Επιτροπή Ανταγωνισμού

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2002

Απόφαση 206/2002

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 27.11.2000 καταγγελία της εταιρείας ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.703/77, όπως ισχύει, κατά των εταιρειών ΙΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε., ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΕΚΑΠ Α.Ε., ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Θ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε., τις οποίες καταγγέλλει για παράβαση των άρθρων 1 και 2 του ως άνω νόμου.

Κατηγορία 2002
Τετάρτη, 02 Αυγούστου 2000

Απόφαση 155/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν η από 16.11.1999 (αριθ.πρωτ.2162) αίτηση του εμπόρου Φίλιππου Ταγκόπουλου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγρ. 4 του ν.703/77, όπως ισχύει, για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά 1) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ''ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΙΓΑΡΕΤΤΩΝ'', 2) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ''ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.'', 3) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ''ΣΕΚΑΠ Α.Ε.'', 4) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ''Γ.Α.ΚΕΡΑΝΗΣ'' και 5) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ''ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Θ.Δ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Α.Ε.'' κατά των οποίων έχει υποβάλλει στην Γραμματεία της Επιτροπής Ανταγωνισμού την από 16.11.1999 καταγγελία για παράβαση των άρθρων 1 παράγρ. 1 και 2 του ιδίου ως άνω νόμου.

Κατηγορία 2000

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.