Επιτροπή Ανταγωνισμού

Τετάρτη, 01 Μαρτίου 2017

Απόφαση 641/2017

Λήψη απόφασης: Α) Επί των από 14.01.2016 προτάσεων της εταιρίας «ΝΙΚ. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, AΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ», μετο διακριτικό τίτλο «ΝΙΚ. I. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.» για ανάληψη δεσμεύσεων, σύμφωνα μετο άρθρο 25 παρ. 6 του ν. 3959/2011, αναφορικά με αιτιάσεις σχετικές με παραβάσεις ως προς α) τον καθορισμό τιμών μεταπώλησης ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής στο πλαίσιο προγραμμάτων που αφορούσαν την παροχή τεχνικής εξυπηρέτησης σε πελάτες ασφαλιστικών εταιριών και β) την παροχή άμεσης πλήρους και ισότιμης πρόσβασης στους ανεξάρτητους επισκευαστές αναφορικά με την τεχνική πληροφόρηση, που περιέχονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 7058/25.11.2015 Έκθεση της Εισηγήτριας Λ. Ντέκα επί της υπόθεσηςτης συνεξέτασης των α) υπ’ αριθ. πρωτ. 8072/18.11.2008 και β) υπ’ αριθ. πρωτ.116/11.01.2010 καταγγελιών της Κ.Σ. Χολής ΑΕΒΕΕ κατά της προαναφερόμενης εταιρίας και λοιπών εταιριών.

Κατηγορία 2017

Διεύθυνση

Κότσικα 1Α & Πατησίων
10434
Αθήνα

Επικοινωνία

210 8809100
contact@epant.gr

Copyright

Copyright © 2020 Επιτροπή Ανταγωνισμού. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.