Πέμπτη, 26 Ιουλίου 2012

Απόφαση 544/2012

Λήψη απόφασης επί της προηγούµενης γνωστοποίησης, σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου της επιχείρησης «Καρφούρ-Μαρινόπουλος Ανώνυµη Εταιρεία Γενικού Εµπορίου, Εκµεταλλεύσεως Εµπορικών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων» από τον Όµιλο Εταιριών Μαρινόπουλος.

Απόφαση 544/2012
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 544/2012
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 26η Ιουλίου 2012
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά λιανικής πώλησης ειδών σούπερ µάρκετ
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (Άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες  

Marinopoulos Holding Sarl

Αδελφοί Μαρινόπουλοι
Ελεγχόμενη/-ες Καρφούρ-Μαρινόπουλος Ανώνυµη Εταιρεία Γενικού Εµπορίου, Εκµεταλλεύσεως Εµπορικών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων
Περίληψη Απόφασης  

Προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου της επιχείρησης «Καρφούρ - Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρία Γενικού Εμπορίου, Εκμεταλλεύσεως Εμπορικών Εγκαταστάσεων και Επιχειρήσεων» από τον Όμιλο Εταιριών Μαρινόπουλος.

Στις 27 Ιουνίου 2012, οι εταιρίες «MARINOPOULOS HOLDING SARL» και «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» (εφεξής «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ») γνωστοποίησαν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, την απόκτηση του αποκλειστικού ελέγχου της επιχείρησης «ΚΑΡΦΟΥΡ - ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής «CΜ»), από τον Όμιλο Εταιριών Μαρινόπουλος.

Η υπό κρίση συγκέντρωση αφορά στην απόκτηση από τον Όμιλο Εταιριών Μαρινόπουλος αποκλειστικού ελέγχου επί της CM, επί της οποίας ο Όμιλος ασκούσε, προ της συγκέντρωσης, έλεγχο από κοινού με τον Όμιλο Εταιριών CARREFOUR (εφεξής «CARREFOUR»), μέσω της θυγατρικής του εταιρίας με την επωνυμία ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΙ, η οποία κατέχει σήμερα ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου της CM και είναι θυγατρική της «MARINOPOULOS HOLDING SARL», μέσω της οποίας ενεργεί ο Όμιλος Εταιριών Μαρινόπουλος.

Ως εκ τούτου, η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση αφορά στην αναδιάρθρωση της CM, με αποτέλεσμα την απόκτηση του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της από τον Όμιλο Εταιριών Μαρινόπουλος. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η CM θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του εμπορικού σήματος Carrefour στην Ελλάδα, στην Κύπρο, καθώς και στις άλλες Βαλκανικές χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται η «CARREFOUR MARINOPOULOS BALKANS BV» (εφεξής «CMBV»).

Στην ελληνική επικράτεια, ο Όμιλος Εταιριών Μαρινόπουλος δραστηριοποιείται στις αγορές: α) Λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ, μέσω της CΜ, β) Παρασκευής φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων για λογαριασμό τρίτων (façon) και παροχής προς τρίτους υπηρεσιών ανασυσκευασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς και παράδοσης, μέσω του ομίλου εταιριών FAMAR SA, γ) Λιανικής πώλησης ενδυμάτων, μέσω της εταιρίας «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ», η οποία λειτουργεί τα καταστήματα GAP στην Ελλάδα και δ) Πώλησης προϊόντων καφέ εκλεκτής ποιότητας, μέσω της εταιρίας «ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΦΕ ΑΕ», η οποία λειτουργεί την αλυσίδα καταστημάτων STARBUCKS στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα, o Όμιλος έχει περιορισμένη δραστηριότητα, μέσω της CM, στους κλάδους καταναλωτικής πίστης, χονδρικών πωλήσεων ειδών σούπερ μάρκετ και λιανικής πώλησης καυσίμων. Η CM δραστηριοποιείται κυρίως στην ανάπτυξη και στη λιανική πώληση τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών προϊόντων μέσω σουπερμάρκετ, υπερμάρκετ και παντοπωλείων υπό το σήμα Carrefour.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της προκείμενης συγκέντρωσης και τα στοιχεία της γνωστοποίησης σε σχέση με τον κλάδο εφοδιασμού, καθώς και σε σχέση με τις άλλες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η CM και ο Όμιλος Εταιριών Μαρινόπουλος στην ελληνική επικράτεια (σε αρκετές εκ των οποίων το μερίδιο αγοράς των συμμετεχουσών εταιριών είναι πολύ μικρό), εκτιμάται ότι, επειδή η γνωστοποιηθείσα πράξη αφορά στη μεταβολή του ελέγχου επί της κοινής επιχείρησης CΜ από κοινό σε αποκλειστικό, καμία ουσιαστική αλλαγή στα μερίδια και τη δομή των επιμέρους σχετικών αγορών στην ελληνική επικράτεια δεν αναμένεται να επέλθει ως αποτέλεσμα της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης.

Για τους λόγους αυτούς, το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού ενέκρινε την ως άνω γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, καθόσον αυτή δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό της με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις σχετικές αγορές, στις οποίες αφορά.
Ένδικα Μέσα  
Αποφάσεις ΔΕΑ -

 

Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!