Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2013

Απόφαση 568/2013

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» σε σχέση με την απόκτηση επιλεγμένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.».

Απόφαση 568/2013
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 568/2013
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 15η Ιουλίου 2013
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Λιανική και Επιχειρηματική Τραπεζική, Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ελεγχόμενη/-ες FBB – ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Τμήμα, με την υπ’ αριθμ. 568/VII/2013 ομόφωνη απόφασή της, ενέκρινε, κατ’ άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011, τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που προέκυψε από την απόκτηση από την ανώνυμη τραπεζική εταιρία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» επιλεγμένων στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της υπό ειδική εκκαθάριση ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «FBB - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ. Πριν από την εν λόγω μεταβίβαση, είχε προηγηθεί η ανάκληση της άδειας λειτουργίας της FBB και η θέση της σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατά τη διαδικασία του ν. 3601/2007.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στον τομέα των τραπεζικών εργασιών, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!