Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2014

Απόφαση 595/2014

Λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθ. πρωτ. 601/31.1.2011, 856/10.2.2011, και 1044/18.2.2011 γνωστοποιήσεων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μετά των σχετικών αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος επί καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ της εταιρίας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», με πρόβλεψη για επαναμίσθωση των εν λόγω καταστημάτων και πρόσληψη του προσωπικού που εργαζόταν σε αυτά από την εταιρία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 4β-4στ Ν. 703/1977

Απόφαση 595/2014
Αρχείο Απόφασης (PDF) Απόφαση 595/2014
Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης 20η Οκτωβρίου 2014
Αριθμός ΦΕΚ  
Σχετική Αγορά Είδη Αγοράς Σούπερ-Μάρκετ
Αντικείμενο Απόφασης Συγκέντρωση Επιχειρήσεων
Νομικό Πλαίσιο Φάση Ι (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 3959/2011)
Διατακτικό Απόφασης Εγκρίνει
Γνωστοποιούσα/-ες ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ-ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ
Ελεγχόμενη/-ες ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Περίληψη Απόφασης  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έλαβε απόφαση επί των  γνωστοποιήσεων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μετά των σχετικών αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος επί καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ της εταιρίας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», με πρόβλεψη για επαναμίσθωση των εν λόγω καταστημάτων και πρόσληψη του προσωπικού που εργαζόταν σε αυτά από την εταιρία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ» κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 4β-4στ Ν. 703/1977.

Το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το οποίο συγκροτήθηκε με την από 17.6.2013 κλήρωση, αποφάσισε ομοφώνως και σε φανερή ψηφοφορία τα ακόλουθα:

1. Διαπιστώνει ότι η εταιρία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», η οποία υπείχε, κατά το άρθρο 4β§1 του ν. 703/1977 (πλέον άρθρο 6§1 του ν. 3959/2011), υποχρέωση γνωστοποίησης της υπό κρίση συγκέντρωσης, παραβίασε το άρθρο 4ε§1 του ν. 703/1977 (πλέον άρθρο 9§1 του ν. 3959/2011) περί της απαγόρευσης πραγματοποίησης της συγκέντρωσης πριν την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού,

2. Δεν επιβάλλει πρόστιμο διότι δεν προκύπτει επαρκώς κατά νόμο η συνδρομή της προϋπόθεσης της υπαιτιότητας κατά το άρθρο 4ε§1 του ν. 703/1977 (πλέον άρθρο 9§1 του ν. 3959/2011), σε σχέση με την παράβαση της απαγόρευσης πραγματοποίησης συγκέντρωσης πριν την έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού,

3. Εγκρίνει τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση που προκύπτει από την στο σκεπτικό περιγραφόμενη απόκτηση περιουσιακών στοιχείων μετά των σχετικών αδειών υγειονομικού ενδιαφέροντος επί καταστημάτων λιανικής πώλησης ειδών σούπερ μάρκετ της εταιρίας «ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την εταιρία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», με πρόβλεψη για επαναμίσθωση των εν λόγω καταστημάτων και πρόσληψη του προσωπικού που εργαζόταν σε αυτά από την εταιρία «ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ- ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4δ παρ. 3 του ν. 703/1977, όπως ίσχυε (πλέον άρθρο 8 παρ. 3 του ν. 3959/2011), δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 4β ν. 703/1977 (πλέον παραγράφου 1 του άρθρου 6 ν. 3959/2011), δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους σχετικές αγορές στις οποίες αφορά.

Ένδικα Μέσα Οριστική. Δεν έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Αποφάσεις ΔΕΑ -
Μοιραστείτε το / Share it

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Θέλετε να ενημερώνεστε; Want to be updated?

Aκολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα!
Follow us on Social Media!