Εμφάνιση αποτελεσμάτων βάσει λέξης κλειδί: LAVIPHARM

Τρίτη, 31 Αυγούστου 2004

Απόφαση 271/2004

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η συμπληρωματική εισήγηση (αρ. πρωτ. 3236/25.6.2004) της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (εφεξής και “Επιτροπή”) επί της με αρ. πρωτ. 641/2.4.99 καταγγελίας των εταιρειών «ΧΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚ/ΤΟΣ», «MAKALDI A.E.E. (πρώην ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ)», «ΧΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία», «ANSWER AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ» και «STEP AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ», φερουσών όλων τον διακριτικό τίτλο «ΗONDOS CENTER» (και οι οποίες αναφέρονται εφεξής από κοινού και ως “καταγγέλλουσες») κατά των εταιρειών «LAVICOSMETICA COSMETΙQUE ACTIVE HELLAS A.E.» [παρακάτω και “Lavicosmetica”], «Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E.» [παρακάτω και “Lavipharm”] και «LA SOCIÉΤÉ D’HYGIÈNE DERMATOLOGIQUE DE VICHY» [παρακάτω και “Vichy”] (και οι οποίες αναφέρονται εφεξής από κοινού και ως «καταγγελλόμενες») για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του
ν.703/77, όπως ισχύει.

Κατηγορία 2004
Πέμπτη, 08 Απριλίου 2004

Απόφαση 261/2004

Θέμα της συνεδρίασης ήταν η με αριθ. 641/2.4.1999 καταγγελία των εταιρειών 1) ΧΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚ/ΤΟΣ, 2) ΜΑΚΑLDI Α.Ε.Ε. (πρώην ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΝΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ), 3) ΧΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 4) ΑΦΟΙ Σ. ΧΟΝΤΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία, 5) ANSWER AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ, 6) STEP AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ και με τον διακριτικό τίτλο ΗONDOS CENTER (εφεξής από κοινού «καταγγέλλοντες») κατά των εταιρειών 1) LAVICOSMETICA COSMETIQUE ACTIVE HELLAS A.E., 2) Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων LAVIPHARM A.E. και 3) LA SOCIETE D’HYGIENE DERMATOLOGIQUE DE VICHY (εφεξής από κοινού «καταγγελλόμενες εταιρείες») για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ν.703/77.

Κατηγορία 2004

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20