Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2013

Απόφαση 564/2013

Λήψη απόφασης επί της αίτησης χορήγησης άδειας παρέκκλισης, κατά το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σε σχέση με την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ελληνικής δραστηριότητας των τραπεζικών εταιρειών με έδρα την Κύπρο (α) «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», (β) «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» και (γ) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» κατά τα οριζόμενα στον ως άνω νόμο.

Απόφαση 564/2013
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 564/2013
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 25η Μαρτίου 2013
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιανική και Επιχειρηματική Τραπεζική, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 9 παρ. 3 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Επιτρέπει παρέκκλιση
Γνωστοποιούσα/-ες ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες

1. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LIMITED

2. CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

3. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LIMITED

Περίληψη Απόφασης  

Η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού σε έκτακτη συνεδρίασή της, και αφού έλαβε υπόψη την ανάγκη προστασίας της χρηµατοοικονοµικής σταθερότητας στην ελληνική τραπεζική αγορά και διασφάλισης της άµεσης πρόσβασης του κοινού σε υπηρεσίες και προϊόντα των υποκαταστηµάτων στην Ελλάδα των πιστωτικών ιδρυµάτων: (α) «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆», (β) «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» και (γ) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ∆» µε έδρα την Κύπρο, οµόφωνα µε την υπ’ αριθ. 564/VIΙ/2013 απόφασή της επέτρεψε, κατόπιν σχετικού αιτήµατος της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», την κατά παρέκκλιση, βάσει του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 3959/2011, πραγµατοποίηση της συγκέντρωσης που αφορά στην απόκτηση από την αιτούσα επιλεγµένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού στην Ελλάδα των ως άνω πιστωτικών ιδρυµάτων, πριν από την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισµού.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!