Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2013

Απόφαση 580/2013

Λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθ. πρωτ. 8797/8.12.2009, 8940/14.12.2009, 2617/30.4.2010, 5247/1.9.2010 και 3726/23.04.2012 καταγγελιών των εξής φυσικών και νομικών προσώπων: 1) του Γεωργίου Τζαβέ, Μάριου Τζαβέ, ομόρρυθμων εταίρων της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΕΣ – ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΒΕΣ Ο.Ε.» και της εταιρίας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΕΣ – ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΒΕΣ Ο.Ε.» 2) της εταιρίας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΑΜΙΝΓΚ» με διακριτικό τίτλο «ROAMING A.E.», ως καθολικής διαδόχου και προερχόμενης από τη συγχώνευση των εταιριών «ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΕΑΣ – ΜΑΡΙΑ ΤΖΑΜΤΖΗ Ο.Ε.», «ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΕΑ και ΣΙΑ Ο.Ε.» και της ατομικής επιχείρησης «ΕΙΡΗΝΗ Γ. ΧΡΗΣΤΕΑ» 3) της εταιρίας «Α. ΡΑΖΗΣ – Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ο.Ε.», του Ανδρέα Ραζή και του Γεωργίου Ευθυμίου, 4) του Δημητρίου Κωλέττα και 5) του Μιλτιάδη Γκόντζου και της Ισμήνης Γκόντζου, υπό την ιδιότητά τους ως πρώην εταίροι της ήδη λυθείσας «Μ. ΓΚΟΝΤΖΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε, κατά της εταιρίας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν. 3959/2011 (πρώην άρθρα 1 και 2 του ν. 703/1977), του άρθρου 2α του ν. 703/1977, το οποίο όμως καταργήθηκε με το ν. 3784/2009 (ΦΕΚ 137/7.8.2009) καθώς και των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πρώην άρθρα 81 και 82 της ΣυνθΕΚ), καθώς και της σχετικής αυτεπάγγελτης έρευνας που διενεργήθηκε.

Απόφαση 580/2013
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 580/2013
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 15η Νοεμβρίου 2013
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιανική Πώληση και Διανομή Προϊόντων Τηλεφωνίας, Πληροφορικής και Υψηλής Τεχνολογίας
Αντικείμενο Απόφασης Σύμπραξη, Καταχρηστική Εκμετάλλευση Δεσπόζουσας Θέσης
Νομικό Πλαίσιο Άρθρα 1 και 2 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Διαπιστώνει παράβαση
Καταγγέλλουσα/-ες

1. Γεώργιος Τζαβές, Μάριος Τζαβές, ομόρρυθμοι εταίροι της εταιρίας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΒΕΣ – ΜΑΡΙΟΣ ΤΖΑΒΕΣ Ο.Ε.»

2. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΟΑΜΙΝΓΚ

3.Α. ΡΑΖΗΣ – Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ο.Ε.

4. Δημήτριος Κωλέττας

5. Μιλτιάδης Γκόντζος και Ισμήνη Γκόντζου, υπό την ιδιότητά τους ως πρώην εταίρων της ήδη λυθείσας «Μ. ΓΚΟΝΤΖΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε

Καταγγελλόμενη/-ες ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ – ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Περίληψη Απόφασης  

Η απόφαση αφορά  πρακτικές της εταιρίας ΓΕΡΜΑΝΟΣ, θυγατρικής επιχείρησης της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας COSMOTE, στην αγορά της λιανικής πώλησης και διανομής προϊόντων τηλεφωνίας, πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας.

 Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού διαπίστωσε ότι η ΓΕΡΜΑΝΟΣ παραβίασε το άρθρο 1 ν. 703/77 (πλέον άρθρο 1 ν. 3959/2011) και το άρθρο 101 ΣΛΕΕ, αναφορικά με το σύστημα δικαιόχρησης (franchise) και τις σχετικές συμβάσεις της με τους δικαιοδόχους της, μέσω του καθορισμού τιμών μεταπώλησης και του περιορισμού αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των διανομέων-δικαιοδόχων της, κατά τα έτη 1990- 2012. Οι εν λόγω όροι και πρακτικές συνιστούν περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας, κατά τις κείμενες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, η Επιτροπή επέβαλε στη ΓΕΡΜΑΝΟΣ πρόστιμο συνολικού ύψους δέκα εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα μία χιλιάδων πεντακοσίων σαράντα οκτώ (10.251.548) ευρώ.

Η υπόθεση εκκίνησε μετά από καταγγελίες δικαιοδόχων και επεκτάθηκε σε αυτεπάγγελτη έρευνα για να διακριβωθεί μεταξύ άλλων, αν η ΓΕΡΜΑΝΟΣ: α) έχει καθορίσει με άμεσο και έμμεσο τρόπο τις τιμές μεταπώλησης των δικαιοδόχων της, τόσο μέσω συμβατικών όρων, όσο και μέσα από τις διαδικασίες λειτουργίας του δικτύου, καθώς και β) έχει υποχρεώσει τους δικαιοδόχους να προμηθεύονται αποκλειστικά τα προϊόντα που διακινούν στα καταστήματά τους από την ίδια, και περιόρισε έτσι τις προμήθειες μεταξύ των δικαιοδόχων του δικτύου της. Σημειώνεται ότι πολλοί από τους καταγγέλλοντες παραιτήθηκαν εκ των υστέρων των καταγγελιών τους, χωρίς, ωστόσο, να επηρεαστεί αρνητικά η έρευνα της υπόθεσης, λόγω του ότι η έρευνα συνεχίστηκε αυτεπάγγελτα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ένδικα Μέσα Έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ ΔΕΑ 527/2016
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!