Επιτροπή Ανταγωνισμού

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018 12:39

Απόφαση 655/2018

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί: α) της αυτεπάγγελτης έρευνας για τηΛήψη απόφασης επί: α) της αυτεπάγγελτης έρευνας για τηδιερεύνηση τυχόν υπαίτιας παράβασης της υποχρέωσης προς γνωστοποίηση συγκέντρωσηςκαι της υποχρέωσης μη πραγματοποίησης συγκέντρωσης του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.3959/2011 της εταιρίας με την επωνυμία «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD»σχετικά με την απόκτηση ελέγχου επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και β) της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης,σύμφωνα με τα άρθρα 6 παρ. 1-3 του Ν. 3959/2011 και 3 του Ν. 3592/2007, που αφορά στηναπόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας «DIMERA MEDIA INVESTMENTS LTD»επί εμπορικών σημάτων της εταιρίας «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, με την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης
Μέλη: Άννα Νάκου (Αντιπρόεδρος)
Βικτωρία Μερτικοπούλου,
Νικόλαος Ζευγώλης (Εισηγητής),
Παναγιώτης Φώτης και
Αφροδίτη Αδαμάκου σε
αναπλήρωση του τακτικού
μέλους Σωτηρίου Καρκαλάκου
Γραμματέας: Ευγενία Ντόρντα

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2019 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.