Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τρίτη, 11 Απριλίου 2000

Απόφαση 124/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 2.12.1999 γνωστοποιηθείσας, βάσει του άρθρου 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία πραγματοποιείται με την απόκτηση από την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε., θυγατρικής της εταιρείας ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., ποσοστού 35% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ και τον έλεγχο της τελευταίας από τον όμιλο επιχειρήσεων της εταιρείας ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., ο οποίος με την υπό κρίση εξαγορά θα ελέγχει τελικά, όπως αναφέρεται παρακάτω, το 70% της εξαγοραζομένης εταιρείας.

Κατηγορία 2000
Παρασκευή, 03 Μαρτίου 2000

Απόφαση 117B/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 1.10.1999 προηγούμενη γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, της συγκέντρωσης των επιχειρήσεων ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ και ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ.

Κατηγορία 2000
Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 117A/2000

Θέμα της Συνεδριάσεως ήταν η από 19.10.1999 αίτηση της εταιρείας ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης, βάσει του αρ. 4ε παρ. 3 ν.703/77, όπως ισχύει, για την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης με την εταιρεία ΑΦΟΙ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ, πριν τη λήψη οριστικής απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Κατηγορία 2000
Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 113/2000

Θέμα της συνεδριάσεως ήταν, η από 14.12.1999 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ» για να της επιτραπεί παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 4ε του ν.703/77, όπως ισχύει, για την από μέρους της εξαγορά πακέτου μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία «ΡΕΜΕΚ ΦΑΡΜΑΚΑ – ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Α.Ε.» που αντιπροσωπεύει το 51,07% του μετοχικού της κεφαλαίου

Κατηγορία 2000
Δευτέρα, 07 Φεβρουαρίου 2000

Απόφαση 112/2000

Θέμα της Συνεδρίασης ήταν ο προληπτικός έλεγχος της από 15.6.1999 γνωστοποιηθείσας, σύμφωνα με το άρθρο 4β του ν.703/77, όπως ισχύει, συγκέντρωσης επιχειρήσεων, η οποία θα πραγματοποιηθεί με την εξαγορά από την εταιρεία ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ του 58% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΠΟΡ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΠΟΡΤΣΜΑΝ Α.Ε.

Κατηγορία 2000

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.