Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Απόφαση 570/2013

Λήψη απόφασης επί της εφαρμογής του άρθρου 39 του Ν.3959/2011, όπως ίσχυε, για παρακώλυση – παρεμπόδιση έρευνας κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στα γραφεία του Σωματείου με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εφεξής ΣΕΕΑ)» την 21.3.2012.

Απόφαση 570/2013
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 570/2013
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 25η Ιουλίου 2013
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά  Αγορά παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
Αντικείμενο Απόφασης Παρακώλυση – παρεμπόδιση έρευνας κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου από υπαλλήλους της ΓΔΑ κατ'εφαρμογή του άρθρου 39 του Ν.3959/2011, όπως ίσχυε.
Νομικό Πλαίσιο  α.39 ν.3959/2011
Διατακτικό Απόφασης  Διαπιστώνει Παράβαση. Επιβολή Προστίμου.
Ελεγχόμενη/-ες  Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας
Περίληψη Απόφασης  

Στην κρινόμενη υπόθεση εξετάζεται η παρακώλυση – παρεμπόδιση επιτόπιου ελέγχου που διενεργήθηκε από εντεταλμένους υπαλλήλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης έρευνας μετά από καταγγελία αναφορικά με την αγορά παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για διαπίστωση τυχόν παράβασης του δικαίου του ανταγωνισμού σχετικά με την εν λόγω αγορά. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας κρίθηκε σκόπιμη η διεξαγωγή επιτόπιων αιφνιδιαστικών ελέγχων, μεταξύ άλλων και στο Σωματείο με την επωνυμία «Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας» (εφεξής «η Ένωση» ή «ο Σύνδεσμος»). Ο σχετικός έλεγχος διενεργήθηκε και ολοκληρώθηκε από το αρχικό και δεύτερο κλιμάκιο ελέγχου της ΓΔΑ με τη συνδρομή και αρμοδίου Εισαγγελικού λειτουργού κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του προαναφερόμενου άρθρου, καθώς κανένας εκπρόσωπος της Ένωσης, δεν προσήλθε στα ως άνω γραφεία ούτε στην αρχή ούτε καθόλη τη διάρκεια του ελέγχου για να αποδεχτεί τον έλεγχο και να διευκολύνει τη διενέργειά του.  Σημειώνεται ότι, η υπό κρίση περίπτωση δεν αφορά στην ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης για την τυχόν εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 703/1977 (νυν άρθρο 1 του Ν. 3959/2011) και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ στην ως άνω αυτεπάγγελτη έρευνα, αλλά στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 703/77 (νυν άρθρου 39 του Ν. 3959/2011) περί παρακώλυσης – παρεμπόδισης έρευνας με βάση περιστατικά που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των προαναφερθέντος αιφνιδιαστικού επιτόπιου ελέγχου της .

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε Ολομέλεια αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία σύμφωνα με τα αναλυτικά εκτεθέντα στην Απόφαση:

1. Διαπιστώνει ότι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας παραβίασε το άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011, κατά τα εκτιθέμενα στο ως άνω σκεπτικό και

2. Επιβάλλει στο εν λόγω Σύνδεσμο Ελληνικών Επιχειρήσεων Ασφαλείας πρόστιμο ύψους δέκα πέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ για την διαπιστωθείσα στο ως άνω σκεπτικό παράβαση του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011.
Ένδικα Μέσα  Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ  -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2023 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!