Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

Απόφαση 576/2013

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011 της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σε σχέση με την απόκτηση επιλεγμένων στοιχείων τουενεργητικού και παθητικού της υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία«ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.».

Απόφαση 576/2013
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 576/2013
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 22α Οκτωβρίου 2013
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιανική και Επιχειρηματική Τραπεζική, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E.
Περίληψη Απόφασης  

Η Ολοµέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισµού, µε την υπ' αριθ. 576/VII/2013 οµόφωνη απόφασή της, ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την ανώνυµη τραπεζική εταιρία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ» των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία «ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK AE», σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011.

Η Επιτροπή Ανταγωνισµού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στον τοµέα των τραπεζικών εργασιών, δεν προκαλεί σοβαρές αµφιβολίες ως προς το συµβατό αυτής µε τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισµού στις επιµέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!