Τετάρτη, 30 Ιουλίου 1997

Απόφαση 77/1997

Έλεγχος της συγκέντρωσης που πραγματοποιείται μέσω απόκτησης του συνόλου των μετοχών (100%) της εταιρίας ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ από τους κ.κ. Παντελή Παντελιάδη και Ουρανία συζ. Παντελή Παντελιάδη, κύριων μετόχων των εταιριών ΟΠΤΙΜΑ Α.Ε. και ΜΕΤΡΟ Α.Ε.Β.Ε., συμφώνα με το άρθρο 4β…
Παρασκευή, 25 Ιουλίου 1997

Απόφαση 76/1997

Έλεγχος της συγκέντρωση των εταιριών α) BERKELEY SQUARE HOLDING B.V. και ΚΕΜΑΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ LICENCING ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε., β) ΚΕΜΑΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ LICENCING ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και SPOT THOMSON ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Α.Ε., γ) ΚΕΜΑΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ LICENCING ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. και MOVIELAB A.E. ΤΑΙΝΙΩΝ…
Πέμπτη, 17 Ιουλίου 1997

Απόφαση 75/1997

Έλεγχος της συγκέντρωση μεταξύ των εταιριών The Procter & Gamble Company αφενός και Tambrands Inc. αφετέρου, η όποια συμφωνήθηκε με την από 8.4.1997 σύμβαση μεταξύ των εταιριών αυτών και της εταιρίας CR Macintosh Inc., μια απολύτως ελεγχόμενη θυγατρική εταιρία της…
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 1997

Απόφαση 74/1997

Γνωστοποίηση, συμφώνα με το άρθρο 4α του ν.703/77, όπως ισχύει, της εξαγοράς μετοχών την εταιρίας Henri Watermans από την εταιρία Skandivanisk Tobaskskompani A/S.
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 1997

Απόφαση 73/1997

Εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των εταιριών ECON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕ και ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., συμφώνα με το άρθρο 4α του ν.703/77, όπως ίσχυε.
Παρασκευή, 11 Ιουλίου 1997

Απόφαση 72/1997

Εκπρόθεσμη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης των εταιριών ECON ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΑΒΕ και ΧΥΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ, συμφώνα με το άρθρο 4α του ν.703/77, όπως ίσχυε.
Πέμπτη, 10 Ιουλίου 1997

Απόφαση 71/1997

Προηγούμενη συγκέντρωση μεταξύ των εταιριών ΦΑΓΕ Α.Ε. και ΑΦΟΙ ΣΠ.ΣΙΔΕΡΗ Α.Ε. συμφώνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει.
Τρίτη, 08 Ιουλίου 1997

Απόφαση 70/1997

Αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ.3 του ν.703/77, όπως ισχύει, για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ Α.Ε. και ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
Πέμπτη, 03 Ιουλίου 1997

Απόφαση 69/1997

Αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ.3 του ν.703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας SARA LEE DOUWE/EGBERTS N.V., η οποία εδρεύει στην Ουτρέχτη Ολλανδίας, προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.), με την οποία η αιτούσα ζητά από την Ε.Α. να επιτρέψει παρέκκλιση…
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 1997

Απόφαση 67/1997

Αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης, σύμφωνα με το άρθρο 4ε παρ.3 του ν.703/77, όπως ισχύει, σχετικά με τη συγκέντρωση που πραγματοποιείται μέσω ανταλλαγής μετοχών των εταιριών Hewlett Packard και VeriFone Inc.
Τρίτη, 10 Ιουνίου 1997

Απόφαση 66/1997

Προηγούμενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης, συμφώνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, των επιχειρήσεων «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» και «ΛΑΙΚΗ ΖΩΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»
Παρασκευή, 30 Μαϊος 1997

Απόφαση 65/1997

Χορήγηση άδειας παρέκκλισης, βάσει του άρθρου 4ε παρ. 3 ν.703/77, όπως ισχύει, με την οποία ζητείται να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των εταιρειών ΦΑΓΕ Α.Ε. και ΑΦΟΙ ΣΠ.ΣΙΔΕΡΗ Α.Ε. πριν την λήψη οριστικής απόφασης της Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η εν λόγω…
Δευτέρα, 26 Μαϊος 1997

