Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δευτέρα, 25 Μαϊος 2009

Απόφαση 445/2009

Λήψη απόφασης επί της από 10.4.2009 (αριθ. ημ. πρωτ. […]) προηγούμενης γνωστοποίησης, κατ’ άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης από την εταιρεία ALAPIS ΑΒΕΕ αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας ΜΕΝΤΙΜΕΚ Α.Ε.

Κατηγορία 2009
Πέμπτη, 05 Φεβρουαρίου 2009

Απόφαση 431/2009

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, κατ’ άρθρο 4β ν.703/77, της απόκτησης από την εταιρεία ALAPIS ΑΒΕΕ αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας ΠΓΝ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΑΕΒΕ.

Κατηγορία 2009
Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008

Απόφαση 378/2008

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρεία ALAPIS ΑΒΕΕ αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας Κ.Π. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ.

Κατηγορία 2008
Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2007

Απόφαση 361/2007

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β παρ. 1 του ν. 703/77, όπως ισχύει, της απόκτησης από την εταιρεία ALAPIS ΑΒΕΕ αποκλειστικού ελέγχου επί της εταιρείας BIOCHEM DIAGNOSTICS Α.Ε

Κατηγορία 2007

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.