Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 1997

Απόφαση 53/1997

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Κοινού Ταμείου Εισπράξεως Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) Νομού Ευβοίας κατά της ανωνύμου εταιρείας "Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) Α.Ε.".
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 1997

Απόφαση 52/1997

Προηγούμενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των εταιριών ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ. Α.Ε., βάσει του άρ. 4β ν.703/77, όπως ισχύει. Η ακροαματική διαδικασία για την ως άνω υπόθεση είχε αρχικά ορισθεί για τις 16 Ιανουαρίου 1997, οπότε και ανεβλήθη μετά…
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 1997

Απόφαση 51/1997

Αίτηση της εταιρείας "HONDOS CENTER" ΑΦΟΙ ΧΟΝΤΟΥ Ο.Ε.Ε για έκδοση από την Επιτροπή απόφασης εξαίρεσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.3 του νόμου 703/77 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των συμβάσεων δικαιόχρησης (franchise) μεταξύ αυτής και των εταιρειών ΥΨΙΛΟΝ ΕΝΑ Α.Ε.,…
Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 1997

Απόφαση 50/1997

Συγκέντρωση που συμφωνήθηκε με την γνωστοποιηθείσα στην Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του ν.703/77 όπως ισχύει, από 24 Αυγούστου 1996 σύμβαση μεταξύ των εταιριών SKW Trotsberg AG αφενός και SANDOZ AG αφετέρου, σύμφωνα με…
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 1997

Απόφαση 49/1997

Αίτηση (ΑΚ1205/1996) λήψεως ασφαλιστικών μέτρων την οποία υπέβαλε ο οπτικός-έμπορος Νικόλαος Κούρκουλος, που εδρεύει στην Κέρκυρα (οδός Γ. Θεοτόκη 33), κατά της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Luxottica Hellas εμπορία οπτικών ειδών, οργάνων και μηχανημάτων Α.Ε." (στο εξής Luxottica), η…
Παρασκευή, 03 Ιανουαρίου 1997

Απόφαση 48/1997

Αίτηση της εταιρείας HENKEL KGaA για την χορήγηση άδειας παρέκκλισης, βάσει του άρθρου 4ε παρ.3 ν.703/77, όπως ισχύει, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των επιχειρήσεων HENKEL KGaA και LOCTITE CORPORATION, πριν την λήψη οριστικής απόφασης της Επιτροπής.
Σελίδα 3 από 3

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.