Εμφάνιση αποτελεσμάτων βάσει λέξης κλειδί: ITALGAS

Θέμα: Έγκριση της γνωστοποίησης απόκτησης αποκλειστικού ελέγχου , κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, από την εταιρία «ITALGAS NEWCO S.R.L», 100% θυγατρική της εταιρίας «ITALGAS S.P.A.» επί της εταιρίας «ΔΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» και μέσω αυτής, των τριών θυγατρικών της, ήτοι των εταιριών «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕ», «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ» και «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΕ» στην αγορά μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου.

Κατηγορία Δελτία Τύπου
Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022

Απόφαση 770/2022

Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 5-10 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, που αφορά στην απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου από την εταιρεία με την επωνυμία «ITALGAS NEWCO S.R.L», 100% θυγατρική της εταιρείας με την επωνυμία «ITALGAS S.P.A.», επί της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» και, μέσω της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, και των θυγατρικών της (από κοινού με τη ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, οι «Εταιρείες-Στόχοι»): α) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.»), β) της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΕΔΑ ΘΕΣΣ») και γ) της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΔΕΔΑ»).

Κατηγορία 2022

Επικοινωνία

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434, Αθήνα
210 8809100
contact(@)epant.gr

Κοινωνικά δίκτυα

Copyright

Copyright © 2024 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

ecn20