Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τετάρτη, 03 Απριλίου 2019 08:37

Απόφαση 682/2019

Θέμα της συνεδρίασης:Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. 6892/20.11.2018 προηγούμενης γνωστοποίησης συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 3959/2011, για την απόκτηση του 97,8723% των μετοχών της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠ.ΑΛ.ΜΕ» από τηνανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Κατηγορία 2019
Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019 17:35

Απόφαση 681/2019

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί γνωστοποίησης συγκέντρωσης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 - 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της εταιρίας με την επωνυμία «RAVAGO CHEMICALS S.A.» σχετικά με την απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της εταιρίας με την επωνυμία «ΔΡ. Δ. Α. ΔΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ», μέσω εξαγοράς του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Κατηγορία 2019
Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2019 14:06

Απόφαση 679/2019

Απόφαση απόκτησης κοινού ελέγχου από τις εταιρίες ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ, ALPHA MEDIAGROUP LIMITED και τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΝΤΟΜΗΝΑ.

Κατηγορία 2019
Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 07:48

Απόφαση 677/2019

Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί της γνωστοποίησης συγκέντρωσης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 του Ν. 3959/2011 που αφορά στην απόκτηση τουσυνόλου (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «AIG ΕΛΛΑΣΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»και δ.τ. «AIG ΕΛΛΑΣ AE» από τον Όμιλο AIG.

Κατηγορία 2019

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2019 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.