Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2013

Απόφαση 574/2013

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του Ν. 3959/2011 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» σε σχέση με την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ελληνικής δραστηριότητας των τραπεζικών εταιρειών με έδρα την Κύπρο (α) «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», (β) «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» και (γ) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ».

Απόφαση 574/2013
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 574/2013
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 2η Σεπτεμβρίου 2013
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά

α) Λιανική τραπεζική (retail banking)

β) Επιχειρήσεις/επιχειρηματική τραπεζική (corporate banking)

γ) Λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Αντικείμενο Απόφασης  Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο  Φάση Ι (Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης  Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ

Ελεγχόμενη/-ες  

(α) «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ»

 (β) «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD»

 (γ) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ»
Περίληψη Απόφασης  

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθμ. 574/VII/2013 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 του ν.3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας των τραπεζικών εταιριών με έδρα την Κύπρο (α) «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ», (β) «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» και (γ) «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ».

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά (και ιδίως στις επιμέρους αγορές των καταθέσεων και χορηγήσεων λιανικής τραπεζικής, των καταθέσεων και χορηγήσεων επιχειρηματικής τραπεζικής, της έκδοσης και αποδοχής καρτών πληρωμής, της διάθεσης αμοιβαίων κεφαλαίων, της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring) και των χρηματοδοτικών μισθώσεων).

Υπενθυμίζεται ότι, σε προγενέστερη έκτακτη συνεδρίασή της (25.3.2013), η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού είχε επιτρέψει, κατά παρέκκλιση, την πραγματοποίηση της ως άνω συγκέντρωσης, πριν από την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης. Και τούτο, προκειμένου να διασφαλισθεί η άμεση πρόσβαση του ελληνικού κοινού σε υπηρεσίες και προϊόντα που παρείχαν τα υποκαταστήματα των εν λόγω κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και να προστατευθεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα στην ελληνική τραπεζική αγορά.
Ένδικα Μέσα  
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!