Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Απόφαση 654/2018

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1-3 του ν. 3959/2011, της συγκέντρωσης για την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας «ΙΑΣΩ GENERAL-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία «HELLENIC HEALTHCARE S.A.R.L.»

Απόφαση 654/2018
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 654/2018
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 17η Ιανουαρίου 2018
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Γενικές Κλινικές
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες HELLENIC HEALTHCARE S.A.R.L.
Ελεγχόμενη/-ες ΙΑΣΩ GENERAL-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την 654/2018 Απόφασή της, ομόφωνα εγκρίνει, κατ’ άρθρο 8 παρ.3 του ν.3959/2011, την γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρία «HELLENIC HEALTHCARE S.A.R.L.» της εταιρίας «ΙΑΣΩ GENERAL-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» με μεταβίβαση μετοχών της τελευταίας στην πρώτη.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση, η οποία αναφέρεται στην σχετική αγορά της παροχής υπηρεσιών υγείας ιδιωτικών γενικών κλινικών, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν.3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Ως αποτέλεσμα της παρούσας συγκέντρωσης δεν θα επέλθει ουσιαστική μεταβολή στην διάρθρωση της σχετικής αγοράς των ιδιωτικών γενικών κλινικών, τον πραγματικό ανταγωνισμό και τις εναλλακτικές δυνατότητες επιλογής προμηθευτών και επομένως εκτιμάται ότι η υπό κρίση συγκέντρωση δεν αναμένεται να επηρεάσει αισθητά ή να περιορίσει τον ανταγωνισμό.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχου ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!