Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Απόφαση 483/2010

Λήψη απόφασης επί της από 30.11.2007 γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του […] του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΜΕΤΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ– ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ από την εταιρία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ) και με απόκτηση του […] των μετοχών της δεύτερης από την πρώτη.

Κατηγορία 2010
Πέμπτη, 06 Δεκεμβρίου 2007

Απόφαση 372/2007

Προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, όπως ισχύει, της από 5.11.07 γνωστοποιηθείσας συγχώνευσης μεταξύ των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε.» και «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη εταιρεία.

Κατηγορία 2007
Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2002

Απόφαση 222/2002

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν οι από 12.2.2002 γνωστοποιηθείσες πράξεις συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του Ν. 703/77, όπως ισχύει, που αφορούν : α) τη συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ των θυγατρικών της εταιρειών ΔΟΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΚΗ Α.Ε. και ΥΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, β) τη συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της ανεξάρτητης εταιρίας Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και γ) τον, βάσει συμφωνίας μεταξύ των δύο ομάδων μετόχων που ελέγχουν μέχρι τώρα η μία την εταιρία ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η άλλη την εταιρία Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κοινό έλεγχο των ως άνω δύο ομάδων μετόχων επί της εταιρίας που θα προκύψει από την ως άνω συγχώνευση.

Κατηγορία 2002
Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2001

Απόφαση 195/2001

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 5/7/2001 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, η οποία αφορά την από κοινού ίδρυση επιχείρησης με την επωνυμία ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, από τις εταιρίες ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΛΤΕ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΑΤΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙ-ΚΑΤ ΑΤΕ, ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ -ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, Ε.Τ.Ε.Θ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ Α.Ε., ΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ (ΕΛΛΑΣ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ- ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΒΟΛΟΥΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ.

Κατηγορία 2001

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.