Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Απόφαση 544/2012

Λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου της επιχείρησης «Καρφούρ-Μαρινόπουλος Ανώνυµη Εταιρεία Γενικού Εµπορίου, Εκµεταλλεύσεως Εµπορικών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων» από τον Όµιλο Εταιριών Μαρινόπουλος.

Κατηγορία 2012
Παρασκευή, 09 Ιουλίου 2010

Απόφαση 496/2010

Λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, της εξαγοράς από την εταιρία «ΚΑΡΦΟΥΡ -ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού Εμπορίου, Εκμεταλλεύσεως Εμπορικών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων» του συνόλου των μετοχών (100% µ.κ.) της εταιρίας DIA HELLAS ΑΕ Γενικών Πωλήσεων, Εµπορικών Υπηρεσιών και Ίδρυσης και Οργάνωσης Εµπορικών Καταστηµάτων.

Κατηγορία 2010
Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2005

Απόφαση 291/2005

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η με αρ. πρωτ. 5119/19.10.2004 συμπληρωματική εισήγηση της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού ως προς την υποχρέωση γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, της εξαγοράς από την εταιρεία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, από τα φυσικά πρόσωπα Ιωάννης Ξυνός, Δέσποινα Ξυνού, Δημήτριος Ξυνός και την εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΥΝΟΣ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΞΥΝΟΥ Ο.Ε., πωλητές της εξαγοραζόμενης.

Κατηγορία 2005
Τρίτη, 05 Οκτωβρίου 2004

Απόφαση 274/2004

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η λήψη απόφασης επί της προηγούμενης γνωστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/77, της εξαγοράς από την εταιρεία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ του συνόλου των μετοχών της εταιρείας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Κατηγορία 2004

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.