Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Απόφαση 483/2010

Λήψη απόφασης επί της από 30.11.2007 γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του […] του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΜΕΤΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ– ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ από την εταιρία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ) και με απόκτηση του […] των μετοχών της δεύτερης από την πρώτη.

Απόφαση 483/2010
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 483/2010
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 29η Απριλίου 2010
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Κατασκευή Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Άρθρo 4α ν. 703/1977
Διατακτικό Απόφασης Επιβάλλει πρόστιμο
Γνωστοποιούσα/-ες ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙA
Ελεγχόμενη/-ες ΜΕΤΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ– ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
Περίληψη Απόφασης

Το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο συγκροτήθηκε με την από 5.11.2009 κλήρωση για να κρίνει επί της από 30.11.2007 γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4α ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς του […] του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «ΜΕΤΟΧΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ– ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ» με δ.τ. ΜΕΤΟΧΙ ΑΕ από την εταιρία «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ) και με απόκτηση του […] των μετοχών της δεύτερης από την πρώτη, ομόφωνα αποφάσισε να:

Επιβάλλει για τη μη εμπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης στην υπόχρεη προς γνωστοποίηση εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (καθολικής διαδόχου της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ») πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€).

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2021 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!