Εμφάνιση αποτελεσμάτων βάσει λέξης κλειδί: UNITEK AE

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2009

Απόφαση 443/2009

Αίτημα της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, σύμφωνα μετο άρθρο 18 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ε.Α., περί από κοινού εξέτασης της αίτησης ανάκλησης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “UNITEK A.E.” (Γιούνιτεκ Α.Ε.) κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –FORTHNET A.E.», της εταιρείας “MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.” και της με αριθμ. 409/V/2008 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της αίτησης του Χρίστου Ρούσσου κατά της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –FORTHNET A.E.», της εταιρείας “MYRIAD INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.” και της με αριθμ. 409/V/2008 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Κατηγορία 2009
Τρίτη, 22 Ιουλίου 2008

Απόφαση 409/2008

Λήψη απόφασης επί: α) της αίτησης ανάκλησης της με αριθμ. 409/V/2008 απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνι­σμού, που αφορά την προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης από τις εταιρίες «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ( εφεξής MYRIAD) σύμφωνα με το άρθρο 4β Ν.703/1977, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα, η συγκέντρωση αφο­ρούσε στην απόκτηση του αποκλειστικού έλεγχου από τη FORTHNET επί των εταιριών NetMed N.V. και Intervision (Services) B.V. και των θυγατρικών αυτών, οι οποίες ελέγχονταν από τη MYRIAD. Την αίτηση κατέθεσε η ανώνυμη εταιρεία με την επω­νυμία «UNITEK A.E.», β) της αίτησης ανάκλησης της ίδιας απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού που κατέθεσε ο κ. Χρί­στος Ρούσσος.

Κατηγορία 2008

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.