Επιτροπή Ανταγωνισμού

Θέμα: Πρόωρη πραγματοποίηση  και  εκπρόθεσμη  γνωστοποίηση  των  συγκεντρώσεων απόκτησης αποκλειστικού  ελέγχου  από  την εταιρία «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD»: α)
επί   της  ανώνυμης  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και β) επί σημάτων της εταιρίας ΠΗΓΑΣΟΣ

Κατηγορία Δελτία Τύπου

Θέμα: Έγκριση συγκέντρωσης,  σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1-3 του Ν. 3959/2011 και 3 του Ν. 3592/2007, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD» επί εμπορικών σημάτων της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Απόφαση 655/2018

Λήψη απόφασης επί: α) της αυτεπάγγελτης έρευνας για τηn διερεύνηση τυχόν υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση συγκέντρωσης και της υποχρέωσης μη πραγματοποίησης συγκέντρωσης του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3959/2011 της εταιρίας με την επωνυμία «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD» σχετικά με την απόκτηση ελέγχου επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης,σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1-3 του Ν. 3959/2011 και 3 του Ν. 3592/2007, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD» επί εμπορικών σημάτων της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Κατηγορία 2018
Παρασκευή, 29 Μαϊος 2009

Απόφαση 447/2009

Λήψη απόφασης επί της από 6.3.2009 προηγούμενης γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν.703/77, που αφορά στη απόκτηση από τις εταιρίες «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ODEON AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» κοινού ελέγχου επί της εταιρίας «WORD OF MOUTH ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (WOM).

Κατηγορία 2009

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.