Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013

Απόφαση 569/2013

Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων χορήγησης άδειας παρέκκλισης, κατά το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με τις σκοπούμενες γνωστοποιήσεις συγκέντρωσης της ιδίας εταιρίας με τις τραπεζικές εταιρίες με τις επωνυμίες «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε» και «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ» κατά τα οριζόμενα στον ως άνω νόμο.

Απόφαση 569/2013
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 569/2013
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 19η Ιουλίου 2013
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιανική και Επιχειρηματική Τραπεζική, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρο 9 παρ. 3 ν. 3959/2011
Διατακτικό Απόφασης Επιτρέπει παρέκκλιση
Γνωστοποιούσα/-ες ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ελεγχόμενη/-ες

1. Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε

2. Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ

Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνέχεια των υπ’ αριθ. 5801/19.07.2013 & 5802/19.07.2013 αιτήσεων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επιτρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την παρέκκλιση από την υποχρέωση αναστολής πραγματοποίησης των συγκεντρώσεων αναφορικά με τη σκοπούμενη απόκτηση από την αιτούσα, στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών, του συνόλου (100%) των μετοχών των ανώνυμων τραπεζικών εταιριών με την επωνυμία: α) «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ» και β) «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε». Η Τράπεζα υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την πρόοδο των εργασιών πραγματοποίησης των ανωτέρω συναλλαγών.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!