Απόφαση 64/1997

Έλεγχος της συγκεντρώσεως μεταξύ των εταιρειών FINCANTIERI HOLDING B.V. αφενός και αφετέρου α) NEW SULZER DIESEL LTD., β) NEW SULZER DIESEL HOLDING N.V., εταιριών holding του ομίλου  NEW SULZER DIESEL ("NSD"), η οποία γνωστοποιήθηκε από την εταιρεία FINCANTIERI HOLDING B.V. σύμφωνα…
Δευτέρα, 26 Μαϊος 1997

Απόφαση 63/1997

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών Sappi Limited αφενός και SDW Holdings Corporation αφετέρου, η οποία συμφωνήθηκε με την γνωστοποιηθείσα στην Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4β του ν.703/77 όπως ισχύει, από 27.11.96 σύμβαση εξαγοράς…
Παρασκευή, 16 Μαϊος 1997

Απόφαση 62/1997

Προηγόυμενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης της επιχείρησης SCMALBACH - LUBECA AG αφενός και της επιχείρησης JOHNSON CONTROLS INC. αφετέρου, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει.
Τετάρτη, 14 Μαϊος 1997

Απόφαση 61/1997

Έλεγχος της συγκεντρώσεως μεταξύ των εταιρειών Elekta AB αφ'ενός και Philips Medical Systems International BV αφ'ετέρου, η οποία γνωστοποιήθηκε από τις άνω εταιρείες στην υπηρεσία μας στις 4/2/97 με το άρθρο του ν.703/77, όπως ισχύει.
Παρασκευή, 18 Απριλίου 1997

Απόφαση 60/1997

Η προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της εταιρείας HENKEL KGaA για την  απόκτηση ελέγχου της εταιρείας LOCTITE CORPORATION.
Τετάρτη, 02 Απριλίου 1997

Απόφαση 59/1997

Η από 26 Νοεμβρίου/ 11 Δεκεμβρίου 1996 σύμβαση μεταξύ των μετόχων της ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΤΟΠΟΙΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΒΕΕ (ΕΠΟΜ ΑΒΕΕ) και της Γαλλικής Εταιρίας, με την επωνυμία SOCIETE POUR L'EXPORTATION DES GRANDES MARQUES S.A. (SEGM. S.A.) για την αγορά μετοχών της ΕΝΩΣΗΣ…
Τρίτη, 01 Απριλίου 1997

Απόφαση 58/1997

Προηγούμενη γνωστοποίηση της συγκέντρωσης της επιχείρησης WARTSILA DIESEL INTERNATIONAL LTD, OY αφενός και των επιχειρήσεων χαρτοφυλακίου (holding) του ομίλου NEW SULZER DIESEL καθώς και των εταιριών DIESEL RICERCHE SPA και GRANDI MOTORI TRIESTE SPA, αφετέρου, σύμφωνα με το άρ. 4β…
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 1997

Απόφαση 57/1997

Η από 18.10.1988 καταγγελία της επιχείρησης με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΤΑΝΙΣΚΙΔΗ Α.Ε., που εδρεύει στην Χαλκίδα Ευβοίας, κατα των εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ELITE Α.Ε., που εδρεύει στο Πικέρμη Αττικής, και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΑΒΕΕ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής.  
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 1997

Απόφαση 56/1997

Η από 2 Ιανουαρίου 1997 αίτηση χορήγησης άδειας παρέκκλισης, βάσει του άρθρου 4ε παρ.3 ν703/77, όπως ισχύει, με την οποία ζητείται να πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση των εταιρειών SOLVAY S.A. και SODI PLC πριν την λήψη οριστικής απόφασης της Επιτροπής.
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 1997

Απόφαση 55/1997

Έλεγχος της συγκέντρωσης μεταξύ των εταιριών SOLVAY S.A. αφενός και SODI PLC αφετέρου, η οποία γνωστοποίθηκε από την πρώτη ως άνω εταιριών στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την 27.11.1996, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν. 703/1977, όπως τροποποίθηκε και ισχύει.
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 1997

Απόφαση 54/1997

Έλεγχος της συγκεντρώσεως μεταξύ των εταιριών DSM Resins B.V. αφ'ενός και της εταιρίας BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen αφ'ετέρου, η οποία γνωστοποίθηκε από τις ως άνω εταιρείες στην υπηρεσία μας στις 7/11/96 σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν 703/1997.
Σελίδα 2 από 3

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.