Τετάρτη, 19 Απριλίου 2023

Απόφαση 816/2023

Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά παιδικών παιγνιδιών, εξαιρουμένων εκείνων που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων, αναφορικά με αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο κάθετων συμπράξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011  και 101 ΣΛΕΕ σε συνέχεια Πρότασης Διευθέτησης Διαφοράς της εταιρείας ΤΖΙΟΚΙ ΠΡΕΤΖΙΟΖΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.  σύμφωνα με την 2562/28.3.2023.

Απόφαση 816/2023

Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 816/2023
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 19η Απριλίου 2023
Αριθμός ΦΕΚ
Σχετική Αγορά

Η αγορά παιδικών παιγνιδιών, εξαιρουμένων εκείνων που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων.

Αντικείμενο Απόφασης Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά παιδικών παιγνιδιών, εξαιρουμένων εκείνων που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων, αναφορικά με αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές στο πλαίσιο κάθετων συμπράξεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011  και 101 ΣΛΕΕ σε συνέχεια Πρότασης Διευθέτησης Διαφοράς της εταιρείας ΤΖΙΟΚΙ ΠΡΕΤΖΙΟΖΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ.  σύμφωνα με την 2562/28.3.2023 Εισήγηση Διευθέτησης του Ι. Στεφάτου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 790/2022 Απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού  και του άρθρου 29Α του ν. 3959/2011. 
Νομικό Πλαίσιο

Άρθρα 1, 29α,  Ν. 3959/2011, 101 ΣΛΕΕ

Διατακτικό

Η Ολομέλεια της ΕΑ, δυνάμει της παρ. 35 της υπ’ αρ. 790/2022 Απόφασης της και του άρθρου 29Α του ν. 3959/2011:

Αποδέχεται την Πρόταση Διευθέτησης Διαφοράς που υπεβλήθηκε από την «ΤΖΙΟΚΙ ΠΡΕΤΖΙΟΖΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ», κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία.

Διαπιστώνει ότι η εταιρεία  «ΤΖΙΟΚΙ ΠΡΕΤΖΙΟΖΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» παραβίασε το άρθρο 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ λόγω της συμμετοχής της σε απαγορευμένη κάθετη σύμπραξη δυνάμει των πρακτικών που συνοπτικά περιγράφονται στο ως αν σκεπτικό, στο πλαίσιο της Διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών.

Υποχρεώνει την προαναφερόμενη επιχείρηση να παύσει, εφόσον δεν το έχει ήδη πράξει, και να παραλείπει στο μέλλον την διαπιστωθείσα πρακτική καθορισμού τιμών μεταπώλησης, ως άνω ενιαία και διαρκής παράβαση, των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ .

Επιβάλλει πρόστιμο ποσού 628.450 ευρώ για την τέλεση της διαπιστωθείσας παράβασης των άρθρων 1 του ν. 3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ.
Εμπλεκόμενη/ες
1. «ΤΖΙΟΚΙ ΠΡΕΤΖΙΟΖΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ»
Περίληψη Απόφασης Σύμφωνα με το σκεπτικό της Απόφασης, από τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκύπτει ότι η εταιρεία προέβη σε ενιαία και διαρκή, εξ επόψεως εμβέλειας, στόχευσης και χρονικής αλληλουχίας και λόγω της εποχικής φύσης του προϊόντος, πρακτική καθορισμού των τιμών μεταπώλησης, στο πλαίσιο κάθετης σύμπραξης, στην αγορά παιδικών παιγνιδιών, εξαιρουμένων εκείνων που συνδέονται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων, κατά παράβαση των άρθρων 1 παρ. 1 του ν. 3959/2011 και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ, η οποία διήρκησε από τις 28.12.2017 έως τις 8.10.2021. Ο καθορισμός των τιμών μεταπώλησης αποτελεί, περιορισμό του ανταγωνισμού και θεωρείται ικανός να επιφέρει αντίκτυπο στη σχετική αγορά, καθώς αμβλύνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μεταπωλητών, καταργώντας τον ενδοσηματικό ανταγωνισμό τιμών, ενώ λειτουργεί ως αντικίνητρο για την μείωση των τιμών πώλησης για το συγκεκριμένο προϊόν. Από τη φύση και το περιεχόμενο των στοιχείων του φακέλου της υπόθεσης συνάγεται το συμπέρασμα ότι ο καθορισμός τιμών μεταπώλησης των προϊόντων εφαρμόσθηκε στην πράξη.
Ένδικα Μέσα -
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!