Τετάρτη, 03 Απριλίου 2013

Απόφαση 565/2013

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσηςΛήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσηςσύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 (ΦΕΚ 93 Α΄/20.04.2011) σε σχέση με την απόκτηση από την εταιρία Rhône Capital L.L.C. και ορισμένα μέλη της οικογένειας Κυριακόπουλου, μέσω της εταιρίας συμμετοχών περιορισμένης ευθύνης Delphi Luxembourg Holdings S.à r.l., κοινού ελέγχου επί της εταιρείας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

Απόφαση 565/2013
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 565/2013
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 3η Απριλίου 2013
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Ορυκτά, Κτηματομεσικτικές Υπηρεσίες, Ναυτιλιακή Αγορά Μεταφοράς Χύδην Ξηρού Φορτίου, Εμπορευματοκιβωτίων, Οχήματα και Ανταλλακτικά, Μαύρος Άνθρακας, Παροχή Πληροφοριών Τηλεφωνικού Καταλόγου, Παραγωγή Ελαστομερών Προϊόντων Σφράγησης και Οικιακών Συστημάτων Καθαρισμού
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες

1. RHONE CAPITAL L.L.C.

2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΥΤΙΑΚΟΠΟΥΛΛΟΥ

Ελεγχόμενη/-ες

1. DELPHI LUXEMBOURG HOLDINGS S.A.R.L.

2. S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ, ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ, ΛΑΤΟΜΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Περίληψη Απόφασης  

Το αρμόδιο Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ' αριθ. 565/VII/2013 ομόφωνη απόφασή του, ενέκρινε τη γνωστοποιηθείσα σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του ν. 3959/2011 συγκέντρωση που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία Rhône Capital L.L.C. και ορισμένα μέλη της οικογένειας Κυριακόπουλου, μέσω της εταιρίας συμμετοχών περιορισμένης ευθύνης Delphi Luxembourg Holdings S.à r.l., κοινού ελέγχου επί της εταιρίας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

Η γνωστοποιηθείσα πράξη  συνιστά συγκέντρωση επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν. 3959/2011, δεδοµένου ότι οδηγεί σε µόνιµη µεταβολή του ελέγχου επί της εταιρίας S&B, και ειδικότερα στη µεταβολή από αποκλειστικό έλεγχο της Οικογένειας Κυριακόπουλου σε κοινό έλεγχο της Οικογένειας Κυριακόπουλου και της Rhône Capital (µέσω της εταιρίας ειδικού σκοπού Delphi). Η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. είναι μεταλλευτική εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα στους τομείς της εξόρυξης, επεξεργασίας, διανομής και προμήθειας βιομηχανικών ορυκτών για ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών. H Eπιτροπή για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην Απόφαση εκτίμησε ότι, ελλείψει οριζόντιας επικάλυψης στις δραστηριότητες των συµµετεχουσών επιχειρήσεων , η πρόσβαση πραγµατικών ή δυνητικών ανταγωνιστών σε προµήθειες (εισροές) ή αγορές (πελατειακή βάση) δεν περιορίζεται σηµαντικά ως αποτέλεσµα της υπό κρίση συγκέντρωσης, ούτε και µειώνονται η ικανότητα ή/και τα κίνητρα των εν λόγω επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε επίπεδα προηγούµενης και επόµενης οικονοµικής βαθµίδας να ανταγωνισθούν η µία την άλλη. Τέλος, κατά την εξέταση της αγοράς του μαύρου άνθρακα και ειδικότερα της μαύρης χρωστικής – αγορά προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας σε σχέση µε την αγορά των συλλιπασµάτων συνεχούς χύτευσης (ΣΣΧ)  εντός του Ε.Ο.Χ εκτιμήθηκε κατά την έρευνα ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση δεν είναι σε θέση να επιφέρει αποκλεισµό επιχειρήσεων προηγούµενης οικονοµικής βαθµίδας από πρόσβαση σε πελάτες (customer foreclosure), δεδοµένης και της πληθώρας εναλλακτικών βιοµηχανικών εφαρµογών του µαύρου άνθρακα/µαύρης χρωστικής, και σε κάθε περίπτωση της ασήµαντης απώλειας πωλήσεων (δηλ. των πωλήσεων προς την S&B) που δύναται να προκληθεί στους ανταγωνιστές της Orion ως ενδεχόµενο αποτέλεσµα της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η εν λόγω συγκέντρωση δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!