) «HONDOS CENTER A.E.E. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ», β) «ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε.-ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ», γ) «ΧΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α.Ε.&Β.Ε.», δ) «ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.&Β.Ε.», ε) «ANSWER A.E.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ», στ) «STEP A.E.E. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ», ζ) «MAKALDI A.E.E. ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»,

Απόφαση 636/2017
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 636/2017
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 10η Ιανουαρίου 2017
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Καλλυντικά Υψηλής Ποιότητας και Τιμής
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 25α ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση-Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών
Καταγγέλλουσα/-ες Αυτεπάγγελτη έρευνα
Καταγγελλόμενη/-ες

1. HONDOS CENTER Α.Ε.Ε. ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

2. ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ Α.Ε.Ε.-ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

3. ΧΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Α.Ε. & Β.Ε.

4. ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΕΙΔΗ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Α.Ε. & Β.Ε.

5. ANSWER Α.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ

6. STEP Α.Ε.Ε. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

7. MAKALDI Α.Ε.Ε. ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

8. ΑΦΟΙ ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

Περίληψη Απόφασης  

Με την υπ’ αρ. 636/2017 Απόφασή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο της απλοποιημένης Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών, διαπίστωνε την παράβαση των άρθρων 1 του ν. 703/77 (νυν ν. 3959/2011) και 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ) από οχτώ (8) εταιρίες συμφερόντων αδελφών ΧΟΝΤΟΥ και συγκριμένα τις α) «HONDOS CENTER ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΕ», β) «ΑΤΗΝΗ ΧΟΝΤΟΣ ΑΕ», γ) «ΧΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΕΒΕ», δ) «ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ», ε) «ANSWER AEE», στ) «STEP AEE», ζ) «MAKALDI AEE» και η) «ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΑΕΒΕ».

Οι εν λόγω εταιρίες αποδέχτηκαν ανεπιφυλάκτως ότι συμμετείχαν σε οριζόντια συμφωνία κατά παράβαση των εθνικών και ενωσιακών κανόνων περί ανταγωνισμού, κατά την περίοδο Ιούνιος 2003 - Ιούνιος 2006, με περιεχόμενο τον εξ αντικειμένου περιορισμό του ανταγωνισμού, επικεντρωμένο στη διαμόρφωση του ύψους των τιμών λιανικής πώλησης. Η εν λόγω οριζόντια συμφωνία ανάμεσα στους αδελφούς Χόντου είχε ως κύριο αντικείμενο τη θέσπιση ενιαίας πολιτικής για τις τιμές των προϊόντων, τις προωθητικές ενέργειες και τις συμφωνίες με τις προμηθεύτριες εταιρείες. Για την παράβαση αυτή επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 1.053.595 €.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!